Tehnici de Luare a Deciziilor

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Tehnici de Luare a Deciziilor.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 5 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Stiinta Administratiei

Extras din document

Subiect nr. 2 Tehnici de luare a deciziilor

1) Prezentaţi pe scurt tendinţele actuale în deciziile manageriale.

2) Metode de raţionalizare a deciziilor în condiţii de incertitudine

3) care sunt particularităţile deciziei administrative?

1. Prezentaţi pe scurt tendinţele actuale în deciziile manageriale.

Chiar dacă cele mai multe companii sunt de tip ierarhic, luarea deciziei este un proces colectiv. Grupul poate fi implicat în luarea unei decizii cum ar fi crearea unei scurte liste de alternative sau alegerea criteriilor pentru acceptarea unei alternative. Aceste întâlniri sunt caracterizate de următoarele activităţi şi procese (Turban, E & J.E. Aronson, 2001):

- Întâlnirile sunt o activitate comună, agreată de un grup de persoane, de obicei având un statut egal sau aproape egal.

- Rezultatele întâlnirii depind într-o oarecare măsură de cunoaşterea, opiniile şi judecata participanţilor.

- Rezultatele întâlnirii de asemenea depind de componenţa grupurilor şi de procesul de luare a deciziilor folosit de grup.

- Diferenţele de opinii sunt rezolvate, de obicei, prin negociere.

Beneficiile şi limitările datorate lucrului în grupuri: Beneficiile tipice a unei astfel de colaborări au fost sintetizate de Turban (2001):

- Grupurile sunt mai bune ca decidenţii individuali în înţelegerea problemei

- Decidenţii sunt responsabili pentru deciziile la care au participat

- Grupurile sunt mai bune ca decidenţii individuali în identificarea erorilor

- Un grup deţine mai multe informaţii, cunoştinţe, decât oricare decident. Grupurile pot combina acea cunoaştere ca să creeze o cunoaştere nouă. Ca şi rezultat, sunt mai multe alternative pentru rezolvarea problemei, astfel pot fi obţinute soluţii mai bune.

- În procesul de rezolvare a problemei poate apărea sinergia

- Lucrul colaborativ poate stimula participanţii

- Decidenţii se implică în luarea decizie, ceea ce conduce la un grad mai ridicat al satisfacţie cu procesul decizional.

- Tentaţia spre riscuri este echilibrată. Grupurile îi temperează pe cei care de obicei îşi asumă riscuri mari sau pe de altă parte îi încurajează pe conservatori.

Cu toate că există multe beneficii ale interacţiunii în grup rezultatele nu sunt întotdeauna încununate de succes.

Procesul de luare a deciziilor este precedat şi condiţionat de procesele informaţionale ale culegerii, gestionării şi transferului de informaţii. Importanţa informaţiilor este dată de faptul că reprezintă este baza fundamentării deciziilor şi de calitatea ei (exactitate, completitudine, grad de noutate, pertinenţă, eficienţă) este influenţată în mod crucial calitatea actului decizional. Activitatea de conducere nu este separabilă de informaţie, iar dintr-un anumit punct de vedere, managementul poate fi privit ca procesul de conversie a informaţiilor în acţiune.

Informaţiile sunt date înzestrate cu relevanţă şi scop; iar în societatea contemporană, instituţia bazată pe informaţii necesită un număr mult mai mare de specialişti decât instituţia convenţională ce funcţionează pe baza sistemului de comandă şi control.

Valoarea unei informaţii este determinată de:

- capacitatea sa de a contribui la reducerea incertitudinii în viitor (informaţia tratată va crea cunoştinţele care stau la baza noilor scenarii economice: extinderea geografică, diversificarea sortimentală, mărirea capacităţii de producţie, vânzarea afacerii/vânzarea brandului/fuziunea, încrederea afacerii etc.)

- capacitatea de a influenţa decizia şi consecinţele ei.

Indiferent de sursa lor, informaţiile trebuie să răspundă unor cerinţe fundamentale referitoare la: fiabilitate şi pertinenţă, precizie şi valoare, grad de detaliere şi vechime, costuri şi utilitate, respectarea unor valori etice. Cum aceste cerinţe nu pot fi safisfăcute integral, simultan şi în timp util, se poate vorbi despre o adevărată "artă managerială" de a adopta decizii pe baza unor informaţii insuficiente sau incerte şi de a elabora ipoteze realiste cu privire la evoluţia probabilă a mediului concurenţial.

Fisiere in arhiva (1):

  • Tehnici de Luare a Deciziilor.doc