Toate laboratoarele

 • Incalzirea prin inductie

  Noțiuni de bază Procesarea prin inducție electromagnetică are la bază legea inducției electromagnetice și efectul Joule al curenților induși. O bobină inductoare alimentată de la o sursă de curent alternativ generează în vecinătate un câmp magnetic la rândul său variabil în timp. Conform legii inductiei electromagnetice, în orice piesă conductoare care se află într-un câmp magnetic variabil, numit câmp inductor, apar curenți induși, care prin efect Joule determină încălzirea piesei....

 • Analiza performantelor intreprinderii

  Facultatea de Științe Economice și drept MCIG Anul I Proiect Analiza performanțelor întreprinderii Capitolul I Scurtă prezentare a entitații S.C. ZEUS S.A. Pitești S.C. ZEUS S.A. a fost înființată la 1 mai 1994 și își are sediul în Pitești, Str. Exercițiu, Județul Arges, la momentul actual devenind unul dintre cei mai mari furnizori de servicii complete de construcții industriale și civile din județul Argeș. S.C. ZEUS S.A se prezintă, potențialilor săi clienți ca: anteprenor pentru...

 • Diagnostic de laborator al infectiilor cauzate de Clavibacter michiganensis la tomate

  Simptomatologia bolii Boala produsa de bacteria Clavibacter michiganensis pv. michiganensis este o traheobacterioza, care poate aparea in tot cursul perioadei de vegetatie, putand fi atacate, atat radacina, cat si partea aeriana a plantei. Pe cotiledoane apar pete circulare de 1 - 5 mm diametru initial albicioase apoi cu centrul necrozat. Pe frunzele tinere apar pete albicioase, proeminente, care se transforma in leziuni galben - verzui. Cand infectia apare la plantule, acestea se ofilesc...

 • Utilizarea hidrogenului la motoarele cu ardere interna

  CAPITOLUL 1 Hidrogenul combustibil pentru motoarele cu ardere internă 1.1. Studii asupra utilizării hidrogenului drept combustibil În ultimii 25 de ani, s-au înregistrat numeroase progrese în materie de scădere a emisiilor poluante și a consumului de combustibil la motoarele automobilelor. Supunânduse normelor antipoluare din ce în ce mai severe, vehiculele elimină în atmosferă, noxe din ce în ce mai puține, comparativ cu anii trecuți. Cu toate acestea, problemele legate de poluarea...

 • Mentenanta preventiva si predictiva

  Model determinist de stocare a pieselor de schimb, cu aprovizionare instantanee, cand nu se admite lipsa din stoc. IPOTEZE DE CALCUL 1. Aprovizionarea este instantanee, deci timpul de livrare este nul.Intreaga comanda este livrata deodata. 2. Nu se admite lipsa din stoc. 3. Costul de lansare a unei comenzi este constant, cunoscut si este independent de numarul produselor livrate. 4. Cererea, exprimata prin rata de cerere r egala cu numarul de articole cerute in unitatea de timp, este...

 • Secventa de pornire a instalatiilor de bord

  DECUPLARE NAVA DE LA MAL SI PORNIRE DIESEL GENERATOARE: 1. Se decupleaza de la mal nava din EMG - > ESB GEN SHORE -> se pune comutatorul pe culoarea verde; 2. Se asteapta si verifica in acelasi timp cuplarea generatorului de urgenta cu care nava este echipat. Verificarea se face din MSB ->MCS->EMCY GEN; 3. Se porneste SERVICE AIR SOLENOID BYPASS BALVE din SYS-> FO/ME/GE/SERVICE; 4. Se porneste D/G 1 din ER3->GE1-2 Local Operating Panel. In dreapta la LOP GE1 : se pune pe...

 • Studiu de caz analiza economico-financiara

  Studiul de caz nr. 1. Să se aprecieze mărimea și evoluția veniturilor. Tabelul 1. Analiza mărimii și evoluției veniturilor Nr. Indicatori La finele anului, mii lei Abaterea absolută Ritmul creșterii, % precedent curent 1 2 3 4 5=4-3 6=4/3*100 1. Venituri din vânzări 296.866 268.287 -28.579 -10% 2. Venituri totale 307.267 287.976 -19.291 -6% 3. Total active 724.611 794.266 69.655 10% 4. Total datorii 449.215 431.192 -18.023 -4% Concluzie: Cifra de afaceri a companiei este în...

 • Masurarea puterilor si energiei active in circuite de curent alternativ monofazat

  CAPITOLUL I - CERINTE 1.1 - Preambul Pentru măsurarea directă a puterii active în circuitele monofazate de current alternative se utilizează aparatul de măsură numit wattmetru. Indicația wattmetrului ( W  ) este proporțională cu valoarea medie a produsului U - I, respective cu puterea activă P: K UI K P W P P   cos  Atât bobina de current, cât și bobina de tensiune sunt dimensionate pentru anumite valori nominale (Imax, Umax) care constituie domeniul de măsură al Wattmetrului....

