Laboratoare Chimie

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest laborator prezinta Laboratoare Chimie.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 14 fisiere pdf de 39 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Chimie Organica

Extras din document

1. ASPECTE GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA

ÎN LABORATORUL DE CHIMIE

1.1. ACCIDENTE POSIBILE ŞI MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII

Pentru experimentele de chimie se utilizează de cele mai multe ori substanţe chimice agresive (toxice, inflamabile, explozive) şi vase confecţionate din sticlă. Astfel, accidentele posibile în laboratorul de chimie se pot grupa în patru mari grupe:

1. Arsuri chimice şi termice.

2. Intoxicaţii, ca urmare a pătrunderii substanţelor chimice în organism prin:

a) tubul digestiv;

b) aparatul respirator;

c) piele.

3. Traumatisme, sub forma de zgârieturi, înţepături, tăieri cu sticlă, lame metalice, etc.

4. Electrocutări, ca urmare a mânuirii incorecte a aparatelor electrice sau a utilizării aparatelor defecte, a cordoanelor sau legăturilor insuficient izolate, etc.

1.2. REGULI DE LUCRU ÎN LABORATORUL DE CHIMIE

Pentru buna desfăşurare a lucrărilor practice în laboratorul de chimie trebuiesc respectate următoarele reguli:

- orice persoană care lucrează în laborator trebuie să aibă halat de protecţie, cârpă de laborator, chibrituri sau brichetă;

- nu se va gusta nici o substanţă sau soluţie;

- în laborator nu se mănâncă, nu se bea, nu se fumează;

- păstrarea ordinii şi curăţeniei la locul de muncă şi în laborator;

- utilizarea vaselor curate şi intacte (neciobite, necrăpate);

- nu se vor amesteca la întâmplare substanţele ci numai în ordinea şi cantităţile prescrise în reţetă;

- mirosirea substanţelor gazoase se face prin aducerea vaporilor spre nas printr-o mişcare circulară a mâinii deasupra vasului;

- cu substanţele toxice şi iritante se lucrează numai sub nişă;

- transvazarea soluţiilor se face prin intermediul pâlniilor, iar a substanţelor solide prin intermediul spatulelor;

- diluarea acidului sulfuric se face prin adăugarea acestuia în apă, picătură cu picătură, sub continuă agitare şi răcire;

- surplusul de soluţie sau de substanţă solidă nu se reintroduce în ambalajele din care au fost scoase ci se aruncă sau se păstrează în vase speciale;

- nu se lucrează cu substanţe inflamabile (eter, benzen, sulfură de carbon, acetonă, alcooli) în prezenţa flăcărilor, încălzirea lor făcându-se pe băi de apă cu încălzire electrică;

- încălzirea soluţiilor conţinute în vase de sticlă se face prin aşezarea acestora pe un trepied cu sită de azbest. Eprubeta este singurul vas de sticlă care se poate încălzi

7

direct în flacără, iar în timpul experienţelor conţinutul nu trebuie să depăşească ½ din volumul său. Pereţii exteriori ai vaselor trebuie să fie uscaţi;

- mersul unei reacţii se observă prin pereţii laterali ai vasului sau ai eprubetei, iar gura acestora nu trebuie să fie îndreptată spre observator sau către vecini întrucât se pot produce accidente;

- cântărirea reactivilor se face punând substanţa pe o sticlă de ceas sau într-o fiolă de cântărire, nu direct pe talerul balanţei;

- reactivii care s-au prelins pe pereţii exteriori ai vasului sau pe mesele de lucru se şterg cu cârpa şi apoi se spală locul respectiv cu apă;

- soluţiile uzate, resturile de reactivi se vor arunca la chiuvetă în jet de apă, vasele se vor spăla de mai multe ori cu apă, detergent, amestecuri oxidante, se clătesc cu multă apă şi în final cu apă distilată;

- nu se aruncă la chiuvetă beţe de chibrituri, hârtie de filtru ori substanţe insolubile;

- obiectele confecţionate din sticlă se vor prinde prin intermediul unei cârpe de laborator sau a unui manşon de hârtie, iar cele confecţionate din metal prin intermediul unui cleşte metalic;

- aprinderea becurilor de gaz se face de la flacăra unui chibrit sau brichetă. Este interzisă aprinderea acestora cu bucăţele de hârtie aprinsă plimbată de la un bec la altul;

- nu se lasă nesupravegheate becurile de gaz aprinse şi nici experimentele de laborator;

- după terminarea lucrului se lasă locul de muncă curat, vasele spălate, becurile de gaz închise de la reţea, aparatele electrice deconectate de la prize, apa închisă.

Pentru reuşita experienţelor precum şi pentru ca laboratorul să fie un loc plăcut în care se desfăşoară activitatea se vor respecta şi următoarele reguli:

• păstrarea curăţeniei la locul de muncă;

• pe masa de lucru se vor găsi numai obiectele necesare lucrului şi caietul de observaţii;

• evitarea plimbărilor inutile prin laborator;

• supravegherea atentă şi continuă a experimentelor;

• păstrarea reactivilor în locurile stabilite. Imediat după utilizare se vor aşeza la locul lor pe rafturile din laborator;

• nu se vor schimba dopurile de la sticle între ele sau capacele de la borcane. Din sticlă se va turna de fiecare dată pe partea opusă etichetei;

• etichetele deteriorate se vor schimba ori de câte ori este nevoie;

• la plecarea din laborator se lasă locul de muncă în ordine, vasele cu care s-a lucrat curate;

• înainte de a părăsi laboratorul spălaţi-vă pe mâini!

1.3. TRUSA SANITARĂ DIN LABORATORUL DE CHIMIE

Trusa de laborator trebuie obligatoriu să conţină:

• apă oxigenată 3%;

• acid boric, soluţie 4%;

• acid acetic, soluţie 2%;

• carbonat acid de sodiu (bicarbonat de sodiu), soluţie 2%;

• permanganat de sodiu, soluţie 3-5%;

• tiosulfat de sodiu, soluţie 2%;

• tinctură de iod;

8

• jecolan;

• sulfamidă;

• spirt medicinal;

• alcool etilic 96%;

• vată hidrofilă;

• pansamente sterile;

• leucoplast;

• foarfecă;

• pipetă

Fisiere in arhiva (14):

 • Laboratoare Chimie
  • laborator 10_halogenarea.pdf
  • laborator 11_diazotare.pdf
  • laborator 12_metiloranj.pdf
  • laborator 13_p-NITROZODIMETILANILINA.pdf
  • laborator 14.pdf
  • Laborator 1_NTSM.pdf
  • laborator 2_DISTILAREA simpla_esterificarea.pdf
  • laborator 3_DISTILAREA FRACTIONAT_cicloxexena.pdf
  • laborator 4_DISTILAREA LA VID_sublimarea_ac fenoxiacetic.pdf
  • Laborator 5_antrenare vapori apa.pdf
  • laborator 6_Recristalizarea_Extractia.pdf
  • laborator 7_ acilarea_acetanilida.pdf
  • laborator 8_NITRAREA.pdf
  • laborator 9_reducerea.pdf