Toate documentele din domeniul Geografie

 • Agricultura Romaniei

  Agricultura cuprinde: cultura plantelor (cereale, plante tehnice, cartofi, legume, leguminoase pentru boabe, pomicultura, viticultura) - 60%; creșterea animalelor - 40%: animale mici (păsări, viermi de mătase, albine), animale mari (bovine, ovine, porcine, cabaline). 1. Premisele naturale ale dezvoltării agriculturii: a) Fondul funciar - reprezintă totalitatea terenurilor incluse între granițele țării. Este de aproximativ 23 milioane ha, repartizat astfel: teren agricol - 62% din care:...

 • Insulele Galapagos

  Am ales ca temă de proiect Insulele Galapagos deoarece, datorită izolării lor, s-a putut dezvolta o lume vegetală și animală aparte. Observațiile asupra faunei insulelor Galapagos l-au condus pe naturalistul englez Charles Darwin la cunoscuta teorie evoluționistă. Așezat deasupra unuia dintre punctele fierbinți ale Terrei, într-un loc în care scoarța Pământului, foarte subțire, se crapă mereu, lăsând să iasă la suprafață magma topită care fierbe in adâncul planetei, Arhipelagul Galapagos e...

 • Analiza geo-demografica a macro-judetului Arad-Bihor

  I. Dinaminca naturală a populației în macro-județul Arad-Bihor I.1.1Cartograma natalității în macro-județul Arad-Bihor Natalitatea este un fenomen demografic, componenta activa si pozitiva a bilantului natural, ce indica numarul de nascuti vii raportat la mia de locuitori a unei comunitati umane.Este un fenomen complex, biologic si social, fiind influentat de o serie de factori : condițiile de viața ale populației ,practica religioasă, starea de sănătate și vârsta populației. Cartograma...

 • Studiul geografic complex al insulei Taiwan

  In lucrarea „Studiul geografic complex al insulei Taiwan” este prezentată așezarea fizico-georafică cu toate componentele și aspectele ei legate de condițiile naturale: tectonică, geologie, relief, climă, rețea hidrografică, soluri, flora și fauna, dar și de populație și economie, prezentînd evoluția acestora în strînsă interdependentă cu factorii naturali, poziția geografică, factorii social-economici și istorici. Alegerea acestei teme ca subiect pentru lucrarea de licență nu a fost...

 • Valorificarea turistica a invelisului biotic din ariile protejate - Parcul National Ceahlau

  LOCALIZARE: Muntele Ceahlău este un masiv din partea centrală a Carpaților Orientali, fiind unul dintre puținele complexe carpatine care mai pastrează încă eșantioane nealterate ale naturii. În plus, Ceahlăul este unul din cei mai bogați munți în legendă și mitologie(Baba Dochia, Vulturul lui Traian, Panaghia, Toaca, etc). Înconjurat de valea Bistricioarei la nord, valea Bicazului la sud, valea Bistriței la est si văile Bistrei, Pinticului si Jidanului la vest, masivul Ceahlău este...

 • Turism-patrimoniu, regenerare regionala

  Am ales ca zonă de studiu județele Iași respectiv Neamț deoarece aceste județe au un potențial turistic foarte ridicat.Aceste zone din regiunea Nord-Est sunt două zone cu o istorie foarte aprofundată. Orașul Iași a fost menționat pentru prima oară într-un privilegiu comercial (acordat negustorilor din Liov), emis în 1408 de domnul Moldovei Alexandru cel Bun. Deoarece existau clădiri mai vechi de această dată (spre exemplu presupusa Biserică armeană construită în 1395), se crede că orașul este...

 • Studiu geografic complex Tandarei

  Introducere Scopul lucrării Scopul lucrării „Studiul geografic al orașului Țăndărei” este formarea și dezvoltarea abilităților necesare elaborării, autoevaluării, evaluării și publicării unor materiale de interes public privind orașul Țăndărei, din județul Ialomița, îmbinând latura teoretică cu cea practică, dezvoltarea aptitudinilor de analiză și sinteză, interpretarea materialului informativ prelucrat și formularea de idei și concluzii inedite. Motivația alegerii temei Motivele alegerii...

 • Proiect didactic geografie

  Data: 16.11.2016 Unitatea de învățământ: Școala Nr. 8, Suceava Clasa: a IV-a Disciplina: Geografie Subiectul lecției: România- așezare , vecini și limite Tipul lecției: predare-învățare - Obiectivul fundamental: Formarea deprinderii de localizare geografică a României pe continent interpretând corect harta și dobândirea de cunoștințe despre granițele și vecinii țării noastre. Obiective operaționale: La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili: O1: Să localizeze România pe harta...

