Toate documentele din domeniul Fizica

 • Cripotografia cuantica

  INTRODUCERE În ultimii ani, lumea în care criptografia cuantică evoluează, s-a schimbat profund. Dezvăluirile făcute despre securitate a făcut lumea mai conștientă de importanța protejării datelor sensibile de tot felul de adversari, inclusiv uneori "prieteni". Dacă vor fi construite pe scară largă computerele cuantice, acestea vor putea sparge multe dintre criptosistemelele cu cheie publică aflate în prezent în uz. Acest lucru ar compromite în mod serios confidențialitatea și...

 • Inregistrarea automata a unui semnal electrocardiografic

  În cadrul acestui experiment am înregistrat un semnalul EKG de la 2 subiecți, folosind un kit experimental dedicat marca Vernier, special conceput pentru achiziția automată a unor astfel de semnale biologice. Kitul este compus dintr-un senzor EKG, o interfață LabPro special construită pentru acest senzor (cartelă de achiziție/conversie analog-digitală), calculator și un softwere dedicat acestei aplicații numit Logger Pro. Senzorul EKG, conectat pe subiect prin intermediul a trei electrozi,...

 • Unde sonore

  Sunetul = unda mecanică ce se proagă prin material (vibrație a materiei) Vaer= 340 m/s Sunetul se propagă rectiliniu din aproape în aproape prin oscilațiile mediului de propagare O unda sonora este o serie de compresii si extensii alternative ale aerului.Fiecare molecula da energia moleculei vecine, dar dupa ce unda sonora a trecut, fiecare molecula ramane in aceeasi pozitie ca la inceput. Unda presupune transport de energie fara transport de substanta. In general, undele se pot propaga...

 • Actionari electrice cu motoare alimentate de la invertoare

  Metode de control Acționările electrice cu MAS s-au impus în aplicații de două feluri [10] : - aplicații în care se dorește utilizarea optimă și eficientă a energiei electrice, ceea ce se poate obține prin înlocuirea acționărilor cu viteză constantă din procesele mari consumatoare de energie cu acționări reglabile ale vitezei, folosind mașini de c.a. alimentate cu tensiune și frecvență variabilă; - aplicații unde există tendința de integrare a elementului de execuție în sistemul de...

 • Aparatura medicala - tipuri de circuite

  Circuitele astabile cu A.O. -fac parte din categoria circuitelor basculante -ele se caracterizează prin două stări distincte ale iesirii:-starea saturată negativ -starea saturată pozitiv Uneori, starea saturată negativ poate fi considerată starea de tensiune zero. In limbaj digital, cele două stări(situatii) ar corespunde stărilor 1 si 0 logic. Circuitul nu se poate afla în stări intermediare de tensiune, adică între 0 si 1 logic. Circuitele astabile basculează între cele două stări în...

 • Dynamics of a nonhomogeneous rolling ball and its impulsive control

  1 Kinematics of the rolling ball Description of the model: kinematics Consider a ball of unit radius rolling on a at surface (plate, ground). A con guration is an element (x;A) 2 R2 ș SO(3) (position and orientation). If the canonical basis fe1; e2; e3g is attached to the ball at its original position, then these vectors get rotated to fAe1; Ae2;Ae3g Recall the usual isomorphism^: R3 ! so(3) given by v 7! 2 64 0 ????v3 v2 v3 0 ????v1 ????v2 v1 0 3 75 The spatial angular...

 • Fizica

  1. Sistemul Internațional de Mărimi si Unități Obiectul Fizicii îl constituie studiul sistemelor fizice. Proprietățile fizice ale sistemelor sunt reprezentate prin mărimi fizice. Nu toate proprietățile fizice sunt neapărat si mărimi fizice. Aceasta pentru că, pentru a intra în categoria mărimilor fizice, proprietățile fizice considerate trebuie să fie măsurabile. Operația de măsurare, operație fundamentală în fizică, implică în primul rând definirea unei unități de măsură pentru o mărime...

