Tipuri de Date Scalare in PL-SQL

Laborator
9/10 (1 vot)
Domeniu: Calculatoare
Conține 8 fișiere: pdf
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 20290
Mărime: 1.89MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. Dr. Gabriela Mihai

Extras din document

PL/SQL include atât instrucþiuni SQL pentru prelucrarea datelor si pentru gestiunea tranzacþiilor, cât si instrucþiuni proprii.

PL/SQL extinde SQL prin construcþii specifice limbajelor procedurale (definirea variabilelor, declararea tipurilor, utilizarea structurilor de control, implementarea procedurilor si funcþiilor, introducerea tipurilor obiect si metodelor etc.).

Tipurile de date scalare

- tipurile de date care stocheazã valori numerice

- tipul NUMBER cu subtipurile DEC, DECIMAL, DOUBLE PRECISION, FLOAT, INTEGER, INT, NUMERIC, REAL, SMALLINT;

- tipul BINARY_INTEGER cu subtipurile NATURAL, NATURALN, POSITIVE, POSITIVEN, SIGNTYPE;

- tipul PLS_INTEGER.

- tipurile de date care stocheazã caractere

- tipul VARCHAR2 cu subtipurile STRING, VARCHAR;

- tipul de date CHAR cu subtipul CHARACTER;

- tipurile LONG, RAW, LONG RAW, ROWID.

- tipurile de date care stocheazã data calendaristicã si ora

- tipurile DATE, TIMESTAMP, TIMESTAMP WITH TIME ZONE, TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE, INTERVAL YEAR TO MONTH, INTERVAL DAY TO SECOND.

- tipurile de date globalizare ce stocheazã date unicode

- tipurile NCHAR si NVARCHAR2.

- tipul de date BOOLEAN stocheazã valori logice (true, false sau null).

Declararea variabilelor PL/SQL

- Identificatorii PL/SQL trebuie declaraþi înainte sã fie referiþi în blocul PL/SQL- Dacã în declaraþia unei variabile apar referiri la alte variabile, acestea trebuie sã fi fost declarate anterior- Orice variabilã declaratã într-un bloc este accesibilã blocurilor conþinute sintactic în acesta.

- În declararea variabilelor în PL/SQL pot fi utilizate atributele %TYPE si %ROWTYPE, care reprezintã tipuri de date implicite.

- Atributul %TYPE permite definirea unei variabile având tipul unei variabile declarate anterior sau tipul unei coloane dintr-un tabel.

- Atributul %ROWTYPE permite definirea unei variabile având tipul unei înregistrãri dintr-un tabel.

Sintaxa declarãrii unei variabile este urmãtoarea:

identificator [CONSTANT]{tip_de_date | identificator%TYPE |

identificator%ROWTYPE} [NOT NULL]

[{:= | DEFAULT} expresie_PL/SQL];

- Constantele trebuie iniþializate când sunt declarate, altfel apare eroare la compilare.

- Afisarea valorii variabilelor se face cu ajutorul procedurilor:

DBMS_OUTPUT.PUT(sir_caractere);

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(sir_caractere);

Obs: se utilizeazã SET SERVEROUTPUT ON pentru activarea modului afisare.

SGBD An III Sem- I Lect- Univ- Dr- Gabriela Mihai

Blocuri PL/SQL

PL/SQL este un limbaj cu structurã de bloc, adicã programele sunt compuse din blocuri care pot fi complet separate sau încuibãrite unul în altul.

Tipuri de blocuri:

- anonime sunt blocuri fãrã nume, care sunt construite dinamic si sunt executate o singurã datã- Acest tip de bloc nu are argumente si nu returneazã un rezultat;

- neanonime sunt fie blocuri având un nume (etichetate), care sunt construite static sau dinamic si sunt executate o singurã datã, fie subprograme, pachete sau declansatori.

