Toate laboratoarele din domeniul Contabilitate

 • Aplicatie practica privind intocmirea balantei de verificare cu 4 serii de egalitati

  Societatea comercială „X” prezintă următoarea situație a patrimoniului la data de 01.01. exercițiul N (valori considerate ca fiind SOLDURI INIȚIALE): Echipamente tehnologice - 120.000 lei Produse finite - 5.000 Rezerve legale - 20.000 lei Construcții - 100.000 Clienți - 5.000 Credite bancare pe termen lung - 130.000 lei Conturi la banci în lei - 75.000 lei Furnizori - 10.000 Materii prime 5.000 Capital subscris vărsat - 150.000 În cursul exercițiului financiar,...

 • Expertiza contabila

  Determinarea profitului contabil: Venituri totale – Cheltuieli totale= 90.000 – 60.000 = 30.000 lei Determinarea rezultatului fiscal al exercitiului : Rezultatul fiscal = Rezultatul contabil + cheltuieli nedeductibile – venituri neimpozabile Cheltuielile nedeductibile sunt urmatoarele : -Cheltuieli cu ajustari pentru deprecierea activelor imobilizate:2.000 lei; - Cheltuieli de sponsorizare:3.000 lei; - Cheltuieli cu dobanzile:500 lei,din diferente de curs nefavorabil: 500 lei;...

 • Cheltuieli deductibile si cheltuieli deductibile limitat 2016 vs 2015

  Prezentam mai jos diferentele dintre definirea cheltuielilor deductibile in versiunea actuala si cea valabila din 2016 a Codului Fiscal: Definirea cheltuielilor deductibile conform codului fiscal actual (aprobat prin Legea nr.571/2003): Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare. Sunt cheltuieli efectuate in scopul...

 • Bazele Contabilitatii

  Sa se intocmeasca cinci bilanturi initiale pentru societati comerciale care sa aiba in activ aproximativ 15-20 elemente si in pasiv aproximativ 15 elemente astfel: a. 2 exemple pentru societatile comerciale cu obiectul de activitate producerea de bunuri; Nr.crt. Simbol Denumire element Suma Nr.crt. Simbol Denumire element Suma 1 109 Actiuni proprii 50.000 1 1011 Capital subscris nevarsat 120.000 2 207 Fond comercial 5.000 2 105 Rezerve din reevaluare 2.000 3 2111 Terenuri 20.000 3 106...

 • Audit Financiar Teste

  Teste grila - intrebari si raspunsuri - examen audit 1. Cum explicaţi necesitatea unui Cod etic în audit? Necesitatea Codului constă în : 1. necesitatea garantării unei calităţi optime a serviciilor; 2. conservarea încrederii publicului în profesie; 3. asigurarea protecţiei, atăt a profesionistului contabil căt şi a terţilor beneficiari sau utilizatori ai serviciilor acestuia; 4. confirmarea de autoritate a lucrărilor efectuate de profesioniştii contabili; 5. necesitatea asigurării...

 • Tranzactii si Operatii Economice

  Sa se calculeze soldul contului 5121 – “Conturi curente la banci” pe baza urmatoarelor informatii: SOLD INITIAL 8.000 um ; 1. se plateste impozitul pe profit 2.800 um ; 2. se primeste de la un client un avans de 13.700 um ; 3. se incaseaza de la banca un credit pe 5 ani in valoare de 8.500 um ; 4. un actionar depune in contul deschis la banca suma de 400 um; 5. se plateste un furnizor in valoare de 6.300 um; 6. se acorda unui salariat suma de 2.000 um pentru a pleca in delegatie; 7....

 • Analiza Venitului de Vanzari

  Structura veniturilor din vînzări pe tipuri de activitate operaţională la întreprinderea variantei II Tabelul 1.1 Tipuri de activitate operațională Suma veniturilor din vînzări,lei Ritmul creșterii față de anul precedent, % Ponderea Devierea ponderii, % Anul precedent Anul de gestiune Anul precedent Anul de gestiune A 1 2 3=2/1*100 4=rd1/rd4*100 5 6=5-4 Vînzarea produselor finite 44083657 62607996 142,02 76,24 80,34 4,10 Comercializarea mărfurilor 13646784 15185819...

 • Probleme la Contabilitate

  Tema1: Metode clasice de contabilitate si de calculatia costurilor Metodele clasice se caracterizeaza prin aceea ca in procesul de determinare a costului se include atit consumurile directe generate de fabricarea produselor si serviciilor cit si consumurile indirect aferente sectiilor de producer. In final se determina un cost complet adica consumurile directe + consumurile indirect. La metodele clasice se refera: - metoda globala(simpla); -metoda pe comenzi; -metoda pe faze. 1. metoda...

