Toate laboratoarele din domeniul Chimie Organica

 • Lacuri si vopsele - indrumar de laborator

  Lacuri si vopsele-laborator Utilizarea dispersorului DISSOLVER 492l Dispersorul 492l este un dispozitiv apt de produce dispersii coloidale cu particule foarte fine integrate la viteze mari in fluid precum si pentru amestecarea si macinarea unor materii solide in vopsele gata preparate prin dezintegrarea agregatelor de dimensiuni mari prin forte de forfecare corespunzatoare pentru a ajunge la particulele primare. Cele mai bune rezultate se obtin repsepctand ghidul de dimensiuni prezentat...

 • Analiza calitativa a aminoacizilor si proteinelor

  Tema: Determinarea activitatii enzimei polifenoloxidaza Oxidoreductazele , cea mai importanta clasa de enzime pentru industria alimentara, catalizeaza reactiile de oxidoreducere- hidrogenare si dehidrogenare. Din clasa oxidoreductazelor fac parte dehidrogenaze care catalizeaza reactii de oxidare biologica dupa urmatoarea schema: donor AH2+B↔A+BH2 ( Cataliza reactiilor de oxido-reducere) Dehidrogenazele sunt transportori intermediari ai hidrogenului si se divizeaza in doua grupe :...

 • Analiza Calitativa a Glucidelor si Proteinelor

  Pînă în prezent au fost studiate mai mult de 3000 enzime diferite. Enzimele se clasifică după tipul reacţiilor pe care le catalizează şi după substraturile asupra cărora acţionează. Denumirea enzimelor este alcătuită din trei părţi. Prima parte indică denumirea substratului asupra căruia acţionează enzima, a doua parte indică natura reacţiei catalizate şi a treia parte ─sufixul „aza”. De exemplu, polifenoloxidaza, piruvatdecarboxilaza, etc. Se deosebesc numai enzimele din clasa 3 –...

 • Mierea

  Întrucât la nivel mondial există tot mai mulţi oameni care se îndreaptă câtre un stil de viaţă sănătos, ceea ce implică şi o alimentaţie naturală, am pledat pentru această lucrare cu toată convingerea, pentru a evidenţia încă o dată, atât de valoroasa alimentaţie pe bază de miere şi produse apicole. Lucrarea de faţă reprezintă un studiu scurt asupra produselor apicole în general şi a mierii de albine în special, vrând să scoată în evidenţă necesitatea respectării condiţiilor de calitate...

 • Cristalizarea si Sublimarea

  1.Denumirea lucrării Sublimarea acidului benzoic 1. Modul de lucru Se ia 1 g de acid benzoic cu impurităţi, se mărunţeşte bine, se pune într-un strat uniform pe fundul unui creuzet de porţelan. Creuzetul se acoperă cu o hîrtie de filtru găurită, peste care se pune o pîlnie de sticlă cu gura în jos, care va servi ca refrigerent (fig-11). Creuzetul inferior se încălzeşte atent (lucrarea se efectuează în nişă), vaporii. de acid benzoic se vor depune sub formă de cristale pe...

 • Rasini Fenol-Formaldehidice

  Introducere Rasinile fenol-formaldehidice sunt produsi macromoleculari rezultati prin policondensarea fenolului cu formaldehida. Proprietatile lor depind de conditiile de obtinere si pot fi modificate prin impreganrea pe suporturi diverse. In functie de raportul molar fenol-formaldehida si de aciditatea mediului de reactive se pot obtine produsi cu proprietati diferite: -rasini de turnare(rezol) rezultate in raport molar fenol/formaldehida de 1 / 2-3, in cataliza bazica; -rasini pentru...

 • Determinarea Masei Moleculare Medii Ponderale a unei Fractiuni de Polistiren, prin Metoda Viscozimetrica

  Introducere. Scopul lucrarii Un polimer contine macromolecule cu mase moleculare foarte diferite. Deoarece proprietatile sale depind in mare masura de valoarea masei moleculare medii si de distributia acesteia, pentru determinarea distributiei a masei moleculare, polimerul se separa in fractiuni inguste, fiecare fractiune continand macromolecule cu mase moleculare cuprinse (aproximativ) intre anumite limite. Pentru fiecare fractiune se determina experimental masa moleculara, exprimata...

