Toate laboratoarele din domeniul Calculatoare

 • Elementele de Baza ale GPSS

  Scopul lucrării: iniţierea în limbajul GPSS, studierea regulilor de scriere şi depanare a programelor, cercetarea elementelor categoriei de calcul şi modul lor de utilizare. Sarcina lucrării: Elaboraţi programul modelului în limbajul GPSS WORLD care generează cererile la fiecare 100±10 unităţi de timp distribuite uniform, timpul relativ dintre sosirea a două tranzacţii consecutive şi salvaţi-le în tabel cu următoarele limite: 70, 5, 10. Simulaţi modelul pentru 1000 de tranzacţii. Elaboraţi...

 • Matematica Discreta

  Scopul lucrării: 1. Studierea metodelor de definire a unui graf : matricea de incidență, matricea de adiacență, liste. 2. Elaborarea unor proceduri de introducere , extragere si transformare a diferitelor forme de reprezentare internă a grafurilor cu scoaterea rezultatelor la display si imprimantă. 2. Sarcina de bază: 1. Elaborați procedura de introducere a unui graf în memoria calculatorului în formă de matrice de incidență, de matrice de adiacență și listă de adiacență cu posibilități...

 • Analiza unei Matrici

  Acest program a fost realizat cu ajutorul limbajului de programare C, în scopul analizei unei matrici prin diferite calcule ale elementelor. Programul este realizat in mediul de programare Borland C 3.1 El este compus dintr-un meniu case care apelează ulterior funcţiile din program. Funcţiile ce sunt îndeplinite sunt următoarele: -Citirea elementelor matricei -Afisarea elementelor matricei -Transpusa matricei -Afisarea maximului numarului introdus -Afisarea minimului introdus...

 • Decizii in Conditiile de Incertitudine

  Un decident are de ales una din cele cinci alternative. Exista cele patru stări ale naturii, iar tabelul de plata este următorul: Alternative Stări ale naturii S1 S2 S3 S4 A1 52 44 48 52 A2 44 50 46 42 A3 48 44 48 50 A4 48 52 46 40 A5 43 48 51 50 a) În condiţia de incertitudine determinaţi condiţia optimă folosind diferite criterii (Wald, Savage, Laplace, Hurwicz). b) Daca in criteriul Hurwicz care fa fi decizia ? c) Daca în criteriul Hurwicz, care fa fi decizia ? d) Presupunem ca...

 • Tehnologii pentru Virtualizarea Sistemelor de Calcul

  Vizualizarea este tehnologia care combina sau imparte resursele de calcul pentru a prezenta unul sau mai multe medii de operare, utilizand metodologii precum partitionarea si agregarea hardware si software, simularea partiala sau completa de echipamente, emularea, time-sharing etc. Tehnologia de virtualizare implica aplicatii importante, dintr-o gama larga de domenii, precum consolidarea de servere, platformele de calcul sigure, dezvoltarea de kernel, sistemul de migrare etc., rezultate din...

 • Informatica pentru Afaceri

  1.1. Partea conceptuală: 1.1.1 Descrierea problemei de rezolvat: prezentarea problemei, prezentarea cadrului de lucru Descrierea sumara a organizației Regia Naționala a Pădurilor – ROMSILVA este persoana juridică și funcționează pe baza de gestiune economică și autonomie financiară. ROMSILVA este Regie Autonoma de interes Național, aflată sub autoritatea statului, prin autoritatea publică central care răspunde de silvicultură. Direcția Silvica Iași, cu sediul in Iași, strada Ghe. Asachi...

 • Informatica Aplicata

  1. Lansăm aplicaţia Microsoft Excel . START - All Programes - Microsoft Office - Microsoft Excel 2010 2. Introducem în foaia aparută datele într-un tabel 20 de studenti. Tabelul are urmatoarea structură: 3. Pentru a mă deplasa în diferite celule ale foii de calcul, folosesc mai multe metode: - Combinaţia Ctrl+G - Combinaţia Ctrl+Home - Cu ajutorul mousului - Page UP / Page Down 4. Pentru a modifica denumirea coloanei din Anul_nasterii în Data naşterii, actionăm dublu-clic pe celula...

