Toate documentele din domeniul Istoria Romanilor

 • Sanctuarele de la Parta

  Sanctuarele de la Parța sunt încadrate în enelotic, etapă superioară a neoliticului, și sunt niște construcții cu rol de cult De-a lungul istoriei găsim mai multe dovezi ale importanței acestor construcții: rolul sacru al pietrei (betil) la vechii evrei, sanctuarul de la Delphi cu piatra pe care era așezat scaunul lui Apollo(omphalos-centrul lumii), simbolul pietrei sfinte de la Mecca la arabi În general, aceste zone de cult se găsesc în mijlocul așezărilor, fiind înconjurate și de lucrări de...

 • Regulamentul organic in principatele romane

  1. Introducere Zona centrală a Europei ca și Balcanii au fost cauza lungilor lupte pentru stăpânire între marile puteri ale vremurilor, fie că era vorba despre Ungaria, Austro-Ungaria, Imperiul Otoman sau mai târziu Imperiul Rus. Teritoriile Țărilor Române nu au fost cruțate nici în secolul al XIX-lea de războaiele duse între Imperiul Otoman și Imperiul Rus, fiind deseori teatru al acțiunilor militare în ciuma războiului dezlănțuită de către cele două imperii care-și urmăreau scopurile...

 • Revista arhivelor in perioada regimului comunist

  Introducere Ce înseamna pentru noi comunismul? Ce a însemnat în timpul regimului, comunismul? Probabil raspunsul este vag si oarecum subînțeles, dar publicațiile perioadei respective ne ofera o realitate, mai mult sau mai puțin monopolizată. Periodicul Arhivelor Naționale înseamnă informare, publicare și apreciere a documentelor aflate în posesia acestora, dar pe de altă parte înseamna și o realitate a intereselor țării în momentul publicării. Revista Arhivelor o folosim în aflarea datelor...

 • Istoria dreptului romanesc

  Geto-dacii fac parte din neamul etnic al tracilor, despre care Herodot spunea că este „cel mai numeros după acela al inzilor”. Tracii au pătruns pe teritoriu la sfârșitul Neoliticului(în Neoliticul Târziu, numit și Eneolitic) în cadrul procesului de indo-europenizare al spațiului Carpato-Danubiano-Pontic. Tracii au fost creatorii și purtătorii epocii bronzului, iar din cadrul neamului s-a desprins cel mai important grup etnic, acela al geto-dacilor (avându-se în vedere nivelul civilizației...

 • Istoria veche a Romaniei

  Culturile Neoliticului Neoliticul timpuriu (6.500-4.800) este reprezentat de doua culturi . Cultura Gura Baciului (langa Cluj-Napoca)- a fost adusa de primii migratori veniti din nordul Peninsului Balcanice. Uneltele sunt din silex cioplit, din piatra slefuita( mai ales topoare mici), corn si os, iar in domeniul ceramicii se remarca cea fina, pictata cu alb pe fond rosu. La Gura Baciului s-au descoperit si capete umane cioplite sumar. Cultura Star evo(in Serbia)-Cris(dupa rau) apartine...

 • Diplomatia romaneasca de la congresul de la Berlin

  Inca din luna noiembrie 1877, in cursul unei intrevederi cu tarul Alexandru, premierul Ion C. Bratianu exprimase dorinta Romaniei, dincolo de recunoasterea independentei, de a mentine ocupate cateva puncte strategice la Dunare si de a participa la tratativele de pace.Cerintele emisarului roman aveau sa fie primite cu rezerva de catre tar, care preciza ca Romania nu va regreta niciodata intrarea in razboi. Asigurari de aceeasi natura au fost exprimate direct si domnitorului, in timpul...

 • Daco-getii

  Introducere Etimologic, termenul ''civilizatie'' deriva din latina clasica unde adjectivul civilis si substantivul civilitas desemneaza calitatile generale ale cetateanului (civis) in relatiile cu ceilalti cetateni: politetea, amabilitatea. La greci si romani conditia de cetatean era sinonima cu comportamentul civilizat. Propriul lor stadiu de organizare sociala il considerau modelul perfect si suprem al umanitatii. Tot ceea ce era in afara lumii lor era identificat cu ''barbaria'', stadiu...

 • Romania in Primul Razboi Mondial

  La 15/28 august 1916, România intra în Primul Război Mondial pentru înfăptuirea dezideratului unităţii naţionale depline. După o serie de succese obţinute pe frontul din Transilvania, când au fost eliberate unele teritorii, inclusiv oraşe importante precum Braşovul, a urmat un adevărat dezastru la Turtucaia pe 28 august/10 septembrie unde trupele române au suferit pierderi considerabile. În aceste condiţii, comandamentul militar român a retras forţe importante din Transilvania, deplasându-le...

