Toate documentele din domeniul Inginerie Aerospatiala

 • Elaborarea procesului tehnologic pentru prelucrarea mecanica a piesei de tip bucsa

  1. Determinarea tipului semifabricatului Procedeele tehnologice aplicate la execuția bucșelor trebuie să îndeplinească condițiile impuse de tehnologia construcțiilor de mașini. Alegerea procedeului de prelucrare este determinată de calitatea materialului și de modul de obținere a semifabricatelor (laminate, forjate, matrițate, turnate). Cele mai răspîndite semifabricate pentru fabricarea pieselor de tip arbore sunt semifabricatele forjate. Această metodă de căpătare a semifabricatului ne...

 • Advanced Aircraft Analysis

  Advanced Aircraft Analysis (AAA) este un program cuprinzător de proiectare a aeronavelor care oferă utilizatorilor autoritate deplină asupra întregului proces preliminar de proiectare. De la dimensionarea greutății și performanței la aerodinamică și analiza stabilității și controlului, puteți monitoriza toate aspectele proiectării la fiecare pas. Metode bazate pe fizică Metodele AAA bazate pe fizică de înaltă fidelitate, combinate cu metodele sale semi-empirice testate în timp, au...

 • Controlul statistic al proceselor

  Diagrama de flux Diagrama Cauza-Efect Alegerea mijlocului de masurare Masurarea piesei se va face cu ajutorul sublerului . Notiuni teoretice referitoare la fisa de MEDIANA SI AMPLITUDINE Etape pregatitoare : Stabilirea unui mediu corespunzator pentru actiune; Definirea procesului Determinarea caracteristicilor de studiat: Se va tine cont de: Exigentele clientilor Problemele curente sau potentiale ale procesului Corelatia dintre caracteristici. Definirea sistemului de masurare;...

 • Studiu asupra arborilor principali si tehnologii de fabricare

  1.Introducere În aceasta lucrare se va vorbi despre arborele cotit,prezentarea și dezbaterea metodelor costructive clasice,cele folosite in prezent ,bazele funționalității,tratamentele termice si o solutie contructivă nouă .Metodele contrustive clasice sunt turnarea si forjarea,pe rănd sa va prezenta ambele metode,întregul procedeu,un scurt istoric al lor și argumente pro-contra.Prelucrarea prin așchiere folosind mașina cu comandă numerică si folosirea programelor CAD-CAM pentru proiectarea...

 • Estimarea coeficientului de rezistenta la portanta zero pentru fuselajul avionului IAR-99

  Rezumat: Metoda clasică de estimare a rezistenței la înaintare la portanță nulă (CD0) a unei aeronave este de a estima rezistențele la înaintare la portanță nulă (CD0) pentru fiecare componentă separat și apoi de a le însuma. Lucrarea își propune să prezinte o metodă de estimare a CD0 pentru fuselajul unui avion subsonic, și în particular pentru fuselajul avionului IAR-99. Generalități referitoare la rezistența la înaintare Forțele principale care acționează asupra unei aeronave sunt...

 • Sisteme integrate de avionica si armament

  INTRODUCERE Avionica (AVIation electrONICS - avionics) este termenul prin care, începând din perioada anilor 1930, sunt reunite echipamentele care asigură, în diverse forme, datele necesare pentru comanda și controlul aparatelor de zbor. Perioada celui de-al doilea război mondial și imediat următoare a stimulat dezvoltarea deosebită a acestei categorii de echipamente, în tehnologii digitale. Astăzi, peste 50% din costul unei platforme aeriene militare îl reprezintă elementele de avionică. În...

 • Mecanica fluidelor vascoase

  Scurt istoric Saint-Venant Curgeri cu frecare Pionerii Saint-Venant, Navier și Stokes Adhémar Jean Claude Barré de Saint-Venant (23 august 1797- 6 ianuarie 1886) a fost un mecanician și matematician francez care a contribuit la analiza stării de tensiune in stucturi (metalice) și a dezvoltat teoria curgerii nestaționare cu suprafață liberă, în canale deschise. Ecuațiile curgerii (denumite și ecuațiile Saint-Venant) sunt un set de ecuații cu derivate parțiale de tip hiperbolic (sau...

 • Imaginea Radioscopica a Sistemelor de Scanare cu Raze X

  1. Capitol introductiv 1.1. Motivația lucrării Există două categorii majore de materiale ilicite: droguri și explozivi. Majoritatea materialelor ilicite, în special explozibilii prezintă amenințări la adresa publicului larg. Atacurile teroriste asupra aeronavelor prin utilizarea de explozivi, în special explozivi din plastic, au reprezentat o amenințare majoră la adresa securității naționale. Pentru a contracara amenințarea teroristă, prima metoda de apărare este de a folosi dispozitive de...

