Geotehnica

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest laborator prezinta Geotehnica.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Constructii

Extras din document

1.Tema proiectului

Să se verifice terenul de fundare aflat sub fundaţia izolată a unui stâlp de beton armat cu dimensiunile de 30 x 40 cm a unei construcţii industriale încadrate în clasa a II-a de importanţă. Încărcarile de calcul transmise la nivelul fundaţiei sunt:

a) Gruparea fundamentală:

b) Gruparea specială:

2.Calculul presiunii convenţionale şi predimensionarea blocului de fundaţie

Se va alege o adâncime de fundare Df= -2.50 m. Conform conform fişei forajului anexata proiectului, unei adâncimi de -2,50 m îi corespunde un indice de consistenţă Ic=0,72 şi un indice al porilor e=0,69.

Conform fişei forajului şi algoritmului de determinare a valorilor de bază ale presiunii conventionale, prezentat în anexa proiectului, tabelul III.4.b) se va extrage sub forma urmatorului tabel valorile de baza ale presiunii convenţionale ale unui pamânt coeziv:

Indicele porilor e Indicele de consistenţă Ic=0,50 Indicele de consistenţă Ic=1,00

0,6 450 525

0,8 300 350

Prin interpolare, pentru adâncimea de fundare Df= -2.50 m şi pentru un indice de consistenţă Ic=0,72 şi un indice al porilor e=0,69 se va obţine o valoare a presiunii conventionale kPa, care va constitui presiunea de calcul în etapa predimensionării blocului de fundaţie.

Acestei valori de bază, conform „Normativului pentru proiectarea structurilor de fundare directă – NP 112 – 04 ” i se vor mai adăuga următorii coeficienţi de corecţie:

- CD – coeficient de corecţie cu adâncimea de fundare;

- CB – coeficient de corecţie cu lăţimea fundaţiei.

Valoarea lui CD se va determina cu relaţia:

unitatea de măsura fiind kPa, unde

- este un coefiecient corespunzător pământurilor coezive cu o plasticitate mare, şi care are conform tabelului III.5 anexat valoarea = 1,5.

- este greutatea volumică a straturilor situate deasupra nivelului tălpii fundaţiei, şi care conform fişei forajului are valoarea =18,5 kN/m .

Astfel va rezulta o valoare CD =13,87 kPa.

Pentru calculul corecţiei cu lăţimea fundaţiei CB se va considera o predimensionare valabilă unei presiuni convenţionale a terenului egală cu

kPa şi se vor considera dimensiunile blocului de fundaţie ca fiind egale, adică L=B. Astfel vom avea o presiune efectivă medie egală cu presiunea convenţinală de calcul, adică,

Coeficientul de corecţie cu lăţimea CB se va calcula cu relaţia

unde =0,05 este un coeficient ce caracterizează pământurile coezive şi pentru o valoare a lăţimii B=1,75 m se va obţine o valoare a lui CB = 15,37 kPa.

Dupa aplicarea celor doi coeficienţi de corecţie va rezulta o presiune convenţională de calcul Pconv = 440 kPa.

Pentru dimensionarea blocului de fundaţie, conform NP 112 – 04 se va adopta un raport al dimensiunilor L=2,10 m şi B=1,75 m.

3.Verificarea şi redimensionarea blocului de fundaţie.

3.1. Etapa verificării presiunii efective medii din încărcarea specială;

Condiţia care trebuie indeplinită este ca ;

unde se vor considera greutaţile volumice,

Se va obţine o valoare .

3.2. Etapa verificării presiunii maxime din încărcarea fundamentală;

Condiţia necesară este ca presiunea maxima din încărcarea fundamentală să îndeplinescă relaţia . Presiunea maxima din încarcarea fundamentală va fi dată de relaţia:

Astfel se va obţine o valoare a presiunii maxime din fundamentală

3.3 Etapa verificării presiunii maxime din încărcarea specială;

În calculul unei fundaţii se impune ca încărcările speciale transmise de aceasta să satisfacă relaţia , unde , presiunea efectivă medie din încărcarea specială fiind dată de relaţia:

Se va obţine o valoare .

În concluzie, fiind îndeplinite toate cele trei etape de verificare, nu este necesară o redimensionare a blocului de fundaţie, existenta asigurând o transmitere optima a eforturilor în terenul de fundare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Geotehnica.doc