Bilete Examen Amenajare Turistica

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Bilete Examen Amenajare Turistica.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 21 fisiere doc de 27 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Turism

Extras din document

Bilet de examen nr. 1

1. Definiţi procesul de amenajare turistică, obiectivele acestuia şi variabilele care trebuie luate în considerare în cadrul acestuia.

2. Propuneri pentru îmbunătăţirea amenajării turistice a unei zone (staţiuni) din România.

3. Specificaţi tipul ariei protejate desemnate în Delta Dunării.

4. Identificaţi în figura de mai jos tipul localizarii turistice a unei zone de litoral.

1.

- Definiţie: un proces dinamic şi complex de organizare ştiinţifică a spaţiului turistic, luând în considerare relaţiile dintre mediu şi colectivităţile umane, precum şi toţi factorii care influenţează aceste relaţii.

- Procesul de amenajare turistică are ca obiective:

• armonizarea intereselor turismului cu cele ale celorlalte activităţi economice şi sociale din teritoriu;

• crearea cadrului necesar dezvoltării turismului şi valorificării optime a teritoriului din punct de vedere turistic;

• găsirea unor soluţii de multiplicare a efectelor turismului în avantajul economiei globale a zonei;

• integrarea programelor de dezvoltare turistică în strategia dezvoltării economico-sociale a teritoriului.

Variabile:

– aptitudinile naturale ale zonei;

– distanţa dintre zona de emisie (de origine a turiştilor) şi zona de recepţie (acest factor “distanţă” este omniprezent şi cu valoare în creştere în studiile referitoare la amenajarea turistică);

– potenţialul pieţei (emisia turistică);

– condiţiile economico-sociale ale zonei ce urmează a fi amenajată;

– dimensiunea actuală sau/şi proiectată a implantărilor;

– competenţele decizionale etc.

3. Rezervaţii ale biosferei

4.amplasare in jurul unui centru locuit

Bilet de examen nr. 2

1. Prezentaţi problemele pe care le poate aduce turismul mediului înconjurător şi rolul amenajărilor turistice în protejarea mediului.

2. Propuneri pentru îmbunătăţirea amenajării turistice a unei zone (staţiuni) din România.

3. Specificaţi tipul ariei protejate desemnate în Munţii Călimani.

4. Identificaţi în figura de mai jos tipul localizarii turistice a unei zone de litoral.

1. A)Poluarea datorită procesului tehnologic al realizării serviciilor turistice:

• scurgeri de ape reziduale de la unităţile de cazare şi alimentaţie publică;

• degradarea locală a mediului în perioadele de vârf de sezon în arealele unde sunt concentrate echipamentele turistice.

B(distrugerea peisajului

C) poluarea şi degradarea canalelor şi a lacurilor

d) poluarea sonoră

e) degradarea solului prin construirea unităţilor de cazare pentru turişti, a restaurantelor, a amenajărilor pentru agrement şi a altor elemente de infrastructură specifică (drumuri, poduri)

f) dispariţia unor habitate, ceea ce duce treptat la dispariţia speciilor de animale, păsări şi peşti

g) poluarea aerului ca urmare a transportului turiştilor, datorită dioxidului de carbon emis prin folosirea mijloacelor de transport

h) poluarea estetică se referă la structura şi arhitectura unităţilor turistice, care adesea nu se integrează în peisajul şi specificul zonei respective.

ROLUL

A) Turismul – factor activ în protejarea mediului – conservarea propriei “materii prime”

b) Conservarea funcţiilor sanitar-igienică, recreativă şi estetică ale elementelor componente ale mediului natural – garanţia continuei dezvoltări a turismului

c) Calitatea mediului şi menţinerea ei – condiţie a competitivităţii ofertei turistice

3 parc national

4 amplasare de tipul unui centru locuit.

Fisiere in arhiva (21):

 • Bilete Examen Amenajare Turistica
  • Bilet de examen nr 15.doc
  • Bilet de examen nr 20.doc
  • Bilet de examen nr 8.doc
  • Bilet de examen nr10.doc
  • Bilet de examen nr11.doc
  • Bilet de examen nr12.doc
  • Bilet de examen nr13.doc
  • Bilet de examen nr14.doc
  • Bilet de examen nr16.doc
  • Bilet de examen nr17.doc
  • Bilet de examen nr18.doc
  • Bilet de examen nr19.doc
  • Bilet de examen nr21.doc
  • Bilet de examen nr9.doc
  • Bilet de examen 6.doc
  • Bilet de examen n2.doc
  • Bilet de examen n3.doc
  • Bilet de examen n4.doc
  • Bilet de examen n5.doc
  • Bilet de examen n7.doc
  • Bilet de examen nr.doc