Toate documentele din domeniul Geodezie

  • MySQL

    Introducere Database Management System Database: o colectie structurata de date Controleaza accesul la o baza de date - autentificare - impune restrictii - servicii de acces Database Manager Interfata utilizator & protocol de comunicare SELECT * FROM produse WHERE name LIKE Peren% Client Client - Server Databases - Database Server este un proces separat pe un server. - Clientul poate fi orice calculator. - Multe programe pot fi clienti folosind standard API. Server mysqld...

  • Trasarea pe teren a unui complex industrial

    I.Proiectarea rețelei topografice de construcție 1.Calculul lungimii maxime a laturii rețelei topografice de construcție Cunoscând valoarea lui Δ (abaterea maximă admisă) se determină abaterea standard de trasare a punctelor proiectate ale construcțiilor σ_C, valoare care, în condițiile date, se poate considera că are două componente: -σ_R-este abaterea standard de trasare a punctelor rețelei topografice de construcții -σ_P-este abaterea standard de trasare a punctelor proiectate ale...

  • Modelare cartografica

    Analiza informaţiilor grafice existente în interiorul cadrului geografic al trapezului › Nomenclatura trapezului pe care se lucrează este: L-35-15-C-a-2-III și a fost realizată in Proiecţia Stereografică 1970 in sistem de cote Marea Neagră. › Scara de reprezentare a planului este 1:5000; Nomenclaturile foilor planurilor vecine sunt: La Nord -L-35-15-C-a-2-I La Sud -L-35-15-C-a-4-I La Est -L-35-15-C-a-2-IV La Vest - L-35-15-C-a-1-IV Date generale Trapezul cu nomenclatura...