Instalarea si Configurarea SQL Server 2008. Crearea si Intretinerea Bazei de Date. Crearea si Modificarea Tabelelor

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest laborator prezinta Instalarea si Configurarea SQL Server 2008. Crearea si Intretinerea Bazei de Date. Crearea si Modificarea Tabelelor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 16 pagini .

Profesor: Marian Cotelea

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Calculatoare

Cuprins

1. Introducere 3
1.1 Consideratii teoretice 3
2. Lucrarea de laborator Nr. 1 4
2.1 Scopul lucrării 4
2.2 Sarcina lucrarării 4
2.3 Realizarea sarcinii 4
3. Lucararea de laborator Nr. 2 7
3.1 Scopul lucrării 7
3.2 Sarcina lucrării 7
3.3 Realizarea sarcinii 7
4. Lucrarea de laborator Nr. 3 11
4.1 Scopul lucrării 11
4.2 Sarcina lucrării 11
4.3 Realizarea sarcinii 11
5. Concluzie 13
6. Bibliografie 13

Extras din document

1 Introducere

1.1 Consideraţii teoretice

Pe piaţă, există mai multe SGBD-uri care susţin arhitectura client-server. Intre ele. se înscriu Microsoft SQL Server, Oracle, Informix, Sybase, Interbasc ctc.

SQL Server a evoluat rapid de la un mic desktop SGBD la un sistem puternic orientat pe performanţa şi scalabilitatea înaltă. Deja, se cunoaşte faptul că sistemul SQL Server este un SGBD de tip client-server, iar odată cu apariţia versiunii noi a acestui sistem au apărut şi posibilităţi noi de creare şi gestiune a bazelor de date. Câteva facilităţi, ce merită o deosebită atenţie, constă in faptul că sunt oferite capacităţi avansate de lucru cu date XML Este îmbunătăţii modelul de securitate ce include schimbări în definirea politicilor de securitate, criptare şi gestiunea cheilor. Este modernizat GUI-ul, se oferă posibilitatea de a prelucra date în orice limbaj oferite de NET Framework, fără a limita utilizatorul la utilizarea limbajelor SQL şi T-SQL. Este important de menţionat facilitarea mecanismelor de administrare a SGBD-ului - îmbunătăţirea operaţiunilor de mirroring, colectarea datelor despre productivitatea sistemului, gestiunea resurselor hardware, comprimarea dalelor etc.

Pentru a instala „SQL Server 2008” este necesar de parcurs trei etape consecutive:

1) Controlul cerinţelor hard şi software, controlul configuraţiei sistemului, controlul setărilor de securitate;

2) Reluarea instalării SQL Server

3) Utilizarea instrumentelor SQL Server pentru configurarea SGBD-ului

SQL server 2008 pentru fiecare bază de date creează un set de fişiere. Datele şi informaţia log sunt stocate în fişiere diferite şi fişierele individuale sunt utilizate de o bază de date. Grupurile de fişiere (filegroups)sunt denumite colecţii de fişiere şi sunt utilizate pentru a ajuta la amplasarea datelor şi sarcinilor de gestionare, cum ar fi operaţiile backup şi restabilirea bazei de date.

Înainte de a trece la crearea tabelelor, se presupune că a fost făcut un studiu minuţios al datelor ce trebuie stocate. Mulţi elaboratori amatori au obiceiul să proiecteze baza de date arunci când, deja, se găseşte înăuntrul modulului de creare a tabelelor, fără a face un studiu şi o definire prealabilă a datelor necesare pentru construirea acestora. O astfel de atitudine, deseori, este însoţită de un risc, în ceea ce priveşte calitatea datelor.

SGBD-ul SQL Server are de-a face cu două tipuri de labele:

1. Temporare, create în memoria volatilă.

2. Permanente, create şi salvate pe disc.

Fiecare tabel creat de SQL Server poate avea cel mult 1024 de câmpuri (coloane). Fiecare câmp (coloană) trebuie să posede unele specificaţii, cum sunt numele câmpului, tipul de date pe care le va păstra acest câmp. Unele informaţii sunt opţionale. I)c exemplu, valoarea implicită a câmpului sau unele limitări ale valorii, cum este valoarea maximă etc.

