Toate documentele din domeniul Istoria Romanilor

 • Domniile pamantene in Tara Romaneasca

  INTRODUCERE Revoluția condusă de Tudor Vladimirescu, revoluție ce a fost totuși învinsă de forțele trimise de sultan, a avut o importantă urmare și anume că, in 1822 se numesc la conducerea Țării Românești și a Moldovei domni ce proveneau din rândul boierilor români autohtoni. Astfel se atinge un obiectiv politic major urmărit de Tudor Vladimirescu, și anume înlăturarea domniilor fanariote. Astfel începe, în istoria celor două Principate, o nouă perioadă, numită perioada domniilor pământene...

 • Stilul de leadership predominant in Regimentul 307 Infanterie Marina Heracleea si influentele acestuia asupra dezvoltarii carierei profesionale

  1. METODE ȘI INSTRUMENTE DE CERCETARE FOLOSITE În cadrul întocmirii acestei lucrări am folosit ca metodă de cercetare Metoda observării și descrierii, fiind comandant de pluton și lucrând zilnic cu aceeași oameni. Ca instrumente de cercetare am folosit Logica deductivă și Raționamentul inductiv, având în vedere că acest studiu asupra plutonului meu s-a desfășurat pe o perioadă de câteva luni, timp in care am reușit să-i cunosc suficient de bine pe toi membrii acestuia. 2. INTRODUCERE În...

 • Mica Intelegere (Mica Antanta)

  Realizarea Micii Înțelegeri a fost pentru România o importantă realizare diplomatică și o relativă senzație de protecție. Încă de la început, Mica Înțelegere a funcționat cu dificultăți, eventualele reorganizări și reforme nereușind s-o salveze de la dispariție, petrecută la sfârșitul anilor ’30. Vulnerabilitatea Micii Înțelegeri s-a observat odată cu ascensiunea regimurilor totalitare în Europa, care într-un final, au contribuit la sfârșitul ei. Încă din timpul desfășurării ultimei părți a...

 • Problema plagiatului in mediul academic romanesc - Cazul Olivian Mastacan

  Tema plagiatului a reușit, în cea de-a doua decadă a secolului XXI, să acapareze mediul jurnalistic românesc, deservind totodată și ca armă în cadrul jocurilor politice realizate de către persoane publice, televiziuni dar și de către publicații. De asemenea, plagiatul s-a acutizat și în mediul academic, unde acuzațiile privind însușirea unor idei fără a respecta principiile dreptului de autor, cunoaște o dezvoltare facilitată și de diversificarea mediului online, de apariția în format...

 • Sever Zotta - director al Arhivelor Statului din Iasi

  Date biografice Sever Ioan Zotta, în Austro-Ungaria Sever Ritter von Zotta, s-a născut la data de 14 aprilie 1874 la Chisălău, Cozmeni, zonă aflată în Ucraina de astăzi, și a decedat, probabil, în jurul datei de 10 octombrie 1943 la Orsk în sudul Urarilor în U.R.S.S., data fiind admisă în urma scrisorii pe care fiica lui Sever Zotta, Sanda Zotta, o expediază fostului discipol Gheorghe Ungureanu la data de 1 ianuarie 1948. În privința studiilor, Sever Zotta a absolvit mai întâi studiile...

 • Politica externa a Romaniei, de Nicolae Titulescu

  Politica externă a României (1937), Nicolae Titulescu, București, Editura Enciclopedică, 1994, 424 p. Lucrarea reprezintă un manuscris prin care Nicolae Titulescu și-a propus să explice opiniei publice naționale și celei internaționale contextul plecării sale subite din funcția de ministru de externe și delegat permanent al României la Societatea Națiunilor. Fiind o publicație cu caracter autobiografic, un alt scop al monografiei este să prezinte și să justifice acțiunile lui Nicolae...

 • Recenzie Tasin Gemil. Romanii si otomanii in secolele XIV-XVI

  Autor: Tasin Gemil, istoric, profesor universitar și om politic român. Tasin Gemil este unul dintre cei mai importanți turcologi români, iar lucrarea sa este de una de referiță în domeniu, fiind solicitată atât de mediul academic, cât și de publicul larg interesat de istorie. Ca specialist, Gemil Tahsin s-a format în cadrul Facultății de Istorie și Filosofie a Universității din Iași. Este profesor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj și director al Institului de Turcologie și Studii...

