Toate laboratoarele din domeniul Calculatoare

 • Tehnici de Data Mining

  Caracteristici generale - GNU Octave este un limbaj de nivel înalt, cu facilităţi pentru rezolvarea problemelor de calcul numeric, statistică, grafică etc. - Din anul 1997, GNU Octave este disponibil open-source, în cadrul proiectului GNU Project. - Octave a fost dezvoltat începând cu anul 1988, de către James B. Rawlings şi John W. Eaton, la Universitatea din Texas. Numele Octave a fost ales de către John Eaton, după numele unui profesor de-al său (Octave Levenspiel). De-a lungul...

 • Programare

  Scopul lucrarii: Insusirea procedeelor de utilizare a constructiilor elementare a limbajului C destinate calculelor conform formulelor propuse. Insusirea limbajului C: descrierea si declaratia constantelor, variabilelor, functiilor standarde; regulile de notare a expresiilor aritmetice; atribuitorul; modul de organizare a datelor de intrare si de iesire. Validarea corectitudinii alcatuirii programelor C in solutionarea problemelor propuse. Conditia lucrarii: Sa se alcatuiasca un program care...

 • Matlab

  1. Elemente de bază ale mediului MATLAB 1.1 Introducere Matlab este un mediu interativ, de înaltă performanţă, utilizat pentru calcule ştiinţifice şi inginereşti. MATLAB înglobează diverse posibilitaţi de lucru, cum ar fi analiza numerică, calculul matricial, procesare de semnale şi trasarea grafică, într-un mediu uşor de utilizat, enunţurile şi soluţiile fiind exprimate exact cum sunt scrise matematic, nefiind necesară o programare tradiţională. Numele acestui mediu provine de la matrix...

 • Disconnected classes

  Accesul la date este factorul crucial in toate aplicatiile, iar ADO.NET ofera mijloace de accesare a datelor in aplicatii. ADO.NET este o arhitectura de date deconectata. Datele sunt extrase din baza de date si stocate pe calculatorul local. Datele se manipuleaza pe computerul local, iar conectarea la baza de date se realizeaza doar cand se doreste modificarea inregistrărilor sau extragerea de noi date. Aceste clase se regasesc in dll-ul System.Data. Clasa DataTable: Un obiect de tip...

 • Grafica pe calculator - Biblioteci grafice 2D

  Conditii Varianta 7 ln(1+x) = -∑_(k=0)^∞▒〖(-1)〗^(k+1)*x^2/k , x ∈ (-1,1] De elaborat un program in C++ utilizand Microsoft Foundation Classes care ar interpreta in mod grafic atat functia standarda cat si functia descompusa in serie, graficele trebuie sa coincida si diferenta dintre valorile celor 2 grafice sa nu depaseasca o precizie minimala stabilita de utilizator. Cod Sursa Functia Standarda double CSanduView::ln_Standard_Function(double x, double scale, CDC*pDC, CRect rcClient) {...

 • Analiza eficientei prelucrarii structurilor de date cu pointeri

  Scopul lucrării: însuşirea tehnicilor de algoritmizare şi programare cu pointeri în prelucrarea structurilor complexe în TP şi C. Obiectivele temei 1. De studiat şi însuşit materialul teoretic din lucrarea dată prin lansarea exerciţiilor la execuţie pentru analiza şi evidenţierea esenţialului prelucrării structurilor de date cu pointeri în elaborarea modelelor soluţiei prin explicaţii, argumentări şi organigrame. 2. Să se recapituleze materialul teoretic din lucrările de lab. 5 (PC) din...

 • Limbaje de dezvoltare hardware

  Implementarea circuitelor logice combinaţionale cu circuite CPLD impune descrierea lor funcţională în limbaj VHDL. Se va utiliza pachetul de programe WARP6.3 care permite sinteza circuitelor logice cu circuite CPLD de tip Cypress: PLD, MAX340EPLD, FLASH370 etc. Scopul lucrării Se va sintetiza cu CPLD şi simula funcţional un multiplexor de tip 4:1 (4 intrări şi o ieşire). Se va generaliza metoda de implementare pentru un circuit logic combinaţional de complexitate mai mare. Schema bloc şi...