 • Raport de Audit

  1. INTRODUCERE Echipa de auditare a fost constituită din: X , auditor intern; Misiunea s-a efectuat în baza Ordinului de serviciu nr. 2921/15.03.2010 Cadrul legal al actiunii de auditare l-a reprezentat: - Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern; - OMFP nr. 38/15.01.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale de aplicare a Legii nr. 672/2002. -OMEC 5281/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice Durata misiunii de audit: 10.04.2010- 30.04.2010; Perioada...

 • Studii de Caz la Managmentul Financiar

  Studiul de caz nr.1 Tema : ”Constituirea fondurilor de acumulare „ SRL”Farmacia Bucuresti ” a decis sa constituie un fond de acumulare a carui rata sa constituie 7% Aceasta urma sa se realizeze prin depunerea la un cont de depozit a cite 2000000 u.m. la finele , si respectiv ,inceputul anului , ceea ce trebuie sa aiba loc timp de 8 ani Care va fi suma in fondul de acumulare a intreprinderii la finele perioadei ? Rezolvare : 1.Calculam FV postnumerando a sumei depuse la sfirsitul...

 • Aprecierea Atractivitatii Investitionale prin Intermediul Analizei Ratelor Financiare

  1. Situaţia patrimonială a entităţii. Analiza situaţiei patrimoniale începe, de regulă, cu analiza evoluţiei actvielor în timp. Aprecierea activelor însă se efectuează în raport cu evoluţia în dimanică a veniturilor din vînzări şi a rezultatului financiar (profitului) pînă la impozitare. Se compară ritmurile de modificare a acestora în timp. Raportul optimal dintre cei trei indicatori este considerat: RPI >RVV > RA > 100%, unde: RPI – ritmul de modificare a profitului pînă la...

 • Ghid de Utilizare a Programului Trendix - Modulul Mijloace Fixe

  6. MIJLOACE FIXE 6.1. Configurarea modulului Mijloace Fixe (Fig. 1) se face prin opţiunile următoare: - luna contabilă (se alege doar prima dată, ulterior schimbarea lunii urmând să se facă prin apăsarea butonului Trecere la luna următoare/Revenire la luna anterioară) - caseta Mijloc Fix Amortizat în luna intrării ; - caseta Trecerea în rezervă după amortizare; - gradul de utilizare a mijloacelor fixe. Fig. 1 6.2. În cadrul submeniului Mişcări (Fig. 2) se introduc datele fiecărui...

 • Aplicatie Privind Interfata Contabilitate Financiara-Contabilitate de Gestiune SC Beta SRL

  S.C. Beta S.R.L. executa doua produse finite A si B. Procesul de productie este organizat in doua sectii S1 si S2. In sectia S1 se obtin 8000 kg de semifabricat N. Produsul A este obtinut prin prelucrarea a 5000 kg din semifabricatul N in sectia S2, in timp ce produsul B este obtinut prin prelucrarea a 3000 kg din semifabricatul N, tot in sectia S2. Productia in curs de executiela inceputul de gestiune este prezentata in tabelul nr. 1. Tabulul nr. 1. Productia in curs de executie la...

 • Relatia dintre Contabilitatea Financiara si de Gestiune

  Inter-relaţia dintre contabilitatea financiară şi contabilitatea de gestiune O întreprindere fabrică 4 produse “A 300 g”, “B 260 g”, “C 200 g” şi “D 430 g”. Structura organizatorică include 1 secţie de producţie, un magazin, o autobază şi un sediu administrativ. Centralizatorul producţiei realizate se prezintă în formă simplificată: DETALIERE DOCUMENT Gestiunea: 1 - Produse finite Nr. Crt. Denumire produs Cod produs UM. Cont Cantitate Preţ unit. -lei- Valoare - lei - Intrare : 11 1...

 • Bazele Contabilitatii

  Lucrarea 1. Reprezentarea cifrica a miscarilor de valori ca un bilant mobil O societate comerciala care se ocupa cu comertul de marfuri la cost de achizitie prezenta la data de 1 ianuarie 2007 urmatoarea situatie a elementelor patrimoniale: - casa in lei 700 - credite bancare pe termen lung 77000 - efecte de platit 1000 - furnizori 1200 - marfuri 1100 - avansuri acordate personalului 2000 - personal salarii datorate 3500 - clienti 500 - capital subscris varsat 20000 - capital...

Pagina 1 din 3