Indrumator in Excel

Laborator
8/10 (5 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 7234
Mărime: 1022.44KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

1. Consideraţii generale

Rezultatele cercetărilor experimentale pot fi reprezentate sub formă de tabele, grafice sau ecuaţii. În general, în cadrul cercetărilor experimentale se folosesc toate cele trei forme, în funcţie de etapa de lucru dar, de obicei, forma primară de reprezentare a datelor o constituie înşiruirea lor în ordinea obţinerii din măsurarea respectivă, după extragerea (citirea) lor de pe aparatele de vizualizare a valorilor mărimilor măsurate sau din aparatele de înregistrare a acestor valori.

Reprezentarea tabelară a datelor prezintă avantajul unei scrieri mai compacte şi accesibile pentru citire; de asemenea, prelucrarea statistică a datelor experimentale (de exemplu, determinarea mediei şi a erorii pătratice, eliminarea valorilor aberante, testarea unor ipoteze statistice) se rezolvă mai uşor utilizând tabele adecvate calculelor care se efectuează.

Tipurile de tabele cele mai utilizate în practică, sunt:

- tabele calitative - care stabilesc relaţii de tip calitativ între diferite mărimi;

- tabele statistice - în care unele variabile sunt exprimate cantitativ, iar altele valoric, principalele tipuri de tabele statistice fiind :

- tabel statistic cu simplă intrare - prezintă repartiţia de frecvenţă a unei populaţii după o singură caracteristică şi are două coloane : prima este dedicată caracteristicii, iar cea de-a doua, înscrierii frecvenţei caracteristicii;

- tabel statistic pe grupe: prezintă populaţia analizată pe grupe sau clase, după o singură caracteristică;

- tabel statistic cu dublă intrare: prezintă repartiţii de frecvenţă combinate după două caracteristici. În cazul în care există o dependenţă între cele două caracteristici, tabelul se numeşte tabel de corelaţie.

- tabele de tip funcţional - în care sunt reprezentate una sau mai multe funcţii de forma: y = f(x).

Regulile de bază, standardizate, care trebuie respectate la alcătuire unui tabel sunt:

- fiecare tabel trebuie să fie numerotat, să aibă un titlu şi să conţină condiţiile în care s-au efectuat măsurătorile respective (temperatură, presiune, umiditate, etc.);

- fiecare coloană (rând), trebuie să aibă un cap de coloană (rând), care să cuprindă denumirea mărimii fizice respective şi unităţile de măsură în care se exprimă valoarea acestor mărimi. Se recomandă ca unitatea de măsură să fie multiplicată cu un astfel de factor, încât numerele ce urmează să fie scrise în coloana sau rândul respectiv, să fie cuprinse între 0,1 şi 1000;

- se recomandă ca în primele coloane (rânduri), să fie scrise valorile argumentului, iar în coloanele (rândurile) următoare acestora, cele ale funcţiei;

- dacă nu se scrie nici o valoare, înseamnă că nu se cunoaşte valoarea variabilei în acel loc;

- nu se recomandă rotunjiri, pentru a nu afecta exactitatea.

2. Conţinutul lucrării

Scopul lucrării este acela de însuşire a modului corect de concepere şi redactare a unui tabel, precum şi de iniţiere în lucrul cu programul de calcul tabelar şi reprezentări grafice EXCEL ce rulează sub Windows.

Pentru realizarea scopului propus, se cere redactarea şi completarea şi editarea următoarelor tabele:

Preview document

Indrumator in Excel - Pagina 1
Indrumator in Excel - Pagina 2
Indrumator in Excel - Pagina 3
Indrumator in Excel - Pagina 4
Indrumator in Excel - Pagina 5
Indrumator in Excel - Pagina 6
Indrumator in Excel - Pagina 7
Indrumator in Excel - Pagina 8
Indrumator in Excel - Pagina 9
Indrumator in Excel - Pagina 10
Indrumator in Excel - Pagina 11
Indrumator in Excel - Pagina 12
Indrumator in Excel - Pagina 13
Indrumator in Excel - Pagina 14
Indrumator in Excel - Pagina 15
Indrumator in Excel - Pagina 16
Indrumator in Excel - Pagina 17
Indrumator in Excel - Pagina 18
Indrumator in Excel - Pagina 19
Indrumator in Excel - Pagina 20
Indrumator in Excel - Pagina 21
Indrumator in Excel - Pagina 22
Indrumator in Excel - Pagina 23
Indrumator in Excel - Pagina 24
Indrumator in Excel - Pagina 25
Indrumator in Excel - Pagina 26
Indrumator in Excel - Pagina 27
Indrumator in Excel - Pagina 28
Indrumator in Excel - Pagina 29
Indrumator in Excel - Pagina 30
Indrumator in Excel - Pagina 31
Indrumator in Excel - Pagina 32
Indrumator in Excel - Pagina 33
Indrumator in Excel - Pagina 34
Indrumator in Excel - Pagina 35
Indrumator in Excel - Pagina 36
Indrumator in Excel - Pagina 37
Indrumator in Excel - Pagina 38
Indrumator in Excel - Pagina 39
Indrumator in Excel - Pagina 40
Indrumator in Excel - Pagina 41
Indrumator in Excel - Pagina 42
Indrumator in Excel - Pagina 43

Conținut arhivă zip

  • Indrumator in Excel.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect Structuri de Date - Orar

1. INTRODUCERE 1.1 Obiectivul problemei : Aceasta aplicatie informatica are ca obiectiv gestionarea cat mai buna a orarului unei facultati pentru...

Proiectare Baze de date în Access

Aplicatia I - BAZA DE DATE ÎN EXCEL I.1 CREAREA UNEI BAZE DE DATE Am creat 4 baze de date reprezentând situatia ?colarA a studentilor de la...

Viata la Inaltime - Pagina Web

Motivaţia alegerii temei Experienţa didactică arată că elevii sunt mai puţin atraşi de probleme, abandonează repede când întâmpină greutăţi şi au...

Algoritmi in Programare - Inchiriere DVd

Fişiere secvenţiale: Programul ÎnchiriereDVD este un program dedicate acelora care doresc să ţină evidenţa clienţilor unui centru de închirieri...

Pachete de Aplicatii pentru PC-uri - Proiect Excel

CAPITOLUL I PROCESORUL DE TABELE EXCEL Produsul Excel, elaborat de firma Microsoft, face parte din sistemul integrat de programe MS-Office,...

Executarea Functiilor in Excel

Introducere. Concepte de baza. Una dintre cele mai frecvente utilizari ale calculatoarelor o constitue prelucrarea textelor. Tehnoredactarea este...

Microsoft Excel

Prezentarea, deschiderea si iesirea din Microsoft Excel Programul Microsoft Excel apartine pachetului Microsoft Office si este un program de...

Microsoft Excel

Dupa ce programul Excel a fost instalat, pentru a deschide programul Excel se vor efectua urmatorii pasi: - se face clic pe Start, iar pe ecran va...

Ai nevoie de altceva?