Toate documentele din domeniul Geografie

 • Geografia Frantei

  1. Repere geografice generale 1.1 Poziția geografică Franța are o poziție economico-geografică favorabilă față de căile de transport maritim,fluvial și terestru. Prin strîmtorile de la Nord și Marea Mediterană trec căi maritime comerciale de importanță internațională. Franța are hotare cu țări înalt dezvoltate din Europa,majoritatea dintre ele făcînd parte din Uniunea Europeană. Ea are o poziție favorabilă față de bazele de materii prime și combustibil din Africa de Nord,Orientul Apropiat...

 • Regimul precipitatiilor atmosferice - Criteriul Hellmann

  Criteriul Hellmann este cel mai simplist criteriu care scoate în evidență caracteristicile perioadelor cu ani de uscăciune și secetă, respectiv perioadelor cu ani ploioși, prin calcule matematice. Clasificarea anilor ploioși și secetoși, conform criteriului Hellmann este următoarea: ani excesivi de ploioși, ani foarte ploioși, ani ploioși, ani moderat de ploioși, ani cu precipitații normale, ani moderat secetoși, ani secetoși, ani foarte secetoși și ani excesivi de secetoși. La stația...

 • Development of archaeological tourism in Constanta Municipality. case study Tomis Fortress

  ABSTRACT The realization of an integrated tourist offer both cultural and historical is the main direction of the tourism development strategy for the Tomis Fortress and Constanța Municipality. The implementation of this strategy shows that during this process there will be a series of projects and visions for the development of archaeological tourism in Constanta Municipality. Through qualitative assessments of the main archaeological remains, through investigations of their relationship...

 • Biodiversitatea deserturilor calde din emisfera sudica

  Introducere Biodiversitatea cuprinde varietatea genelor, a speciilor și a ecosistemelor care constituie viața pe pământ. Am ales această temă, deoarece tema pe care o voiam inițial a fost luată de către o altă persoană. Capitolul 1. Scurtă caracterizare fizico-geografică a regiunii În emisfera sudică deșerturile sunt răspândite pe trei continente: Australia, Africa și America de Sud. Cea mai mare suprafață deșertică se află în Australia, mai ales în zona tropicală între 20 și 34°...

 • Dezvoltarea turismului in Romania prin intermediul festivalurilor de cultura si traditie

  CUVÂNT ÎNAINTE În demersul oricărei analize, se urmărește studiul sistematic al fiecărui element în parte, ce presupune o examinare în detaliu a unei probleme, iar ultima analiză fiind esențialul care reprezintă defapt concluziile cu referire la ce s-a cercetat. Astfel în studiul de față se urmărește o analiză a dezvoltării turismului din România cu ajutorul festivalurilor de cultură și tradiție. Tema de față are ca fundament cercetarea festivalurilor (unde acestea pot să fie clasificate pe...

 • Geografia populatiei

  Partea I 1. Harta fertilității Fertilitatea se referă la acea parte a populației care participă în mod direct la procesul reproducere, adică la persoanele de sex feminin, vârsta fertilă fiind considerată între 15 - 49 de ani. Aceasta se calculează prin raportarea numărului total de nașterii la populația de vârstă fertilă, după cum se observă în formula de calcul de mai jos: (N/P15-49)*l000 P15-49 - totalul femeilor de vârstă fertilă N - suma născuților vii Factorii care influentează...

 • Jocul didactic in predarea geografiei

  ARGUMENT Motto: Jocul este și o pregătire pentru viața de mai târziu, dar mai presus de toate, el este însăși viața copilului”. (Mc.Dougall) Lucrarea de fața își propune să demostreze că jocul didactic oferă un cadru propice pentru învățarea activă, participativă, plăcută și atractivă, stimulând în același timp inițiativa și creativitatea elevilor. Am ales această temă - Jocul didactic în predarea geografiei - pentru a demostra că jocul didactic inclus în lecțiile de geografie completează...

 • Standardizarea datelor geospatiale - servicii WMS - WFS

  GeoServer este o aplicație open source, cross-platform, ce permite partajarea/publicarea datelor geospațiale, via Internet. GeoServer este compatibil cu standardele OGC, suportă protocoale: WMS, WFS/WFS-T, WCS, WPS și poate returna informația în format JPEG, PNG, SVG, KLM/KMY, GML, PDF, GeoRSS sau Shapefile. GeoServer este dezvoltat în Java folosind biblioteca open source GeoTools. Prin Web Feature Service (WFS) se face referire la o interfață web a unui serviciu care permite publicarea...