 • Studiul instalatiei de iluminat cu tub fluorescent

  CAPITOLUL I . CERINTE 1.1 - Preambul Printre utilizatorii de curent alternativ monofazat, instala.iile de iluminat sunt deosebit de frecvente, iar printre acestea cele cu tuburi fluorescente se caracterizeaz. printro eficien.. ridicat.: practic intreaga energie electric. consumat. de tub este transformat. in energie luminoas.. Fig 1 . Schema electrica Fig 2 . Schema echivalenta Caracteristica tensiune-curent Ur=f(I) a tubului este prezentat. in fig, 1a. Pentru amorsare este necesar. o...

 • Masurarea elementelor reactive de circuit. analiza unui circuit R,L,C

  CAPITOLUL I - CERINTE 1.1 - Preambul Elementele reactive de circuit sunt condesatorul și bobina (ideală), caracterizate în curent alternativ de noțiunea de reactanță (capacitivă și inductivă XL= ωL) Capacitatea electrică a unui condensator (C) este un parametru ce depinde în general numai de dimensiunile geometrice și propietățile dielectrice ale materialului dintre armături (Pentru un condensator plan cu ). Capacitatea electrică poate fi determinată prin diverse metode, spre exemplu...

 • Electronica aplicata

  1.1 - Cerinte tema Curs IV - Pentru o schemă electronică de 5-20 componente, individuală, descrieți: - funcționalitatea (ce face?), - componentele necesare (ce conține?), - cum interacționează cu mediul (butoane, LED-uri, afișor etc.), - posibilitățile de realizare practică. Schema să fie desenată manual, lângă descriere 1,1 Functionalitate - Mai sus este prezentata schema electronica pentru aprinderea unui bec pentru o lanterna cu ajutorul unui comutator fara retinere - la prima...

 • Studiul deformarilor elastice - determinarea modulului lui Young si a vitezei de propagare a undelor longitudinale in medii solide

  1. Aparate - consolă - fir - micrometru - riglă gradată (centimetru) - greutăți - micrometru comparator 2. Principiul lucrării Modulul longitudinal de elasticitate sau modulul lui Young al unui mediu solid finit (fir sau bară) se poate determina din legea lui Hooke: (1) unde reprezintă efortul unitar ( - forța de întindere, - aria secțiunii transversale), modulul lui Young, iar alungirea relativă ( - alungirea absolută, - lungimea în stare nedeformată). Explicitând relația (1), se...

 • Aplicatie practica privind intocmirea balantei de verificare cu 4 serii de egalitati

  Societatea comercială „X” prezintă următoarea situație a patrimoniului la data de 01.01. exercițiul N (valori considerate ca fiind SOLDURI INIȚIALE): - Echipamente tehnologice - 120.000 lei - Produse finite - 5.000 - Rezerve legale - 20.000 lei - Construcții - 100.000 - Clienți - 5.000 - Credite bancare pe termen lung - 130.000 lei - Conturi la banci în lei - 75.000 lei - Furnizori - 10.000 - Materii prime 5.000 - Capital subscris vărsat - 150.000 În cursul exercițiului financiar,...

 • Aplicatie practica privind intocmirea balantei de verificare cu 4 serii de egalitati

  Societatea comercială „X” prezintă următoarea situație a patrimoniului la data de 01.01. exercițiul N (valori considerate ca fiind SOLDURI INIȚIALE): Echipamente tehnologice - 120.000 lei Produse finite - 5.000 Rezerve legale - 20.000 lei Construcții - 100.000 Clienți - 5.000 Credite bancare pe termen lung - 130.000 lei Conturi la banci în lei - 75.000 lei Furnizori - 10.000 Materii prime 5.000 Capital subscris vărsat - 150.000 În cursul exercițiului financiar,...

 • Lucrul individual Finantele Intreprinderii

  1. Dinamica activelor circulante Indicatori An precedent An curent Abaterea absolută Rata creșterii, % Materiale 11259577 2418520 -8841057 21,47 OMVSD 24526 32926 8400 134,24 Producția în curs de execuție și produse 2848117 1226787 -1621330 43,07 Mărfuri 10708 283640 272932 2648,87 Creanțe comerciale 14290518 40879311 26588793 286,06 Avansuri acordate curente 17885005 31351525 13466520 175,29 Creanțe ale bugetului 566129 312837 -253292 55,26 Creanțe ale personalului 162993 202245...

Pagina 1 din 211