Asigurari Maritime

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Asigurari Maritime.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 13 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Transporturi

Extras din document

LAB 1

1.Cum se realizau asigurările în anii 1500-1600?

În acea perioadă era dificil de găsit asiguratori de aceea comercianţii şi proprietarii de nave au început să se întâlnească în locuri publice unde plasau în schimbul unei prime riscul altor comercianţi. Fiecare dintre aceştia acopereau doar o mică parte din valoarea expusă riscurilor a unei expediţii maritime, iar marea problemă era aceea că nu exista garanţia că cel care a acceptat un risc avea puterea financiara de a acoperi eventualele pierderi.

2. Prezentaţi pe scurt apariţia Lloyd’s.

Lloyd’s Coffe House era una dintre multele cafenele din Londra în anii 1670 în care se făceau asigurări maritime. Edward Lloyd’s a pus accent pe seriozitate şi putere financiară. Pentru a furniza mai multe informaţii clienţilor săi Lloyd’s Coffe House a publicat 2 ziare: Lloyd’s News şi Lloyd’s List, a amenajat un rest room într-un colţ al cafenelei de unde un băiat pe nume Kidney anunţa clienţii despre evenimentele importante din lume, despre scufundarea navelor. Corporaţia Lloyd’s a fost recunoscută printr-o lege a Parlamentului britanic în 1871 şi are 2128 de membri împarţiţi în 75 de sindicate.

3.De ce era de preferat ca asigurările să se facă prin intermediul Lloyd’s în detrimentul asigurărilor efectuate de companiile de asigurare?

Datorită răspunderii nelimitate (companiile de asigurare au răspundere doar în limita capitalului social).

4.Care este procedura de efectuare a asigurării pe piaţa Lloyd’s?

-Armatorul sau proprietarul de mărfuri cere brokerului său să efectueze asigurarea;

-Brokerul pregăteste o notă(descriere obiectului asigurat, detalii referitoare la localizarea riscului in spaţiu şi timp, valoarea obiectului);

-Brokerul merge cu nota la asigurator de unde primeşte o cotaţie a primei de asigurare şi procentul de risc pe care asiguratorul este pregătit să-l acopere (riscul poate fi acoperit de mai mulţi asiguratori);

-Riscul este acoperit, iar brokerul trimite o notă pentru confirmare;

-Brokerul acţionează ca intermediar profesionist , contractul încheindu-se între asigurat şi asigurator.

5.De ce este recomandat ca un asigurat să fie reprezentat de un broker în relaţia cu asiguratorul?

-Obţine cotaţii mai bune decât un armator individual;

-Poate face presiuni pentru plata daunelor asupra asiguratorului în cazul în care el consideră că proprietarul este îndreptăţit la despăgubiri;

6.De ce conturile anuale ale sindicatelor rămân deschise pe o perioadă de 3 ani?

Scopul acestei operaţiuni este acela de a evalua profiturile şi pierderile anuale ale asiguratorilor şi de a se stabili solvabilitatea fiecărui sindicat.

7.Este corporaîia Lloyd’s o companie de asigurare- Care este rolul ei în procesul de plasare al riscurilor?

Lloyd’s nu este o companie de asigurări ci este o companie ce oferă suport logistic sindicatelor ce funcţionează pe piaţa Lloyd’s. Acordă sprijin financiar anumitor sindicate aflate în dificultate financiară şi furnizează informaţii despre piaţa maritimă, pe care le vinde membrilor sau altor persoane interesate.

8.Ce intelegeţi prin noţiunea de asigurare reţinută?

Unele companii ce au în proprietate nave sau transportă mari cantităţi de marfă folosesc un sistem de asigurare prin intremediul căruia cea mai mare parte a primelor sunt reţinute în interiorul grupului de firme. Aceste companii înfiinţează companii de asigurare prin intermediul cărora îşi plaseazăă riscurile. Riscul este trecut în sarcina companiei de asigurare ca şi cum aceasta ar fi o companie independentă, în realitate aceasta este cumva o metoda de autoasigurare.

9.Este obligatorie asigurarea?

Nu este obligatorie cu exceptia tancurilor petroliere de peste 2000 tdw care se asigură împotriva poluării.

