Toate laboratoarele din domeniul Calculatoare

 • Simularea Comportamentului Sistemelor Cibernetice Dinamice

  Model Continuu 1. - ecuaţia de dinamică a sistemului; 2. - condiţiile iniţiale, ce semnifică momentul iniţial de timp şi starea sistemului în momentul iniţial, corespunzător; 3. condiţii terminale (sau finale) care indică momentul final de timp şi - mulţimea stărilor „dorite ” pentru sistemul dat în momentul final (numită dealtfel şi ţinta economică, dacă s-ar avea în vedere sistemele cibernetico-economice) ; 4. politici de conducere (comenzi), notate cu u(t), ce iau valori într-o mulţime...

 • Aplicatii Grafice

  Scopul lucrarii: Prezentarea aplicatiei grafice Paint. Pe parcursul acestei sedinte studentul se va familiariza cu aplicatia grafica Paint: interfata, instrumentele, moduri de utilizare a instrumentelor. Mersul lucrarii: 1.Activam aplicatia, efectuind urmatoarele actiuni: START(ПУСК) – PROGRAMS(ПРОГРАМЫ) – ACCESSORIES(СТАНДАРТНЫЕ) – PAINT 2. Facem cunostinta cu interfata aplicatiei, caseta de instrumente. Moduri de navigare in cadrul aplicatiei. 3.Acuma vom desena un calculator cu...

 • IDE Borland C++ Builder

  Scopul Lucrarii: Familiarizarea cu mediul integrat IDE Borland C++ Builder. Realizarea Sarcinilor: 2. Repetaţi exemplul din lucrare de sinestătător. În exemplu din lucrare se creează o aplicaţie care are în sine o forma cu un EditBox, un ListBox, si butoane. Pentru aceasta accesăm File-New-Aplication. Dupa care apar 2 ferestre si anume, forma propriuzisă şi fişierul .cpp unde urmează să scriem codul aplicaţiei. Adăugăm pe forma un EditBox, un ListBox şi pentru început un buton (Fig 0)....

 • Programarea Calculatoarelor si Algoritmi

  Dev C++ este un mediu integrat de dezvoltare pentru limbajul de programare C/C++. Soft-ul este free si poate fi obtinut si instalat urmand instructiunile de pe site-ul sau oficial: http://www.bloodshed.net/dev/devcpp.html. Principalele caracteristici ale programului sunt urmatoarele: - Poate crea rapid executabile windows, librarii statice si DLL-uri. - Crearea de fisiere - Editare si compilare a fisierelor sursa - Debugging integrat - Facilitati de tip “find & replace”. Crearea...

 • Aplicatia Excel

  Sarcina nr.1: Startaţi aplicaţia Excel şi localizaţi pe ecran toate elementele ferestrei aplicaţiei Excel şi a registrului deschis. Sarcina nr.2: Exersaţi prin mai multe metode comenzile de manipulare cu fereastra document: restabilire, deplasare, redimensionare, maximizare, minimizare, închidere. Sarcina nr.3: Creaţi un table simplu: vînzările (în lei ) pe patru trimester la trei magazine. Introduceţi anteturi pentru linii şi coloane.Mai adăugaţi în tabel o coloană şi calculaţi...

 • Preprocesare

  Lucrare de laborator nr.1 “Preprocesare” Scopul lucrarii Aceasta lucrare are drept scop : - Recapitulare ; - Fixarea punctelor de studiu in cadrul obiectului POO. 1.Notiunea de fisier , extensie. Un fişier este o secvenţă completă de baiţi ce intră în componenţa unei colecţii particulare de date stocate în format electronic. Prin colecţie particulară de date, trebuie înţeles o anumită cantitate de date ce serveşte unui scop anume cum ar fi o imagine, un sunet, un text etc.[1] Un...

 • Laborator 7 Baze de Date

  1. Tipuri de tabele temporare. Tabelele temporare sunt similare celor permanente, cu excepția că tabelele temporare sunt păstrate în tempdb și sunt șterse imediat cînd nu mai sunt folosite. Există două tipuri de tabele temporare: locale și globale. Ele diferă unul de altul prin numele, vizibilitatea și disponibilitatea lor. Numele tabelelor temporare locale încep cu un simbol “#”, sunt vizibile pentru utilizator numai în conexiuea curentă și sunt șterse cînd are loc deconectarea de la...

