Toate documentele din domeniul Geografie

Disparități privind geografia educației în județul Suceava

Introducere Lucrarea de față prezintă sinteza unor investigații privind educația și formarea tinerilor din județul Suceava, pe baza analizei distribuției unităților școlare, a populației școlare, a traiectoriei absolvenților, a infrastructurii învățământului de stat și privat, a personalului didactic calificat și... citește mai departe

55 pagini 14 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Biodiversitatea regiunilor de tundră și taiga

Introducere Motivația alegerii temei Tema ”Biodiversitatea zonelor de tundră și taiga” își propune să studieze și să analizeze modul în care biodiversitatea este distribuită în cele două areale geografice, a modului în care mediul geografic influențează flora și fauna din acel areal și adaptările pe care... citește mai departe

21 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Monitorizarea Apei râului Arkansas la statia din amonte si aval de orasul Pueblo

Orașul Pueblo Pueblo este la 160 km sud de Denver și se află în partea din față a Munților Stâncoși. Pueblo se află la marginea vestică a Marilor Câmpii, într-o zonă deșertică înaltă din sudul Colorado și este aproape de marginea vestică a regiunii ecologice Southwestern Tablelands. Conform recensământului din... citește mai departe

20 pagini 6 puncte Extras Bibliografie

Fenomene de risc și hazard geomorfologic în arealul șoselei de centură a Sucevei

CAPITOLUL I. INTRODUCERE 1.1. Motivarea alegerii temei, scopul și finalitățile cercetării. Cercetările de teren din sectorul Suceava - Mihoveni - Pătrăuți (sectorul șoselei de centură din partea de sud și sud-vest a municipiului Suceava) au ca obiective punerea în evidență a unor fenomene de risc și hazard... citește mai departe

23 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Belgia - geografia resurselor naturale

Prezentare Generală Belgia, oficial Regatul Belgiei (Royaume de Belgique / Koninkrijk Belgie), este o țară mică și dens populată, situată in Europa de Vest, unde se învecinează cu Franța, Germania, Luxemburg, Olanda și Marea Nordului. Teritoriul Belgiei se împarte din punct de vedere geografic în trei regiuni:... citește mai departe

19 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Noile bazine turistice

Introducere Turismul este una dintre ramurile economice care au cunoscut cea mai rapidă expansiune în ultimele decenii. Apariția turismului de masă în tot mai multe țări începând cu secolul XX, generalizarea concediilor anuale plătite și progresele fără precedent înregistrate în domeniul transporturilor au permis... citește mai departe

18 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Noua Zeelandă

Localizare Noua Zeelandă este localizată la Sud-Est de Australia și la Sud-Vestul Oceanului Pacific , fiind alcătuită din două mari insule : Insula de Nord și Insula de Sud , împărțite de strâmtoarea Cook . Pe lângă acestea mai sunt și multe alte insulițe mici nepopulate . Clima Tropical-oceanic ; Vânturi... citește mai departe

18 pagini 8 puncte Extras Bibliografie

Biodiversitatea pădurilor tropicale umede

Introducere Sub denumirea de păduri tropicale se înțelege vegetația ce crește în zonele cu un climat tropical umed . Pădurile tropicale umede se mai numesc păduri pluviale , pluviatile , ombrofile sau păduri virgine. Condițiile de umiditate și temperatură de care dispun zonele ocupate de aceste păduri favorizează... citește mai departe

54 pagini 10 puncte Extras Bibliografie

Pădurile topicale umede

Introducere Pădurile tropicale tropicale pot fi caracterizate în două cuvinte: fierbinte și umedă. Temperaturile medii lunare depășesc 18 ° C (64 ° F) în toate lunile anului. Precipitațiile medii anuale nu sunt mai mici de 1.680 mm (66 in) și pot depăși 10 m (390 in), deși se situează de obicei între 1.750 mm (69... citește mai departe

24 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Resursele hidrosferei

Hidrosfera -Hidrosfera este domeniul uneia dintre cele mai importante resurse naturale- apa- fundamentala, intrucat conditioneaza procesele vitale si activitatile omenesti. De asemenea, apa este mediul de viata pentru diferite organisme si asigura hrana pentru acestea, care la randul lor sunt o alta resursa... citește mai departe

13 pagini 4 puncte Extras

Unitatea Administrativ Teritorială Carei - Studiu de Geografia turismului

1.Așezarea geografică a U.A.T. Municipiul Carei Fig.1. Așezarea geografică a Municipiului Carei în județul Satu Mare Sursa: website 1 A.Așezarea geografică din punct de vedere administrativ Municipiul Carei se află situat în județul Satu Mare în partea de nord- vest a României și în partea de sud-vest a... citește mai departe

34 pagini 8 puncte Extras Bibliografie Preview

Evaluarea potențialului ecologic din Parcul Național Retezat

I. INTRODUCERE Țara noastră dispune de un capital natural deosebit și foarte diversificat. Rezultatul general constă în biodiversitate, inclusiv în existența unor populații de lupi, urși, capre negre și râși, acestea fiind cele mai mari specii din Europa, dar și în existența unor habitate forestiere și alpine... citește mai departe

19 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică

INTRODUCERE Așezată în partea de nord vest a regiunii Oltenia și în partea de nord a județului Mehedinți, la poalele Carpaților Meridionali, comunei Ponoarele nu i se poate stabili o vechime exactă. Este incontestabil faptul ca Ponoarele face parte din categoria comunelor cu o vechime destul de mare. În această... citește mai departe

