Toate documentele din domeniul Geografie

 • Stadiile de evolutie demografica (ritmul mediu anual de crestere)

  Populația Terrei este rezultatul unui proces continuu ce presupune alternanța perioadelor de creștere cu cele de descreștere sau stagnare, până la înscrierea pe un singur sens după direcția curbei exponențiale. Dacă umanității i-au trebuit mai multe milioane de ani pentru a atinge primul miliard de locuitori, al doilea miliard a fost posibil în doar 100 de ani, al treilea realizându-se în 30 de ani, al patrulea în 16 ani, perioada de multiplicare scăzând în ceea ce privește atingerea celui de...

 • Aspecte de geografie umana in municipiul Botosani

  Introducere Dezvoltarea societății actuale se caracterizează printr-o creștere accelerată a urbanizării, fenomen care marchează o multitudine de conflicte legate, în primul rând, de neconcordanța dintre creșterea demografică și limitele cadrului fizic existent. Fenomenul urban reprezintă, fără îndoială, una dintre aspectele caracteristice civilizației contemporane, calitatea vieții în aceste medii fiind unul din trăsăturile care preocupă tot mai mult, în ultimii ani, atât cercetarea...

 • Dezvoltare locala in municipiul Roman

  Pozitia Geografica Municipiul Roman este situat in Nord- Estul Romaniei,la confluenta raurilor Moldova cu Siret. Este situat la o distanta de 49 km de municipiul Piatra Neamt si la 42 km de municipiul Bacau. Cadrul natural Relieful municipiului Roman și al împrejurimilor acestuia are un aspect puțin pronunțat și este rezultatul fenomenelor de eroziune și de confluență al celor două râuri Siret și Moldova. Geologic, Podișul Moldovei reprezintă continuarea spre vest și sud-est a marii...

 • Scurgerea de cianura din Baia Mare

  I. Scurt istoric Depresiunea Baia Mare este situată în zona de contact dintre Platforma Someșeană și Carpații Orientali. La sfârșitul Pliocenului, această regiune făcea parte dintr-un bazin marin. În timpul Neogenului, în zonă a avut loc o activitate vulcanică intensă, pe fondul căreia s-a dezvoltat un lanț muntos de 50 km lungime: Văratec-Gutâi-Oaș. Rocile eruptive din aceste masive muntoase au în componență minereuri auro-argintifere și de metale neferoase: plumb, zinc, cupru, aur în stare...

 • Analiza comparativa Qatar si Timorul de Est

  PARTEA 1 1.Harta fertilității(2017) Fertilitatea reprezintă numărul născuților vii raportat la populația feminină cu vârstă cuprinsă între 15 și 49 de ani, potrivit INS. Principalii factori care influențează fertilitatea sunt: factorii economici (nivelul de dezvoltare al unui stat/oraș, nivelul de trai), factori religiosi ( religia musulmană care permite bărbatului să aibă mai multe neveste), factori socio-culturali (gradul de educație, statutul social al populației feminine), factori...

 • Procedeele tehnologice de obtinere a aluminiului

  Aluminiul este un element chimic, notat cu simbolul Al. Numărul atomic al aluminiului are valoarea 13, iar masa atomică este 26.97. Ca raspandire în scoarta terestră aluminiul, este al treilea dintre elemente (dupa oxigen si siliciu) si al doilea dintre metale. Se gaseste sub forma a 381 de minerale. 9 dintre ele (alunit, berlinit, bohmit, diaspor, gibbsit, hidrargilit, leucit, nefelin, sillimanit) sunt minerale economice, servind la obtinerea sa, Pentru obtinerea aluminiului din bauxite...

 • Podisul Dobrogei de Sud

  Introducere În elaborarea lucrării s-a luat în considerare exploatarea fondului de informații meteorologice al Centrului Meteorologic Regional Dobrogea (C.M.R.D.), Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie din București si Administrația Națională de Meteorologie (A.N.M.), dar am utilizat și informații oferite de o serie de lucrări de specialitate din diverse domenii. De asemenea lucrarea își propune să ofere și o imagine sugestivă în mod special prin intermediul reprezentării grafice...

 • Analiza geo-economica a statelor Coreea de Sud si Sudan

  Introducere Motivul pentru care am ales cele două state este acela al IDU, deoarece sunt 2 țări total opuse atat din punct de vedere geografic cât și economic. Un alt motiv pentru care am ales aceste două state este acela de a știi mai multe detalii despre ele, fiind 2 state mai puțin cunoscute de catre marea majoritate a țării noastre. De asemenea pe parcursul proiectului am aflat că Sudanul, la fel ca și Coreea de Sud au trecut printr-un război care a separat Coreea de Nord de cea de Sud,...

