Toate documentele din domeniul Inginerie Aerospațială - pagina 4 din 13

Mecanica Zborului

Capitolul 1. Caracteristici geometrice si aerodinamice ale avionului Lungime: Anvergura: Înălțime: Suprafața: Masa gol: Masa încărcat: Masa maximă: Tracțiune: Tracțiune cu postcombustie: Viteza maximă la nivelul marii: Viteza maximă altitudine: Ținând cont de caracteristicile de mai sus, putem calcula... citește mai departe

23 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Laboratoare Electrotermie

Lucrarea nr.1 Norme de protecţia muncii specifice instalaţiilor electrotermice - Legislaţia română în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a suferit multe modificări în sensul transpunerii legislaţiei europene în domeniu. Se poate afirma că în acest moment lucrătorul român este apărat de acelaşi prevederi... citește mai departe

25 pagini 4 puncte Cuprins Extras Preview

Modelarea Sistemelor Mecatronice

CURS 1 MODELAREA MATEMATICĂ A SISTEMELOR Sistemele mecatronice sunt structuri complexe formate din componente mecanice, electronice şi elemente de interfaţare mecano-electrice. Există o mare diversitate de astfel de sisteme şi găsirea unor modalităţi de tratare unitară reprezintă, în general, o problemă dificilă.... citește mai departe

93 pagini Gratis Extras Preview

Plan de Lectie - Actionari Pneumatice in Mecatronica

Data:5-XII-2007 Disciplina :Actionari pneumatice in mecatronica Clasa : a XII-a C Subiectul lecţiei:Supape pneumatice Unitatea de învăţare : U 26.Acţionari pneumatice în mecatronica Competente specifice vizate: 26.1:Caracterizează echipamentele pneumatice Valori şi atitudini vizate : - Dezvoltarea gândirii... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Clasificarea Aeronavelor

1.CLASIFICAREA AERONAVELOR Avionul este o aerodină , prevăzută cu o suprafaţă portantă fixă ce asigură sustentaţia datorită vitezei de deplasare. Viteza de deplasare poate fi asigurată fie de acţiunea unor grupuri motopropulsoare, fie de acţiunea unei componente a greutăţii (în cazul zborului de coborâre sau al... citește mai departe

18 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Rezistența Materialelor

Lunecarea longitudinala R: Intr-o grindă supusă la încovoiere apar şi tensiuni tangenţiale orientate în lungul acesteia. Acestea au ca efect apariţia unor forţe longitudinale care duc la fenomenul de lunecare longitudinală. Dacă deplasarea relativă între cele două grinzi nu este împiedicată printr-o îmbinare iar... citește mai departe

13 pagini 3 puncte Extras Preview

Mecanisme

Definirea echilibrării Un mecanism este echilibrat dacă torsorul sistemului forţelor de inerţie ale tuturor elementelor mobile este nul la orice moment în timpul mişcării: 0Ri= (1) 0MOi= (2) Îndeplinirea de un mecanism a condiţiei dată de relaţia (1) corespunde echilibrării statice. Dacă se realizează... citește mai departe

18 pagini Gratis Extras Preview

Conceptia si Managementul Tehnologiilor Neconventionale

- Prelucrarea cu ajutorul ultrasunetelor. Definiţie. Domeniul frecvenţelor. Aplicaţii Ultrasunetele sunt vibraţii elastice care au frecvenţa mai mare decât frecvenţa maximă a oscilaţiilor care produc senzaţia auditivă. Domeniul de frecvenţă în care avem ultrasunetele este între 20 kHz şi 10000000 kHz. - Sudarea cu... citește mai departe

19 pagini 3 puncte Extras Preview

Scule Așchietoare și Sisteme de Scule

Tema : Să se proiecteze un cuţit de strung pentru prelucrarea schemei din figura urmatoare: d = 90 mm L = 120 mm D = 25 mm l = 60 mm γ = 90 1. Stabilirea schemei de aşchiere si a tipului de sculă Prelucrare interioară.Se alege cuţitul pentru alezaje cu fund. Direcţia axei Z coincide totdeauna cu direcţia... citește mai departe

28 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Geopolitica Mondială și Regională - Factor Determinant în Evoluția Transporturior Aeriene

Contextul general: Factorii care influențează industria de transport aerian Transportul aerian se caracterizează printr-o complexitate ridicată: necesită tehnologii avansate, depinde de finanțarea unor cheltuieli și investiții mari, este supus unor reglementări interne și internaționale stricte precum si unei... citește mai departe

20 pagini 4 puncte Extras Preview

Economia Mondială - Factor Decisiv în Dezvoltarea Aviației

Transportul aerian se caracterizează printr-o complexitate ridicată: necesită tehnologii avansate, depinde de finanțarea unor cheltuieli și investiții mari, este supus unor reglementări interne și internaționale stricte precum si unei largi game de riscuri conjuncturale. Evoluția transportului aerian depinde de... citește mai departe

12 pagini 3 puncte Extras Preview

Principiile Sistemelor de Radionavigație

Navigare. Generalităţi. Procedee şi sisteme de navigaţie 1.1. Navigare. Generalităţi Navigarea este ştiinţa conducerii unui vehicul prin determinarea poziţiei, traseului şi distanţei parcurse, astfel încât să ajungă dintr-un punct în altul în condiţii de siguranţă şi eficienţă, pe drumul prevăzut1. Elementul... citește mai departe

34 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Management SEC

SCOPUL Efectuarea unei aplicații privind un proiect de MANAGEMENT SEC/SAF/QA pentru o temă specifică cursului și avand un conținut aplicativ în RO. 2. CUPRINSUL lucrării. 1. Introducerea 1.1 Mentenanța aeronavelor este cel mai important domeniu din aviația modernă. Ea se ocupă cu întreținerea.repararea și... citește mai departe

8 pagini 3 puncte Extras Preview

Termometru cu Termorezistenta cu Punte Semidiagonala

CAPITOLUL 1 – Generalitatii Aparatele de bord sunt destinate masurarii, conversiei, transmiterii la distanta si afisarii marimilor fizice care caracterizeaza evolutia aeronavelor si a agregatelor la bord. Dispozitivele similare aparatelor de bord, dar care nu asigura afisarea informatiilor, ci elaboreaza la iesire... citește mai departe

10 pagini 5 puncte Cuprins Extras Preview

Proiectarea Dispozitivelor

TEMA Sa se proiecteze un dispozitiv special in faza de documentatie de executie, pentru prinderea piesei din figura de mai jos, la prelucrarea prin gaurire a suprafetelor marcate, in conditiile in care prelucrarea se realizeaza pe o masina de gaurit tip G25, iar programul anual de fabricatie este de 30.000 buc/an.... citește mai departe

57 pagini 5 puncte Extras Preview