Analiza Comparativa MoldovaAgoindbank si FinComBanc

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest laborator prezinta Analiza Comparativa MoldovaAgoindbank si FinComBanc.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 18 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Banci

Extras din document

Moldova Agroindbank, în calitate de societate pe acţiuni, şi-a început activitatea în 1991, într-o perioadă marcată de restructurarea radicală a societăţii în general şi a economiei în particular. Schimbările în societate au determinat banca să adopte noi strategii, bine definite, care au putut răspunde solicitărilor unei pieţe în formare. În acest scop banca a extins reţeaua de filiale şi reprezentanţe, a valorificat noi segmente ale pieţei produselor bancare, a stabilit relaţii de corespondenţă cu bănci din străinătate şi relaţii de colaborare cu diverse instituţii financiare internaţionale, fapt ce a consolidat poziţia băncii pe piaţa bancară a republicii.

Cu o experienţă de 22 ani, Moldova Agroindbank îşi consolidează poziţia pe piaţa bancară din Republica Moldova, confirmînd an de an, prin rezultatele obţinute, titlul de lider al sectorului bancar din ţară.

Modelul unic de business orientat spre deservirea SPECIALIZATĂ şi EFICIENTĂ a segmentelor de clienţi Corporativ şi Retail, de rînd cu sistemele performante ale tehnologiilor informaţionale avansate, produsele şi serviciile competitive strict orientate către client, personalul bine instruit şi reţeaua de distrubuţie dezvoltată, au determinat Moldova Agroindbank să fie banca de prima opţiune pentru clienţi şi au transformat numele băncii în unul credibil, respectat şi unanim recunoscut pe piaţa bancară din Republica Moldova. Modelul unic de business orientat spre deservirea SPECIALIZATĂ şi EFICIENTĂ a segmentelor de clienţi Corporativ şi Retail, de rînd cu sistemele performante ale tehnologiilor informaţionale avansate, produsele şi serviciile competitive strict orientate către client, personalul bine instruit şi reţeaua de distrubuţie dezvoltată, au determinat Moldova Agroindbank să fie banca de prima opţiune pentru clienţi şi au transformat numele băncii în unul credibil, respectat şi unanim recunoscut pe piaţa bancară din Republica Moldova.

Eficienţa politicii de administrare a băncii este demonstrată prin rezultatele financiare obţinute. Banca continuă să domine clasamentele eficienţei bancare a băncilor din Republica Moldova, fapt confirmat de o serie de indicatori relevanţi, înregistraţi de bancă.

La 31 decembrie 2013, banca deţinea o cotă de 17,6% din totalul activelor, 21,7% din totalul creditelor, 23% din totalul depozitelor persoanelor fizice pe sistemul bancar al ţării.

În cei 22 de ani de activitate banca a devenit cel mai mare investitor în creditarea economiei naţionale: fiecare al cincilea leu de credit este acordat de Moldova Agroindbank. Datorită unei politici bancare bine conturate, Moldova Agroindbank a înregistrat în anul 2013 un profit record de peste 325 milioane lei.

Moldova Agroindbank este un nume bine cunoscut atît în Republica Moldova, cît şi peste hotarele ei, fiind prima bancă din ţară, marca comercială a căreia a căpătat dimensiune internaţională, fiind înregistrată în Registrul Internaţional al Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale. Totodată, rezultatele înregistrate de bancă au fost apreciate de către o serie de ediţii internaţionale de profil mai mulţi ani la rînd (Euromoney, Global Finance, Finance Central Europe şi World Finance, Global Banking & Finance Review). Singura bancă din ţară, Moldova Agroindbank a fost nominalizată de către revista britanică Finance Central Europe drept cea mai bună bancă în Moldova a deceniului 2000-2010.

În 2013, BC “Moldova Agroindbank” SA a fost inclusă în clasamentul “TOP 100 SEE” elaborat anual de către agenţia financiară internaţională SEE News în colaborare cu Euromonitor International. Iar pentru responsabilitatea socială promovată în raport cu angajaţii săi şi cu societatea în ansamblu “Moldova Agroindbank” a obţinut în 2013 Premiul Mare al Concursului “Marca comercială a anului” - “Mercuriul de Aur”, în nominaţia “Responsabilitate Socială”.

Obiectivele de dezvoltare sînt mereu depăşite de bancă graţie colaborării fructuoase cu cei peste 600 de mii de clienţi ai băncii, care rămîn a fi o prioritate pentru Moldova Agroindbank, precum şi efortului echipei de angajaţi profesionişti, orientaţi spre succesul afacerii. Guvernarea corporativă eficientă şi justă, implementată în cadrul instituţiei, a asigurat funcţionarea băncii într-o manieră corectă, o administrare şi un control intern orientat spre transparenţă, responsabilitate şi informare publică corectă.

Zi de zi, echipa Moldova Agroindbank, în frunte cu Preşedintele Comitetului de Conducere, Serghei Cebotari, activează alături de clienţii băncii, valorificînd oportunităţi, creînd valoare şi construind viitor.

Lista membrilor Consiliului băncii, Comitetului de Conducere al băncii,

comisiei de cenzori al BC"Moldova-Agroindbank"S.A.

Nr. d/o Numele, prenumele Funcţia ocupată în bancă, inclusiv cea de angajat al băncii

1 2 3

Consiliul băncii

1. Miculeţ Victor Preşedinte al Consiliului băncii

2. Furtună Grigore Membru al Consiliului băncii

3. Badrajan Valentina Membru al Consiliului băncii

Comitetul de Conducere al băncii

1. Cebotari Serghei Preşedinte al Comitetului de Conducere al băncii

2. Teleucă Marcel Vicepreşedinte al Comitetului de Conducere al băncii

3. Bejenari Leonid Vicepreşedinte al Comitetului de Conducere al băncii

4. Paingu Oleg Vicepreşedinte al Comitetului de Conducere al băncii

5. Iuraş Victor Vicepreşedinte al Comitetului de Conducere al băncii

6. Josan Eugeniu Membru al Comitetului de Conducere al băncii,

şef al Departamentului Resurse Umane şi Organizare,

Comisia de cenzori

1. Guţuleac Petru Preşedintele Comisiei de cenzori

2. Baciu Fedosia Membru al Comisiei de cenzori

3. Pleşcan Ion Membru al Comisiei de cenzori

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Comparativa MoldovaAgoindbank si FinComBanc.docx