Tehnici experimentale

Laborator
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 100 în total
Cuvinte : 28424
Mărime: 5.14MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Eugen Velichi

Extras din document

CAP. I

Elemente fundamentale ale experienţelor

în agricultură

I.1. Importanţa experienţelor în agricultură. Câmpul de experienţă îndeplineşte mai multe roluri. Astfel, el reprezintă un instrument esenţial de cercetare ştiinţifică, care contribuie substanţial, prin studiul fenomenelor, la lărgirea cunoştinţelor ştiinţifice. El constituie cel mai solid fundament pe care se clădesc ştiinţele agronomice.

În acelaşi timp, câmpul de experienţă serveşte fermierilor, ca mijloc de orientare asupra aplicabilităţii, la zone mai restrânse, a recomandărilor bazate pe cercetările complexe, executate în unversităţile agronomice, institutele şi staţiunile de cercetare agricolă.

Câmpul de experienţă serveşte în acelaşi timp şi ca obiect de demonstraţie şi de popularizare a rezultatelor experienţelor.

Experienţele sunt cu atât mai necesare cu cât agricultura unei ţări este mai dezvoltată.

Tehnica experimentală modernă permite studierea simultană, în aceeşi experienţă a mai multor factori în diferite combinaţii şi determinarea precisă a aportului fiecăruia în realizarea sporurilor de producţie obţinute.

Experienţele agricole au o importanţă permanentă, deoarece în fiecare an apar soiuri şi hibrizi noi la plantele agricole a căror capacitate de producţie trebuie studiată în diferite condiţii de cultură. De asemenea se elaborează mereu noi procedee de lucrare a solului şi de aplicare a îngrăşămintelor, a amendamentelor, microelementelor, precum şi noi mijloace de combatere a bolilor, dăunătorilor şi buruienilor, mijloace care trebuie studiate în diferite regiuni, la diferite specii de plante agricole.

Există o strânsă interdependenţă între dezvoltarea cercetărilor şi progresul practicii agricole, deoarece producţia reflectă nivelul cercetărilor şi invers.

Câmpul de experienţă are o însemnată valoare educativă deoarece el deprinde cu observaţia exactă şi îndelungată şi cu răbdarea de a aştepta ca rezultatele experimentale anuale, să fie confirmate repetat, mai mulţi ani la rând.

De asemenea câmpul de experienţă obligă să se interpreteze, prin raţionamente profunde, reacţia complexă a plantelor agricole faţă de influienţa multiplilor factori de vegetaţie.

I.2. Terminologia specifică. Prin experienţă de câmp se înţelege o cultură comparativă executată după anumite reguli, pe parcele egale ca mărime şi grupate cât mai strâns pe teren, aşezată în condiţii naturale identice celor din cultura mare şi planificată cu scopul de a afla cultivarul (soiul, hibridul) sau/şi tehnicile de cultivare (lucrări ale solului, tratamente fitosanitare, fertilizări, combaterea buruienilor etc.) care reuşesc să realizeze producţiile cele mai mari şi superioare calitativ, cu costuri economice cât mai mici.

La calcularea costurilor se vor lua în cosiderare şi alţi factori cum ar fi producţia secundară (paie, coceni la cereale, vreji la leguminoasele pentru boabe, etc.) starea de fertilitate a solului după cultura respectivă (de ex. mai bogată în N după leguminoase mai săracă în N, P, K după fl. soarelui, sfeclă).

Câmpul de experienţă este porţiunea de teren, pe care se execută exprerienţele de câmp denumite şi culturi comparative.

O cultură comparativă este constituită din parcele experimentale, care trebuie observate , îngrijite şi recoltate separat..

Într-o experienţă de câmp se compară cultivare (soiuri, hibrizi), îngrăşăminte, metode culturale etc. care deoarece varaiză de la o parcelă la alta se numesc variante.

Fiecare variantă este repetată de mai multe ori; parcelele experimentale, ocupate de aceeaşi variantă, se numesc parcele-repetiţii ale acelei variante; vom avea deci într-o experienţă,l parcela-repetiţie I, şi a II-a, a n-a a unui soi, îngrăşământ etc. Repetiţia cuprinde totalitatea parcelelor care cuprinde o singură dată toate variantele

Grupa de parcele, ocupate de variante diferite aparţinând şi înşiruite orizontal, se numeşte bloc; când parcelele sunt înşiruite vertical, grupa de parcele se numeşte coloană.

