Toate documentele din domeniul Geografie

 • Proiect de lectie clasa a VII-a America

  UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială „Milivoi Trifunschi” Sânpetru Mare DATA: 19.02.2020 CLASA: a VII-a ARIA CURRICULARĂ: Om și societate. DISCIPLINA: Geografia. UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: America. SUBIECTUL: America- Rețeaua Hidrografică. TIPUL LECȚIEI : lecția de recapitulare si sistematizare. PROFESOR: Mureșan Denisa Carmina DURATA: 50 minute COMPETENȚE GENERALE 1. Utilizarea limbajului specific in prezentarea si explicarea realitatii geografice; 2. Utilizarea corecta a numelor...

 • Potentialul balneoclimateric al Subcarpatilor Olteniei

  INTODUCERE România se înscrie printre țările europene cu un fond balnear remarcabil: 30% din apele termale și minerale de pe continent se găsesc în țara noastră. Această valoare este accentuată de complexitatea factorilor naturali, respectiv regăsirea în aceeași stațiune a factorilor principali de mediu, alături de o gamă largă de substanțe minerale de cură, precum și de existența în România a tuturor tipurilor de substanțe minerale balneare care pot fi utilizate în întreaga gamă a...

 • Resursele naturale din judetul Gorj

  Poziția geografică a județului Gorj Județul Gorj este situat în partea sud-vestică a României, pe cursul râului Jiu. Este limitat de județele: Dolj (sud-est), Mehedinți (sud-vest), Caraș-Severin (nord-vest), Hunedoara (nord) și Vâlcea (est). Principalele orașe și municipii sunt Târgu Jiu (reședința de județ), Bumbești-Jiu, Motru, Novaci, Târgu Cărbunești, Țicleni și Rovinari. Geografic, județul este străjuit la nord de crestele masivilor muntoși Godeanu, Vâlcan și Parâng. Teritoriul...

 • Resurse energetice regenerabile

  Energie pentru o lume în schimbare Emisia gazelor cu efect de seră reprezintă o amenințare serioasă în ceea ce privește producerea schimbărilor climatice, cu efecte potențial dezastruoase asupra omenirii. Utilizarea surselor regenerabile de energie, împreună cu îmbunătățireaeficienței energiei pot contribui la reducerea consumului de energie, la reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră și, în consecință, la prevenirea schimbărilor climatice periculoase. Deși ponderea utilizării acestor...

 • Caracteristicile fizico geografice a comunei Dobrovat

  Introducere Aflată la câteva zeci de kilometri de Iași, comuna Dobrovăț pulsează prin inima pădurilor care o stăpânesc și prin susurul pâraielor care o străbat este puțin cunoscută de îndrăgostiții de natură și de istorie. De aceea am încercat ca prin această lucrare să o fac cunoscută, să o deschidem spre lume, să-i dăm șansa de a deveni un obiectiv turistic, prin valorificarea frumuseților naturale și spirituale ale zonei. Este un meleag încărcat de istorie cu urme ale luptelor pentru...

 • Monografia judetului Hunedoara

  1. Prezentarea generală a județului 1.1 Situare geografică Județul Hunedoara este situat în partea central-vestică a României. Se învecinează la nord - est și est cu județul Alba, la est și sud - est cu județul Vâlcea, la sud cu județul Gorj, la vest cu județele Timiș și Caraș-Severin și la vest și nord - vest cu județul Arad. 1.2 Suprafața Județul Hunedoara se întinde pe o suprafață de 7 063 km2, ocupând 2,96 la sută din teritoriul țării. 1.3 Clima Clima județului este...

 • Capitalism vs. Communism

  This writing attempts to unfold the dynamics in the human-nature relationship over different socio-political stages in order to point out the patterns of the human action and inaction. More specifically, the paper will interrogate the practices of transformation through which nature was configured and reconfigured by capitalism and communism, two historical situations based on conflicting theories but with substantial underlying similarities, as the paper will further argue through careful...

 • From brownfield to greenfield

  From brownfield to greenfield - Major ecological imbalances in Baia Mare. Săsar mine reclamation and reconversion- Abstract - This study employs a multi-level approach by assessing environment degradation caused by the long-lasting activities of mining industry in the city of Baia Mare, with a close focus on investigating the reconversion methods of underutilized contaminated properties into green spaces. I find that the presence of brownfields continues to be a concern despite state...

