Laboratoare IOPC

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest laborator prezinta Laboratoare IOPC.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 3 fisiere docx de 26 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Alte Domenii

Extras din document

Laborator 1: Termografierea in infrarosu

1. SCOP

Prezenta procedură are scopul de a stabili metodologia de execuţie corectă a unei examinări prin termografiere pentru a detecta diferenţele de temperaturi (supraîncălziri, subrăciri) cauzate de apariţia unor defecte sau de condiţiile de mediu la instalaţii electrice, termice, chimice, petrochimice.

2. DOMENIUL DE APLICARE

2.1. Prezenta procedură se aplică la efectuarea controlului prin termografiere a clădirilor, instalaţiilor electrice, termice, chimice, petrochimice etc.

2.2. Procedura se poate aplica numai pentru examinările efectuate în teren.

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

3.1. Manualul calităţii laboratorului de defectoscopie, MC-D-01

3.2. Procedura generală pentru structura conţinutului unei proceduri de management şi asigurarea calităţii în execuţia încercărilor, PG-D-01.

3.3. A 09 – 400 Essais non destructifs. Thermographie infrarouge, Vocabulaire, oct. ’87.

3.4. A 09 – 400 Essais non destructifs. Therm. infr., Caracterisation de l’appareilage feb.

4. TERMENII FOLOSIŢI ŞI DEFINIŢIILE ACESTORA

4.1. Procedură: mod specific de a executa o activitate (definiţia 1.3. din SR ISO 8402).

4.2. Înregistrare: document care furnizează dovezi obiective ale activităţilor efectuate sau ale rezultatelor obţinute (definiţie 3.15 din SR ISO 8402).

4.3. Produs: rezultat al activităţilor sau proceselor (definiţie 1.4. din SR ISO 8402), în cazul de faţă probelel supuse examinării termografice.

4.4. Examinare prin termografiere: tehnică ce permite, prin utilizarea unui sistem de aparate de termografiere adecvat, obţinerea unei imagini termice a unei scene termice observate într-un domeniu spectral al radiaţiei infraroşii.

4.5. Imagine termică: o repartiţie structurată de date reprezentând radiaţia infraroşie ce provine de la o scenă termică.

4.6. Scenă termică: parte a spaţiului - obiect observabilă cu un aparat de termografiere.

4.7. Radiaţia termică: procesul prin care căldura este transferată de la un corp cu temperatura ridicată la un corp cu temperatura coborâtă, corpurile fiind separate în spaţiu. Schimbul de căldură prin radiaţie se datorează naturii electromagnetice a energiei transferate sub formă de cuante de energie.

4.8. Ciclu termic: succesiune de operaţii care presupun încălzirea probei ce urmează a fi examinată (încălzirea se realizează prin folosirea unui flux termic radiant produs de blitz-uri) şi preluarea, înregistrarea şi stocarea unui set de imagini termice folosind camera de termografiere şi programul de calculator specializat pentru examinarea termografică.

5. ABREVIERI

5.1. IR - infraroşu

6. RESPONSABILITĂŢI

6.1. Responsabilul calităţii răspunde de implementarea prezentei proceduri în activitatea laboratorului de defectoscopie, de cunoaşterea acesteia de către cei care efectuează examinarea, semnând la rubrica Verificat de pe coperta prezentei proceduri.

6.2. Şeful de laborator supraveghează întreaga activitate din laborator, corectitudinea efectuării examinării prin perspectiva prezentei proceduri şi a instrucţiunilor de lucru privind utilizarea aparaturii. Acesta confirmă corectitudinea rezultatelor finale şi îşi asumă responsabilitatea pentru raportul / buletinul de examinare şi data emiterii acestuia, semnând la rubrica Aprobat.

6.3. Şeful entităţii Defectoscopie supraveghează personalul operator care execută încercarea şi verifică însuşirea de către acesta a prevederilor prezentei proceduri, îşi asumă responsabilitatea pentru rezultatele parţiale, urmăreşte modul în care se face arhivarea înregistrărilor şi semnează raportul / buletinul de examinare la rubrica "Verificat". Lui îi revine sarcina determinării gradului de precizie şi a incertitudinii de măsurare.

6.4. Inginerul / tehnicianul operator efectuează examinarea conform procedurii prezente, pe care şi-a însuşit-o în prealabil. El înregistrează rezultatele examinării şi semnează raportul / buletinul de examinare la rubrica " Elaborat".

Fisiere in arhiva (3):

  • proiect iopc.docx
  • rx.docx
  • US.docx

Alte informatii

Universitatea Politehnica din Bucuresti Facultatea: IMST Specializare: IMC