 • Programare Orientata pe Obiecte

  Să se definească adecvat o clasă abstractă cu numele Mobila, din care să se deriveze public claseleBibiloteca şi Birou.Clasa Mobila va avea ca dată membru privată producator (Şir), clasa Bibiloteca va avea data privată nr_carti (int), iar clasa Birou va avea dată membru privată nr_sertare (int). Tipul de data Şir va fi un tip utilizator (clasă separată). In mod adecvat, pentru clasa de bază şi clasele derivate se vor defini constructori, constructorul de copiere,supraincarcarea operatorilor...

 • Laboratoare la C++

  Chişinău 2014 1.Scrieţi un program care calculează suma cifrelor pentru fiecare număr din consecutivitatea de 100 de numere aleatoare. Listing: #include <cstdlib> #include <stdlib.h> #include <iostream> using namespace std; int calc_num(int num){ int i=0; if(num<0)num*=(-1); if(num==0)return 1; else{ do{ //divizam numar pina cind el o sa fie <0,calculam si i++; //returnam numar de cicluri care si reprezinta numar num/=10; //de cifre }while(num>0); }...

 • Prelucrarea Semnalelor

  Scopul lucrării: Cercetarea convoluţiei două secvenţe şi proprietăţior ei. Noțiuni teoretice: Convolutia Este o modalitate matematica de a combina doua semnale pentru a forma un al treilea. Ea este singura tehnica importantă în procesarea digitală a semnalelor. Folosind strategia descompunerii în pulsuri, sistemele sunt descrise de un semnal numit raspuns la impuls. Convolutia este importanta deoarece leaga cele trei semnale de interes: semnalul de intrare, semnalul de iesire si...

 • Laborator AFAV - Camtasia Studio

  Înregistrarea ecranului În prezent, predarea utilizării calculatoarelor apelează în mod special la cursuri practice şi la cărţi de specialitate. Dezavantajul apelării la text şi imagini în vederea descrierii unui proces / operaţii / comenzi este evident: de cele mai multe ori este necesară utilizarea unui număr mare de imagini sau parcurgerea unui text relativ întins în vederea descrierii unui proces relativ simplu, în timp ce un scurt videoclip / film cu sau fără voce în fundal, poate fi...

 • WiMAX

  Aplicaţiile wireless satisfac cererile utilizatorilor pentru… conexiune simplă: always-on, fără fire, plug-and-play comunicare pentru orice dispozitiv: laptop, telefoane mobile, PDA disponibilitate nelimitată: de acasă, în mişcare, hot spot, la birou sau chiar în avion! …printr-o varietate de tehnologii deja implementate GPRS, EDGE, 3G, Wi-Fi, WiMAX Tendinţele utilizării serviciilor broadband de-a lungul anilor… WiMAX = Worldwide Interoperability for Microwave Accesss Broadband: până...

 • Lucrari de Laborator la PAC

  LUCRAREA № 1-2 Programarea modulară. Realizarea unit-urilor proprii. Rezolvarea problemelor cu utilizarea unit-urilor proprii. Scopul lucrării: De a dezvolta deprinderi practice la elevi în elaborarea unit-urilor proprii. Conţinutul lucrării: Conform variantei trebuie de elaborat un program în care trebuie să fie utilizat un unit pentru problema dată. Indicaţii metodice: Forma generală a unităţii de program este: UNIT <nume>; INTERFACE [USES <nume>{,<nume>};]...

 • Proiectia Informatiei

  1. Scopul lucrării Se prezintă problemele de securitate informaţională legate de tehnologiile wireless care vor juca un rol foarte important în anii ce urmeaza. Internetul viitorului va permite conectarea de oriunde, comunicarea cu oricine şi accesarea informaţiilor de orice fel, telefoanele celulare şi asistentii personali digitali sunt implicate într-un proces de contopire, laptopurile substituie adesea calculatoarele de birou. Lucrarea îşi propune să pună în evidenţă aspectele de...

Pagina 2 din 30