Toate documentele din domeniul Grafică Computerizată - pagina 6 din 13

Desenare Editare, Blocuri Atribute Cotare, 3D Non-Primitive, Compunere

5.1.1. Editarea poliliniilor Editarea poliliniilor este o operaţie utilă şi necesară pentru finalizarea unui desen şi vizează modificări ale proprietăţilor elementelor componente ale poliliniilor – segmente de dreaptă sau arce de cerc şi noduri de interconectare. Programul AutoCAD dispune de comanda PEDIT (Polyline... citește mai departe

48 pagini Gratis Extras Preview

Geographic Information Systems

Curs 1. Ce este GIS-ul? GIS este acronimul denumirii in limba engleza a Sistemelor Informatice Geografice: Geographic Information Systems (SUA), Geographies Information Systems (Marea Britanie, Australia, Canada), Geographic Information Science (academic). O prima incercare de intelegere a ceea ce este GIS-ul ar... citește mai departe

33 pagini Gratis Extras Preview

Aplicatii Rezolvate AutoCAD

APLICAŢII 8.1. Aplicaţii rezolvate AR 1. Să se reprezinte conturul din figura AR 1.1 utilizând comenzile simple de desenare. Figura AR 1.1 Analizând dimensiunile din figura AR 1.1 se pot determina cu uşurinţă coordonatele punctelor (faţă de originea sistemului de referinţă aflat în poziţia stânga jos a... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras Preview

Lucrare 1 - Autocad

1. Scop Familiarizarea studenţilor cu : lansarea in execuţie a Autocad-ului, aspectul ecranului şi elementele tipice , operaţii cu fişiere, pregătirea formatului, notiuni elementare despre sistemul cartezian de coordonate. 2. Aspecte teoretice 2.1. Aspectul fereastrei Autocad şi elemente tipice. După lansarea... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Grafica Computerizata

INTRODUCERE Aplicatiile grafice se realizează prin utilizarea următoarelor clase de produse software: editoare grafice, biblioteci grafice, programe grafice specializate, desktop publishing, worksheet graphics (birotică). Editoarele grafice sunt destinate prelucrării grafice in domeniul proiectării asistate de... citește mai departe

119 pagini Gratis Extras Preview

Laborator Autocad

1.1. Introducere - Ce este AutoCAD ? AutoCAD este un ansamblu de programe de proiectare asistată de calculator, pentru computere individuale ( PC. ) şi staţii grafice de lucru. - Cui îi este util AutoCAD ? Programul este utilizat de persoanele de la planşetă, proiectanţi şi desenatori din orice domeniu;... citește mai departe

69 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Tehnici de Detectare a Contururilor

Tehnici de detectare a contururilor in imagini 1. Introducere Detectarea contururilor ( in engleza edge detection ) este un termen din domeniul procesarii de imagini; acesta defineste algoritmii de identificare a punctelor dintr-o imagine digitala ce marcheaza o schimbare brusca a luminozitatii ( puncte de... citește mai departe

15 pagini 4 puncte Extras Preview

Interpolarea Grafica

Prefaţă Grafica pe calculator este un domeniu modern cu multiple aplicaţii practice în diverse domenii de activitate (medicină, artă, etc.), care pot fi realizate datorită dezvoltării disciplinelor matematice specializate în această direcţie. În acest material sunt abordate aspecte doar dintr-o singură ramură... citește mai departe

13 pagini 3 puncte Cuprins Extras Preview

Matchad

Mathcad Produs soft destinat rezolvării problemelor ce implică efectuarea de calcule matematice, de la simple formule până la rezolvarea de ecuaţii, sisteme de ecuaţii, ecuaţii diferenţiale, calcul integral, calcul matricial, atât la nivel numeric cât şi la nivel simbolic. Mathcad permite trasarea de grafice (2D şi... citește mai departe

23 pagini Gratis Extras

Multimedia și Problemele de Resurse

2.1 Ce este Multimedia ? Multimedia a devenit o modă în lume în anii 90. Nimeni nu pare să aibă o definiţie a ceea ce este multimedia, în schimb sunt mulţi care ai idei despre ceea ce ar trebuie să fie. Uniunea de video, audio şi tehnologie este ceea ce a realizat multimedia Oricum nu este o definiţie oficială... citește mai departe

24 pagini Gratis Extras Preview

Cotarea - Desen Tehnic

Cotare: înscrierea pe desen a dimensiunilor necesare executării şi funcţionării unei piese (SR ISO 129:1994). Clasificarea cotelor: După rolul lor în funcţionarea piesei: cote funcţionale (F), esenţiale pentru funcţionarea piesei; cote nefuncţionale (NF), care nu sunt esenţiale pentru funcţionarea piesei, dar... citește mai departe

28 pagini Gratis Extras

Desenare Piston in Catia

1. Trasarea profilului exterior al pistonului Se alege planul orizontal şi se intră în modul sketcher. Cu ajutorul comenzilor de genarare a elementelor geometrice simple se trasează elementele din figura alăturată 2. Generarea solidului piston. Se părăseşte modulul sketcher. Se apelează comanda PAD pentru... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

SolidWorks

III. BAZELE GRAFICE ALE PROIECTĂRII 3.1. Noţiuni generale Un prim pas în însuşirea metodelor de proiectare asistată de calculator este învăţarea procedurilor principale de desenare grafică la calculator. În acest domeniu sunt cunoscute diverse pachete de programe care includ şi elemente de desenare: CATIA,... citește mai departe

70 pagini Gratis Extras

Prelucrari Grafice si de Imagine

1. HARDWARE-UL DE IEŞIRE AL SISTEMELOR GRAFICE A. Consideraţii teoretice Reprezentarea grafică a informaţiei a reprezentat un salt important în istoria evoluţiei sistemelor de calcul. Dacă în perioada de pionierat a calculatoarelor se putea discuta doar de reprezentarea alfanumerică a informaţiei, în momentul de... citește mai departe

81 pagini Gratis Extras Preview

Grafuri - Algoritmul Malgrange

I. Noţiuni preliminare: Fie M o matrice binară, finită, de dimensiune m×n, cu mulţimea de linii L={l1,l2,…,lm} şi mulţimea de coloane C={c1,c2,…,cm}. Vom nota ƒ=(A,B) matricea formată din elementele de la intersecţia liniilor AI şi a coloanelor BJ. Fie acum ƒ1 şi ƒ2 două submatrice ale matricei M, determinate de... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Preview