Managementul Sistemelor Informatice Europene

Laborator
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 3470
Mărime: 28.48KB (arhivat)
Cost: Gratis
UNIVERSITATEA PETROL-GAZE din PLOIEŞTI FAC. LITERE ŞI ŞTIINŢE SPECIALIZAREA: MASTERAT STUDII EUROPENE ANUL UNIVERSITAR: 2007-2008 SEMESTRUL: II CATEDRA: INFORMATICĂ CURSUL: MANAGEMENTUL SISTEMELOR INFORMATICE EUROPENE

Extras din document

1. Descrierea succintă a întreprinderii

În întreprinderea de producţie „„Echipamente mecanice şi piese de schimb pentru instalaţii de foraj şi extracţie petroliere EURO-Ploieşti”” se execută pompe de extracţie, prăjini de foraj, schele metalice etc. pentru instalaţiile de foraj şi extracţie din domeniul petrolier.

Întreprinderea este relativ nouă, având o experienţă de 5 ani în domeniu. Încă de la început, a abordat cu curaj fabricaţia instalaţiilor mecanice care constituie obiectul său de activitate, reuşind să facă o bună impresie pe piaţa internă. În perspectivă, se prevede lărgirea gamei de producţie cu alte categorii de instalaţii din acelaşi domeniu, eventual pentru forajul de mare adâncime, cu debuşeuri spre export.

Pe termen scurt, conducerea întreprinderii şi-a propus să îmbunătăţească calitatea producţiei, respectând cu stricteţe normele de calitate şi standardele în domeniu. În acest scop, s-a înfiinţat de curând compartimentul „Control de calitate” - a se vedea organigrama întreprinderii.

2. Structura organizatorică

Structura organizatorică a întreprinderii este ierarhizată pe trei niveluri (vezi figura 1).

Figura 1 Structura organizatorică a întreprinderii EURO-Ploieşti

Referitor la această schemă, facem următoarele observaţii:

a. Am reprezentat cu linie continuă relaţiile de subordonare ierarhică de conducere între compartimente. Astfel, Directorul General, care reprezintă nivelul 1 de conducere, coordonează direct compartimentele aflate pe nivelul al 2-lea: producţie, plan-dezvoltare, marketing, personal, financiar contabilitate şi compartimentul informatică, la care s-a alăturat, în ultimul timp, compartimentul nou înfiinţat al controlului de calitate.

b. Am reprezentat pe aceeaşi schemă, cu linie întreruptă, relaţiile funcţionale pe linie de producţie, care se stabilesc între compartimentele de nivel ierarhic 3 subordonate producţiei - atelierele mecanice, magaziile şi serviciul aprovizionare-desfacere - compartimentul de nivel ierarhic 3 subordonat plan-dezvoltării - lansare - şi compartimentul de nivel ierarhic 2 - controlul de calitate - subordonat direct Directorului General. Menţionăm că avem nevoie de aceste relaţii pentru a înţelege cum funcţionează sistemul de gestiunea producţiei, pe care îl vom modela în final cu ajutorul UML.

c. În întreprinderile mai mari, în loc de compartimentul „plan-dezvoltare” se utilizează sintagma „cercetare-dezvoltare”, care are acelaşi rol. Evident, întreprinderile mici nu dispun de un compartiment propriu de cercetare.

d. Întreprinderile mai mari, au structuri organizatorice ierarhizate pe mai mult de trei niveluri, după caz. Conducerea compartimentelor este asigurată fie de un director, fie de un şef de serviciu. În cazul nostru nu am specificat funcţia conducătorului de compartiment ci numai numele compartimentului.

e. Compartimentul informatic:

- este subordonat, în schema noastră, direct nivelului 1 al conducerii, soluţie în general preferabilă aceleia de subordonare la compartimentul economic, variantă care se întâlneşte uneori;

- are relaţii pe linie informaţională cu absolut toate compartimentele întreprinderii (lucru nereprezentat în schemă pentru a nu face dificilă citirea acesteia).