 • Romanii din Croatia

  INTRODUCERE Deși, în Croația nu este exclus să se fi oprit și câțiva români, din cei care au plecat din România, Republica Moldova sau alte spații locuite re români după 1990-1991, totuși, atunci când ne referim la românii din această țără, ne gândim la istro-români, „băiași” și la „vlasii” din Dalmația deja dispăruți. Istro-românii Una din comunitățile românești este reprezentată de către istro-români, un mic grup etnic, cu o populație autohtonă nu mai mare de 1250 - 1500 vorbitori de...

 • Romania - partenera a Triplei Aliante

  INTRODUCERE Cucerirea independenței de stat, în urma războiului ruso-turc din 1877-1878, i-a permis României să devină subiect al relațiilor internaționale și i-a conferit posibilități sporite de afirmare în politica externă. După 1878, România a urmărit 3 obiective principale de politică externă, acestea fiind formulate în memoriul prezentat de Mihail Kogălniceanu la 19 iunie/1 iulie 1878 în cadrul Congresului de la Berlin: menținerea integrității teritoriale; recunoașterea și consolidarea...

 • Atitudinea statului fata de Biserica Ortodoxa Romana in timpul regimului Ceausescu

  Istoria este știința care se bazează pe datări sigure, nu pe păreri, nu ne îngăduim a permite emiterea ipotezelor, ci enunțarea faptelor așa cum s-au petrecut ele în mod obiectiv în condițiile social istorice respective . Odată studiată istoria Bisericii românești, care are o strânsă legătură cu istoria Bisericii universale, avem imaginea întregii vieți atât a creștinilor din orice colț al lumii, cât și a vieții creștinilor români . Mari personalități românești socotesc Biserica Ortodoxă...

 • Organizarea satului in Moldova Medievala

  Introducere Încă din cele mai vechi timpuri, satele au constituit principala formă de așezare a populației noastre. „Dorința instinctivă de a supraviețui a fiecărui individ în parte, fie redusă numai la conservarea lui, fie pentru perpetuarea speciei umane, a fost promotorul luptelor din sânul societății omenești din totdeauna. De aici s-au iscat între gințile și triburile geto-dace, cu cele ale celorlalte popoare o permanentă stare de război și nesiguranță.” . Astfel, „pentru asigurarea...

 • Ambasada Romaniei la Roma

  Diplomația reprezintă unul dintre cele mai vaste subiecte. Începuturile diplomației sunt identificate cu apariția statului. Este adeseori numită ,,arta negocierilor” căci se conturează în jurul raporturilor dintre state, unul din scopurile sale fiind menținerea păcii. Nu este o noutate faptul că istoria diplomației este confundată cu istoria relațiilor internaționale. În realitate, istoria relațiilor internaționale observă ,,apariția și dezvoltarea marilor probleme”, respectiv ,,politica...

 • Caracterizarea conditiilor in perioada sistemului fanariot in Tarile Romane

  INTRODUCERE După acțiunea antiotomană din 1711 a lui Dimitrie Cantemir și după înlaturarea lui Ștefan Cantacuzino în 1717 ultimul domn pamântean din Țara Romanească, poarta otomană introduce în Principatele Române un regim politic dur, astfel domnitorii erau numiți de către sultan dintre grecii din cartierul Fanar al Constantinopolului ce deținuseră funcții importante în erarhia imperiului, teritoriul țărilor române era considerat parte integrantă a Imperiului Otoman, prin urmare părți din...

 • Romania sub regimul comunist - Dennis Deletant

  Cartea “România sub regimul comunist”, scrisă de Dennis Delatant a fost tradusă în română de către Delia Răzdolescu și publicată în anul 1997 prin editura Fundația Academică Civică. Cartea este structurată în trei capitole: Dominația sovietică și dictatura comunistă(1947-1955), Încercările de autonomie(1956-1970) și Neostalinism și teroare profilactică(1970-1989). De asemenea, cartea nu începe ex-abrupto,ci din potrivă, autorul încearcă să contextualizeze evoluția evenimentelor de după anul...

 • Romanizarea

  Romanizarea Este procesul istoric complex și îndelungat prin care s-au înlăturat diferențele etnice dintre localnici și romani pe planul culturii materiale, al vieții politice și religioase, iar limba latină s-a impus ca singura limbă de comunicare în condițiile unui mediu etnic foarte divers Ea a reușit să se mențină peste secole (cazul românilor), participând la noi sinteze etnice, ori s-a șters din regiuni unde ea s-a realizat pe deplin în antichitate. Laturile romanizării Romanizarea...

Pagina 1 din 47