Toate documentele din domeniul Istoria Romanilor

 • Impactul economic asupra dezvoltarii populatiei Tarii Romanesti in secolul XVIII

  De-a lungul timpului, populația a reprezentat un factor important în ceea ce privește evoluția istorică. Termenul de demografie provine din limba greacă și face referire la studiul populațiilor. Demografia se ocupa cu descrierea și analiza populației cu privire la dinamică, migrații, urbanistică, spațiile rurale, natalitate, mortalitate, divorțialitate, nupțialitate etc. Acest studiu nu poate fi realizat fără colaborarea cu domeniile privitoare la economie și sociologie, reprezentând o...

 • Avortul in perioada comunista - Liberalizare vs Restrictionare

  Antropologii de orientare feministă Faye Ginsburg și Rayna Rapp afirmă că: „reproducerea este un concept alunecos, care conotează în același timp nașterea, noțiunile marxiste de întreținere a gospodăriei și de constituire a forței de muncă, precum și ideologii care susțin continuitatea sistemelor sociale” . Avortul tinde să reprezinte un fenoment care polarizează întreaga atenție a oamenilor și care aduce în joc participarea tuturor actorilor sociali. Ea schițează un pericol ce poate afecta...

 • Construirea imaginii trecutului

  Izvoarele istorice - reconstituirea oricarui eveniment istoric se bazeaza pe izvoare istorice prelucrate critic: ∙izvoare scrise - epigrafice −numismatice −lingvistice −literare −diplomatice ∙izvoar nescrise−paleontologice −arheologice - fiecare tip de izvor istoric are o pondere diferita in activitatea istoricului - in functie de epoca sau evenimentul istoric ce fac obiectul studiului Istoriografia - totalitatea lucrarilor de istorie constituie istoriografia Istoriografia...

 • Studenti din Transilvania si Universitatile din strainatate 1849-1919

  Studenții din Transilvania În perioada de decadedență a Transilvaniei, după revoluția din 1848, o parte din studenți iau o nouă direcție, hotăresc să își facă studiile în străinătate. Această perioadă studiată este aleasă de autori din perspectiva politică, acesta urmărește evoluția societății după revoluția din 1848, perioada precedentă dualismului și cea după introducerea acesteia și până la finalul primului război mondial. Studenții pleacă în străinătate pentru a studia profesiile...

 • Securitatea

  I. Predecesorii Securității Actul de la 23 august 1944 a semnificat, aparent, o revenire la „buna tradiție” democratică. Acest lucru se înregistra mai cu seamă la nivelul declarațiilor politice și, într-o oarecare măsură, la nivel legislativ. În contextul schimbării alianțelor României, principalele structuri informative din România (Secția a II-a a Marelui Stat Major, Serviciul Special de Informații, Direcția Poliției de Siguranță din cadrul Direcției Generale de Poliție și Direcția...

 • Revolutia de la 1848 - 1849 in Bucovina

  1. Contextul Internațional. Sfânta Alianță, Austria și Principatele române Pierderea influenței și posibilităților de intervenție ale Austriei în centrul și vestul continentului, criza regimului politic, determinată de conflictul între forțele liberale și forțele conservatoare, dezvoltarea unor mișcări naționale în rândul popoarelor supuse, precum și escaladarea naționalismului în rândul elitelor intelectuale ale acestora, maturizarea conștiinței naționale printre grupurile etno-lingvistice...

 • Pactul Ribbentrop-Molotov

  Guvernul Reich-ului German și Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste (nota redacției: U.R.S.S.), orientate spre îmbunătățirea păcii dintre Germania și U.R.S.S., și pornind de la Acordul de Neutralitate semnat în Aprilie 1926 între Germania și U.R.S.S., au elaborat prezentul Acord: Articolul I. Ambele Importante Părți Contractante se obligă reciproc a evita orice forme de violență, orice acțiune violentă, și orice atac una asupra celeilalte, atât individual cât și în alianță cu...

 • Integrarea sociala a minoritatilor din Romania

  Introducere Min oritățile naționale au fost întotdeauna un subiect de interes în cadrul statelor europene, atât din punct de vedere al complexității de probleme asociate, cât și al importanței economice, politice și sociale a acestora în dezvoltare per ansamblu a statelor pe teritoriul cărora coexistă. Termenul de minoritate, deși nu are o definiție legală universal acceptată, cuprinde o serie de elemente comune. În teoriile sociologice, termenul de minoritate reprezintă o subdiviziune...

 • Complexul Muzeal Iulian Antonescu din Bacau

  Scurt Istoric Complexul muzeal ” Iulian Antonescu” Bacău fost înființat pe 1 aprilie 1957 sub numele de Muzeul Regional Bacău. La 15 aprilie în același an a fost numit director Iulian Antonescu, absolvent al Facultății de Istorie din cadrul Universității București, căruia i se datorează crearea, cercetarea pe teren, achiziționarea, și organizarea patrimoniului cultural ce în 1977 număra 18.709 de obiecte cu valoare muzeală, istorică și arheologică. Din mai 1990, fosta secție de istorie a...

 • Miron Costin

  Miron Costin (1633-1691) a fost unu l dintre cei mai mari cronicari români, personalitate de prim rang a literaturii române din secolul XVII. Criticii literari spun că, deși Miron Costin a fost tratat în literatură ca un cronicar al epocii sale, scrisul său se ridică la rang de artă literară. Născut în anul 1633, fiul lui Ion Costin, hatman, și al Saftei, nepoata domnitorului Miron Barnovschi și înrudită cu familiile boierești Balica și Movilă. Politica filo- polonă a tatălui îi aduce încă...

 • Vizita lui Nicolae Ceausescu la Iasi din data de 12-14 septembrie 1985

  Analiza noastră asupra vizitelor de lucru își propune să prezinte evenimentul atât la nivel descriptiv, cât și detalierea fenomenelor care au determinat transformarea vizitelor de lucru într-o manifestare de cult. De asemenea, putem remarca amploarea pe care vizitele de lucru le iau în odată cu preluarea funcției de către Nicolae Ceaușescu, fapt ce ne determină să afirmăm că fostul lider comunist a utilizat prezența în teritoriu și pentru a crea o aparentă de legimitate, încercând să-și...

 • Pacepa

  INTRODUCERE În procesul de dezvoltare a armatelor moderne, activitatea de culegere de informații din domeniul militar, politico-militar și economico-militar, capătă noi dimensiuni, fiind guvernată de legi și norme riguroase, multe nescrise dar obligatoriu a fi cunoscute și respectate. Azi, ca și în trecut, în lume există numeroase structuri informative, denumite generic servicii secrete sau speciale. Ele sunt încadrate cu oameni perfect instruiți, puternic motivați și conștienți de...

 • Prezentare de carte - Alexandru Emanoil Lahovary - Amintiri diplomatice

  Lucrarea Amintiri diplomatice: Constantinopol (1902-1906). Viena (1906-1908) apărută la editura Institutului European în anul 2009 sub îngrijirea lui Adrian Stănescu și Laurențiu Vlad avându-l ca autor pe Alexandru Emanoil Lahovary, analizează activitatea unuia dintre cei mai longevivi diplomați din Vechiul Regat din cadrul celor două mari capitale europene anterior menționate. Însumând un număr de 220 de pagini având ca părți constitutive Introducerea, Nota asupra ediției și cele două...

 • Romania si conflictul sino-sovietic

  Război rece, perioadă în care s-a desfășurat și conflictul dintre URSS și China pe tema graniței, așa cum il numea Andre Fontaine, ,,copilul nelegitim” al revoluției bolșevice , a fost o perioadă marcată de tensiuni între Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Americii, tensiuni ce s-au materializat de-a lungul timpului, începând cu războiul din Coreea din 1950-1953, războiul din Vietnam început in 1955, pe urmă revoluția ungară din 1956, criza rachetelor din Cuba din 1962, așa-zisa Primăvara...

 • Combating and Preventing Terrorism in Romania

  INTRODUCTION Terrorism has not emerged recently. It is very old - it preceded the strategy of terror exercised by the Roman legions on the populations of the occupied areas, surviving it - and, over time, has manifested itself in all possible forms, from cave terrorism to cyberterrorism, depending on the stage of civilization which mankind has reached, therefore by the means at its disposal, and almost everywhere in the world. The means were always different, but the essence remained the...

Pagina 1 din 49