Aplicatia Excel

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest laborator prezinta Aplicatia Excel.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pptx de 52 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Birotica, Calculatoare

Extras din document

Sarcina nr.1:

Startaţi aplicaţia Excel şi localizaţi pe ecran toate elementele ferestrei aplicaţiei Excel şi a registrului deschis.

Sarcina nr.2:

Exersaţi prin mai multe metode comenzile de manipulare cu fereastra document: restabilire, deplasare, redimensionare, maximizare,

minimizare, închidere.

Sarcina nr.3:

Creaţi un table simplu: vînzările (în lei ) pe patru trimester la trei magazine. Introduceţi anteturi pentru linii şi coloane.Mai adăugaţi în tabel o

coloană şi calculaţi vînzările anuale pentru fiecare magazin. Efectuaţi calculele necesare cu ajutorul unor formule simple.

Sarcina nr.4:

Exersaţi operaţiile de salvare, închidere, deschidere, redenumire a registrului.

Sarcina nr.5:

Exersaţi operaţiile de mişcare prin registru: cu mouseul, cu tastele direcţionale şi diferite combinaţii de taste respective,prin comanda Go To, prinintermediul barei de formule, trecerea de la o foaie de calcul la alta. Activaţi consecutiv celulele din cele patru colţuri ale tabelului. Utilizaţi banda de derulare pentru a afişa diferite părţi ale tabelului.

Sarcina nr.6:

Treceţi la următoarea foaie de calcul şi creaţi un tabel cu investiţii trimestriale ale unei companii în patru firme. Introduceţi denumirile trimestrelor cu AutoFill ( începînd, de exemplu, cu valoarea iniţială Trm1, sau Trm.1, sau Trimestrul 1, sau Quarter 1 etc. ). Introduceţi valorile investiţiilor în mii lei şi alegeţi formatul cu două zecimale pentru ele. Studiaţi comanda Edit-Fill.

Sarcina nr.7:

Inseraţi în tabel o coloană cu suma investiţiilor trimestriale şi introduceţi funcţiile necesare cu Insert Function. Mai înserţi şi o linie cu suma investiţiilor pe fiecare trimestru şi introduceţi formulele necesare manual, adică direct în celule sau bara de formule, fără a apela la Insert Function. Modificaţi careva date numerice în tabel şi observaţi “reacţia” formulelor.

Sarcina nr.8:

Exersaţi operaţiile de selectare a domeniilor şi de introdecere a datelor într-un domeniu.

Sarcina nr.9:

Creaţi serii de date proprii cu denumirele zilelor săptămînii şi cu orele de început şi sfîrşit pentru fiecare oră de studiu. Pentru zilele săptămînii formaţi două serii: una cu ddenumirea deplină a zilelor şi alta cu denumirea prescurtată. Pentru orele de studiu, prima oră începe la 8.00 şi a şaptea sfîrşeşte la 18.50. Mai formaţi şi a doua serie pentru orele de studiu cu denumirile: ora1, ora2,..., ora7.

Sarcina nr.10:

Creaţi un tabel pe o altă foaie de calcul cu orarul orelor de studii pentru grupa Dvs. Folosiţi toate facilităţile Excel studiate pînă acum

Sarcina nr.11

Salvaţi registrul şi terminaţi sesiunea de lucru Excel.

In urma efectuarii lucrarii date de laborator, In primul rind am facut cunostinta cu programul Excel, si cu o muiltime de facilitati pe care le ofera programul Microsoft Excel. Spre exemplu cum se activeaza o foaie de calcul, cum se introduc formulele de calcul a sumei prin mai multe metode, cum se selecteaza si cum se salveaza un registru la fel cum se creaza seriile de date. In general pot spune ca lucrarea data mia facut cunostinta cu obtiunea AutoFill, cu barele de defilare a acestui program.

Sarcina nr.1

Deschideţi un registru nou şi copiaţi pe primele două pagini tabelul cu investiţiile unei companii în patru firme, creat în lucrarea Nr.1. Cu AutoFormat alegeţi un format corespunzător pentru tabelul de pe pagina întîi.

Sarcina nr.2

Formataţi pe pagina doi acelaşi tabel cu ajutorul instrumentelor şi comenzilor de formatare.

Sarcina nr.3

Copiaţi pe a treia foaie de calcul tabelul cu orarul lecţiilor, creat în lucrarea Nr 1. Formataţi acest tabel: centraţi anteturile pentru linii, coloane şi tabel; alegeţi culori diferite pentru fondul antetelor şi pentru fondul tabelului cu date; alegeţi una şi aceeaşi culoare pentru toate anteturile si alta culoare pentru discipline; modificaţi dimensiunile caracterelor în aşa fel ca dimensiunele pentru antetul tabelului, anteturile liniilor şi coloanelor, dimensiunile pentru restul informaţiei din tabel sa difere cu patru unităţi in ordine descrescătoare (de exemplu : 18, 14, 10). Alegeţi trei fonturi diferite pentru antetul tabelului, anteturile linilor şi coloanelor, si pentru restul tabelului ; folosiţi următorul aldin, cursiv, subliniat pentru antetul tabelului si aldin, cursiv pentru celelalte anteturi.

Sarcina nr.4

Treceţi la a patra foaie de calcul şi formaţi pe ea tabla de şah. Modificaţi lăţimea coloanelor şi înălţimea liniilor astfel, ca tabla de şah sa fie in forma de pătrat si înălţimea fiecărui pătrăţel să fie de cel puţin trei unităţi. Indicaţi cu litere ( a, b, c, d, e, f, g, h )în partea de jos coloanele şi cifre ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ) în stînga de jos în sus liniile tablei de şah. Aplicaţi culori, chenare, haşurări pentru patrăţelele tabelei. Scrieţi în fiecare pătraţel al tablei de şah adresa lui centrată pe orizontală si verticală. Alegeţi o culoare pentru toate patrăţelele “negre’’ şi altă culoare pentru patrăţelele “albe’’ .Folosiţi instrumentul Format Painter .

Sarcina nr.5

Activaţi pagina a doua şi “ transpuneţi“ tabelul (schimbaţi cu locul liniile şi coloanele ) pe aceeaşi foaie puţin mai jos prin copierea celulelor. Folosiţi numai instrumentele din bara de formatare.

Sarcina nr.6

Deschideţi un registru nou şi copiaţi pe prima pagină tabelul iniţial de pe pagina a doua a registrului precedent. Deplasaţi tabelul “transpus“ din registrul precedent pe aceeaşi pagină dar mai sus de tabelul copiat. Folosiţi iarăşi numai butoanele respective.

Fisiere in arhiva (1):

  • Aplicatia Excel.pptx