 • Alchilarea Benzenului cu Propena in Prezenta Clorurii de Aluminiu, in Sistemul Gaz-lichid

  Introducere Reactia de alchilare a benzenului cu propena se foloseste pentru obtinerea izopropilenului un produs important pentru industria petrochimica. Dezvoltarea industriei petrochimice a deschis noi posibilitati de valorificare a izopropilbenzenului. Astfel prin dehidrogenarea lui se obtine -metilstiren, utilizat in industria cauciucului si a maselor plastic, iar prin oxidarea lui se obtine hidroperoxidul de cumen.Dupa descoperirea reactiei de formare a acetone si fenolului prin...

 • Cromotografia

  1. Scopul lucrării De a face cunoştinţă cu metoda de identificare şi separare a substanţelor - cromatografia. De a efectua separarea unui amestec de substanţe prin metoda cromatografiei pe hârtie 2. Noţiuni teoretice Cromatografia reprezintă o metodă de separare a unui amestec de substanţe, care constă în deplasarea acestui amestec (faza mobilă) pe o fază staţionară. Pentru a cromatografia un amestec sunt necesare două faze în contact, una mobilă şi alta staţionară. Separarea este un...

 • Distilarea Simpla

  Scopul lucrării Separarea şi purificarea substanţelor lichide de impurităţi puţin volatile sau cu particole solide folosind distilarea simplă. Noţiuni teoretice Distilarea este un procedeu de separare sau purificare a subsanţelor lichide. Punctul de fierbere a unui lichid se numeşte temperatura la care presiunea vaporilor saturaţi deasupra lichidului devine egală cu presiunea atmsferică (punctul de fierbere depinde de valoare presiunii exterioare). Alcoolii sunt compusi hidrozolici ce...

 • Cristalizarea si Sublimarea

  1. Tema: Cristalizarea. 2. Scop: Purificarea substanţelor, prin separarea unei substanţe solide din soluţii suprasaturate sau din topituri la solidificare. 3. Utilaje şi materiale: păhar cu volumul de 100ml, 1g acid benzoic cu impurităţi, instalaţia pentru filtrarea soluţiilor încălzite ce constă din: păhar interior, păhar exterior, pâlnie cu hârtie de filtru, plasă şi arzător. 4. Schema instalatiei 5. Proprietăţi fizice şi chimice Acidul benzoic C6H5-COOH, se găseşte în natură în unele...

 • Distilare Fractionara

  1. Scopul : separarea in fracţii a amesteculuui de heptan - xilen şi determinarea compoziţiei fiecărei fracţii obţinute în prima şi a doua distilare, folosind digrama “Indecele de refracţie - compoziţie”. 2. Principalele noţiuni teoretice: Prin procedeul distilării simple nu se separă sufficient componentele unui amestec alcătuit din două sau mai multe lichide, chiar dacă diferenţa dintre punctele de fierbere e considerabilă.Pentru aceasta se aplică distilarea fracţionară. Distilarea...

 • Laboratoare Chimie

  1. ASPECTE GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA ÎN LABORATORUL DE CHIMIE 1.1. ACCIDENTE POSIBILE ŞI MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII Pentru experimentele de chimie se utilizează de cele mai multe ori substanţe chimice agresive (toxice, inflamabile, explozive) şi vase confecţionate din sticlă. Astfel, accidentele posibile în laboratorul de chimie se pot grupa în patru mari grupe: 1. Arsuri chimice şi termice. 2. Intoxicaţii, ca urmare a pătrunderii substanţelor chimice în organism prin: a)...

 • Chimie Organica

  Compozite nestructurale armate cu pulberi anorganice Scopul lucrãrii Obţinerea unui material compozit din rãşinã epoxidicã (matricea polimerã) şi pulbere de cretã (material de umpluturã). Introducere Incorporarea pulberilor anorganice în matricea polimerã poate urmãri îmbunãtãţirea anumitor proprietãţi mecanice sau modificarea proprietãţilor superficiale ale matricei. Umplutura, material cu un pret scãzut, contribuie la diminuarea semnificativã a preţului de cost al compozitului....

 • Petrochimie - Prepararea Stirenului prin Dehidrogenarea Etilbenzenului

  Consideratii generale privind dehidrogenarea etilbenzenului Reactia de dehidrogenare a etilbenzenului este realizata la temperaturi de 600-700° C, in faza vapori si in prezenta de vapori de apa, pe catalizatori metalici ( oxid de zinc sau oxid de fier ). C_6 H_5 –〖 C〗_2 H_5 C_6 H_5 – CH = 〖CH〗_2 + H_2 ∆H=28,7 Kcal/mol ∆Z=0 la T=628 ° C Reactia de dehidrogenare in faza de vapori fiind o reactie endoterma si avand loc cu cresterea numarului de moli este favorizata atat de temperaturi...

Pagina 1 din 3