 • Codificatoare si Decodificatoare

  Scopul lucrării: Studiul principiului de funcționare și a destinației codificatoarelor și decodificatoarelor.Simularea funcționării circuitelor integrate seria 74148 și 74154. Aparate și accesorii: 1. Calculatoare HP în baza procesorului Intel Pentium IV. 2. Programul simulator de circuite electrice și electronice Electronics Workbench. Planul de îndeplinire a lucrării de laborator: 1. De luat cunoștințe cu conținutul descrierii programului Electronics Workbench și instrucțiunile...

 • Laboratoare Optica

  Scopul lucrării : Elaborarea și simularea un sistem optic cu fibre optice utilizînd fibra cu compensarea dispersiei pentru a reduce dispersia cromatică. Formule de calcul : Fibra cu compensarea dispersiei (DCF) oferă un mediu optic cu un factor al dipersiei cromatice D(λ) relativ larg negative la lungimea de undă lucrătoare.Dacă fibra optică de lungimea LTF este conectată în serie cu o fibra DCF cu lungime LDCF,atunci dispersia cromatică va fi dată de relatia: Δt=LTF*DTF(λ) Δ...

 • Familia de Circuite Logice ECL

  Scopul lucrării: Studierea principiului de funcționare a ECL utilizînd programul simulator Multisim 2001. Cercetarea în mod practic a circuitului logic SAU-NU și SAU cu utilizarea familiei ECL în regimul de funcționare static și dinamic. Aparate și accesorii: 1. Calculatoare HP în baza procesorului Intel Pentium II. 2. Programul simulator de circuite electrice și electronice Multisim 2001. Mersul lucrării: Cercetarea principiului de funcționare a circuitelor logice ECL în regim static:...

 • Calculatoare

  Procesorul de texte Word si tabele Excell Excel produs al firmei Microsoft esta destinat tratarii datelor in forma tabelara cit si prezentarii grafice a informatiei.Pe linga aceasta Excel este dotat cu o functie pentru tratarea datelor tabelei ca baza de date. EXCEL este un pachet de programe, care serveste pentru prelucrarea datelor organizate in forma de tabel. Lansarea lui Windows si Excel Plasati cursorul mouse-ului pe butonul Start si efectuati clic pentru al selecta. Apoi in...

 • Unitati Centrale ale Calculatoarelor

  1. Lucrare de laborator Nr. 1 2. Tema: Studierea modurilor de adresare la schimbul de date intre unitatile centrale ale calculatorului. 3. Scopul lucrarii: Studierea modurilor de adresare in calculatoare folosind sistemul de instructiuni al microprocesoarelor de lungime fixa. 4. Sarcina de lucru : Nr. var. Registrul XYZ YZX Scrierea Citirea X+Y Y+Z X+Z 11 CED directa indirecta A 0863 0864 5. Codul Programului mvi c,11 lxi d,1213 lxi h,0860 mov m,c inx h mov m,d inx h...

 • Probleme POO

  /*Implementati o clasa pentru realizarea de operatii cu numere complexe, o functie friend care calculeaza distanta dintre 2 numere complexe si inca o functie friend pentru a calcula inmultirea unui numar complex cu un parametru*/ #include <iostream.h> #include <math.h> #include <conio.h> class complex { private: float x,y; public: complex(); complex(float a,float b); void citire(); void afis(); friend float dist(complex& nr1,complex& nr2); friend...

 • Criptarea Textelor cu Ajutorul Algoritmului Caesar si Affine

  Affine: Cifrul afin este un tip de cifru de substitutie monoalphabetica. în care fiecare literă într-un alfabet este mapat la echivalentul său numeric, criptate folosind o functie matematică simplă, și convertita înapoi intr-un text. Functia de criptare pentru o singură literă este: Unde modulus m este marimea alfabetului si a si b sunt cheile cifrului. a trebuie sa fie ales ca sa fie relativ prima cu m si b este oricare numar mai mic decit m. Functia de decriptare este: unde a-1 este...

 • Microsoft Visual Studio C++ MFC Project

  In Microsoft Visual Studio cream C++  MFC Project , cu un sindur document. Aici vom incerca sa interpretam cu ajutorul graficii 2D, grafica 3D vizuala. In Solution Explorer deschidem Source Files si alegem (NumeProiect)View.cpp, in cazul nostru se numeste GrapgLab2View.cpp. Introducem codul de mai jos in acest fisier: COLORREF MyColor(int k) { return RGB( (k%2) ? 255-40*(k+1): 255, (k%3) ? 255-60*(k+1): 255, (k%5) ? 200 : 40*(k+1) ); } void CGraphLab2View::OnDraw(CDC* pDC) {...

Pagina 4 din 30