Se numesc perdele sau parcele protectoare parcelele marginale, care nu sunt ocupate de variantele din experienţă, dar a căror prezenţă este necesară deoarece apără parcelele experimentale de pe laturi de influenţa marginii provocată de cărări sau drumuri.

Experienţele pot fi monofactoriale şi polifactoriale. Sunt experienţe monofactoriale, experienţele în care se urmăreşte acţiunea numai a unui singur factor, de ex. numai a soiurilor (hibrizilor) sau numai a îngrăşămintelor, tratamentelor etc. ceilalţi factori fiind menţinuţi constanţi. Experienţele polifactoriale cercetează simultan, în aceeaşi cultură comparativă, acţiunea mai multor factori, de ex. a soiului, a cantităţii de sămânţă (experienţă bifactorială) sau a soiului, a cantităţii de sămânţă, a plantei premergătoare(experienţă trifactorială).

Experienţele pot fi simple adică executate un singur an şi într-un singur loc sau pot fi în serie, adică una şi aceeaşi experienţă să fie executată mai mulţi ani de-a rândul sau în mai multe localităţi sau şi una şi alta.

I.3. Parcelele experimentale: forma, mărimea, repetiţia, numărul, blocul, distribuţia.

Parcela experimentală reprezintă elementul fundamnetal al câmpului de experienţă, deoarece, numai prin cântărirea recoltei ei se obţin indicaţii asupra capacităţii de producţie a variantelor.

Pentru a putea exprima just productivitatea variantelor pe care le reprezintă , parcelele experimentale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- să fie egale ca mărime, exact măsurate;

- să fie complet semănate (plantate) pe toată suprafaţa;

- să cuprindă un masiv complet (fără goluri) de plante, prin executarea corectă a lucrărilor de îngrijire, iar de le cântărire se vor elimina plantele care au suferit influenţa golurilor a marginii etc.

- Să cuprindă un număr suficient de mare de plante recoltabile spre a elimina influenţa individualităţii plantelor, deoarece productivitatea parcelei experimentale este deteminată de către masivul de plante şi nu de către plantele izolate ale căror variaţii individuale deformează capacitatea reală de producţie a variantei, adică acea productivitate pe care ar fi arătat-o dacă parcela respectivă ar fi fost desprinsă din masivul dens din cultura mare. Acest fapt impune o mărime minimă, sub care nu trebuie să scadă suprafaţa parcelei.

Forma. În experienţele de câmp se folosesc parcele fie pătrate, fie dreptunghiulare. Sunt preferate de obicei, parcelele dreptunghiulare, lungi şi înguste deoarece:

- cuprind cât mai mult din variaţiile existente în solul câmpului de experienţă; în cazul unui sol neuniform acestea sunt de preferat, cu condiţia ca lungimea lor să fie fie plasată în direcţia celei mai mari variaţii a terenului; parcele sunt recomandate pe solurile uniforme;

- apropie pe teren parcelele ocupate de diferite variante, făcând prin aceasta ca fluctuaţia recoltelor, pricinuită de neuniformitatea terenului, să fie mai mică;

- uşurează trecerea pe teren a culturii comparative precum şi semănatul, observaţiile, recoltarea manuală etc;

- micşorează risipa de teren, ocazionată de lăsarea de drumuri şi de prezenţa fâşiilor de la capetele parcelelor;

La parcelele dreptunghiulare, raportul dintre lungime şi lăţime se consideră favorabil când variază între 4/1 până la 10/1.

Adoptarea formei parcelelor este condiţionată de:

- Metoda de aşezare a experienţelor.

- Lăţimea maşiinii de semănat când semănatul se realizează mecanic.

- Lăţimea maşiinii de recoltat când recoltatul se realizează mecanic.

- Dimensiunile terenului care stă la dispoziţie.

- Necesitatea de a înlătura influenţa marginii şi a vecinilor, care este cu atât mai mare cât parcelele sunt mai lungi.