La fel ca şi in alte SGBD-uri, în SQL Server, fiecare tabel are un nume şi acest nume este unic, precum au nume diferite şi câmpurile unui tabel. De exemplu, în acelaşi tabel, nu pot fi două câmpuri Telefon. In asemenea caz, pot fi create două câmpuri, de exemplu, Telefon serviciu şi Telejon_donticiiiu.

Cu toate că numele de tabele trebuie să fie unice în limitele schemei bazei de date. pot fi create mai multe tabele cu acelaşi nume, dacă pentru acestea se specifică diferite scheme. Pot fi create două labele mamite funcţionari fiecare şi pentru prima se atribuie numele de schemă Jonah, iar pentru a doua - Sally. Atunci când se lucrează cu unul din tabelele funcţionari, el poate fi distins dintre cele două, specificând :lc schemei asociate.

Precum s-a menţionat anterior, tot câmpul (coloana) unui tabel trebuie să respecte tipul de date apecificat pentru acest câmp. Această specificare se face la crearea tabelului. Sistemul SQL Server aduce cu sine o mulţime largă de tipuri de dale. Cu toate acestea, în operaţiile specifice, utilizatorul poale crea propriile tipuri de date. în continuare, este prezentată o listă de tipuri de date pe care le susţine SGBD-ul SQL Server 2008.

2 Lucrarea de laborator Nr. 1

2.1 Scopul lucrării

1) Instalarea SGDB-ului MS SQL Server 2008

2) Gestiunea serviciilor şi înregistrarea unui server

3) Lucrul în mediul SQL Server Managment Studio

4) Gestiunea securităţii şi a controlului de acces la baze de date

2.2 Sarcina lucrării

1) Să se instaleze SQL Server 2008, urmărind procedurile descrise în lucrarea dată

2) Să se înregistreze serverul pe calculator disponibil alegînd tipul de autentificare SQL

3) Să se creeze 3 loginuri de utilizatori care să posede SQL Autentificarea

Să se aloce primul utilizator acces la schema HumanResorces din baza de date AdventureWorks. Utilizatorul dat trebuie să aibă posibilitatea să citească şi sa editeze datele din tabelele respective.

Utilizatorul al doilea trebuie să aibă acces numai la citirea datelor din schema Sales din baza de date AdventureWorks. În acelaşi timp el trebuie să aibă posibilitatea să gestioneze orice obiect şi conţinutul acestuia obiect din baza de date AdventurerWork2008.

Utilizatorul al treilea trebuie să aibă posibilitatea creării bazelor de date noi şi definirii accesului la ele.

2.3 Realizarea sarcinii

În fereastra Server Configuration a asistentului de instalare am atribuit serviciile SQL Server pe conturile utilizatorilor din numele cărora vor rula serviciile respective. Pentru alocarea serviciilor pe conturi, am populat cîmpul AccountName cum este prezentat in figura de mai jos. Cîmpul Password am lăsat necompletat. În cîmpul StarupType am ales serviciile care vor fi lansate in modul automat, manual sau dezactivate. Aceasta se observă de asemenea în tabelul de mai jos:

Figura 1 – Configurarea Serverului SQL 2008

Pe urmă în fereastra Database Engine Configuration am ales modul de autentificare de tip Mixt, autentificarea SQL Server împreună cu autentificarea Windows. Automat sa activat login-ul de SQL Server system administrator (sa), care este predefinit în sistem.

Figura 2 – Configurarea Database Engine

După ce procesul de instalare s-a terminat cu succes, în fereastra Installation Progress a apărut mesajul ”Setup Process Complete” şi mai jos s-a afişat rezultatul stării de instalare pentru fiecare componentă a SGBD-ului în parte.

Figura 3 – Afişarea progresului de instalare finisat

După finisarea instalării programului nostru, am restartat calculatorul, şi am început realizarea sarcinii mai departe şi anume: am creat 3 utilizatori, conform cerinţelor din sarcina lucrării. Aceasta se poate bine observa din figurile ce vor fi prezentate mai jos, respectiv cîte una pentru fiecare utilizator.

Fisiere in arhiva (1):

  • Instalarea si Configurarea SQL Server 2008. Crearea si Intretinerea Bazei de Date. Crearea si Modificarea Tabelelor.doc

Alte informatii

Universitatea Tehnică a Moldovei Catedra Automatică si Tehnologii Informaţionale