 • Proiect didactic - geografie

  ȘCOALA: Liceul de Muzica “Tudor Ciortea” Brasov STUDENT PRACTICANT: Vlad Alexandra Valentina CLASA: a IV-a DATA: 20.11.2018 DISCIPLINA: Geografie UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Elemente de geografie a României SUBIECTUL LECȚIEI: Caracteristici generale ale reliefului TIPUL LECȚIEI: Transmitere / însușire de noi cunoștințe OBIECTIVE DE REFERINȚĂ: 1.1 - Să localizeze corect elemente ale spațiului geografic; 2.1 - Să observe dirijat/ nedirijat elemente ale mediului geografic; 2.3 - Să...

 • Studiu de caz Delta Dunarii

  Suprafață : Delta Dunării se întinde pe o suprafață de 799 000 hectare ( aproximativ 80% pe teritoriul României și 20% pe teritoriul Ucrainei) Statut : Desemnată în 1991 ca Zonă Umedă de Importanță Internațională în cadrul Convenției Ramsar, Delta Dunării este inclusă pe lista Patrimoniului Universal și recunoscută pe plan mondial drept Rezervație a Biosferei prin Programul UNESCO Omul și Biosfera, din anul 1992. Ariile Strict Protejate acoperă cca. 65 000 hectare, inclusiv stufărișurile și...

 • Studiu de planificare teritoriala Comuna Belis - Judetul Cluj

  INTRODUCERE Studiul de planificare teritorială al comunei Beliș din județul Cluj, este o cercetare pornită din interesul propriu pentru spațiului rural românesc, spațiu care tinde să atingă stadiul unei dezvoltări moderne și de durată, în special din punctul de vedere al modernizării cât mai eficiente a comunei Beliș. O serie de factori ce redau adevarata importanță asupra ruralului, viața culturală, aerul pur, liniștea așezămintelor sunt doar câteva din motivele ce m-au determinat să aleg...

 • Turismul gastronomic in Transilvania

  Introducere Lucrarea intitulată ,,Valorificarea potențialului turistic din Transilvania prin turism gastronomic’’ reprezintă o analiză asupra unei forme de turism care a început să se dezvolte relativ recent în România, și anume turismul gastronomic. Cu toate că în prezent, turismul gastronomic este practicat doar de o nișă de turiști, acesta reușește să atragă tot mai mulți turiști pasionați de gastronomie și nu numai, aceasta deoarece prin intermediul gastronomiei locale poți să...

 • Analiza socio-economica a regiunii Sud-Est

  I. Prezentarea generală a Regiunii 1.1. Cadrul geografic și istoric Regiunea Sud-Est este situată în partea de sud-est a României și se învecinează la nord cu Regiunea Nord-Est, la vest cu Regiunea Centru, la sud-vest cu Regiunea Sud-Muntenia și Regiunea București - Ilfov, la sud cu Bulgaria, la est cu Republica Moldova, Ucraina și țărmul Mării Negre. Acoperind 35.762 km² sau 15 % din suprafața totală a țării, regiunea este a doua ca mărime din cele 8 regiuni ale Romaniei. De-a lungul...

 • Studiu asupra cailor de comunicatie din regiunea de dezvoltare Sud-Est a Romaniei

  I. Prezentarea generală a Regiunii 1. Cadrul geografic Regiunea Sud-Est este situată în partea de sud-est a României și se învecinează la nord cu Regiunea Nord-Est, la vest cu Regiunea Centru, la sud-vest cu Regiunea Sud-Muntenia și Regiunea București - Ilfov, la sud cu Bulgaria, la est cu Republica Moldova, Ucraina și țărmul Mării Negre. Acoperind 35.762 km² sau 15 % din suprafața totală a țării, regiunea este a doua ca mărime din cele 8 regiuni ale Romaniei. Regiunea Sud Est aparține...

 • Circuit Turcia

  1.Date generale Turcia reprezintă punctul de intalnire dintre lumea occidentala si cea orientala, având in spate o istorie bogata de mii de ani. Turcia moderna (republica) a luat ființa in anul 1923, capitala Turciei fiind orasul Ankara, dar capitala istorica, Istanbul, ramane centrul financiar, economic si cultural al tarii. Turismul Turciei dispune de un valoros potențial turistic, natural si cultural istoric, si de o infrastructură într-o continuă îmbunătățire. Țintele principale rămân...

Pagina 6 din 272