 • Lucrul cu Structurile Aborescente

  Laborator nr. 2 :„ Lucru cu structurile arborescente ” Tema: „Arbori binari” Scopul raportului:Raportul dat are ca scop de a studia noţiunea de arbore binar şi construirea sa Determinarea esenţa structurilor arborescente ,efectuarea operaţiilor cu arboriii binari Studierea şi implementarea metodelor de parcurgere a arborilor Cuprinsul Raportului: Sarcina 2 1.Construirea uni arbore binar complet de nivelul 3, în limbajele C++ 2 2.Parcurgerea arborelui prin metoda preordine, inordine şi...

 • Programarea Calculatorului

  1. Lucrare de laborator Nr. 1 2. Tema: Structura programului in limbajul C. Programarea algoritmilor cu structura lineara. 3. Scopul lucrarii: Acumularea deprinderilor practice de elaborare si programare a algoritmilor de calcul lineari. Acumularea deprinderilor de scriere si testare a programelor in limbajul C. 4. Formularea problemei. De calculat valorile variabilelor indicate (conform variantei date) dupa formulele de calcul si datele initiale indicate. De introdus datele initiale de...

 • Ingineria Sistemelor Software

  Definitie Spunem ca avem o corelatie C, 1 la 1 (one to one) intre doua multimi entitate E1 si E2 daca: Pentru orice entitate din multimea E1 exista cel mult un element asociat din multimea E2 (unul sau niciunul) si reciproc, Pentru orice entitate din multimea E2 exista cel mult un element asociat din multimea E1 (unul sau niciunul) 3 Modul de reprezentare intr-o baza de date relationala 4. Un model de proiectare si implementare a corelatiei 1 la 1 folosind obiectul Form 5. Aplicatii...

 • Utilizarea Mediului de Depanare Turbo Debugger

  Laborator nr. 1 Programele scrise în limbaj de asamblare trebuie traduse într-un "limbaj de zero-uri şi unu-uri" pentru ca un microcontroler să-l înţeleagă. "Limbajul de asamblare" şi "assembler-ul" sau asamblorul sunt două noţiuni diferite. Primul reprezintă un set de reguli folosite în scrierea unui program pentru un microcontroler, iar celălalt este un program în computerul personal care traduce limbajul de asamblare într-un limbaj de zero-uri şi unu-uri. Un...

 • Inteligenta Artificiala

  3.1 Istoric Întrebări 1. Cine este considerat părintele Lisp-ului? 2. Care este anul de naştere pentru Lisp? Limbajul LISP este considerat limbajul de programare al inteligenţei artificiale. Alături de, şi împreună cu PROLOG-ul formează o categorie aparte în lumea limbajelor de programare datorită modului cu totul deosebit de a rezolva problemele. Conceput iniţial ca un formalism matematic menit să conducă la dezvoltarea unei teorii riguroase a programelor, astăzi LISP-ul este un limbaj...

 • Probleme Programare

  Sa se scrie o functie care calculeaza cel mai mare divizor comun dintre 2 nr numere intregi nenule, utilizand algoritmul lui Euclid. /* CMMDC */ #include<stdio.h> int cmmdc(int a, int b) {int r,d=a,i=b; do{r=d%i; d=i; i=r; } while(r!=0) return i; } void main() {int n1, n2; printf("Numerele pentru care se va calcula cmmdc: "); scanf("%d %d",&n1,&n2); if(n1&&n2) printf("n cmmdc= %d", cmmdc(n1,n2)); else printf("Numerele...

 • Sisteme de Achizitie de Date cu Pc-ul

  II. NOtIUNI TEORETICE Achizitia de date se poate defini într-un sens mai larg ca fiind procesul de obtinere a datelor de la o sursã, de obicei una exterioarã sistemului care face mãsurãtoarea. În domeniul tehnic achizitia de date se referã la mãsurarea unor mãrimi electrice sau neelectrice si prelucrarea rezultatelor acestor mãsurãtori. Odatã cu evolutia extraordinarã a calculatoarelor, a devenit posibilã preluarea sau generarea de date analogice sau digitale cu PC-ul direct din proces,...

 • Analiza si Sinteza Dispozitivelor Numerice

  Scopul lucrării: Studierea practică şi cercetarea procesului de sinteză a circuitelor logice combinaţionale. Sarcina lucrării: 1. Se efectuează minimizarea funcţiilor logice y1 şi y2 conform variantei din tabelul 2.1. Pentru ambele funcţii se efectuează sinteza circuitului logic în setul de elemente ŞI-NU. 2. Funcţia y1 se reprezintă în forma disjunctivă normală perfectă şi forma conjunctivă normală perfectă. Pentru forma disjunctivă normală perfectă se efectuează sinteza circuitului...

Pagina 5 din 30