 • Biofizica

  Termodinamica este, conform Dicționarului Explicativ al Limbii române, partea fizicii al cărei obiect de studiu îl constituie stările de echilibru ale sistemelor fizice și proprietățile generale ale proceselor care conduc spre astfel de stări, procese în care pot interveni și fenomene termice; studiul relațiilor dintre fenomenele mecanice și cele calorice. Sau altfel spus, este partea fizicii care se ocupă cu studiul relațiilor dintre fenomenele mecanice și cele calorice. La baza...

 • Efecte de camp in cristale lichide

  În primul rând, dorim să menționam faptul că ne-am ales această temă deoarece cristalele lichide sunt tot mai folosite în industria tehnologică, au multe aplicații practice și ne-am dorit să aflăm cât mai multe despre acestea. În general, a fost unanim acceptat faptul că la temperaturi nu prea mari materia există numai în trei stări de agregare: solidă, lichidă și gazoasă. Această nu e întru totul corect, deoarece anumite substanțe organice nu prezintă o singură tranziție de fază, de la...

 • Radiatii

  Ce sunt radiațiile? Radiația este un fenomen fizic de transmitere la distanță a energiei fără a fi nevoie de un mediu purtător. - Conform dualismului corpuscul-undă radiațiile pot fi clasificate în: radiații ondulatorii și radiații corpusculare. - În funcție de natura acestora, radiațiile ondulatorii se împart în: - acustice, care se propagă sub formă de unde acustice; - electromagnetice, specifică undelor electromagnetice. - Radiație gravitațională. - După particulele care le compun...

 • Poluarea si exploatarea resurselor de apa

  The agriculture, industry, transport and commerce's development and generally any human activity need the water resources exploitation. This inducted these resources pollution, having negative impact upon the physical, chemical, biological and human environment. This study is presenting the actual stage of the water resources pollution at the national level and it describes the exploitation projects of these resources towards the impact done upon the environment. 1. ELEMENTE GENERALE Apa...

 • Raport practica - Fizica

  Tratarea matematică a spectrelor infraroșii ale moleculelor poliatomice este considerabil complicată de creșterea numărului de grade de libertate ale moleculelor în funcție de numărul de atomi componenți. Din numărul tot mai mare de compuși organici, numai la foarte puțini (cei mai simpli) s-a putut efectua o analiză completă a spectrelor corespunzătoare. Spectrele de rotație pură ale moleculelor poliatomice aparțin practic domeniului microundelor. Determinările curente în infraroșu se...

 • Utilizarea radiatiilor X in aparatura biomedicala

  Radiatia X a fost descoperita in vineri, 8 noiembrie 1895, experiment efectuat de Wilhelm Conrad Röntgen (1845 - 1923), profesor de fizica la Universitatea din Würzburg (Germania), folosind un tub Hittorf-Crookes. Dupa 6 septamani de experimente, prima radiografie afisa mana sotiei. In data de 28 decembrie 1895 este publicat de catre Röntgen, in revista “Comunicarile societatii de fizica-medicala din Würzburg” articolul intitulat Despre un nou fel de raze. Iar in 4 ianuarie 1896 apare Primul...

 • Notiuni de termodinamica si termotehnica

  Termodinamica este un domeniu important al fizicii clasice care se ocupă cu studiul mișcării termice și al proceselor care produc modificări ale acesteia. Particulele oricărui corp cu temperatură diferită de 0 absolut au mai multe tipuri de mișcare termică: vibrație; translație; rotație. Pentru determinarea proprietăților corpurilor, pentru descrierea condițiilor de echilibru, pentru analiza proceselor care produc modificări ale acestora în termodinamică se folosesc metode de studiu la...

 • Electrodinamica

  Electrodinamica este acea parte a fizicii teoretice care dă o explicaţie unitară a fenomenelor electromagnetice. Studiul fenomenelor electromagnetice formează astăzi un ansamblu coerent, care are la bază teoria electromagnetică a lui Maxwell. Această teorie, numită şi electrodinamica maxwelliană sau electrodinamica fenomenologică, reprezintă o sinteză genială a faptelor experimentale acumulate. La baza acestei teorii stă conceptul de câmp electromagnetic şi de acţiune mijlocită....

Pagina 1 din 61