10.Care sunt riscurile la care se expune o companie ce nu îşi asigură bunurile?

-Poate pierde bunurile fără posibilitatea de a obţine nici un fel de compensaţii financiare;

-Proprietarul navei poate deveni responsabil faţă de terţe persoane în cazul în care nava este responsabilă pentru producerea evenimentului.

11.Cate tipuri de pierderi cunoaşteţi?

-Pierdere partială;

-Pierdere totală reală

-Pierdere totală prezumată (prin interpretare)

12.Ce este pierderea partială?

Orice pierdere care nu este totală.

13.Ce este pierderea totală reală?

Atunci când este complet distrusă, este atât de grav avariată încât nu mai poate fi reparată sau nu mai pot fi procurate piese de schimb (scufundarea, distrugerea prin incendiu, dispariţia pe mare).

14.Ce întelegeţi prin noţiunea de pierdere totală prezumată?

Nava există, poate fi salvată şi reparată, dar ea este atât de grav avariată încât operaţiunile de salvare şi reparaţiile dacă s-ar efectua ar necesita cheltuieli ce depăşesc valoarea asigurată a navei.

15.Ce se întamplă în cazul în care valoarea reparaţiilor unei nave este de 80% din valoarea de asigurare a navei?

Asiguratorul are posibilitatea să:

-Considere pierderea ca avarie parţială şi să păstreze nava, primind de la asiguratori cu titlu de despăgubire o suma egală cu valoarea estimate a pagubei.

-Să abandoneze nava asiguratorilor ca şi cum ar fi o pierdere totală şi să primească drept despăgubiri valoarea asigurată.

SEMINAR 2

ASIGURAREA MARFII(CARGO)

1. Poate un navigator să asigure nava pe care îşi desfăşoară activitatea- Motivaţi răspunsul tinând cont de principiul interesului asigurabil-

Nu, un navigator nu poate asigura nava pe care navigă deoarece averea lui nu scade şi nu creşte dacă nava se pierde sau nu se pierde. El este într-adevăr interesat de expeditia maritimă si are un interes asigurabil, dar acest lucru se referă la propria viată, la bunurile personale pe care le are cu el etc.

2. Ce înţelegeţi prin principiul bunei credinţe în asigurările maritime?

Prin acest principiu se înţelege că asiguratul trebuie să informeze asiguratul asupra tuturor faptelor relevante pentru riscul asigurat înainte de întocmirea poliţei de asigurare. De asemenea dacă după încheierea poliţei apar informaţii suplimentare ce conduc la creşterea riscului aceste trebuie dezvăluite asiguratorului, care poate majora prima de asigurare. În cazul în care buna credinţa nu este observată la una dintre părţi contractul de asigurare se poate anula.

3. Prezentaţi pe scurt principiul despăgubirii în asigurarea maritimă-

Conform prinpipiului depăgubiri un asigurat este despăgubit de către societatea de asigurare dacă are o pierdere ca urmare a producerii unui eveniment împotriva căruia s-a facut o asigurare. Asiguratul nu trebuie să se afle într-o poziţie inferioară sau superioară din punct de vedere material sau financiar celei în care se afla înainte de producerea evenimenului.

4. Consideraţi că „înlocuirea cu nou” este o deviere de la principiul despăgubirii?

La prima vedere pare a fi o deviere de la principiul despăgubirii deoarece un asigurat ce pierde o navă veche este despăgubit ca şi cum ar fi pierdut o navă nouă, dar având în vedere faptul că acesta plăteşte prime de asigurare pentru o valoare a navei mult mai mare decât valoarea ei de piaţă, această soluţie este una echitabilă atât pentru asigurator cât şi pentru asigurat.

5. Prezentaţi pe scurt principiul subrogării din cadrul asigurărilor maritime

În situaţia în care un asigurator l-a despagubit pe asigurat pentru o pierdere produsă, el poate la rândul lui să determine cine este vinovat pentru pierderea produsă şi recupereze de la acesta sumele platite asiguratului. Asiguratul, în situaţia în care recuperează de la un terţ, o anumită sumă de bani pentru avaria pentru care a fost despăgubit de către asigurator este obligat să plătească această sumă asiguratorului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Asigurari Maritime.doc