Toate laboratoarele din domeniul Chimie Generala

 • Determinarea Viscozitatii Fluidelor

  Vîscozitatea reprezintă proprietatea fluidelor de a opune rezistenţă la curgere, ca rezultat al interacţiunii mecanice, ca rezultat al interacţiunii dintre particulele lor constituente. Vîscozitatea dinamică, η, reprezintă raportul dintre tensiunea tangenţială şi gradientul de viteză: (1) unde: τ - tensiunea tangenţională; dv/dr – gradient de viteză. În cazul fluidelor newtoniene, viscozitatea dinamică depinde numai de temperatură şi presiune. Unitatea de măsură pentru viscozitatea...

 • Determinarea PH-lui Fluidelor Biologice Naturale si Sintetice

  1. INTRODUCERE Notiunea de pH a fost introdusa de Sorensen in anul 1909 si se refera la produsul concentratieie ionilor de hidrogen. pH-ul este un parametru extrem de important în biochimiei si biotehnologie, intru cit toate reacţiile celulelor vii au loc în medii de electroliţi iar concentraţia ionilor de hidrogen poate varia între limite largi. Activitatea diferiţilor catalizatori enzimatici este puternic dependentă de pH. Fiecare enzima prezintă o activitate maximă într-un domeniu foarte...

 • Determinarea Constantei de Hidroliza prin Masuratori de Conductivitate a Biofluidelor

  1.INTRODUCERE Hidroliza este una dintre cele mai utilizate reacţii în tehnologiile de procesare a compuşilor naturali: hidroliza bazică a grăsimilor şi obţinerea săpunului, hidroliza celulozei, hidroliza proteinelor etc. Toate reacţiile de hidroliză sunt reacţii de echilibru astfel încât pentru deplasarea acestuia în direcţia dorită este necesară cunoaşterea constantei de echilibru, adică a constantei de hidroliză. Întru-cât în urma hidrolizei se obţin specii ionice, conductivitatea mediului...

 • Chimie-Fizica

  Personalul Servicilor Consulare1. CONSIDERAŢII TEORETICE La trecerea unui curent electric impus din exterior printr-o celulă de electroliză, se constată că are loc o descompunere continuă a electrolitului numită electroliză. Sarcinile electrice sunt transportate în conductori metalici de către electroni iar în soluţie de ioni. Deci, trecerea curentului electric prin interfaţă devine posibilă numai cu desfăşurarea concomitentă a unei reacţii electrochimice, de oxidare sau de reducere....

 • Metode Difractomerice de Analiza a Materialelor Oxidice

  I.-Elemente de cristalografie reticulară Cristalul Stare a corpurilor caracterizată printr-o repetare periodică , prin translaţii a particulelor ( atomi , ioni sau molecule ) , după trei direcţii în spaţiu . Cristalele prezintă anizotropie , datorită faptului că mărimea translaţiilor variază odată cu direcţia şi în consecinţă şi proprietăţile fizice . Reţeaua Unind particulele unui cristal prin drepte imaginare , după trei direcţii principale , se obţine o reţea spaţială ale cărei...

 • Bilant Termic in Regim Tranzitoriu

  1. Scopul lucrarii: Determinarea variatiei de temperatura pentru lichidul aflat intr-un recipient considerat cel cu agitate perfecta, in regim tranzitoriu. 2. Aspecte teoretice: Dupa pornire pana la intrarea in regim tranzitoriu. In mod asemanator, cand se trece de la un regim stationar la un alt regim stationar caracterizat prin schimbarea parametrilor, instalatia functioneaza de asemenea in regim tranzitoriu. Ecuatia de bilant termic in regim stationar este urmatoarea: Unde: Qidτ –...

 • Identificarea Indicelui de Perozid

  IDENTIFICAREA INDICELUI DE PEROZID Lucrarea se referǎ la determinare indicelui de peroxide al materiilor garse sau vegetale,cu esceptia margarinei,in condiţiile srabilite se STAS 145/22-74, în scopul aprecierii lor calitative. Prima etapa a alterării materiilor grase prin oxidare,constă in aditionarea oxigenului la dublele legaturi cu formarea de peroxizi şi apoi a aldehidelor şi a oxiacizilor.Faza primară a procesului de oxidare nu este perceptibilǎ organoleptic ,ci numai prin determinarea...

