Analiza Venitului de Vanzari

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest laborator prezinta Analiza Venitului de Vanzari.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 17 fisiere docx de 48 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Structura veniturilor din vînzări pe tipuri de activitate operaţională la întreprinderea variantei II

Tabelul 1.1

Tipuri de activitate

operațională

Suma veniturilor din

vînzări,lei

Ritmul creșterii

față de

anul precedent,

% Ponderea Devierea

ponderii,

%

Anul

precedent

Anul de

gestiune

Anul

precedent Anul de

gestiune

A 1 2 3=2/1*100 4=rd1/rd4*100 5 6=5-4

Vînzarea produselor finite 44083657 62607996 142,02 76,24 80,34 4,10

Comercializarea mărfurilor 13646784 15185819 111,28 23,60 19,49 -4,11

Prestarea serviciilor 93448 132323 141,60 0,16 0,17 0,01

Total venituri din vinzări 57823889 77926138 134,76 100,00 100,00 X

Din datele prezentate în tabelul 1.1, rezultă că activitatea operaţională a SA „Cahul Pan” e multilateral diversificată şi cuprinde 3 direcţii componente: producerea, comercializarea mărfurilor, precum şi prestează servicii. In componenţa tipurilor de activitate operaţională ca genul principal se evidenţiază producerea, cota căreia este prodominantă și crescătoare (de la 76,24 în anul precedent la 80,34% în anul de gestiune).

Creştere faţă de anul precedent a mai înregistrat veniturile din prestarea serviciilor, ritmul căreia este de 141,60%, ponderea căruia a crescut de la 0,16% la 0,17% în anul de gestiune.

Totodată se observă o micşorare a ponderii veniturilor din comercializarea mărfurilor cu 4,11 puncte procentuale, de la 23,60% în anul precedent la 19,49% în anul de gestiune, ritmul creşterii a căruia e de 111,28%.

Analiza verticală a Raportului privind rezultatele financiare

Tabelul 1.6

Indicatorii Anul precedent Anul de gestiune

Suma,lei Cota,% Suma,lei Cota,%

1 2 3 4 5

Venitul din vînzări 57823889 100 77926138 100

Costul vînzărilor 45254549 78,26 63657417 81,69

Profit brut(piredere globală) 12569340 21,74 14268721 18,31

Alte venituri operaționale 510290 0,88 1221074 1,57

Cheltuieli comerciale 4770095 8,25 4762987 6,11

Cheltuieli generale și administrative 5233503 9,05 4759269 6,11

Alte cheltuieli operaționale 795444 1,38 3485995 4,47

Rezultalul din activitatea operațională: profit(pierdere) 2280588 3,94 2482544 3,19

Rezultalul din activitatea de investiții :profit(pierdere) 559405 0,97 637 0,00082

Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere) 42349 0,07 -16415 -0,02

Rezultatul din activitatea econonico-financiară: profit (pierdere) 2882342 4,98 2466766 3,17

Rezultatul excepțional:profit(pierdere) 0 0,00 0 0,00

Profit (pierderea) perioadei de gestiune pînă la impozitare 2882342 4,98 2466766 3,17

Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit 593867 1,03 -1254039 -1,61

Profit net (pierdere netă) 2288475 3,96 3720805 4,77

Datele reflectate în tabelul 1.6 reflectă insuficienţa veniturilor din vînzări, generate de SA „Cahul Pan” în cursul anului de gestiune, precum şi în cel precedent pentru acoperirea consumurilor şi cheltuielilor. In comparaţie cu anul precedent se observă o creștere a consumurilor şi cheltuielilor din activitatea operaţională în raport cu mărimea venitului din vînzări de la 96,94% (78,26+8,25+9,05+1,38) la 98,38% (81,69+6,11+6,11+4,47).

Ultimul fapt a condiționat reducerea cotei profitului din activitatea operațională în totalul venitului din vînzări, de la 3,94% la 3,19%. Această tendință negativă a constituit și principala cauză a formării profitului net, ce alcătuiește in anul de gestiune 4,77% din venitul din vînzări, spre deosebire de anul precedent, cînd SA „Cahul Pan” a obținut profit net în mărime relativă de 3,96%.

Fisiere in arhiva (17):

 • Analiza Venitului de Vanzari
  • Tema 1 Analiza venitului din vinzari CP.docx
  • Tema 2 Analiza formarii profitului CP.docx
  • Tema 3 Analiza repartizarii profitului CP.docx
  • Tema 4 Analiza rentabilitatii profitului CP (2).docx
  • Tema 4.1 Analiza rentabilitatii economice si financiare CP.docx
  • Tema 4.2 Analiza rentabilitatii capitalului propriu CP.docx
  • Tema 5 Analiza rentabilitatii economice si financiare CP.docx
  • Tema 5 Analiza situatiei patrimoniale CP (3)(concluzii).docx
  • Tema 5 Analiza situatiei patrimoniale CP.docx
  • Tema 6 Analiza rentabilitatii capitalului propriu CP.docx
  • Tema 6 Analiza rotatiei activelor CP.docx
  • Tema 6 Analiza situatiei patrimoniale CP (3).docx
  • Tema 6 Analiza situatiei patrimoniale CP.docx
  • Tema 7 Analiza rotatiei activelor CP.docx
  • Tema 7 Analiza surselor de finantare ale activelor CP.docx
  • Tema 8 Analiza surselor de finanttare ale activelor CP.docx
  • Tema 9 Analiza lichiditatii.docx