Acțiunea actelor normative în timp, spațiu și asupra persoanelor

Laborator
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 4477
Mărime: 46.86KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cuznețov Alexandru
Chisinau, R. Moldova

Cuprins

Introducere 3

I. ACTUL NORMATIV - PRINCIPALUL IZVOR DE DREPT ..

1.1 STRUCTURA INTERNĂ, TIPURI, PRINCIPII ALE ACTELOR NORMATIVE ..4-7

1.2 PRINCIPIILE ȘI ETAPELE DE ELABORARE A ACTELOR NORMATIVE ...8-11

II. ACȚIUNEA ACTELOR NORMATIVE ...

2.1 ACȚIUNEA ACTELOR NORMATIVE ÎN TIMP .12-14

2.2 ACȚIUNEA ACTELOR NORMATIVE ÎN SPAȚIU ..15-17

2.3 ACȚIUNEA ACTELOR NORMATIVE ASUPRA PERSOANELOR 18-21

Concluzii și recomandări .22

Bibliografie

Extras din document

Introducere 3

I. ACTUL NORMATIV - PRINCIPALUL IZVOR DE DREPT ..

1.1 STRUCTURA INTERNĂ, TIPURI, PRINCIPII ALE ACTELOR NORMATIVE ..4-7

1.2 PRINCIPIILE ȘI ETAPELE DE ELABORARE A ACTELOR NORMATIVE ...8-11

II. ACȚIUNEA ACTELOR NORMATIVE ...

2.1 ACȚIUNEA ACTELOR NORMATIVE ÎN TIMP .12-14

2.2 ACȚIUNEA ACTELOR NORMATIVE ÎN SPAȚIU ..15-17

2.3 ACȚIUNEA ACTELOR NORMATIVE ASUPRA PERSOANELOR 18-21

Concluzii și recomandări .22

Bibliografie

Introducere

Prezentul lucru individual este elaborat conform curriculum-ul universitar la disciplina Dreptul afacerilor,a facultății științei economice. Lucrarea dată va reprezenta cunoștințele autorului acumulate în procesul studierii acestei discipline, precum și abordarea unor informații individuale,studiere suplimentară. Studierea acestei teme mi-a permis să înțeleg unele lucruri și informații noi cu privire la caracterul și rolul acestor acte în societatea noastră. Actele individuale de stabilire a pensiei, de numire a unei persoane în funcție,de angajare la muncă se referă nu la fiecare persoană, ci personal la participanții acestui raport individual. Actele despre formarea unui organ, despre conferirea unui titlu onorific sunt, de asemenea individuale, prin valoarea lor. Trebuie să distingem de actele individuale care se referă la persoane, organe sau localități concrete, prevederile sau statutele unui sau altui organ sau organizații. Nu punem în discuție toate amănuntele,fiindcă scopul nostru principal este de a explica și a arăta cum se răsfrânge acțiunea acestor acte în timp și spațiu,dar mai ales asupra persoanelor.De asemenea tema respectivă se axează pe conceptul dreptului,izvoarele dreptului, pe conexiunile normelor juridice cu alte norme sociale.Sper că efortul de atingere a obiectivelor generale a acestei teme,va fi maximum:

- Să distingă noțiunea de act normativ;

- Să facă cunoștință cu elementele de structură a actelor normative;

- Să aplice actele normative la stări de fapt;

- Să avanseze la nivel de conștiință și cunoștință juridică.

ACTUL NORMATIV - PRINCIPALUL IZVOR DE DREPT

1.1 STRUCTURA INTERNĂ, TIPURI, PRINCIPII ALE ACTELOR NORMATIVE

Actul normativ poate fi definit ca fiind izvorul de drept creat de organele autorității publice,izvor care conține reguli generale și obligatorii a căror aplicare,la nevoie,este asigurată prin forța de constrângere a statului. În sistemul național de drept, actul normativ are o poziție motivată de următoarele:

- nevoia societății de siguranță.ordine și liniște își găsește suportul în reglementările juridice din actele normative,reguli care pot fi aduse la îndeplinire cu ajutorul forței de constrângere a statului;

- numai actul normativ poate acoperi,prin normele sale, întregul camp de reguli obligatorii pentru întreaga sferă de relații sociale ce reclamă reglementare juridică;

- numai actul normativ răspunde cerințelor de mobilitate a dreptului ca urmare a dinamicii relațiilor sociale supuse reglementării juridice;

- modernizarea,încorporarea,sistematizarea și codificarea sunt incomparabil mai ușor de realizat în cazul actelor normative.

Actele normative sunt destul de variate și pentru a produce efecte juridice trebuie să îndeplinească anumite condiții:

1) să nu conțină dispoziții contrare legii;

2) ele trebuie să fie date în forma și procedura prevăzută pentru fiecare din ele;

3) ele nu pot interveni în domenii a căror reglementare este prevăzută a fi dată prin lege;

4) ele trebuie să fie date în limitele competențelor material și teritoriale ale organului de la care emană.

