Toate laboratoarele din domeniul Astronomie

 • Determinarea experimentale a distributiei presiunilor pe un profil aerodinamic

   SCOPUL LUCRĂRII Determinarea experimentală apresiunii pe un profil aerodinamic și compararea rezultatelor cu profilul calculat în ipoteza perturbațiilor mici  INSTALAȚIA EXPERIMENTALĂ Instalația experimentală e compusă din: tunel aerodinamic cu circulație închisă, cameră deschisă, profil aerodinamic NACA0015 cu C=10cm conectat la un multimanometru, instalație tub Pitot-Prandtl+ manometru (utilizat pentru determinarea vitezei în camera de experiență)  PROFILUL NACA0015 Profilul...

 • Astronomie Nautica

  I. Fixarea cunoştinţelor teoretice - clasificarea sistemelor de coordonate sferice - prezentarea elementelor de referinţă şi a coordonatelor - notaţii - relaţii între: unghi la zenit şi azimut, (unghiul la zenit semicircular şi cuadrantal), înălţime şi distanţă zenitală, între unghiul orar şi unghiul la pol, între ascensiunea dreaptă şi unghiul sideral , între declinaţie şi distanţa polară - elementele triunghiului sferic de poziţie: laturi şi unghiuri. II. Aplicaţii practice 1....

 • Norii

  Apariţia norilor se datorează cantităţii de vapori de apă ce se găseşte în atmosferă la diferite înălţimi. Noţiunea de nebulozitate este dată de gradul de acoperire a bolţii cereşti cu nori, indiferent de înălţimea la care ei se află. La fel cum apa în atmosferă se află în cele tri stări de agregare: solidă, lichidă şi gazoasă, tot aşa se va întâlni şi în compoziţia norilor. Când condiţiile devin prielnice pentru apariţia picăturilor fine de apă şi a cristalelor de gheţă într-un ansamblu...

 • Studiul Pendulului Gravitational

  Scopul acestei lucrari este determinarea acceleratiei gravitationale din masuratori ale perioadei pendulului gravitational. Pendulul gravitational este format dintr-un corp de dimensiuni reduse (PM) si un firinextensibil cu masa neglijabila ,cu un capat fixat iar cu celalalt legat la PM. Conditia pentru ca oscilatiile pendulului gravitational sa fie armonice este ca unghil pe care il for- meaza tija sau firul fata de verticala sa fie mai mic sau egal cu 5°. Aceasta proprietate are loc...