 • Boierii cantacuzini

  Introducere Ramura familiei Cantacuzino din Moldova a rămas în istoria acestei provincii nu doar prin acţiunile politice ale membrilor săi ci şi prin numeroasele edificii ctitorite, de-a lungul timpului, atât religioase cât şi laice. În cadrul comunicării de faţă voi încerca să mă refer, într-o manieră succintă, la monumentele arhitectonice pe care Cantacuzinii moldoveni le-au lăsat posterităţii. Fraţii Toma şi Iordache Cantacuzino sunt primii membri ai familiei care şi-au legat destinele...

 • Marea Unire - 1 Decembrie

  Anul 1918 reprezintă în istoria poporului român anul triumfului idealului naţional, anul încununării victorioase a lungului şir de lupte şi sacrificii umane şi materiale pentru făurirea statului naţional unitar. Ceea ce la 1600 (prin fapta lui Mihai Viteazul) fusese doar o clipă de vis, la 1 Decembrie 1918 devenea cea mai miraculoasă realizare a acestui popor. Unirea tuturor românilor s-a înfăptuit sub sceptrul Regelui Ferdinand I. Premisele ce au dus la înfăptuirea Marii Uniri 5...

 • Istoria economiei

  Cap. 1 Activităţile economice de pe teritoriul Daciei în Perioada Romană În Perioada Romană, activităţile economice au cunoscut o dezvoltare fără precedent. În urma războaielor dintre anii 101 – 102 şi 105 – 106, dezvolştarea economică a fost influenţată de politica Imperiului Roman, prin care au fost aduse câteva schimbări importante privind metodele de producţie tradiţionale utilizate în agricultură, atât în ceea ce priveşte creşterea animalelor , dar mai ales în cultura plantelor, au fost...

 • Relatiile externe a Tarilor romane in prima jumatate a secolului al XVII-lea

  INTRОDUСЕRЕ Dupа fоrmаrеа stаtеlоr mеdiеvаlе, istоriа rоmаnilоr s-а dесlаnsаt pе fоndul rivаlitаtii dintrе rеgаtеlе сrеstinе, Ungаriа si Pоlоniа si Impеriul Оtоmаn аflаt in plinа еxpаnsiunе. In асеst соntеxt Tаrilе Rоmаnе аu dеvеnit оbiесt dе disputа intrе mаrilе putеri аu tintа еxpаnsiunii putеrii асеstоrа. Dupа сum аfirmа Niсоlае Iоrgа istоriа nоаstrа а fоst о « pеrmаnеntа trаntа сu primеjdiа », rоmаnii fiind nеvоiti sа ...

 • Istoria dacilor din Dobrogea

  Introducere Lucrarea de faţă este consacrată evoluţiei culturale din spaţiul dobrogean anterior înfiinţării provinciei Moesia, deci a instalării efective a Imperiului Roman pe linia Dunării, moment din care geţii nu mai sunt prezenţi în izvoarele literare, dar se manifestă prin cultura lor materială caracteristică. Facem o precizarea necesară, anume că formele de manifestarea ale culturii getice din Dobrogea nu se deosebesc de acelea ale geţilor din Câmpia Munteniei sau din Moldova, deci...

 • Argeseni in spiritualitatea romaneasca

  ARICESCU, CONSTANTIN D. 18. III. 1823 – 18. II. 1886 Scriitor, istoric şi publicist, născut la Câmpulung. A fost fiul serdarului Dimitrie Aricescu. După ce îşi începe învăţătura cu dascăli greci, în anul 1833 trece la şcoala românească din oraşul natal, pe care o conducea în acea perioadă Dimitrie Jianu, strălucită figură a învăţământului nostru primar, fost elev al lui Gheorghe Lazăr. Între anii 1837 şi 1844 a urmat cursurile colegiului Sf. Sava din Bucureşti, unde a avut printre...

 • Prezentare de carte - Generate si schimbare in istoriografia romaneasca

  Această lucrare a fost scrisă de către Lucian Nastasă în anul 1999, la Cluj-Napoca. A fost redactată de editura Presa Universitară Clujeană. Lucian Nastasă este absolvent al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Istorie și Filozofie, în 1984, unde și-a susținut și doctoratul în 1996. Este cercetător științific principal la Institutul de Istorie „George Bariț” din Cluj Napoca al Academiei Române, profesor asociat la Universitatea „Babeș-Bolyai”, director al Școlii...

Pagina 1 din 43