 • Integrarea turistica a geositurilor din zona Gradina Zmeilor

  1. Introducere Arealul „Grădina Zmeilor” prezintă o zonă naturală (din Podișul Someșan, subunitate geomorfologică a Depresiunii Colinare a Transilvaniei), ce cuprinde un ansamblu neregulat de stânci (Fata Cătanii, Zmeul și Zmeoaica, Moșu, Călugării, Căpitanul, Acul Cleopatrei, Soldații, Eva, Dorobanțul, Degețelul, Sfinxul), cu forme bizare (turnuri, ciuperci, ace, abrupturi stâncoase), dispuse la baza dealului „Dumbrava”. Gradina Zmeilor este denumirea ce apare în ghidurile turistice însa...

 • Vegetatia de pajisti din Romania

  Pajiștile reprezintă 40% din vegetația spontană a României și ocupă aproximativ 17 % din teritoriul țării. Pajiștile se împart în doua mari categorii: - de climax: alpine, de silvostepă, de stepă - secundare: situate în etajele și zonele de pădure Pajiștile de climax Pajiștile alpine Pajiștile alpine și subalpine se află deasupra limitei inferioare a vegetației arborescente. Dacă limita altitudinală superioară a pajiștilor alpine nu poate fi precizată, limita inferioară se află la...

 • Incalzirea globala

  I. INTRODUCERE 1.1. Subiectul referatului Subiectul referatului meu este ”Încalzirea globală”. Am ales acest subiect deoarece vreau să scot în evidență problemele care pun în prezent, în pericol biodiversitatea, fauna și flora și tot ceea ce ține de planeta noastră. 1.2. Scopul lucrării Scopul lucrării este de a informa publicul cu vedere la problemele existente, pentru a evidenția cauzele acestei probleme și totodată posibile soluții pentru așa-zisa Încălzire globală. II. Ce este...

 • Plan de amenajare a asociatiei grup de actiune locala - Campia Brailei

  Partea I: Identificarea elementelor care condiționează dezvoltarea a)Introducere: Parteneriatul care formează Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Câmpia Brăilei este organizat din punct de vedere juridic conform prevedreilor OG 26/2000 și poartă denumirea de GAL Câmpia Brăilei. b)Analiza situației existente și identificarea elementelor care condiționează dezvoltarea 1. Domeniul țintă- Structura teritoriului 1.1.Localizare geografică, cadru administrativ-teritorial, regiunea de dezvoltare...

 • Managementul strategic al oraselor de baza - Dependenta de traiectorie si ajustarea economica in regiunile rezistente

  Rezumat Abordarea evolutivă a economiei presupune că economiile se schimbă pe căile dependente de traiectorie, modelate și constrânse de decizii din trecut, evenimente întâmplătoare și accidente ale istoriei. Aceste constrângeri fac anumite strategii mai ușor de urmărit, iar altele mai puțin. Regiunile rezistente se angajează în procese de colaborare pentru planificarea și implementarea schimbării, în limitele constrânse de activele regionale existente, inclusiv infrastructura publică și...

 • Aprecierea economica a resurselor naturale

  Analizînd baza datelor statistice a petrolului, se înregistrează următoarele aprecieri economice: Tabelul 1. Primele 10 state producătoare de petrol din lume, milioane tone/an Țara Cantitatea extrasă mlrd tone/an Ponderea mondială % Arabia Saudită 585,7 13,4 Rusia 554,3 12,6 SUA 543,0 12,4 Irac 218,9 5,0 Iran 216,4 4,9 Canada 218,2 5,0 China 199,7 4,6 Emiratele Arabiei Unite 182,4 4,2 Kuwait 152,7 3,5 Venezuela 124,1 2,8 Total 4382,4 100 Sursa: British Petrolium Figura 1....

 • Dezvoltarea strategica a turismului in localitatea Bacau

  I.Profilul turistic al orașului Bacău I.1. Localizare geografică Orașul Bacău, supranumit și ,,Orașul lui Bacovia” reprezintă reședința de județ cu același nume, fiind situat în regiunea de Nord-Est a țării, învecinându-se la din punct de vedere administrativ cu localitățile Hemeiuș și Săucești în Nord, cu localitatea Letea Veche în est, la sud cu localitățile Luizi-Călugăra și Nicolae Bălcescu, iar în vest cu localitățile Măgura și Mărgineni. Orașul este traversat de drumurile europene...

Pagina 1 din 275