Preview document

Managementul Sistemelor Informatice Europene - Pagina 1
Managementul Sistemelor Informatice Europene - Pagina 2
Managementul Sistemelor Informatice Europene - Pagina 3
Managementul Sistemelor Informatice Europene - Pagina 4
Managementul Sistemelor Informatice Europene - Pagina 5
Managementul Sistemelor Informatice Europene - Pagina 6
Managementul Sistemelor Informatice Europene - Pagina 7
Managementul Sistemelor Informatice Europene - Pagina 8
Managementul Sistemelor Informatice Europene - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Managementul Sistemelor Informatice Europene
    • MasterStudiiEuropene_Curs_RezSC(1)_2008.doc
    • MasterStudiiEuropene_Curs_RezSC(2)_2008.doc

Alții au mai descărcat și

Sisteme Informatice si Sisteme Informationale

1. Sistemul informatic versus sistemul informational de conducere Un sistem informational este un ansamblu de oameni, echipamente, software,...

Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale

INTRODUCERE În noua economie, producătorii de soluţii IT sunt confruntaţi cu o nouă cerinţă care îi obligă să schimbe total modul de construcţie a...

Metode de Proiectare a Sistemelor Informatice

Metode de proiectare a sistemelor informatice Capitolul 1 - Prezentare generala Sistemul informatic - este un sistem care permite introducerea de...

Metodologii de Proiectare a Aplicațiilor Web

1. Abordări metodologice Ingineria Web este un domeniu nou al ingineriei software, care pune accent pe dezvoltarea sistemelor Web. Deşi...

Macroprocesoare

Macroinstrucţiunea este o scriere comodă a unor grupuri de instrucţiuni folosite mai des. Într-un asamblor, care corespunde unui limbaj construit...

Sisteme Informatice de Management

Laborator 01: Concepte de bază Obiective - Cunoasterea câtorva notiuni de bază privind operarea cu foi de calcul - Modalitătile de utilizare a...

Protocoale de Rețea ARP și RARP

PROTOCOLUL ARP – Address Resolution Protocol Pentru ca două dispozitive dintr-o reţea locală să poată comunica, dispozitivul care transmite...

Lucrari de Laborator - Teoria Informatiei

SCOPUL LUCRARII Scopul acestui laborator a fost studierea functionarii unui registru de deplasare liniar. Schemele secvenţiale liniare stau la...

Te-ar putea interesa și

Managementul Resurselor Umane

1. Fundamentele teoretico-metodologice ale managementului comparat al resurselor umane Managementul comparat este o ştiinţă relativ nouă,...

Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2

CAPITOLUL 1 NECESITATILE ANALIZEI SI REPROIECTARII SISTEMULUI ORGANIZATORIC ÎN GENERAL SI PENTRU PRIMARIA SECTORULUI 2 ÎN PARTICULAR 1.1...

Politici Contabile si Influenta lor Asupra Pozitiei Financiare a Intreprinderii la S.C. Antilopa S.A.

1.1 Politicile contabile înainte de adoptarea noilor reglementari 2 1.2 Note si politici contabile în conditiile aplicarii actualelor...

Reproiectarea Manageriala a Sistemului Informational al Primariei Constanta

INTRODUCERE Lumea se află într-o complexă revoluţie în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (IT&C), fapt care transformă complet...

Contabilitatea Mijloacelor Fixe

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE DESPRE MIJLOACELE FIXE I.1 DEFINIŢII, LEGISLAŢII În acest capitol s-a propus a se defini noţiunea de imobilizări...

Formarea si Evaluarea Functionarilor Publici

CAPITOLUL I - FORMAREA PROFESIONALA - ELEMENT ESENTIAL IN DEZVOLTAREA CARIEREI FUNCTIONARILOR PUBLICI I.1. Aspecte generale Ţinând seama de...

Analiza Comparativa a Produselor ERP Siveco Applications si Charisma

TotalSoft software solutions for a world in motion Istoric La scurt timp după înfiinţarea sa în 1994, TotalSoft a devenit una dintre cele mai...

Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației

INTRODUCERE Tehnologia informaţiei reprezintă pentru administraţia publică un domeniu de interes major, domeniu care influenţează în mod direct...

Ai nevoie de altceva?