Toate laboratoarele din domeniul Chimie Generala

 • Chimia Analitica

  Prepararea soluţiei de lucru KOH şi Standartizarea ei cu Acidul Oxalic H2C2O4 · H2O Etapa I Prepararea soluţiei de lucru KOH Calculăm volumul soluţiei iniţiale KOH necesar pentru prepararea unui anumit volum de soluţiei de concentraţie 0,1 n normal corespunzător. Calculele le efectuăm conform legii echivalenţelor. Pentru soluţii legea echivalenţelor scriem formula: N1V1= N2V2; N1= 1n; N2(dupa diluare)= 0,1n; Pentru a prepara soluţiile luăm 20 cm3 soluţie KOH şi 180 cm3 de apă...

 • Indrumator Lapte

  1. REGULI DE PROTECŢIA MUNCII ÎN LABORATOR • În laboratorul destinat analizelor fizico-chimice, fumatul şi consumul de alimente este interzis; • Nu se va lucra în apropierea flăcării cu următoarele substanţe inflamabile: alcool, eter, benzen, xilen, toluen şi amestecul acestora; • Se vor folosi pipete automate sau cilindrii gradaţi în cazul măsurării substanţelor toxice sau corozive (acid clorhidric, acid sulfuric, acid azotic, alcool metilic, cianuri etc.); • Pe toate sticlele de...

 • Distilarea

  Distilarea reprezintã cel mai important ºi utilizat proces de separare ºi purificare pentru substanþele lichide, atât în practica de laborator cât ºi industrialã a chimiei organice. Distilarea constã în transformarea substantei lichide în vapori ºi condensarea acestor vapori cu ajutorul unor dispozitive de rãcire (refrigerenþi) adecvate. Fenomenul constând în miscarea unei singure faze (de vapori), se numeºte distilare în echicurent Dacã o parte din condensat se întoarce în balon, deci se...

 • Calitatea Produselor Alimentare

  6.1. Îngheţata Îngheţata este un produs alimentar preparat prin congelarea amestecului făcut din lapte, produse lactate, zahăr, substanţe gustative şi aromatice şi stabilizatori înglobarea aerului în acest amestec, în timpul congelării. Valoarea ei nutritivă se datorează conţinutului bogat în glucide, substanţe proteice, lipide, vitamine şi săruri minerale (în special de Ca şi P). 6.1.1. Compoziţia şi clasificarea îngheţatei Compoziţia chimică a îngheţatei variază de la ţară la ţară,...

 • Degradarea Oxidativa a Metilorangeului

  Abstract : Reactivul Fenton este utilizat pentru a trata o varietate de deseuri industrial care contin o serie de compusi toxici organic (fenol, formaldehida si a deseurilor complexe derivate din coloranti, pesticide, conservanti din lemn, aditivi materiale plastice, cauciuc si produse chimice). Metilorangeul prezent in proba de analizat este decolorat cu ajutorul reactivului Fenton [H2O2/Fe(II)], concentratia lui se determina spectrofotometric la maximul de absorbtie. Se studiaza cinetica...

 • Laboratoare Ape

  DETERMINAREA INDICATORILOR DE CALITATE PENTRU CARACTERIZAREA APELOR DE SUPRAFAŢĂ. CARACTERISTICI CHIMICE Conform legislaţiei naţionale şi internaţionale indicatorii chimici se impart în: - Indicatori generali: săruri dizolvate (cloruri, sulfaţi, azotiţi, fosfaţi), duritate (ioni de Ca2+, Mg2+, duritate totală), clor rezidual, CO2, O2 dizolvat, ioni metalici (Al3+, Fe3+, Cu2+, Zn2+); - Indicatori toxici: amine aromatice, arsen, azotaţi, cadmiu, cianuri, crom, hidrocarburi policiclice...

 • Determinarea Clorului Rezidual

  Generalităţi: după contactul dintre clor şi apa de 30 minute, rămâne in apă un exces de clor care se numeşte clor rezidual. Clorul rezidual se poate prezenta sub 2 forme şi anume: acid hipocloros sau hipoclorit care poartă denumirea de clor liber şi cloramină care se numeşte clor legat. Aceste 2 forme ale clorului rezidual sunt importante deoarece actiunea şi stabilirea lor in app este diferită. Prezenţa clorului rezidual in apa supusă dezinfecţiei are o importanţă sanitară deosebită,...

