Toate documentele din domeniul Geologie

 • Profilul de sol si principalele sale caracteristici

  Morfologia solului se referă la totalitatea însușirilor exterioare ale materialului de sol, care se pot observa, descrie și aprecia folosind cele mai simple metode și unelte de cercetare. Însușirile morfologice sunt rezultatul proceselor pedogenetice și oglindesc însușirile chimice, fizice și fizico-chimice ale solului. Pe baza cunoașterii proceselor pedogenetice, se poate aprecia geneza solului, sensul evoluției, tipul de solificare și alte însușiri interne importante. Profilul solului...

 • Circuit turistic Bihor - Distractia pe doua roti

  1.Produsul Denumirea produsului: Circuit turistic Bihor ,,Distracția pe două roți,, Înființare și experiență: Acest produs dorim să îl lansăm anul acesta 2020 și experiența o să o dobândim în timp. Localizare: Strada Oglinzilor, Bihor, Județul Bihor Dimensiune și numărul de angajați: Deocamdată la început de drum avem 15 persoane. Membrii echipei: -personalul administrativ (contabil, casier): -personal cu funcții de conducere (director/manager); -personal de îngrijire; -personal de...

 • Lumea si mineralele

  I. Introducere Geologia este o știință a Pământului, axată pe studiul globului terestru, cu toate ansamblurile sale interioare și exterioare, fapt ilustrat de însăși denumirea sa, care provine de la cuvintele geos, care înseamnă pământ și logos care înseamnă știință. Aceasă știință studiază mineralele, rocile, fosilele, structurile tectonice și procesele geodinamice care le-au generat, stratigrafia diferitelor regiuni, procesele care au generat resursele minerale și energetic listosferice....

 • Vulcanism si seismicitate

  Geologia ca știință Geologia este știința Pământului, care studiază mineralele, rocile, fosilele, structurile tectonice și procesele geodinamice care le-au generat, stratigrafia diferitelor regiuni, procesele care au generat resursele minerale și energetice litosferice, și, nu în ultimul, rând originea și istoria Pământului, Termenul „generală” din titulatura disciplinei sugerează dificultatea întocmirii și parcurgerii unui astfel de material. Lucrareal constituie de fapt o atenționare în...

 • Geologie

  Introducere Influența asupra factorilor de mediu începe odată cu activitatea de prospectare și explorare a zăcămintelor și continuă să se intensifice odată cu dezvoltarea activităților productive. Industria minieră exercită asupra mediului înconjurător influențe deosebite, care se manifestă în toate fazele proceselor tehnologice de producție. În unele cazuri, influența negativă se manifestă un timp foarte îndelungat, chiar și după încetarea totală a activității productive din zonă....

 • Fracturarea hidraulica si impacturile sale

  Rezervele de gaz natural: Conventionale Cantonate in roci cu permeabilitate si porozitate ridicate Exploatarea se face prin tehnici traditionale Neconventionale Blocate in gheata sau in roci cu permeabilitate si porozitate reduse Gaze din roci compacte “Tight gas”, din carbuni “Coalbed methane”, hidrati “Gas hydrates”, gaze de sist “Shale gas” Gazele de sist Sisturile argiloase - roci sedimentare formate din fractie fina, lutite si siltite, cu un nivel ridicat de fisilitate. -...

 • Calcul capacitate portanta

  Capitolul I: Introducere In prezenta lucrare mi-am propus sa determin capacitatea portantă a terenului de fundare pentru amplasarea de piloti .Aceștia se constituie in fundare indirecta, pentru centralele eoliene din parcul eolian Băleni. Comuna Băleni este amplasată în partea centrală a județului Galați și se învecinează la Nord cu comuna Vârlezi, la Nord-Vest cu comuna Corni, la Nord-Est cu orașul Tg. Bujor, la Vest cu comuna Cudalbi, la Est cu comuna Fârțănești și Cuca, iar la Sud cu...