În continuare ne vom referi la cele mai importante din ele:

1. Hotărârile și noțiunile Parlamentului. Acestea sunt acte de aplicare a normelor juridice și,prin urmare,nu conțin norme juridice și nu au caracter normative.În același timp se mai elaborează hotărâri ce conțin anumite norme juridice.Aceste hotărîri sunt emise cel mai des în scopul executării legilor,fiind subordinate acestora.

2. Decretele prezidențiale sunt emise de Președintele Republicii Moldova prevăzute de Constituție și legi. Exemple de astfel de decrete sunt cele cu privire la instituirea stării de urgență,la declararea mobilizării totale sau parțiale, la declararea războiului. Decretele Președintelui sunt obligatorii pentru executare pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

3. Hotărârile și ordonanțele Guvernului. Aceste acte normative sunt bazate pe Constituție și legi,prevăd măsuri de aplicare a legilor în cele mai diferite domenii (de exemplu:organizarea administrativă central și locală, modul de realizare a activităților economice și financiare, reglementarea unor contravenții.Este important de a sublinia faptul că hotărârile se emit pentru organizarea executării legilor.

4. Ordinele,instrucțiunile și regulamentele ministerelor, departamentelor și ale altor organe centrale ale administrației de stat se adoptă în baza prevederilor exprese ale legii,decretelor,hotărârilor și ordonanțelor Guvernului. Ele se mai adoptă în mod excepțional, când asemenea împuterniciri lipsesc,dar actul normative de autoritate juridică superioară cere, să se elaboreze și să se aplice un act subordonat,care să impună un mod unitar de executare.

5. Hotărârile și dispozițiile organelor administrației publice locale sunt emise în raza unității administrativ-teritoriale în care funcționează ca organe locale cu competență general ale administrației de stat și sunt obligatorii pentru organele de stat din subordinea lor și pentru persoanele fizice și juridice.

6. Izvoare locale de drept (o grupă specială de acte normative) sunt actele emise de administrația instituțiilor, întreprinderilor și organizațiilor. Actele normative locale se răsfrâng numai asupra membrilor colectivului dat, de exemplu: reglementarea relațiilor privind disciplina muncii, protecția muncii,ordinea interioară de muncă etc.

7. În condițiile democratizării societății,o grupă aparte de acte normative o constituie actele normative sancționate de stat. De exemplu actele normative ale organizațiilor obștești, ale colectivelor de muncă, dacă au fost înregistrate cu acordul preventiv al statului sau după aprobarea respectivă de către organele competente ale statului.

Preview document

Acțiunea actelor normative în timp, spațiu și asupra persoanelor - Pagina 1
Acțiunea actelor normative în timp, spațiu și asupra persoanelor - Pagina 2
Acțiunea actelor normative în timp, spațiu și asupra persoanelor - Pagina 3
Acțiunea actelor normative în timp, spațiu și asupra persoanelor - Pagina 4
Acțiunea actelor normative în timp, spațiu și asupra persoanelor - Pagina 5
Acțiunea actelor normative în timp, spațiu și asupra persoanelor - Pagina 6
Acțiunea actelor normative în timp, spațiu și asupra persoanelor - Pagina 7
Acțiunea actelor normative în timp, spațiu și asupra persoanelor - Pagina 8
Acțiunea actelor normative în timp, spațiu și asupra persoanelor - Pagina 9
Acțiunea actelor normative în timp, spațiu și asupra persoanelor - Pagina 10
Acțiunea actelor normative în timp, spațiu și asupra persoanelor - Pagina 11
Acțiunea actelor normative în timp, spațiu și asupra persoanelor - Pagina 12
Acțiunea actelor normative în timp, spațiu și asupra persoanelor - Pagina 13
Acțiunea actelor normative în timp, spațiu și asupra persoanelor - Pagina 14
Acțiunea actelor normative în timp, spațiu și asupra persoanelor - Pagina 15
Acțiunea actelor normative în timp, spațiu și asupra persoanelor - Pagina 16
Acțiunea actelor normative în timp, spațiu și asupra persoanelor - Pagina 17
Acțiunea actelor normative în timp, spațiu și asupra persoanelor - Pagina 18
Acțiunea actelor normative în timp, spațiu și asupra persoanelor - Pagina 19
Acțiunea actelor normative în timp, spațiu și asupra persoanelor - Pagina 20
Acțiunea actelor normative în timp, spațiu și asupra persoanelor - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Actiunea actelor normative in timp, spatiu si asupra persoanelor.docx

Alții au mai descărcat și

Ecotehnica Cultivarii Tutunului si Hameiului

TIPUL DE SOL DIN REGIUNEA BUCURESTI Soluri de tip hidromorf si brun-roscate Caracteristici : soluri predominant lutoargiloase cu continut...

Ai nevoie de altceva?