- Necesitatea (când este cazul) de a reduce încrucişările spontane, care sunt mai frecvente în parcelele lungi decât în cele pătrate.

Preview document

Tehnici experimentale - Pagina 1
Tehnici experimentale - Pagina 2
Tehnici experimentale - Pagina 3
Tehnici experimentale - Pagina 4
Tehnici experimentale - Pagina 5
Tehnici experimentale - Pagina 6
Tehnici experimentale - Pagina 7
Tehnici experimentale - Pagina 8
Tehnici experimentale - Pagina 9
Tehnici experimentale - Pagina 10
Tehnici experimentale - Pagina 11
Tehnici experimentale - Pagina 12
Tehnici experimentale - Pagina 13
Tehnici experimentale - Pagina 14
Tehnici experimentale - Pagina 15
Tehnici experimentale - Pagina 16
Tehnici experimentale - Pagina 17
Tehnici experimentale - Pagina 18
Tehnici experimentale - Pagina 19
Tehnici experimentale - Pagina 20
Tehnici experimentale - Pagina 21
Tehnici experimentale - Pagina 22
Tehnici experimentale - Pagina 23
Tehnici experimentale - Pagina 24
Tehnici experimentale - Pagina 25
Tehnici experimentale - Pagina 26
Tehnici experimentale - Pagina 27
Tehnici experimentale - Pagina 28
Tehnici experimentale - Pagina 29
Tehnici experimentale - Pagina 30
Tehnici experimentale - Pagina 31
Tehnici experimentale - Pagina 32
Tehnici experimentale - Pagina 33
Tehnici experimentale - Pagina 34
Tehnici experimentale - Pagina 35
Tehnici experimentale - Pagina 36
Tehnici experimentale - Pagina 37
Tehnici experimentale - Pagina 38
Tehnici experimentale - Pagina 39
Tehnici experimentale - Pagina 40
Tehnici experimentale - Pagina 41
Tehnici experimentale - Pagina 42
Tehnici experimentale - Pagina 43
Tehnici experimentale - Pagina 44
Tehnici experimentale - Pagina 45
Tehnici experimentale - Pagina 46
Tehnici experimentale - Pagina 47
Tehnici experimentale - Pagina 48
Tehnici experimentale - Pagina 49
Tehnici experimentale - Pagina 50
Tehnici experimentale - Pagina 51
Tehnici experimentale - Pagina 52
Tehnici experimentale - Pagina 53
Tehnici experimentale - Pagina 54
Tehnici experimentale - Pagina 55
Tehnici experimentale - Pagina 56
Tehnici experimentale - Pagina 57
Tehnici experimentale - Pagina 58
Tehnici experimentale - Pagina 59
Tehnici experimentale - Pagina 60
Tehnici experimentale - Pagina 61
Tehnici experimentale - Pagina 62
Tehnici experimentale - Pagina 63
Tehnici experimentale - Pagina 64
Tehnici experimentale - Pagina 65
Tehnici experimentale - Pagina 66
Tehnici experimentale - Pagina 67
Tehnici experimentale - Pagina 68
Tehnici experimentale - Pagina 69
Tehnici experimentale - Pagina 70
Tehnici experimentale - Pagina 71
Tehnici experimentale - Pagina 72
Tehnici experimentale - Pagina 73
Tehnici experimentale - Pagina 74
Tehnici experimentale - Pagina 75
Tehnici experimentale - Pagina 76
Tehnici experimentale - Pagina 77
Tehnici experimentale - Pagina 78
Tehnici experimentale - Pagina 79
Tehnici experimentale - Pagina 80
Tehnici experimentale - Pagina 81
Tehnici experimentale - Pagina 82
Tehnici experimentale - Pagina 83
Tehnici experimentale - Pagina 84
Tehnici experimentale - Pagina 85
Tehnici experimentale - Pagina 86
Tehnici experimentale - Pagina 87
Tehnici experimentale - Pagina 88
Tehnici experimentale - Pagina 89
Tehnici experimentale - Pagina 90
Tehnici experimentale - Pagina 91
Tehnici experimentale - Pagina 92
Tehnici experimentale - Pagina 93
Tehnici experimentale - Pagina 94
Tehnici experimentale - Pagina 95
Tehnici experimentale - Pagina 96
Tehnici experimentale - Pagina 97
Tehnici experimentale - Pagina 98
Tehnici experimentale - Pagina 99
Tehnici experimentale - Pagina 100

Conținut arhivă zip

  • Tehnici experimentale.doc

Alții au mai descărcat și

Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică

PARTEA GENERALĂ CAPITOLUL I IMPORTANŢA, BIOLOGIA ŞI ECOLOGIA GRÂULUI 1.1. IMPORTANŢA CULTURII GRÂULUI Grâul este cea mai importantă plantă...

