Toate documentele din domeniul Inteligenta Artificiala

 • Dezvoltarea Sistemelor Expert Bazate pe Appleturi Java

  DEZVOLTAREA SISTEMELOR EXPERT BAZATE PE APPLETURI JAVA Abstract: Convergence of technologies in the Internet and the field of expert systems have offered new ways of sharing and distributing knowledge. However, there has been a general lack of research in the area of web-based expert systems (ES). This paper addresses the issues associated with the design, development, and use of web-based ES from a standpoint of the benefits and challenges of developing and using them. Keywords: expert...

 • Bazele Inteligentei Artificiale

  Limbajul PROLOG. Lansare mediu PROLOG Pentru dezvoltarea programelor, vom folosi implementarea SWIPROLOG. Lansarea acestuia se face apăsând butonul Start si efectuând selectiile Programs -> SWI Prolog -> SWI Prolog. Pe ecran va apare fereastra aplicatiei si prompterul ? care arata ca programul asteapta comenzi. Comenzi uzuale: ? – pwd. Afiseaza directorul curent. ?-ls. Afiseaza fisierele din directorul curent. ?-cd(’cale’). Schimba directorul curent. Exemplu:...

 • Proiect - SIASEM Procesare de Imagini

  Proiectul ce urmeaza a fi prezentat are ca scop procesarea unei imagini aleasa din domeniul biomedical, imagine ce va fi procesata cu ajutorul programului MATlab. Procesarea imaginii se va realiza prin aplicarea de zgomote si filtre. Pentru inceput voi prezenta cateva notiuni teoretice despre zgomote(zgomotul uniform , zgomotul de tip sare si piper) iar apoi despre filtre(filtru de mediere si filtru median). Dupa aceea voi prezenta codul de program ce urmeaza a fi rulat in MATlab, imaginea...

 • Modelarea Proceselor de Afaceri Utilizand Concepte ale Ingineriei Cunostintelor

  Capitolul I Ce este managementul proceselor de afaceri? Managementul proceselor de afaceri (engl. Business Process Management) are la bază două lucrări importante, şi anume lucrarea lui Shewhart şi a lui Deming (Shewhart 1986; Deming 1953) referitoare la controlul proceselor statistice, şi care au condus la modificări moderne în domeniul calităţii, şi în final la avatarul lor contemporan cunoscut sub numele de Six Sigma. Aceste lucrări au căutat să reducă variaţia performanţelor de lucru...

 • Recursivitatea

  Recursivitate Obiective: Studiind această temă veţi deveni capabili: - să definiţi noţiuni recursive; - să explicaţi realizarea recursivităţii în programare; - să explicaţi mecanismul recursivitţii; - să definiţi proceduri recursive; - să definiţi funcţii recursive; - să realizaţi algoritmi recursive; - să explicaţi avantajele recursivităţii; - să explicaţi dezavantajele recursivităţii; - să explicaţi relaţia ‘ciclu - recursie’; Recursivitatea reprezintă o tehnică de programare de...

 • Simularea Proceselor de Afaceri

  I. Introducere Procesele de afaceri sunt o colecţie de unităţi de muncă consecutive, alternative şi paralele cu obiectivul de a crea valoare pentru clienţii săi sau pentru organizaţia din care face parte. Pentru aş atinge scopul, procesele de afaceri comunică cu alte procese ce pot aparţine aceleiaşi organizaţii sau a altei organizaţii. Cu existenţa proceselor de afaceri vine şi necesitare de a gestiona aceste procese. Gestionarea, în acest caz se referă la activităţi întreprinse de către...

 • Prototip de Sistem Expert privind Analiza Indicatorilor de Risc si a Indicatorilor de Activitate

  1. DEFINIREA PROBLEMEI ŞI ACHIZIŢIA CUNOAŞTERII Contul de profit şi pierdere, bilanţul contabil şi situaţia fluxurilor de numerar furnizează informaţii importante asupra performanţelor financiare. Luate separat, aceste situaţii furnizează informaţii limitate asupra profitabilităţii si eficienţei. În consecinţă, există indicatori economico-financiari, care dacă sunt calculaţi, ajută utilizatorii situaţiilor financiare anuale să evalueze eficienţa şi profitabilitatea, precum şi modificările...