 • Analiza geo-demografica a macro-judetului Brasov

  I. Dinamica naturală a populației în macro-județul Brașov I.1. Cartograma natalității Natalitatea, ca element principal al dinamicii și structurii populației deține valori ridicate în macro-județul Brașov, după cum relevă cartograma distribuției natalității., în anul 2006. Cea mai mare pondere o dețin comunele cu valori între 1-7‰ acestea fiind Brașovul, Făgărașul, Săcele. Următoarea pondere de natalitate ce domină la nivelul marco-județului este reprezentată de comunele cu valori...

 • Resursele energetice ale Terrei

  I.1. Geografia economică - obiect de studiu, interdisciplinaritate, concepte Obiect de studiu: localizarea formelor de producţie şi consum a diverselor activităţi economice - agricultura, industria, comerţul, transporturile, turismul. Studiază spațiul unde se produc bunurile și serviciile, fluxurile pe care le produc acestea, precum și factorii de producție, condițiile și resursele punerii lor in valoare. Cristalizarea ca ştiinţă: etapa de pionierat a conturării Geografiei economice ca...

 • Filatura de in si canepa Falticeni

  Încă din cele mai vechi timpuri , încă din Paleolitic , apar urme ale umanizării. Omul spațiului carpato-danubiano-pontic a traversat erele isorice evoluand putin câte puțin. Din paleoliticul inferior există urme materiale ale cetelor de hominizi, culegători şi vânători: vetre de foc, aşchii de silex, toporaşe de mână etc. Paleoliticul mijlociu - Homo primigenius, se distinge în general prin ocupaţii legate de vânătoare (unelte ascuţite - vârfuri, răzuitoare; vatra cu foc dublu....

 • Studiu de pretabilitate pentru dezvoltarea elementelor antropice in Subcarpatii Argesului

  Introducere: Realizarea hărților utilizând softurile GIS ca sisteme mult mai avansate ca performață față de metodele cartografice clasice, reprezintă un mare avantaj astăzi. Cu ajutorul acestor softuri se pot efectua diferite operații asupra bazelor de date, cu posibilitatea de a interveni oricând . Scopul utilizării tehnicilor GIS în cadrul acestui proiect este acela de a determina arealele pretabile pentru dezvoltarea elementelor socio-economice ( așezări, infrastructură) și de a obține...

 • Analiza riscurilor geomorfologice in arealul comunei Candesti (judetul Dambovita) utilizand tehnici GIS

  1. Introducere Zona de studiu este situată în nord-vestul judeţului Dâmboviţa, delimitată la nord de comuna Cândeşti Vale, nord-est de comuna Voineşti, la sud-est de comuna Dragodăneşti, iar în vest-ul arealului studiat se află comuna Cândeşti-Deal (mai exact în Podişul Getic şi anume în Podişul Cândeşti , care este delimitat de Râul Dâmboviţa şi Râul Argeş). Din punct de vedere genetic, Podişul Getic s-a format prin depunerea unor sedimente aduse de râurile carpatice pe care le-au depus la...

 • Analiza si diagnoza potentialului uman in localitatea Nehoiu

  1. Poziția geografică 1.1. Așezare geografică Orașul Nehoiu, cu satele sale componente, este situat în partea de nord a județului Buzău, având ca ax de simetrie cursul superior al râului Buzău. Geografic, localitatea este situată pe următoarele coordonate: - latitudinea nordică este dată de paralela 45o22’ și 45o37’ - longitudinea se înscrie în coordonatele cuprinse între 26o9’ și 26o28’ 1.2. Limite Ca limite orașul Nehoiu prezintă în partea de: - Nord – satul Gura Siriului - Nord-Est...

 • Analiza geo-demografica a macro-judetului Hunedoara-Gorj

  Dinaminca naturală a populaţiei în macro-judeţul Hunedoara-Gorj Prin dinamica populaţiei se înţelege totalitatea modificărilor ce determină numărul populaţiei, structura şi răspândirea populaţiei unui teritoriu, într-un anumit interval de timp, ca urmare a naşterilor, a deceselor, a imigrărilor şi emigrărilor şi are ca element bilantul natural cu ale sale componente natalitatea şi mortalitatea. Dinamica populaţiei trebuie privită sub două aspecte: a) ca mişcare naturală (mobilitate...

Pagina 1 din 263