 • Funding Proposal - Interventie umanitara

  Section 1. Proposed Title of Project (no more than 20 words) Diminuarea și prevenirea consumului de droguri și a apariției bolilor în urma consumului-București Section 2. Executive Summary (300 words) În concluzie, acest proiect își propune în cazul celor tineri prevenirea consumului de droguri prin programele de informare, discuțiile cu aceștia și cu părinții acestora, iar în cazul adulților diminuarea consumului și prevenirea apariției bolilor, prin consumul controlat al substanțelor...

 • Elemente de hidrologie urbana - orasul Siret

  LOCALIZAREA ORAȘULUI SIRET Localizare Siretul, orașul cel mai vechi al Moldovei medievale, este amplasat pe malul drept al râului cu aceeași denumire, la aproximativ 4 km de la intrarea râului în România. Orașul Siret este situat în partea central-estică a Bucovinei, în centrul axei rutiere a acesteia, vechi drum european, cunoscut în evul mediu sub denumirea de “Drumul românesc“, iar în prezent E 85. Siretul este cel mai nordic dintre orașele din județul Suceava, prin poziția sa matematică...

 • Integrarea turistica a geositului Pesterii Liliecilor din zona Moeciu Bran

  1. INTRODUCERE 1.1 Noțiuni introductive Un geomorfosit sau un punct (loc) geomorfologic poate fi definit ca o porțiune a suprafeței terestre cu o importanță deosebită în înțelegerea evoluției Pământului, a climatului și a vieții (Grandgirard, 1997; Panizza, 2001; Reynard, 2004). Geomorfositul primește mai multe valori datorită percepției societății omenești. Mulți specialiști au asimilat geomorfositurile cu obiectivele turistice naturale legate de relief, termenii nu sunt sinonimi,...

 • Italia

  Italia a devenit stat-națiune în 1861, când cea mai mare parte a statelor Peninsulei au fost unite de regele Victor Emanuel al II-lea din dinastia de Savoia. O contribuție însemnată la unificarea Italiei au avut-o contele Camillo Benso di Cavour, primul ministru al regatului, și generalul Giuseppe Garibaldi. Roma a rămas încă un deceniu capitală a Statului Papal, devenind parte a Regatului Italiei la 20 septembrie 1870, data unificării complete a Italiei. Situată pe malul fluviului Tibru, în...

 • Potentialul si activitatile turistice din Depresiunea Hateg

  Așezarea geografică și vecinii Depresiunea axată pe valea Streiului, încadrată de Munții Retezat și Munții Țarcu în sud, Munții Poiana Ruscăi în vest, Munții Șureanu în nord-est și în partea de nord se întinde până la Dealurile Hunedoarei. Are o orientare aproximativ vest-est și se caracterizează printr-un relief dat de extinderea piemonturilor de eroziune dar și de acumulare. Înscrisă în forma generală a unui triunghi, este inclusă Carpaților Meridionali, însă legată și de Carpații...

 • Proiectare teritoriala

  I. PROIECTAREA TERITORIALĂ - PARTICULARITĂȚI ȘI PRECIZĂRI CONCEPTUALE PROIECTAREA TERITORIALĂ (PT) a apărut dintr-o necesitate practică de a utiliza optim spațiul geografic, respectiv de a impune un anumit cadru de organizare sistemică a componentelor teritoriale, pe nivele structural-funcționale care să asigure o dezvoltare spațială echilibrată. Principalul scop al PT este coordonarea dezvoltării economice și sociale a unei regiuni, în condițiile menținerii echilibrului teritorial...

 • Zonele biogeografice

  Unitatea Scolara:Școala Gimnazială “Henri Mathias Berthelotˮ Cadru Didactic: Disciplina: Geografie Clasa: a V-a Unitatea de invatare: Biosfera și pedosfera Subiectul lectiei: Repartiția geografică a viețuitoarelor: zona caldă, zona temperată și zona rece Tipul lectiei: Lectie de predare a noilor cunoștiințe COMPETENTE SPECIFICE: 1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază; 3.4. Prezentarea structurată a componentelor naturale ale planetei ca întreg...

Pagina 1 din 273