 • Some aspects regarding the underground storage of natural gas in saline deposits

  ABSTRACT Natural gases represent the energy which can be stored in large quantities, in the same state as that in which it is used to the final consumer, without being subject to the transformations and disruption. One of the fundamental problems of gas industry is taking over the peaks of hourly and seasonal consumption, caused by the random nature of the gas demand, depending on the nature of the industrial consumers (with a relative constant gas demand) and those non-industrial (mainly...

 • Calcitul

  Introducere. Mineralul reprezintă corpul solid component al rocilor, cu compoziție bine definită și cu proprietăți fizice și chimice constante. Acumulările de minerale formează minereurile, care se exploatează pentru extragerea componentelor utile. Într-un minereu pot exista unul sau mai multe minerale utile alături de impurități (steril). Cu mici exceptii, majoritatea mineralelor sunt substante anorganice solide Mineralele se clasifica astfel : a. După gradul de complexitate, mineralele...

 • Minerale si pietre pretioase

  INTRODUCERE GEOLOGIA este o știință a Pământului, axată pe studiul globului terestru, cu toate ansamblurile sale interioare și exterioare. GEOLOGIA vizează cunoașterea și înțelegerea naturii, constituției și proprietăților fizice și chimice ale Pământului, precum și a genezei, vârstei și a proceselor și transformărilor pe care acesta le-a suferit de-a lungul timpului. Situarea Pământului în contextul extraterestru specific a determinat extinderea cercetărilor geologice și la corpurile...

 • Metode biostratigrafice de reconstituire a paleomediilor de sedimentare continentale - Bazinul hateg

  Locațiile cu fosile microvertebrate conțin resturi mixte de diferiti taxoni acvatici și terestrii, caracterizati prin dimensiunea redusă a elementelor scheletice, dominate de părți scheletice rezistente, gradul ridicat de dizarticulare și modificările taphonomice extinse. Siturile microvertebrale sunt utile pentru reconstrucțiile paleoecologice in zonele continentale deoarece potentialul probei contine o gamă largă de microhabitate datorită modului lor de geneză. Mai multe situri...

 • Studiu geografic al comunei Sisesti

  Studiul asupra prezentei lucrări ”Studiu geografic al comunei Șișești” se înscrie într-o serie de lucrări cu caracter regional, consacrate spațiului fizico-geografic, social-economice și culturale, cu o anumită reprezentativitate în ansamblul teritorial național. Argumentul care a stat la baza alegerii a fost unul subiectiv și anume reședința natală, respectiv comuna Șișești, în care nu sunt cunoscute suficient realitățile teritoriale, respectiv sistemul geografic cât și interdependența...

 • Comuna Munteni, studiu geografic

  Introducere Lucrarea prezentă a fost realizată pentru a oferi mai multe detalii despre comuna Munteni din județul Galați, detalii ce se referă la populație, serviciii, istoric, agricultură etc. În ceea ce privește metodologia am utilizat informații din mai multe liste bibliografice, am realizat grafice cu ajutorul informațiilor de te tempo online, fotografii realizate cu aparatul personal, am folosit metoda observației. Istoric Documentar, istoricul satului este consemnat în două...

 • Efectele metamorfismului de soc asupra rocilor si mineralelor

  I. Introducere Metamorfismul de șoc, denumit și metamorfismul de impact, apare atunci când căldura și presiunile ridicate generate în timpul unui impact deformează straturile de rocă țintă. Metamorfismul șocului poate duce la caracteristici de deformare plană, polimorfe de înaltă presiune și conuri Shatter, toate furnizând dovezi care susțin un impactul cu un meteorit. Mai departe vom aborda in detaliu aceste subiecte pentru a intele mai bine ce se intamplă in timpul impactului cu un...

 • Utilaje petroliere

  L.1 Procesul de foraj. Instalatii de foraj. Sonda reprezinta constructia materializata la suprafata scoartei terestre , consolidata, adica tubata si cimentata , realizata sub forma unui tunel vertical prin procesul tehnologic de foraj. Forarea (forajul) cuprinde un complex de lucrari de traversare, consolidare si izolare a rocilor traversate, necesar executarii unei sonde. Este o operatie de dislocare a rocilor si de evacuare la suprafata a fragmentelor rezultate (detritus). Forarea sau...

Pagina 1 din 2