Un bloc PL/SQL are structura:

[<<nume_bloc>>]

[DECLARE

variabile, cursoare]

BEGIN

instrucþiuni SQL si PL/SQL

[EXCEPTION

tratarea erorilor]

END[nume_bloc]

Dacã blocul PL/SQL este executat fãrã erori, atunci va apare mesajul:

PL/SQL procedure successfully completed

Instrucþiuni PL/SQL

PL/SQL dispune de comenzi ce permit controlul execuþiei unui bloc- Instrucþiunile limbajului pot fi: iterative (LOOP, WHILE, FOR), de atribuire (:=), condiþionale (IF, CASE), de salt (GOTO, EXIT) si instrucþiunea vidã (NULL).

Comentarii în PL/SQL

- pe o singurã linie, prefixate de simbolurile “--”, care încep în orice punct al liniei si se terminã la sfârsitul acesteia;

- pe mai multe linii, care sunt delimitate de simbolurile “/*” si “*/”.

Caracterul “;” este separator pentru instrucþiuni.

Observaþie Pentru a nu se vedea codul PL/SQL la rularea unui script se seteazã parametrul ECHO la valoare OFF.

Preview document

Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 1
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 2
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 3
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 4
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 5
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 6
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 7
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 8
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 9
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 10
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 11
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 12
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 13
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 14
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 15
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 16
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 17
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 18
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 19
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 20
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 21
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 22
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 23
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 24
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 25
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 26
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 27
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 28
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 29
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 30
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 31
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 32
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 33
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 34
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 35
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 36
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 37
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 38
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 39
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 40
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 41
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 42
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 43
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 44
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 45
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 46
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 47
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 48
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 49
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 50
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 51
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 52
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 53
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 54
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 55
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 56
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 57
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 58
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 59
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 60
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 61
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 62
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 63
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 64
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 65
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 66
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 67
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 68
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 69
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 70
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 71
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 72
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 73
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 74
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 75
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 76
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 77
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 78
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 79
Tipuri de Date Scalare in PL-SQL - Pagina 80

Conținut arhivă zip

 • Tipuri de Date Scalare in PL-SQL
  • Laborator PLSQL 1.pdf
  • Laborator PLSQL 2.pdf
  • Laborator PLSQL 3.pdf
  • Laborator PLSQL 4.pdf
  • Laborator PLSQL 5.pdf
  • Laborator PLSQL 6.pdf
  • Laborator PLSQL 7.pdf
  • Laborator PLSQL 8.pdf

Alții au mai descărcat și

Medii de Programare Vizuala (JAVA) - Evidenta Autovehiculelor Inmatriculate

1. Enuntul temei: Sa se realizeze un proiect pentru evidenta autovehiculelor inmatriculate in circulatie. Pentru fiecare autoturism se considera...

Baze de Date - Gestionarea Cartilor intr-o Biblioteca

1 Introducere Trebuie menţionat faptul că lucrarea de faţă îşi propune înainte de toate să identifice cele mai importante aspecte şi probleme ale...

Sistemul Dinamic de Rutare a Pachetelor

CAPITOLUL 1 PREZENTARE GENERALĂ Această secţiune prezintă o imagine de ansamblu asupra sistemului dinamic de rutare a pachetelor (DPRS) şi...

Probleme Rezolvate Oracle

I. SISTEME DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE 1. Facultăţi Se dă următoarea structură de fişier: Denumire C,20 (Denumirea facultăţii) Localitate...

Subsistem Informatic Privind Evidența Fondului de Cărți în Bibliotecă

INTRODUCERE J. C. Levinson sublinia că cei care studiază “cu asiduitate proprii clienţi, clienţii concurenţei şi clienţii întregului lor domeniu...

Sistem Informatic pentru Gestiunea unei Librarii

I. Prezentarea sistemului informatic I.1. Descrierea generală a sistemului informatic Scopul aplicației ce urmează a fi proiectată este acela de...

Arhitectura calculatoarelor

Scopul lucrării a) Elemente de limbaj de asamblare. b) Instructiuni de transfer. c) Instructiuni aritmetice. Desfășurarea lucrării...

Laboratoare programarea orientată pe obiecte

1. Obiective - Formarea unei imagini generale, preliminare, despre programarea orientată pe obiecte (POO) și deprinderea cu noile facilitați...

Ai nevoie de altceva?