Toate documentele din domeniul Geodezie

 • Cufarul Shahrazadei

  Generalitați ale mineralelor Mineralogia (minera = mineral, logos = vorbire) este disciplina geologica fundamentala care se ocupa cu studierea structurii caracterelor morfologice, fizice și chimice ale mineralelor, precum și cu modul de formare a acestora și a asociatiilor lor naturale. Mineralul este orice corp natural solid, lichid sau gazos, omogen din punct de vedere fizico-chimic constituit dintr-un singur element chimic sau din mai multe elemente combinate, cristalizat sau amorf,...

 • Informatizarea operatiilor de carte funciara

  Proiectarea și realizarea unei aplicații care să presupună automatizarea acțiunilor de cadastru și carte funciară. Etapele realizării proiectului 1. Alegerea actorului 2. Stabilirea scopului necesar realizării aplicației 3. Realizarea aplicației 4. Prezentarea aplicației 5. Perspective de îmbunătățire Alegerea actorului - pentru realizarea proiectului ,,Informațizarea operațiilor de cadastru și carte funciară”, am ales ca actor inspectorul de specialitate din cadrul birourilor de...

 • Tehnologii de culegere, reprezentare si editare a datelor spatiale

  Temă proiect 1. Descrierea aparaturii folosite la executarea măsurătorilor și a programelor necesare reprezentării acestora în plan; 2. Prezentarea din punct de vedere teoretic a metodelor folosite la efectuarea măsurătorilor și la prelucrarea acestora; 3. Extras din carnetul de măsurători și lista codurilor folosite pentru punctele măsurători; 4. Rezultatele prelucrării măsurătorilor: coordonatele tuturor punctelor din drumuire și preciziile lor, un extras cu punctele radiate; 5....

 • Intocmirea documentatiei topografice in vederea proiectarii si trasarii unei microhidrocentale pe R. S. , C. V.

  CAPITOLUL I AMPLASAREA GEOGRAFICA SI LOCALIZAREA OBIECTIVULUI PROIECTAT 1.1 C. V. Localitatea Baru este situată în partea sudică a județului Hunedoara, la poalele sud-vestice ale Munților Șureanu și nord-estice ale Retezatului, pe cursul superior al râului Strei, în sud-estul Depresiunii Hațegului, pe DN66, Petroșani - Baru - Hațeg. Săpăturile arheologice făcute de-a lungul timpului au descoperit materiale ce atestă prezența omului aici încă din neolitic, astfel, în locul numit de...

 • Amenajarea teritoriului in context national

  Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritățile prevăzute la art. 4 din Legea nr. 50/1991, republicată, cu completările și modificările ulterioare (președinții consiliilor județene, primarii municipiilor, primarul general al municipiului București, primarii sectoarelor municipiului București): a) fac cunoscute solicitantului informațiile privind regimul juridic, economic și tehnic al terenurilor și construcțiilor existente la data solicitării, în conformitate cu...

 • Programe si aplicatii de observare a pamantului

  1. Organizația Națiunilor Unite și rolul său privind Organizația Națiunilor Unite și rolul său privind Organizația Națiunilor Unite și rolul său privind Organizația Națiunilor Unite și rolul său privind Organizația Națiunilor Unite și rolul său privind Organizația Națiunilor Unite și rolul său privind Organizația Națiunilor Unite și rolul său privind Organizația Națiunilor Unite și rolul său privind Organizația Națiunilor Unite și rolul său privind Organizația Națiunilor Unite și rolul său...

 • MySQL

  Introducere Database Management System Database: o colectie structurata de date Controleaza accesul la o baza de date - autentificare - impune restrictii - servicii de acces Database Manager Interfata utilizator & protocol de comunicare SELECT * FROM produse WHERE name LIKE Peren% Client Client - Server Databases - Database Server este un proces separat pe un server. - Clientul poate fi orice calculator. - Multe programe pot fi clienti folosind standard API. Server mysqld...

 • Trasarea pe teren a unui complex industrial

  I.Proiectarea rețelei topografice de construcție 1.Calculul lungimii maxime a laturii rețelei topografice de construcție Cunoscând valoarea lui Δ (abaterea maximă admisă) se determină abaterea standard de trasare a punctelor proiectate ale construcțiilor σ_C, valoare care, în condițiile date, se poate considera că are două componente: -σ_R-este abaterea standard de trasare a punctelor rețelei topografice de construcții -σ_P-este abaterea standard de trasare a punctelor proiectate ale...

 • Modelare cartografica

  Analiza informaţiilor grafice existente în interiorul cadrului geografic al trapezului › Nomenclatura trapezului pe care se lucrează este: L-35-15-C-a-2-III și a fost realizată in Proiecţia Stereografică 1970 in sistem de cote Marea Neagră. › Scara de reprezentare a planului este 1:5000; Nomenclaturile foilor planurilor vecine sunt: La Nord -L-35-15-C-a-2-I La Sud -L-35-15-C-a-4-I La Est -L-35-15-C-a-2-IV La Vest - L-35-15-C-a-1-IV Date generale Trapezul cu nomenclatura...