 • Lucrare de Cercetare la Metode Evolutive de Cautare si Optimizare - Algoritmi Evolutivi - Genetici

  I. APLICAREA ALGORITMILOR EVOLUTIVI ÎN PROBLEME DE PROIECTARE ARHITECTURALĂ Paşii cei mai importanţi în realizarea unui proiect/plan de construcţie sunt: studiul amplasmentului: locul, proprietatea terenului, precizări urbanistice; regimul economic al terenului, procentul de ocupare etc.; fixarea elementelor funcţionale şi de capacitate ale clădirii; stabilirea criteriilor compoziţionale şi de plastică arhitecturală; accentuarea problemelor de rezistenţă; stabilirea sistematizării...

 • Retele Neuronale

  INTRODUCERE ÎN CALCULUL NEURONAL Calculul neuronal se bazează pe modele matematice inspirate din neurobiologie, numite reţele neuronale. O reţea neuronală are trei caracteristici generale: • unităţi de calcul interconectate, numite neuroni • reguli recursive pentru modificarea ponderilor conexiunilor dintre neuroni • reguli de calcul simple. 1.1. NEURONUL BIOLOGIC Unitatea celulară fundamentală a creierului este neuronul. Creierul uman are aproximativ neuroni, fiecare fiind...

 • Sisteme de Inteligenta Artificiala

  Introducere in IA Metode de cautare Logica simbolică Prolog Sisteme bazate pe reguli. Sisteme bazate pe frame-uri. Rationament incert Planificare automată Invatare automată Prelucrarea limbajului natural Ce este inteligenta artificiala? Conform Wikipedia: Inteligenţa artificială este o ramura a informaticii care se ocupă cu comportamentul inteligent, invaţarea si adaptarea maşinilor. Traduceri automate Roboti Programe care joaca sah Diagnoza medicala Planificare...

 • Modelarea Organizatiilor Virtuale prin Utilizarea Sistemelor Multiagent

  Creşterea globalizării şi internaţionalizarea pieţelor reprezintă principala tendinţă care se observă în evoluţia economiilor dezvoltate. Cererea de bunuri şi servicii a cunoscut o diversificare considerabilă, devenind din ce în ce mai greu de prevăzut, deoarece se cer produse şi servicii de calitate din ce în ce mai bună. Pieţele sunt condiţionate de consumatorii care cer întreprinderilor îmbunătăţirea serviciilor, inovaţii tehnologice, calitate superioară şi o evaluare foarte bună a...

 • Impactul Sistemelor Expert Asupra Exercitarii Profesiei Contabile

  Abstract Expert systems are means to solve real problems which normally would require specialized human expert.This paper describes the role of inteligent technologies, such as expert systems, in the accounting activities. Among the different disciplines in the field, accounting appears to be the one area which will benefit the most from expert systems which can assist in the analysis and evaluation of company control, performance standards and operating procedures. Keywords: expert...

 • Prototip de Sisteme Expert pentru Analiza Eficientei Utilizarii Imobilizarilor Corporale

  Creşterea gradului de complexitate a activităţii economice a întreprinderilor în contextul mecanismelor pieţelor libere şi a fenomenului globalizării are implicaţii profunde asupra procesului de management, care nu se poate desfăşura fără studierea atentă a realităţii întreprinderii cu ajutorul analizei economico-financiare. Analiza economico-financiară se bazează pe descompunerea fenomenelor şi proceselor supuse analizei în părţile lor constitutive până la cele mai simple elemente. Astfel,...

 • Aplicatii ale Algoritmilor Genetici in Management - Problema Comis Voiajorului

  1. REZUMAT Un algoritm genetic efectuează operaţii specifice în cadrul unui proces de reproducere guvernat de operatori genetici. Noile soluţii sunt create prin selecţia şi recombinarea cromozomilor existenţi, în vederea optimizării unei funcţii de evaluare specifice fiecărei probleme în parte. Semnificaţia acestei funcţii nu este relevantă pentru algoritm, ceea ce contează fiind numai valoarea sa. În general se pleacă de la o populaţie de cromozomi generată aleator şi fiecare nouă...

 • Arhitectura Sistemelor Expert in Contabilitate

  Abstract: The architecture of expert accounting systems is characterized by the connection between the elements that form an expert system (knowledge base, engine inferente, interface dialog, the expression of knowledge, the explanation) and its connections with the external environment. Keywords: Expert accounting system, knowledge base, inference engine, explanation module, knowledge acquisition module, interface dialog 1.Introducere Teoria sistemelor expert, văzute ca mecanisme de...

Pagina 6 din 28