Toate documentele din domeniul Geografie

 • Cai si mijloace de evaluarea a ecopotentialitatii si ecodinamicii invelisului biotic a municipiului Dorohoi, judetul Botosani

  Introducere Orașul Dorohoi este al doilea oraș ca mărime și ca importanță economică și are o populatie de 18 423 de locuitori (la 1 iulie 1971); în trecut era un târg comercial cu câteva mori și prese de ulei, iar în prezent aici se găsesc cinci unități de producție industrială. Lucrarea de față reprezintă o amplă evaluare a ecopotențialității și ecodinamicii învelișului biotic a municipiului Dorohoi, Pentru evaluarea pontențialului climatic, s-au realizat grafice, cu date ale...

 • Expeditia challenger - geografia marilor si oceanelor

  1. Context istoric Conform unei definitii recente,adoptate de U.N.E.S.C.O, “ oceanografia este stiinta nelimitata despre ocean”. Oceanografia integreaza toate cercetarile efectuate asupra marii prin tehnici fizice, chimice, biologice, geologige, geomorfologice, geofizice.Dar nu numai atat. Oceanografia integreaza numeroase elemente de meteorologie,climatologie si astronomie, ca si de inginerie, hidraulica si ecologie. Oceanografia, asa cum a fost definita mai sus, este o stiinta tanara....

 • Curentii principali din Atlanticul de Sud

  Curenții oceanici sunt mișcări de deplasare a apei oceanice. Deplasarea maselor de apă se datoreză mai multor factori externi cum ar fi: - vânturile predominante - erupțiile vulcanice submerse - cutremure terestre și submarine - forța de atracție a corpurilor cerești - salinitate - temperatura - debite mari de ape curgătoare - mișcarea de rotație a Pământului, cu viteză mai mare la ecuator și mai mică spre cei doi poli - relieful submarin. Curenții oceanici efectuează deplasări, mai...

 • Acidifierea oceanelor

  ACIDIFIEREA OCEANELOR Oceanul Planetar, cel mai mare ecosistem al planetei, acoperă aproximativ 71% din suprafața Terrei. A fost divizat de geografi în câteva oceane și mai multe mări. Este principalul component ale hidrosferei Terrei si un factor-cheie al ciclului carbonului și oxigenului, fără de care nu ar fi posibilă viața așa cum o cunoaștem. Influențează decisiv clima și activitățile omului. Este imens, aproape inimaginabil, cu volumul său de aproape 1,3 miliarde km3. Este casa,...

 • Dezvoltarea energiei eoliene in Dobrogea

  1. Considerații generale privind energia eoliană Una dintre provocările majore pentru Uniunea Europeană se referă la modul în care se va putea asigura securitatea energetică cu energie competitivă și „curată”, ținând cont de limitarea schimbărilor climatice, escaladarea cererii globale de energie și de viitorul nesigur al accesului la resursele energetice. Uniunea Europeană a elaborat o politică energetică ambițioasă, care acoperă toate sursele de energie, de la combustibili fosili (țiței,...

 • Elemente de atractivitate ale lacurilor de acumulare

  Un lac de acumulare este un lac creat cu ajutorul unuibaraj care reține apa unui curs de apă (râu sau fluviu), situat în amonte de o hidrocentrală în scopul formării unei rezerve de apă necesară producerii energiei, pentru alimentarea cu apă a unor localități , pentru diferite folosințe turistice, precum și pentru regularizarea debitului apei în aval. În România există peste 3.450 de lacuri, suprafața acestora fiind de aproximativ 2.620 km², reprezentând circa 1,1 % din suprafața totală a...

 • Analiza geografica si economica a statului Ucraina

  Capitolul 1 Repere georagice generale Ucraina este o țară situată în Europa Orientală. Are frontieră cu Rusia - în nord-est, Belarus - în nord, Polonia, Slovacia și Ungaria - în vest, România și Republica Moldova - la sud-vest, Marea Neagră și Marea Azov - la sud. Capitala Ucrainei este orașul Kiev.( Imaginea nr.1) Populația este formată din 42.6 milioane de locuitori. Ansamblul regional din care face parte Ucraina este GUAM- Organization of Democracy and Economic Development. GUAM,...