Tehnologia cultivării căpșunului

I. Importanta culturii Capsunul, specie pomicola cu talia cea mai redusa, este foarte apreciat atit pentru rodul sau bogat, cit si pentru...

Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă

INTRODUCERE Grija pentru folosirea la însămânţări a celor mai bune seminţe sau material săditor a preocupat pe om din momentul în care acesta a...

Combaterea Bolilor și Dăunătorilor Plantelor de Cultură

Memoriu justificativ Obţinerea unor recolte de calitate superioară în condiţiile unor costuri cât mai reduse nu poate fi realizată decât prin...

Noțiuni despre Îngrășămintele și Amendamentele Folosite în Agricultură

1. CLASIFICAREA ÎNGRASAMINTELOR Îngrasamintele sunt substante care se aplica în sol, la supra¬fata lui si pe plante cu scopul de a completa hrana...

Sisteme Enzimatice

Scurt istoric Reactiile enzimatice au fost folosite din timpurile cele mai vechi pentru fabricarea vinului, a otetului, a berii si a branzei. O...

Fitotehnie

Cap. I Incadrarea culturilor intru-un asolament corespunzator 1.1 Consideratii generale asupra rotatiei la plantele cultivate in ferma SC.INUL.SRL...

Proiect la Agrochimie

Pentru o exploataţie agricolă în suprafaţă de 190 ha care practică sistemul de agricultură convenţional,se anunţa următoarele caracteristici:...

Te-ar putea interesa și

Cercetări Experimentale privind Încercarea Nakazima

CAPITOLUL I PREZENTARE GENERALĂ A PROCESELOR DE DEFORMARE PLASTICĂ 1.1. GENERALITĂŢI Toate corpurile solide au proprietatea de a se deforma sub...

Studiu privind evoluția unor indicatori de calitate ai apei pe cursul râului Bega

Introducere „Apa este cel mai bun lucru” (Pindar, sec. V î. Ch.) Corpul nostru este alcătuit în proporţie de 80% apă. La naştere proporţia este...

Studii privind Compoziția și Structura Materialelor Compozite Utilizate în Tehnologia Apei

CAPILTOLUL I STRUCTURA MATERIALELOR COMPOZITE 1.1. Compozitia si structura zeolitilor Sitele moleculare zeolitice îsi au un început modest...

Tehnici experimentale în determinarea zaharurilor din mere

Mărul este specia pomicolă cu cea mai mare plasticitate ecologică fiind întâlnit deopotrivă în zona de șes, câmpie cât și în zonele colinare. În...

Sinteza și Caracterizarea Nanoparticulelor de Maghemită pentru Diagnosticarea Organismelor Vii

I. Introducere Nanoparticulele magnetice funcționalizate sunt utilizate în mai multe aplicaţii biomedicale, cum ar fi transportul de medicamente,...

Procese de extracție a principiilor active aromatizate odorifere

Obţinerea aromatizanţilor cu ajutorul microorganismelor Aroma unui produs alimentar poate fi consecinţa singulară sau combinată a următoarelor...

Proceduri și Tehnici Experimentale Specifice Chimiei

«“Ştiinţa nouă” nu poate fi decât experimentală… Materia primă a cunoaşterii este percepţia senzorială, pe care omul de ştiinţă o obţine din...

Proceduri și Tehnici de Activitate Experimentală Specifice Chimiei

I. NOŢIUNI TEORETICE PRIVIND EXPERIMENTUL DIDACTIC I.1. Rolul şi locul experimentului de laborator Experimentul de laborator este metoda...

Ai nevoie de altceva?