 • Yakovlev Yak-25

  Prezentarea generală a avionului Istoric Yakovlev Yak-25 (denumirea NATO lanternă-A / Mandrake) a fost o aeronavă interceptoare cu aeronave și avioane de recunoaștere construită de Yakovlev și utilizată de Uniunea Sovietică. Yak-25 provine dintr-o nevoie de aeronave Interceptor cu rază lungă de acțiune pentru a proteja teritoriul nordic și estic al URSS. Specificația pentru un avion de luptă cu două locuri, cu motor cu două motoare și o aeronavă de recunoaștere aferentă a fost emisă de...

 • Depunerea cu fascicul de ioni

  Rezumat În acest referat, conceptele generale de proiectare ale sistemului IBD vor fi discutat din punctul de vedere al mecanismelor de transport cu energie redusă a energiei ionice și a mecanismelor de formare a filmului. Apoi, va fi prezentată recenta aplicație pentru formarea de film de Fe cu puritate înaltă. În cele din urmă, un rezumat al metodei IBD. Depunerea cu fascicul de ioni (IBD) este o metodă directă pentru formarea de pelicule solide de înaltă puritate pe un substrat prin...

 • Proiect de an ECL

  Datele pentru proiectare Tensiunea de alimentare U,V -4,2 Factorul de asociere M 3 Coeficientul sortanță N 15 Factorul de amplificare al tranzistorului 29 Capacitatea sarcinii C_s ,pF 25 Puterea maximală consumată P_max,mW 55 U_in^(„0”)=U_out^(„0”)=U^(„0”),V -1.4 U_in^(„1”)=U_out^(„1”)=U^(„1”),V -0.75 Frecvența semnalului f_T,MHz 3000 Timpul de trecere t_int^(0>1),ns 5.6 Timpul de trecere t_int^(1>0),ns 4 Polaritatea logicii + Setul logicii SAU-NU Descrierea circuitelor...

 • Dezvoltarea unui sistem hibrid pentru autovehiculele cu motor termic

  1. Introducere Un vehicul hibrid este un vehicul care are mai multe sisteme de propulsie, spre deosebire de vehiculele convenționale (cu motor cu ardere internă). Adesea, în special pentru autoturisme, termenul se folosește în sensul de vehicul electric hibrid pentru vehiculele echipate cu motoare cu ardere internă și cu motoare electrice. Însă sunt posibile și alte combinații: hidraulic hibrid (cu motor cu ardere internă și pompă/motor hidraulic), sau propulsat muscular și electric, de...

 • Simulare motor turboreactor

  Scurtă documentație Tumansky R-25 este un motor turboreactor, care este considerat drept ultima evoluție a motorului Tumansky R-11. A fost realizat sub conducerea lui Sergei A. Gavrilov. Modelul R-25 a fost creat pentru a înlocui modelul Tumansky R-13 echipat pe avioanele MiG-21. Este un motor cu curgere axială, având un compresor nou cu πc și debit mărite, sistem de postcombustie în două trepte variabile și prezintă o mai mare folosire a titaniului. Caracteristica motorului R-25 care a...

 • Proiect TIC - A-CDM

  1 Introducere A-CDM este un proces care oferă un răspuns concret la problema aeroporturilor aglomerate. În ultimii ani, a devenit un proces-cheie sprijinit de CANSO, Organizația Aviației Civile Internaționale (ICAO), Consiliul Aeroporturilor Internaționale (ACI) și Asociația Internațională a Transportului Aerian (IATA). Obiectiv Obiectivul este de a îmbunătăți performanțele operațiunilor aeroportuare și de a oferi o previzibilitate generală mai bună, permițând părților interesate să...

 • SC exam

  SUBIECTUL 1 1.Definitia, structura si clasificarea sistemelor de comunicatii. Definiție. Sistemele de comunicații (S.C.) reprezintă totalitatea echipamentelor care realizează transportul informației între două sau mai multe puncte prestabilitate (fixe sau mobile), cu un anumit grad de fidelitate. Sistemele de comunicație cuprind sursa de informație, echipamentul de emisie, canalul de transmisie sau de comunicație, echipamentul de recepție și destinatarul. Deci, părțile principale ale unui...

Pagina 1 din 13