 • Determinarea Densitatii

  DETERMINAREA DENSITATII Densitatea este o constanta fizica caracteristica fiecarei subst. in stare pura. Pentru produsele petroliere si pentru titei densitatea este o proprietate fizica fundamentala care corelata cu punctul de fierbere, pct. de congelare poate fi folosita pt. caracterizarea arbitrajului si incadrarea in anumite clase si titluri de produse. Se cunosc 3 feluri de densitati : absoluta- masa unitatii de volum la o animita temp. ; relativa – raportul dintre densitatea absoluta a...

 • Indice Refractie

  1.Notiuni teoretice O razǎ de lumina ce cade sub un anumit unghi pe suprafatǎ planǎ de separare a douǎ medii transparente diferite,partial se reflecta,iar partial patrunde in al doilea mediu schimbându-si directia initialǎ,adicǎ se refractǎ.Unghiul α dintre raza incidenţǎ şi o dreaptǎ perpendicularǎ pe suprafaţa de separaţie a celor doua medii se numeşte unghi de incidenţǎ.Unghiurile analoage pentru raza reflectatǎ se numesc respectiv unghi de reflexie(ά) şi unghi de refractie(β).Planul...

 • Lucrari de Laborator

  Lucrarea I STUDIUL CINETIC AL REACTILOR DINTRE ACIDUS SULFURIC SI TIOSULFATUL DE SODIU Chinetica chimica studiaza evolutia in timp a reactilor chimice stabilind viteza de reactie, precum si influenta diferitilor factori asupra acesteia, in scopul stabilirii mecanismelor de reactie. Ordinul de reactie total este un suma ordinelor partiale de reactie. In aceasta lucrare se vor calcula ordinul partial de reactie Na S O si constanta aparenta de viteza de reactie ca pentru reactia Na S O +...

 • Vascozitatea

  1. Notiuni teoretice: • Vascozitatea unui lichid se poate defini ca rezistenta la curgerea acestuia datorita frecarilor interioare. La deplasarea straturilor unui lichid, unele fata de altele, apare o frecare interioara specifica fiecarui lichid si se caracterizeaza prin marimea fizica numita vascozitatea. • Vascozitatea poate fi: • Dinamica (absoluta) • Relativa • Cinematica • Conventionala • Vascozitatea absoluta sau dinamica se masoara, in sistemul CGS, unitatea de masura numita...

 • Spectre de Absortie

  1. Notiuni teoretice: • Spectrele (absortie sau emisie) pot fi utilizate pentru analiza calitativa si cantitativa a substantelor. Aceastra utilizare se bazeaza pe relatia dintre structura chimica a substantelor si spectrele sale de emisie sau absortie Model general al unui spectru de absortie • ϋ • Analiza calitativa se bazeaza pe cunoasterea lungimii de unda (λ) la care substanta respectiva absoarbe • Analiza cantitativa se bazeaza pe legea Lambert-Beer: , unde: Domeniul vizibil: •...

 • Calculare Concentratie Solutii

  1. Notiuni teoretice: Solutii = amestecuri omogene de 2 sau mai multi componenti. • Cele mai simple solutii sunt cele bipolare (alcatuite doar din doi componenti, dar care unul este majoritar – solventul, dizolvantul - si unul minoritar – solvit, dizolvat, solit - ) • Clasificare: - Calitativ (natura solventului si solvitului): - Apoase - Alcoolice - Organice - Benzoice - Cantitativ (concentratie): - Concentratia procentuala – cantitatea de solid care se gaseste in 100 g solutie:...

 • Studiul Proprietatilor unor Solutii de Inmuiant C50

  Abstract. În această lucrare s-a avut în vedere studiul variaţiei proprietăţilor soluţiilor de surfactant. Surfactantul supus studiului a fost Înmuiantul C-50, cu formula moleculară C20H37O4Na şi masa moleculară M = 364 g/mol. Proprietăţile studiate au fost densitatea ρ, tensiunea superficială σ, viscozitatea η, conductivitatea κ. S-a determinat pe cale experimentală concentraţia critică micelară şi apoi s-a calculat şi teoretic. De altfel s-a calculat balanţa hidrofil – liofilă pe baza...

 • Sublimarea si Recristalizarea

  Recristalizarea Este operatia de laborator cu ajutorul căreia se poate rualiza purificarea substantelor chimice solide, obtimite prin sinteza sau extrase din diferiti compuşi naturali. Recristalizarea unei substante. constă în dizolvarea acesteia sub formaa ei brută, la cald într-un solvent potrivit, purificarea solutiei prin filtrare şi separarea din nou a substantei din solutie sub formă cristalină, prin răcire, concentrare sau altă metodă. Cristalele obtinute se separă de solutia...

Pagina 3 din 7