101 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Tehnici operaționale în turism

Turismul reprezinta un domeniu economic de nivel mondial, fiind in continua dezvoltare. Din antichitate si pana in present, esenta motivatiilor calatoriilor sa diversificat constant creand o stransa legatura intre cererea si oferta serviciilor specifice. 1. Constituirea/înființarea agenției (amplasare, profilul... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Fenomenul de seismicitate pe Terra și pe alte planete

Noțiuni de bază Seismicitatea se referă la distribuția globală a seismelor în spațiu, timp și magnitudine Mai precis, se referă la măsurarea frecvenței cutremurelor într-o regiune - de exemplu, numărul de cutremure cu magnitudine între 5 și 6 la 100 km pătrați. Seismologie = seismos (cutremur) + logos (știință)... citește mai departe

30 pagini 8 puncte Extras Bibliografie

Caracteristici geografice și turistice din Podișul Bârladului

Așezare geografică Ocupă jumătatea sudică a Podișului Moldovei și este drenat aproape în totalitate de sitemul hidrografic al Bârladului, de unde își trage numele, ocupând un areal de 11.450 km2. . Podișul Bârladului este mărginit la N de Câmpia Moldovei, la S de Câmpia Română, la E de Republica Moldova, iar la V... citește mai departe

19 pagini 6 puncte Extras Bibliografie

Potențialul turistic al comunei Urdari, județul Gorj

Urdari este o comună din județul Gorj, situată în partea de sud-vest a județului și este alcătuită din trei sate: Hotăroasa, Urdari și Fântânele. Are o suprafață de 3114 hectare, iar ca formă de așezare omenească, Urdari este o așezare linear-răsfirată, majoritatea caselor fiind de-a lungul drumului județean cu... citește mai departe

51 pagini 6 puncte Extras Preview

Patrimoniul turistic al României - Bunuri arheologice și istorico-documentare

Patrimoniul cultural național este format din totalitatea bunurilor care reprezintă o mărturie și o expresie a valorilor, credințelor, cunoștințelor și tradițiilor naționale, indiferent de regimul de proprietate al acestora. Obiectele ce compun patrimoniul cultural pot fi în proprietate publică sau privată, dar... citește mai departe

77 pagini 8 puncte Extras Bibliografie Preview

Turismul marilor cazinouri și jocuri de noroc

1. Context științific Jocul de noroc sau „Jocul de hazard” reprezintă acele jocuri unde a câștiga sau a pierde depind în cea mai mare măsură de noroc iar într-o mică parte de iscusința jucătorului. Termenul de „hazard” provine din limba arabă care înseamnă „joc cu zaruri”.1 Este un joc unde trebuie să mizezi bani... citește mai departe

44 pagini 8 puncte Extras Bibliografie Preview

Elemente și etape principale ale procesării imaginilor satelitare multispectrale ESA Copernicus Sentinel-2MSI în scopul exploatării în aplicațiile SIG

1. Introducere 1.1 Date utilizate Sentinel-2 este un tip de satelit lansat prin programul Copernicus cu scopul de a observa .i monitoriza suprafe.ele agricole ale Pamântului, clasificarea acoperirii terenului, calitatea apei dar .i managementul situa.iilor de urgen.a. Acesta realizeaza imagini optice la rezolu.ie... citește mai departe

23 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Migrația familială

Introducere Această lucrare abordează o temă de actualitate, și anume copii cu unul sau ambii părinți plecați în străinătate. Aceste familii sunt formate dintr-un singur părinte și copiii lui care conviețuiesc într-un singur menaj permanent sau temporar și pot apărea în urma: decesului unuia dintre părinți, a... citește mai departe

32 pagini 9 puncte Extras Bibliografie Preview

Munții Zărandului

Munții Zărandului Din punct de vedere geografic Munții Zărandului sunt o prelungire a Munților Apuseni, întinzânu-se până în mijlocul Câmpiei Aradului. Ei sunt flancați de două importante râuri ale României: la Nord, de Crișul Alb, iar la Sud, de Mureș. Deși înălțimile lor sunt relativ mici (cel mai înalt munte... citește mai departe

24 pagini 6 puncte Extras Bibliografie

Regiunea balcanică

1.Așezarea geografică Regiunea Balcanică este o zonă geografică din sud-estul Europei, care include în limitele sale peninsula omonimă și toate insulele și arhipelagurile insulare din Marea Adriatică și Egee. Limita sa nordică este considerată în general a fi linia formată din Dunăre-Sava-Kupa, dar mai există și... citește mai departe

18 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie

Munții Atlas - caracterizare morfoclimatică

1. Așezare geografică și implicațiile acesteia în caracteristicile climatice Regiunea Atlas (Berberia) se întinde pe o suprafață de circa 925.000 km2, fiind limitată la vest de Oceanul Atlantic, la nord de Marea Mediterană, iar la est de Golful Sirta Mică (Golful Gabés). Limita sudică (față de Sahara) se trasează... citește mai departe

18 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Auditul și evaluarea impactului asupra mediului

Scopul principal ce s-a avut in vedere atunci cand a fost introdusa aceasta procedura de control a efectelor proiectelor de dezvoltare asupra mediului a urmarit limitarea sau chiar eliminarea perturbarilor ireversibile ale mediului generate de aplicarea acestora. Evaluarea de impact asupra mediului este destinata... citește mai departe

18 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview