Toate documentele din domeniul Istoria Romanilor

 • Caracterizarea conditiilor in perioada sistemului fanariot in Tarile Romane

  INTRODUCERE După acțiunea antiotomană din 1711 a lui Dimitrie Cantemir și după înlaturarea lui Ștefan Cantacuzino în 1717 ultimul domn pamântean din Țara Romanească, poarta otomană introduce în Principatele Române un regim politic dur, astfel domnitorii erau numiți de către sultan dintre grecii din cartierul Fanar al Constantinopolului ce deținuseră funcții importante în erarhia imperiului, teritoriul țărilor române era considerat parte integrantă a Imperiului Otoman, prin urmare părți din...

 • Romania sub regimul comunist - Dennis Deletant

  Cartea “România sub regimul comunist”, scrisă de Dennis Delatant a fost tradusă în română de către Delia Răzdolescu și publicată în anul 1997 prin editura Fundația Academică Civică. Cartea este structurată în trei capitole: Dominația sovietică și dictatura comunistă(1947-1955), Încercările de autonomie(1956-1970) și Neostalinism și teroare profilactică(1970-1989). De asemenea, cartea nu începe ex-abrupto,ci din potrivă, autorul încearcă să contextualizeze evoluția evenimentelor de după anul...

 • Romanizarea

  Romanizarea Este procesul istoric complex și îndelungat prin care s-au înlăturat diferențele etnice dintre localnici și romani pe planul culturii materiale, al vieții politice și religioase, iar limba latină s-a impus ca singura limbă de comunicare în condițiile unui mediu etnic foarte divers Ea a reușit să se mențină peste secole (cazul românilor), participând la noi sinteze etnice, ori s-a șters din regiuni unde ea s-a realizat pe deplin în antichitate. Laturile romanizării Romanizarea...

 • Reforma agrara din 1921

  INTRODUCERE La inceputul sec. al XX-lea problema agrară constituia una din chestiunile fundamentale evoluției României. Prin modul ei de rezolvare depindea atât progresul economic al țării cât și îmbunătățirea soartei țăranilor. Lupta pentru pămant a constituit mereu principalul motiv al rebeliunilor si răscoalelor. Tot din această problemă ia naștere revoluția lui Horia si cea a lui Avram Iancu, toți luptându-se pentru pământ. In 1921 împărțirea pământului prin reforma agrară a fost un...

 • Formarea Tarii Moldovei

  1. Considerații privind formarea Țării Moldovei Istoria Moldovei este una bogată, cu rădăcini strâns legate încă de la Dacia antică alături de Țara României și alte formațiuni politice românești din epoca medievală. Premisele întemeierii statului medieval Moldova au fost următoarele: - existența unor formațiuni politice încă de la sfârșitul secolului al XIII-lea, în partea de nord a Moldovei, menționate de izvoare germane și poloneze; - contribuția românilor din Transilvania, prin...

 • Constituirea teritoriala a tarii Moldova

  1. Granițele Țării Moldovei Principatul Moldova apare pe cursul superior al râului Siret, la nord-estul Carpaților Orientali, în baza unei formațiuni territorial-prestatale de la mijlocul secolului al XIV-lea, localizată pe râul Moldova (de la care probabil și vine denumirea țării). Din punct de vedere istorico-geografic, specifitatea teritoriului se încadrează între obstacolele naturale reprezentate de Carpații Orientali la apus, adâncul canion al văii Nistrului la miazănoapte și răsărit,...

 • Maresalul Ion Antonescu

  I. Începutul vieții și a carierei militare Una dintre cele mai controversate personalități politice ale României moderne, Ion Antonescu, s-a născut pe 2 (14) iunie 1882 la Pitești , în familia ofițerului de carieră Ion Antonescu. Supus de mic unei educații spartane, rigorilor exigenței militare, după școala primară a urmat 4 ani gimnaziul, apoi școala fiilor de militari (liceul militar) de la Craiova, pe care a absolvit-o la 25 iuniue 1902 . În același an, pe 1 iulie, s-a înscris la Școala...

 • Manifestari ale cultului religios la geto-daci

  INTRODUCERE Importanța și actualitatea temei. Cu toate că civilizația Geto- Dacilor este una defunctă, iar religia acestora nu mai are niciun aderent în epoca contemporană, aceasta încă suscită fascinația și imaginația cercetătorilor, cât și a publicului larg. Importanța studierii structurii religioase și culturale a înaintașilor noștri ține în primul rând de necesitatea de a ne cunoaște originile, de a intra în contact cu universul religios și ideologic specific strămoșilor noștri,...

 • Ierarhii din scaunul Buzaului

  Vechimea creștinătății de la Curbura Carpaților este autentificată, încă din secolul al IV-lea, prin jertfa sângelui martiric al unor sfinți-eroi ai credinței în Hristos (Inna, Rhima și Pina, †369-370, pomeniți la 20 ianuarie; preoții Batusios, Verecas, împreună cu doi fii și două fiice, călugărul Arpylas, mirenii Abebas, Constans, Hagias, Rhyas, Hegatrax, Iscoes, Sylas, Sigetzas, Suerilas, Suimblas, Thermas, Philgas și mirenele Anna, Allas, Baris, Moico, Mamyca, Virco, Animais, toți...

 • Cultul personalitatii lui Nicolae Ceausescu si noile aniversari ale regimului

  Introducere În lucrarea de față ne-am propus realizarea unei analize a cultului personalității lui Nicolae Ceaușescu manifestat prin diverse aniversări de partid și reflectat în presa de partid. De asemenea, vom insista asupra a trei evenimente importante din conducerea acestui lider: ziua de naștere a acestuia, ziua muncii și ziua națională a statului român. Motivul care a stat la baza alegerii acestei teme este unul personal care ține de interesul meu pentru istoria recentă. Documentarea...

 • Identitate si statalitate romaneasca dupa marea unire

  I. Identitatea românească 1. Identitatea lingvistică Din punct de vedere lingvistic, român este cel care folosește ca principal mijloc de comunicare limba română, în una din variantele sale (literară, populară sau regională). Taxonomic, limbii îi sunt subordonate dialecte, apoi sub-dialectele și, la nivelul cel mai mic, graiurile. Astfel, limba română are patru dialecte: daco-român (vorbit mai ales la nord de Dunărea de Jos), aromân, meglenoromân și istroromân. Dialectul megleno-român se...

 • Unirea Basarabiei cu Romania reflectata in balcanistica occidentala

  În conștiința istorică și istoriografia românească, data de 27 martie/9 aprilie 1918 s-a impus ca ziua Unirii Basarabiei cu România. Fără a contesta în vreun fel importanța momentului istorici respectiv, în cele ce urmează, prin sintagma „Unirea Basarabiei cu România” vom înțelege o succesiune de fapte, evenimente și evoluții, anticipate de frământările declanșate la scurt timp după abdicarea țarului Nicolae al II-lea, încadrabile grosso modo între constituirea Sfatului Țării, spre finele...

 • Constitutiile romanesti

  Constituția din 1923 Adoptarea acestei constituții a devenit necesară deoarece în 1918 s-a încheiat procesul de formare a statului Național Român Modern și teritoriile care intră în 1918 în componența României trebuiau să se afle toate sub o singură lege fundamentală. Al doilea argument este reprezentat de faptul că realizarea României Mari schimba considerabil structura etnică a României, minoritățile reprezentând aproximativ 27%. În acest context drepturile și libertățile acestora...

 • Relatiile romano-americane in perioada Razboiului Rece

  Abstract: În a doua jumătate a secolului XX, relațiile internaționale au fost dominate de un conflict ideologic, numit „Războiul rece”, dus între două blocuri politice: SUA și statele democratice, pe de o parte, și URSS și statele comuniste pe de altă parte. Perioada de desfășurare este 1946-1991 (începe după terminarea celui de-al Doilea război mondial și se încheie odată cu desființarea URSS). În 1946 se vorbea deja despre împărțirea lumii în două tabere, lumea comunistă și lumea liberă și...

 • Marea unire

  Unirea Transilvaniei cu România de la 1 Decembrie 1918 reprezintă fără doar și poate evenimentul principal al istoriei României și totodată realizarea unui deziderat al locuitorilor granițelor vechii Dacii. Aniversăm cu respect în fiecare an Ziua Națională a României la 1 Decembrie, prilej de rememorare a jertfei înaintașilor și a luptei pentru constituirea statului național român. Cu acest prilej, discu tăm, polemizăm, dezbatem cu privire la rolul maselor și al personalităților în anul plin...

Pagina 1 din 46