Laboratoare Actionari

Imagine preview
(9/10 din 5 voturi)

Acest laborator prezinta Laboratoare Actionari.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 6 fisiere doc de 51 de pagini (in total).

Profesor: I. Catana

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Automatica

Extras din document

Actionari - Laborator 1

Determinarea factorului de putere necompensat

Datele problemei:

P=40W, RL=1©/95W, RS=15©/95W, U=130V, KW=5W/div, C0=6¼F/400V

Rezolvarea cerintelor de laborator:

1. Comutatorul K deschis

2. Se citesc curentii I1 si I2

3. cosÆnat= , unde puterea activa P se citeste cu watmetrul din schema

cos =

4. Se determina unghiul de defazaj dintre tensiune si curent, adica Æ1

5. Se calculeaza puterea reactiva a receptorului necompensat Qnat=UI1sinÆ1=UI1 <var>

6. Qnat=UI1sinÆ1=UI1 var

7. Se determina reactanta inductiva a consumatorului(sarcinii)

Qs=Qnat=XsI ; Xs= <©>

Ls= ; É=2 ; f=50Hz

Ls=

8. Se completeaza tabelul cu datele masurate în lalorator, comutatorul K fiind închis

C0 2C0 3C0 4C0 5C0 6C0 7C0 8C0 9C0 10C0 11C0

I1[A] 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

I2[A] 1,2 1,0 0,75 0,6 0,4 0,4 0,5 0,7 0,9 1,05 1,25

PJ=RLI [W]

1.44 1 0.56 0,36 0,16 0,16 0,25 0,49 0,81 1,10 1,56

cosÆe

0,25 0,307 0,410 0,512 0,769 0,769 0,439 0,439 0,341 0,293 0,246

9. Se calculeaza pierderile PJ si factorul de putere echivalent al consumatorului în functie de capacitatea bateriei de condensatoare la compensare.

10. Se traseaza graficele PJ=f(C) si cosÆe=f(C) unde C=[C0, 2C0,3C0, 4C0, 5C0 , 6C0 7C0 , 8C0 , 9C0 , 10C0,11C0]

Pentru caracteristica PJ = f(C) folosim urmatorul algoritm

rl=1;

c0=6;

P=40;

I=[1.2,1.0,0.75,0.6,0.4,0.4,0.4,0.5,0.7,0.9,1.05,1.25];

C=[0,c0,2*c0,3*c0,4*c0,5*c0,6*c0,7*c0,8*c0,9*c0,10*c0,11*c0];

for i=1:length(I)

PJ(i)=rl*(I(i).^2);

end

plot(C,PJ);

xlabel('Capacitatea de compensare');

ylabel('Pierderile de putere');

title('Pj = f(C)');

Fisiere in arhiva (6):

  • Actionari laborator 1.doc
  • Actionari laborator 2.doc
  • Actionari laborator 3.doc
  • Actionari laborator 4.doc
  • Actionari laborator 5.doc
  • Actionari laborator 6.doc

Alte informatii

La colocviu cere rezolvarea laboratoarelor din timpul semestrului. Aici sunt gata facute