Toate documentele din domeniul Istoria Romanilor

 • Romanii din Croatia

  INTRODUCERE Deși, în Croația nu este exclus să se fi oprit și câțiva români, din cei care au plecat din România, Republica Moldova sau alte spații locuite re români după 1990-1991, totuși, atunci când ne referim la românii din această țără, ne gândim la istro-români, „băiași” și la „vlasii” din Dalmația deja dispăruți. Istro-românii Una din comunitățile românești este reprezentată de către istro-români, un mic grup etnic, cu o populație autohtonă nu mai mare de 1250 - 1500 vorbitori de...

 • Romania - partenera a Triplei Aliante

  INTRODUCERE Cucerirea independenței de stat, în urma războiului ruso-turc din 1877-1878, i-a permis României să devină subiect al relațiilor internaționale și i-a conferit posibilități sporite de afirmare în politica externă. După 1878, România a urmărit 3 obiective principale de politică externă, acestea fiind formulate în memoriul prezentat de Mihail Kogălniceanu la 19 iunie/1 iulie 1878 în cadrul Congresului de la Berlin: menținerea integrității teritoriale; recunoașterea și consolidarea...

 • Atitudinea statului fata de Biserica Ortodoxa Romana in timpul regimului Ceausescu

  Istoria este știința care se bazează pe datări sigure, nu pe păreri, nu ne îngăduim a permite emiterea ipotezelor, ci enunțarea faptelor așa cum s-au petrecut ele în mod obiectiv în condițiile social istorice respective . Odată studiată istoria Bisericii românești, care are o strânsă legătură cu istoria Bisericii universale, avem imaginea întregii vieți atât a creștinilor din orice colț al lumii, cât și a vieții creștinilor români . Mari personalități românești socotesc Biserica Ortodoxă...

 • Organizarea satului in Moldova Medievala

  Introducere Încă din cele mai vechi timpuri, satele au constituit principala formă de așezare a populației noastre. „Dorința instinctivă de a supraviețui a fiecărui individ în parte, fie redusă numai la conservarea lui, fie pentru perpetuarea speciei umane, a fost promotorul luptelor din sânul societății omenești din totdeauna. De aici s-au iscat între gințile și triburile geto-dace, cu cele ale celorlalte popoare o permanentă stare de război și nesiguranță.” . Astfel, „pentru asigurarea...

 • Ambasada Romaniei la Roma

  Diplomația reprezintă unul dintre cele mai vaste subiecte. Începuturile diplomației sunt identificate cu apariția statului. Este adeseori numită ,,arta negocierilor” căci se conturează în jurul raporturilor dintre state, unul din scopurile sale fiind menținerea păcii. Nu este o noutate faptul că istoria diplomației este confundată cu istoria relațiilor internaționale. În realitate, istoria relațiilor internaționale observă ,,apariția și dezvoltarea marilor probleme”, respectiv ,,politica...

 • Caracterizarea conditiilor in perioada sistemului fanariot in Tarile Romane

  INTRODUCERE După acțiunea antiotomană din 1711 a lui Dimitrie Cantemir și după înlaturarea lui Ștefan Cantacuzino în 1717 ultimul domn pamântean din Țara Romanească, poarta otomană introduce în Principatele Române un regim politic dur, astfel domnitorii erau numiți de către sultan dintre grecii din cartierul Fanar al Constantinopolului ce deținuseră funcții importante în erarhia imperiului, teritoriul țărilor române era considerat parte integrantă a Imperiului Otoman, prin urmare părți din...

 • Romania sub regimul comunist - Dennis Deletant

  Cartea “România sub regimul comunist”, scrisă de Dennis Delatant a fost tradusă în română de către Delia Răzdolescu și publicată în anul 1997 prin editura Fundația Academică Civică. Cartea este structurată în trei capitole: Dominația sovietică și dictatura comunistă(1947-1955), Încercările de autonomie(1956-1970) și Neostalinism și teroare profilactică(1970-1989). De asemenea, cartea nu începe ex-abrupto,ci din potrivă, autorul încearcă să contextualizeze evoluția evenimentelor de după anul...

