Toate laboratoarele din domeniul Birotica

 • Aplicatia Excel

  Sarcina nr.1: Startaţi aplicaţia Excel şi localizaţi pe ecran toate elementele ferestrei aplicaţiei Excel şi a registrului deschis. Sarcina nr.2: Exersaţi prin mai multe metode comenzile de manipulare cu fereastra document: restabilire, deplasare, redimensionare, maximizare, minimizare, închidere. Sarcina nr.3: Creaţi un table simplu: vînzările (în lei ) pe patru trimester la trei magazine. Introduceţi anteturi pentru linii şi coloane.Mai adăugaţi în tabel o coloană şi calculaţi...

 • Aplicatii Rezolvate Excel

  Să se realizeze următoarele validări ale câmpurilor din baza de date A3:J11: 1. Intrările câmpului Marca nu vor admite valori duplicat şi vor fi restricţionate la valorile domeniului L4:L31, cu mesaj de introducere a datelor şi cu mesaj de eroare (Warning). 2. Numele salariatului se editează obligatoriu cu majuscule, iar Prenumele cu minuscule, exceptând primul caracter. Lungimea textului va fi cuprinsă între 7 şi 30 de caractere, intrarea în celulă fiind validă, numai dacă se...

 • Functii Excel

  Se dă următorul tabel ce reprezintă situaţia salariaţilor firmei X. Se cere: - să se calculeze sporul de vechime*, salariul brut, impozitul pe salariu şi salariul net; - utilizănd funcţia VLOOKUP să se identifice numele salariatului, vârsta, compartimentul, funcţia, tipul contractului şi salariul net pentru marca=300; - reprezentaţi grafic evoluţia salariilor tarifare în funcţie de vârsta fiecărui salariat. *sporul de vechime se calculează astfel: pentru salariaţii sub 25 de ani se aplică 5%...

 • Proiectarea Sistemelor Informatice

  Producatori,produse,distribuitori 1. Sa se creeze tabelele: a) create table producatori (cod_prod integer, nume char(10), oras char(20),data_inf date); b) create table produse (cod_p integer, denumire char (25), cantit integer, pret integer, data_p date, cod_prod integer, cod_distrib integer); c) create table distribuitori (cod_distrib integer, nume char(30), oras char (20)); 2. Sa se adauge in tabela producatori campurile banca char(20), nr_tel integer. alter table producatori add...

 • Studierea Editorului de Tabele Excel

  Scopul lucrării: Studierea unuia din cele mai complete programe de redactare a tabelelor pentru a permite studenţilor elaborarea diverselor lucrări univerşitare şi pentru a crea un fundament de lucru în şistemul de programe Microsoft Office. 1 PARTEA TEORETICĂ 1.1 Interfţa grafică Fereastra Excel are numeroase elemente comune cu ferestrele Windows , incluşiv o bară de meniuri de unde se pot selecta comenzi , o bară de stare care indică starea activitaţii curente şi bare cu inrumente care...

 • Interogari in Access

  Din fereastra Database putem alege dintre cele 2 optiuni de a crea interogari asupra bazei de date: Create query in Design view Create query by using wizard Vom lucra cu fiecare dintre cele doua optiuni. Create query by using wizard Asa cum “spune” si optiunea vom folosi un Expertul pentru a crea interogarile de care avem nevoie. La alegerea optiunii se va deschide o fereastra in care avem posibilitatea sa alegem din fiecare tabele ce campuri dorim a fi afisate in urma interogarii....

 • Functii SQL - Single Row

  LABORATOR 2 - SQL FUNCŢII SQL (single-row) Funcţiile SQL sunt predefinite în sistemul Oracle şi pot fi utilizate în instrucţiuni SQL. Ele nu trebuie confundate cu funcţiile definite de utilizator, scrise în PL/SQL. -Dacă o funcţie SQL este apelată cu un argument având un alt tip de date decât cel aşteptat, sistemul converteşte implicit argumentul înainte să evalueze funcţia. -Dacă o funcţie SQL este apelată cu un argument null, atunci aceasta returnează valoarea null. Singurele funcţii...

 • Aplicatii Excel

  Balanta de verificare pe luna Simbol cont Tip cont Denumire cont Total sume precedente Rulaje Total sume curente Sold final Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit 1012 Pasiv Capital subscris vărsat 0 20817500 5000000 18000000 121 Bifunctional Profit şi pierdere 38569767 27429815 212 Activ Mijloace fixe 22816222 20511517 281 Pasiv Amortizarea mijloacelor fixe 24681 3368393 301 Activ Materii prime 12548537 10646015 500000 345 Activ Produse finite 34498596 21922414...

 • Functii Excel pentru Calcule Aritmetice Elementare

  2. Functii Excel pentru calcule aritmetice elementare Cuvinte cheie. Functie matematica Excel, suma, produs, produs scalar, factorial, formula de calcul, Subtotals, SUM, SUMIF, PRODUCT, FACT, SUMPRODUCT, SUMX2MY2, SUMX2PY2, SUMXMY2. §1.1. Apelarea func tiilor matematice Excel Functiile matematice Excel sunt grupate într-un pachet ce poarta denumirea simbolica Math&Trig. Acest pachet face parte dintr-o colectie de tipuri functii ce pot fi apelate în Excel. Dintre acestea...

 • Generarea si Managementul Documentelor Tema 2

  TEMA 2: Realizarea a doua foi electronice de calcul folosind Microsoft Excel Se cere sa se realizeze, folosind Microsoft Excel, urmatoarele doua foi electronice de calcul: FOAIA1: Situatia scolara a unei clase (sau, la alegerea autorului, Situatia economica a unei firme ) Datele sunt organizate conform tabelului urmator: Numele elevului (sau produs livrat) Nota la Materia 1 (sau Valoarea livrata în Luna1) Nota la Materia 2 (sau Valoarea livrata în Luna 2) Nota la Materia 3 (sau...