Analiza activelor bancare a BC Mobiasbanca - Groupe Societe Generale SA

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest laborator prezinta Analiza activelor bancare a BC Mobiasbanca - Groupe Societe Generale SA.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 4 pagini .

Profesor: Postolache Victoria

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Banci

Extras din document

Evaluarea dinamicii și componenții activității comerciale se face pe baza datelro din bilanțul contabil al băncii și/sau raportul anual. Totodată, o parte din activele bancare sunt raportate în ,,Informația cu privire la activitatea economico-financiară a băncii’’.

Pentru utilizatori prezintă interes datele cu privire la:

1. Soldul datoriei la credite;

2. Soldul datoriei la creditele neperformate;

3. Suma reducerilor calculate pentru pierderi la active și angajamente condiționale;

4. Total credite expirate.

Indicatorii menționați caracterizează și calitatea activelor.

Tabel 1

Indicatori

2016

2017 Abaterea

absolută

Soldul activelor la credite

4849,84

4612,30

-237,54

Soldul datoriei la creditele neperformante

467,04

400,27

-66,77

Suma reducerilor calculate pentru pierderi la active și angajamente condiționale

408,4

404,58

-3,82

Total credite

expirate

147,36

143,76

-3,6

Concluzie:

Din datele prezentate în tabel, rezultă următoarele:

- Soldul datoriilor la credite in perioada 2016-2017 s-a redus de la 4849,84 mil. lei la 4612,30 mil. lei. Această diminuare se datorează unor dobînzi majore pentru perioada analizată.

- Conjunctura economică din perioada cercetată indică o influență pozitivă asupra calității portofoliului de credite, fiind observată reducerea lui cu doar 66,77 mil. lei. Această evoluție se consideră a fi una pozitivă, deoarece banca va forma mai puține rezerve pentru categoria dată de credite.

De asemenea, micșorarea soldului la credite neperformante generează diminuarea sumei reducerii calculate pentru pierderi la active și angajamente condiționale de la 408,4 mil. lei la 404,58 mil. lei (-3,82 mil.lei).

- Eficiența activității departamentului de credit al băncii, se poate aprecia în funcție de evoluția creditelor expirate. La BC ,,MOBIASBANCĂ - Groupe Societe Generale” SA, aceste credite au evoluat în descreștere de la 147,36 mil. lei la 143,76 mil. lei, indicînd o implicare activă a ofițerilor de credite în lucrul cu clienții insolvabili.

Pe lîngă indicatorii absoluți analizați anterior, activele bancare pot fi evaluate și în baza indicatorilor relativi menționați în continuare:

1. Creditele neperformante/Active bancare;

2. Credite neperformante/Total credite;

3. Credite neperformante/CNT;

4. Reduceri calculate pentru solduri la credite/Total credite;

5. Reduceri calculate pentru soldul la credite/Total active;

6. Suma totală a expunerilor mari/CNT;

7. Suma datoriilor nete la creditele acordate la 10 persoane minus reducerile la active și angajamente condiționale respective/Suma portofoliului total al creditelor băncii și angajamentelor condiționale la 10 persoane;

8. Total expuneri față de persoane afiliate/Capitalul de gradul I.

Analiza indicatorilor de calitate a activelor bancare

Tabel 2

Indicatori

2016

2017 Abaterea

absolută

Creditele neperformante/Active bancare; 467,04 400,27 -66,77

Credite neperformante/Total credite; 9,63 8,68 -0,95

Credite neperformante/CNT; 35,69 30,98 -4,71

Reduceri calculate pentru solduri la credite/Total credite; 7,17 % 7,08% -0,09

Reduceri calculate pentru soldul la credite/Total active; 4,53 % 4,34 % -0,19

Suma datoriilor nete la creditele acordate la 10 persoane minus reducerile la active și angajamente condiționale respective/Suma portofoliului total al creditelor băncii și angajamentelor condiționale la 10 persoane; 23,17 24,30 1,13

Total expuneri față de persoane afiliate/Capitalul de gradul I.

3,39 2,81 -0,58

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza activelor bancare a BC Mobiasbanca - Groupe Societe Generale SA.docx