 • Romanizarea

  Romanizarea Este procesul istoric complex și îndelungat prin care s-au înlăturat diferențele etnice dintre localnici și romani pe planul culturii materiale, al vieții politice și religioase, iar limba latină s-a impus ca singura limbă de comunicare în condițiile unui mediu etnic foarte divers Ea a reușit să se mențină peste secole (cazul românilor), participând la noi sinteze etnice, ori s-a șters din regiuni unde ea s-a realizat pe deplin în antichitate. Laturile romanizării Romanizarea...

 • Reforma agrara din 1921

  INTRODUCERE La inceputul sec. al XX-lea problema agrară constituia una din chestiunile fundamentale evoluției României. Prin modul ei de rezolvare depindea atât progresul economic al țării cât și îmbunătățirea soartei țăranilor. Lupta pentru pămant a constituit mereu principalul motiv al rebeliunilor si răscoalelor. Tot din această problemă ia naștere revoluția lui Horia si cea a lui Avram Iancu, toți luptându-se pentru pământ. In 1921 împărțirea pământului prin reforma agrară a fost un...

 • Formarea Tarii Moldovei

  1. Considerații privind formarea Țării Moldovei Istoria Moldovei este una bogată, cu rădăcini strâns legate încă de la Dacia antică alături de Țara României și alte formațiuni politice românești din epoca medievală. Premisele întemeierii statului medieval Moldova au fost următoarele: - existența unor formațiuni politice încă de la sfârșitul secolului al XIII-lea, în partea de nord a Moldovei, menționate de izvoare germane și poloneze; - contribuția românilor din Transilvania, prin...

 • Constituirea teritoriala a tarii Moldova

  1. Granițele Țării Moldovei Principatul Moldova apare pe cursul superior al râului Siret, la nord-estul Carpaților Orientali, în baza unei formațiuni territorial-prestatale de la mijlocul secolului al XIV-lea, localizată pe râul Moldova (de la care probabil și vine denumirea țării). Din punct de vedere istorico-geografic, specifitatea teritoriului se încadrează între obstacolele naturale reprezentate de Carpații Orientali la apus, adâncul canion al văii Nistrului la miazănoapte și răsărit,...

 • Maresalul Ion Antonescu

  I. Începutul vieții și a carierei militare Una dintre cele mai controversate personalități politice ale României moderne, Ion Antonescu, s-a născut pe 2 (14) iunie 1882 la Pitești , în familia ofițerului de carieră Ion Antonescu. Supus de mic unei educații spartane, rigorilor exigenței militare, după școala primară a urmat 4 ani gimnaziul, apoi școala fiilor de militari (liceul militar) de la Craiova, pe care a absolvit-o la 25 iuniue 1902 . În același an, pe 1 iulie, s-a înscris la Școala...

 • Manifestari ale cultului religios la geto-daci

  INTRODUCERE Importanța și actualitatea temei. Cu toate că civilizația Geto- Dacilor este una defunctă, iar religia acestora nu mai are niciun aderent în epoca contemporană, aceasta încă suscită fascinația și imaginația cercetătorilor, cât și a publicului larg. Importanța studierii structurii religioase și culturale a înaintașilor noștri ține în primul rând de necesitatea de a ne cunoaște originile, de a intra în contact cu universul religios și ideologic specific strămoșilor noștri,...

 • Ierarhii din scaunul Buzaului

  Vechimea creștinătății de la Curbura Carpaților este autentificată, încă din secolul al IV-lea, prin jertfa sângelui martiric al unor sfinți-eroi ai credinței în Hristos (Inna, Rhima și Pina, †369-370, pomeniți la 20 ianuarie; preoții Batusios, Verecas, împreună cu doi fii și două fiice, călugărul Arpylas, mirenii Abebas, Constans, Hagias, Rhyas, Hegatrax, Iscoes, Sylas, Sigetzas, Suerilas, Suimblas, Thermas, Philgas și mirenele Anna, Allas, Baris, Moico, Mamyca, Virco, Animais, toți...

 • Cultul personalitatii lui Nicolae Ceausescu si noile aniversari ale regimului

  Introducere În lucrarea de față ne-am propus realizarea unei analize a cultului personalității lui Nicolae Ceaușescu manifestat prin diverse aniversări de partid și reflectat în presa de partid. De asemenea, vom insista asupra a trei evenimente importante din conducerea acestui lider: ziua de naștere a acestuia, ziua muncii și ziua națională a statului român. Motivul care a stat la baza alegerii acestei teme este unul personal care ține de interesul meu pentru istoria recentă. Documentarea...

Pagina 1 din 47