 • Climatologia urbana

  I. Prima lucrare de Climatologie urbană alcătuită pe baze științifice folosind observațiile instrumentale aparține lui Luke Howard ”The climate of London” scrisă în 1818 și reeditată în 1820-1833. Autorul pune în evidență creșterea temperaturii aerului din orașul Londra față de regiunea înconjurătoare. În perioada care a urmat numeroși alți cercetători au studiat modificarea diferitelor elemente meteorologice sub influența orașelor, Angot 1893, Helman 1894. Prima sinteză asupra climei...

 • Turismul rural in Thailanda

  Introducere Turismul rural este un tip de turism durabil care exploatează resursele în regiunile rurale, are un impact negativ redus și generează beneficii tot mai mari pentru zonele rurale în ceea ce privește productivitatea ,ocuparea forței de muncă, conservarea mediului și a culturii rurale, implicarea localnicilor în viața comunității. Turismul rural nu este bazat doar pe vacanțe la țară ,ci cuprinde și turismul în natură, turismul de sport și sănătate , turismul cultural și patrimoniu,...

 • Politici si dezvoltarea intercomunalitatilor din Judetele Arges, Dambovita si Prahova

  Introducere Județul Argeș este situat în partea central-sudică a țării, suprafața județului este de 682631 hectare. În partea nordică, limita județului urmărește crestele înalte ale munților Făgăraș, traversează munții Piatra Craiului și culoarul Rucăr - Bran ce desparte județul Argeș de județele Sibiu și Brașov. La est limita cu județul Dâmbovița este mult mai lungă, traversând munții Leaota, Subcarpații Getici, piemontul Cândești și câmpia Găvanu Burdea. Limita sudică dinspre județul...

 • Politici si dezvoltarea intercomunalitatilor din Judetele Alba, Arad si Hunedoara

  1. Raportul de îmbătrânire În secolul XXI-lea una din cele mai mari probleme ale omenirii va fi cea a îmbătrânirii demografice a populației, care va determina importante schimbări asupra dezvoltării socio-economice a diferitelor regiuni ale Terrei. Atât în țările dezvoltate economic, cât și în majoritatea țărilor în curs de dezvoltare, ponderea persoanelor vârstnice în structura populației crește într-un ritm rapid, impunând necesitatea elaborării unor politici specifice în acest domeniu....

 • Strategia de dezvoltare a orasului Bocsa 2014-2020

  1. Argumentarea oportunității/necesității strategiei Strategia reprezintă un set de acțiuni care urmăresc atingerea unor anumite scopuri/obiective întrun context concret. În acest sens, strategia vine să răspundă unor nevoi de dezvoltare în dependență de starea generală care afectează comunitatea. Scopul Strategiei UE 2020,lansată în 2010, este de a rezolva punctele slabe din structura economiei Europei, și de a reduce diferențele dintre diferitele regiuni. Regiunea Vest a României își...

 • Caracterizarea fizico-geografica a localitatii Negostina (judetul Suceava)

  1.Așezarea și limitele localității Negostina Poziția geografică a satului Negostina se încadrează în rândul localităților din nord-estul țării, adică într-o regiune extracarpatică, într-o unitate geografică deluroasă de podiș a județului Suceava. Localitatea Negostina are următoarele coordonate geografice: 47° 54' latitudine nordică și 26° 5' longitudine estică (Fig.1). Este localizată într-o zonă deluroasă la 4 km sud de orașul Siret în subunitatea de relief a Podișului Sucevei numită...

 • Lacurile artificiale din Judetul Bacau

  1.Factorii care determină repartiția și tipurile de lacuri din județul Bacău Pe teritoriul județului Bacău au fost identificate un număr de 52 de lacuri (6593,7 ha) ce ocupă o suprafață de 1,1% din suprafața județului. La formarea și evoluția lacurilor din județul Bacău au contribuit 2 categorii de factori:a.factorii naturali-varietatea petrografică,dinamica versanților,factorii climatici(în special precipitațiile),factorii hidrologici(debitul râurilor) și b.factorii antropici. a.Factorii...

 • Fluidizarea traficului in statiunea Baile Felix

  1. Introducere Stațiunea balneoclimaterică Băile Felix, este una dintre cele mai importante stațiuni din România, dat fiind numărul ridicat facilități ce le poate oferi. Astfel, datorită acetor facilităti oferite de stațiune, atrage numeroși turiști în special vara. Proiectul nostru prevede implementarea de structuri rutiere și auxiliare noi si la standard modern. Stațiunea Băile Felix, are o problemă majoră, reprezentat prin suprasolicitarea căilor de acces în special pe timpul verii....

Pagina 4 din 272