Functii Excel pentru Calcule Aritmetice Elementare

Imagine preview
(8/10 din 5 voturi)

Acest laborator prezinta Functii Excel pentru Calcule Aritmetice Elementare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 16 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Birotica

Extras din document

2. Functii Excel pentru calcule aritmetice elementare

Cuvinte cheie. Functie matematica Excel, suma, produs, produs scalar, factorial, formula de calcul,

Subtotals, SUM, SUMIF, PRODUCT, FACT, SUMPRODUCT, SUMX2MY2, SUMX2PY2, SUMXMY2.

§1.1. Apelarea func tiilor matematice Excel

Functiile matematice Excel sunt grupate într-un pachet ce poarta denumirea simbolica

Math&Trig. Acest pachet face parte dintr-o colectie de tipuri functii ce pot fi apelate în

Excel. Dintre acestea amintim:Financial, Math&Trig, Statistical, Logical,

Engineering,…etc.

Modalitatea de apelare a unei functii matematice Excel este urmatoarea:

1. Deschidem meniul Insert

2. Selectam comanda Function…

3. Din fereastra de dialog Insert function ce se deschide, din câmpul Select a

category selectam setul de functii Math&Trig

4. Din lista Select a function alegem functia pe care o dorim.

Aceasta este calea de apelare a tuturor functiilor matematice Excel. Fiecare functie

are particularitatile ei legate de, sintaxa, numarul sau tipul argumentelor. Calea de apelare

însa este aceeasi pentru toate functiile.

§1.2. Calculul sumelor în Excel

Se introduc în foaia de calcul Excel valorile pe care dorim sa le însumam sub forma

unui vector linie sau coloana, fiecare valoare ocupând o celula a foii de calcul.

Pentru calculul sumei å

, unde xi sunt valorile pe care dorim sa le însumam, vom

folosi functia matematica Excel SUM. Sintaxa acestei functii este

=SUM(argument 1, argument 2, ...)

unde argument 1, argument 2, ... reprezinta numerele ce urmeaza sa fie însumate.

Aceste argumente pot fi:

§ Constante. Se trec valorile ce se însumeaza, 3,125, 23.79,...

§ Adresele celulelor al caror continut se însumeaza. De exemplu A1, A22, B3, H6.

§ Adresa unui vector. De exemplu A1:A30, daca se însumeaza un vector coloana,

respectiv A1:L1 daca se însumeaza un vector linie.

§ Adresa unui domeniu de celule. De exemplu A1:F10 daca se însumeaza valorile

continute într-un domeniu dreptunghiular de celule ale carui “vârfuri” sunt A1

(stânga-sus), respectiv F10 (dreapta-jos).

Functia Excel Sum se apeleaza astfel:

1. Meniul Insert

2. Comanda Function…

3. Se deschide fereastra de dialog Insert function în care din câmpul Select a

category selectam setul de functii Math&Trig

4. Din câmpul Select a function selectam functia SUM

5. Se deschide fereastra de dialog Function arguments aferenta functiei SUM.

Fisiere in arhiva (1):

  • Functii Excel pentru Calcule Aritmetice Elementare.pdf