 • Influenta unor Parametrii Tehnologici Asupra Consumului Specific de Energie la Depunerea Electrochimica a Cuprului

  Scopul lucrării constă în determinarea influenţei densităţii de curent asupra randamentului de curent şi a consumului specific de energie pentru procesul de depunere electrochimică a cuprului. Introducere Prin dizolvarea electrochimică a anodului de cupru impur, impurităţile mai electronegative trec in soluţie sub forma ionică; unele dintre acestea (zinc, fier,cobalt, nichel), caracterizate de potenţiale mult mai electronegative decât potenţialul cuprului, nu pot fi incluse în depunerea...

 • Estimarea Eficientei Economice a Capacitatii Bateriilor Reincarcabile

  Baterii reîncărcabile, cunoscute de asemenea sub numele de pile secundare, conţin substanţe active care sunt regenerate prin încărcare. În cazul în care energia produsă de aceste baterii scade sub nivelul optim de eficienţă, se poate lua în considerare înlocuirea acestora cu altele noi. Problema este de a anticipa punctul de înlocuire a bateriei, astfel încât costul de înlocuire să fie minimizat. Printre baterii reîncarcabile, bateriile NiCd sunt cele mai populare din cauza existenţei lor pe...

 • Laboratoare TPP

  DETERMINAREA REZISTENŢEI LA ŞOC Metoda se aplică epruvetelor confecţionate din produse semifinite şi finite (injectate, presate), inclusiv materialelor stratificate. Rezultatele obţinute depind de forma obiectelor şi de condiţiile lor de obţinere. Încercarea se face cu ciocanul pendular Charpy. Se folosesc două tipuri de epruvete: cu şi fără crestătură. Rezistenţa la şoc a epruvetelor fără crestătură, an, este lucrul mecanic consumat pentru ruperea la încovoiere prin şoc a epruvetei,...

 • Incalzirea unui Conductor la Trecerea Curentului Electric de Conductie - Efectul Joule-Lentz

  EFECTUL JOULE – LENTZ. LEGEA LUI JOULE: Legea lui Joule, cunoscuta si sub denumirea de Efectul Joule, este o lege a fizicii care exprima relatia caldurii generate de un curent care parcurge un conductor. Legea este exprimata astfel: in care: Q - caldura degajata, [Q]si = J (joule) I – intensitatea curentului electric [I]si = A (amper) R – rezistivitatea electrica [R]si = 8 (ohm) t – timpul [t]si = s (secunde) La nivel atomic, efectul Joule este rezultatul miscarii electronilor si...

 • Probleme de Chimie Anorganica si Organica

  1. Se sulfonează 780 kg benzen, stiind că s-a folosit acid sulfuric 96% şi că produsul final este acidul benzen-sulfonic, se cere: - ecuaţia procesului - cantitatea de acid benzene-sulfonic obţinută la un randament de 80% - cantitatea de apă rezultată la acelaşi randament - cantitatea de acid sulfuric 96% folosită Rezolvare ; 780 kg z kg x kg y kg 78 kg 98 kg 158 kg 18 kg M benzene = 6 - 12 + 6 - 1 = 78 M acid sulfuric = 2 - 1 + 32 + 4 - 16 = 98 M acid benzene sulfonic = 6 - 12 +...

 • Laboratoare Nutritie

  - Notiuni teoretice despre tematica Raţia alimentară reprezintă cantitatea de alimente ce asigură necesarul de substanţe nutritive şi de energie calorică a unui individ în 24 de ore. Acest necesar depinde de particularităţile individuale: vârstă, sex, stare fiziologică, activitate fizică, condiţii de mediu etc. Pentru realizarea unui meniu cat mai variat, se recomanda intocmirea lui pe o perioada mai lunga de timp, de cel putin o saptamana, astfel incat sa fie posibila procurarea din vreme...

 • Laboratoare Chimie Generala

  1. Generalităţi Densitatea absolută, ρ, este raportul dintre masa unui corp, în vid, m, şi volumul său, V, la temperatura, t: ρ t = m/V În Sistemul Internaţional de unităţi, densitatea absolută se măsoară în kg/m3, dar se pot folosi şi alte unităţi de măsură: t/m3, kg/L sau g/cm3. Determinarea densităţii absolute a produselor lichide se face cu ajutorul picnometrelor, vase de sticlă calibrate cu volum bine determinat (figura1), determinarea efectuându-se la temperatură constantă,...

 • Determinarea Sarurilor din Sol

  I. INTRODUCERE Solul reprezintă partea superficială a scoarţei terestre, fiind format din fondul mineral al acesteia, ca urmarea a unui complex de procese mecanice, chimice, fizice şi biologice desfăşurate pe lungi perioade de timp. Solul este un factor ecologic important pentru că: - se află în strânsă corelaţie cu clima unei regiuni prin configuraţia, natura şi structura lui; - de calitatea lui depinde formarea şi protecţia surselor de apă subterană şi de suprafaţă; - determină...

Pagina 2 din 7