Laboratoarele din domeniul Contabilitate

Monografie contabilă

O societate comercială are următoarea structură patrimonială: - concesiuni 1.600 lei - furnizori, 4.900 lei - T.V.A. de plată 2400 lei - clădiri, 23.000 lei - mijloace de transport 3.700 lei - Impozit pe venit 1.100 lei - clienți, 2.100 lei - datorii către asociați (asociați-conturi curente) 1.800 lei -... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Aplicație practică privind întocmirea balanței de verificare cu 4 serii de egalități

Societatea comercială „X” prezintă următoarea situație a patrimoniului la data de 01.01. exercițiul N (valori considerate ca fiind SOLDURI INIȚIALE): Echipamente tehnologice - 120.000 lei Produse finite - 5.000 Rezerve legale - 20.000 lei Construcții - 100.000 Clienți - 5.000 Credite bancare pe termen... citește mai departe

23 pagini Gratis Extras Preview

Expertiză contabilă

Determinarea profitului contabil: Venituri totale – Cheltuieli totale= 90.000 – 60.000 = 30.000 lei Determinarea rezultatului fiscal al exercitiului : Rezultatul fiscal = Rezultatul contabil + cheltuieli nedeductibile – venituri neimpozabile Cheltuielile nedeductibile sunt urmatoarele : -Cheltuieli cu ajustari... citește mai departe

2 pagini Gratis Extras Preview

Cheltuieli deductibile și cheltuieli deductibile limitat 2016 vs 2015

Prezentam mai jos diferentele dintre definirea cheltuielilor deductibile in versiunea actuala si cea valabila din 2016 a Codului Fiscal: Definirea cheltuielilor deductibile conform codului fiscal actual (aprobat prin Legea nr.571/2003): Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Bazele contabilității

Sa se intocmeasca cinci bilanturi initiale pentru societati comerciale care sa aiba in activ aproximativ 15-20 elemente si in pasiv aproximativ 15 elemente astfel: a. 2 exemple pentru societatile comerciale cu obiectul de activitate producerea de bunuri; Nr.crt. Simbol Denumire element Suma Nr.crt. Simbol Denumire... citește mai departe

22 pagini Gratis Extras Preview

Audit financiar teste

Teste grila - intrebari si raspunsuri - examen audit 1. Cum explicaţi necesitatea unui Cod etic în audit? Necesitatea Codului constă în : 1. necesitatea garantării unei calităţi optime a serviciilor; 2. conservarea încrederii publicului în profesie; 3. asigurarea protecţiei, atăt a profesionistului contabil căt... citește mai departe

34 pagini Gratis Extras Preview

Tranzacții și operații economice

Sa se calculeze soldul contului 5121 – “Conturi curente la banci” pe baza urmatoarelor informatii: SOLD INITIAL 8.000 um ; 1. se plateste impozitul pe profit 2.800 um ; 2. se primeste de la un client un avans de 13.700 um ; 3. se incaseaza de la banca un credit pe 5 ani in valoare de 8.500 um ; 4. un actionar... citește mai departe

28 pagini Gratis Extras Preview

Analiza venitului de vânzări

Structura veniturilor din vînzări pe tipuri de activitate operaţională la întreprinderea variantei II Tabelul 1.1 Tipuri de activitate operațională Suma veniturilor din vînzări,lei Ritmul creșterii față de anul precedent, % Ponderea Devierea ponderii, % Anul precedent Anul de gestiune Anul precedent... citește mai departe

48 pagini Gratis Extras Preview

Probleme la Contabilitate

Tema1: Metode clasice de contabilitate si de calculatia costurilor Metodele clasice se caracterizeaza prin aceea ca in procesul de determinare a costului se include atit consumurile directe generate de fabricarea produselor si serviciilor cit si consumurile indirect aferente sectiilor de producer. In final se... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Raport de Audit

1. INTRODUCERE Echipa de auditare a fost constituită din: X , auditor intern; Misiunea s-a efectuat în baza Ordinului de serviciu nr. 2921/15.03.2010 Cadrul legal al actiunii de auditare l-a reprezentat: - Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern; - OMFP nr. 38/15.01.2003 pentru aprobarea Normelor... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Preview

Studii de Caz la Managmentul Financiar

Studiul de caz nr.1 Tema : ”Constituirea fondurilor de acumulare „ SRL”Farmacia Bucuresti ” a decis sa constituie un fond de acumulare a carui rata sa constituie 7% Aceasta urma sa se realizeze prin depunerea la un cont de depozit a cite 2000000 u.m. la finele , si respectiv ,inceputul anului , ceea ce trebuie sa... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Aprecierea atractivității investiționale prin intermediul analizei ratelor financiare

1. Situaţia patrimonială a entităţii. Analiza situaţiei patrimoniale începe, de regulă, cu analiza evoluţiei actvielor în timp. Aprecierea activelor însă se efectuează în raport cu evoluţia în dimanică a veniturilor din vînzări şi a rezultatului financiar (profitului) pînă la impozitare. Se compară ritmurile de... citește mai departe

23 pagini Gratis Extras Preview

Ghid de Utilizare a Programului Trendix - Modulul Mijloace Fixe

6. MIJLOACE FIXE 6.1. Configurarea modulului Mijloace Fixe (Fig. 1) se face prin opţiunile următoare: - luna contabilă (se alege doar prima dată, ulterior schimbarea lunii urmând să se facă prin apăsarea butonului Trecere la luna următoare/Revenire la luna anterioară) - caseta Mijloc Fix Amortizat în luna... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Aplicație privind interfața contabilitate financiară-contabilitate de gestiune SC Beta SRL

S.C. Beta S.R.L. executa doua produse finite A si B. Procesul de productie este organizat in doua sectii S1 si S2. In sectia S1 se obtin 8000 kg de semifabricat N. Produsul A este obtinut prin prelucrarea a 5000 kg din semifabricatul N in sectia S2, in timp ce produsul B este obtinut prin prelucrarea a 3000 kg din... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Preview

Relația dintre contabilitatea financiară și de gestiune

Inter-relaţia dintre contabilitatea financiară şi contabilitatea de gestiune O întreprindere fabrică 4 produse “A 300 g”, “B 260 g”, “C 200 g” şi “D 430 g”. Structura organizatorică include 1 secţie de producţie, un magazin, o autobază şi un sediu administrativ. Centralizatorul producţiei realizate se prezintă în... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview