Aprecierea Atractivitatii Investitionale prin Intermediul Analizei Ratelor Financiare

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest laborator prezinta Aprecierea Atractivitatii Investitionale prin Intermediul Analizei Ratelor Financiare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 23 de pagini .

Profesor: Cojocaru Maria , Turcanu Sergiu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

1. Situaţia patrimonială a entităţii.

Analiza situaţiei patrimoniale începe, de regulă, cu analiza evoluţiei actvielor în timp. Aprecierea activelor însă se efectuează în raport cu evoluţia în dimanică a veniturilor din vînzări şi a rezultatului financiar (profitului) pînă la impozitare. Se compară ritmurile de modificare a acestora în timp. Raportul optimal dintre cei trei indicatori este considerat:

RPI >RVV > RA > 100%,

unde: RPI – ritmul de modificare a profitului pînă la impozitare, %

RVV - ritmul sporului veniturilor din vînzări, %

RA – rimtul de modificare a valorii activelor, %

În calitate de sursă informaţională pentru analiza situaţiei patrimoniale serveşte bilanţul contabil (forma nr.1) şi raportul despre profit şi pierdere (forma nr.2).

Tabelul 1. Analiza mărimii şi evoluţiei patrimoniului SRL „ Farmacia Bucuresti ” în perioada 2008-2009

Nr.

crt. Indicatori La finele anului, lei Ritmul creşterii, %

2008 2009

1. Valoarea totală a activelor 730900 1068532 146.2

2. Venituri din vînzări 489453 429618 87.8

3. Profitul perioadei de gestiune pînă la impozitare ( 21805 ) 457882 96.9

Concluzie:

In baza datelor din tabelul 1” Analiza marimii si evolutiei patrimoniului SRL „ Farmacia Bucuresti ” se constata o majorare a valorii totatle a activelor in anul curent fata de anul precedent de la 730900 lei la 1068532 lei sau cu 46.2 % ceea ce se apreciaza pozitiv.

Intreprinderea in cauza mai inregistreaza si o diminuare a venitului din vinzari de la 489453 lei la 429618 lei sau cu 12.2 p.p. , aceasta crestere fiind justificata prin utilizarea ineficienta a acivelor intreprinderii.

De mentionat este faptul ca desi profitul perioadei de gestiune pina la impozitare inregistreaza o crestere in marime absoluta in anul curent comparativ cu anul precedent de la (21805) lei la 45782 lei , iar in marime relativa acesta scade cu 3.1 p.p.

Analiza pe verticală a patrimoniului se va efectua în baza tabelului 2.

Tabelul 2. Analiza structurii patrimoniului SRL „ Farmacia Bucuresti ” pentru anii 2008-2009

Grupa activelor Anul 2008 Anul 2009 Devierea cotei, %

lei Cota, % lei Cota, %

Active nemateriale 3834 0.5 1176 0.11 -0.41

Active materiale pe termen lung 635570 86.96 970907 90.68 +3.9

Active financiare pe termen lung - - - - -

Stocuri de mărfuri şi materiale 51363 7.03 52896 4.96 -2.07

Creanţe pe termen scurt 36613 5.01 26838 2.51 -2.5

Mijloace băneşti 3438 0.47 16366 1.53 +1.06

Alte active curente 82 0.01 349 0.03 +0.02

Total active 730900 100,0 1068532 100,0 x

Concluzie:

Informatia continuta in tabelul „ Analiza structurii patrimoniului SRL „Farmacia Bucuresti ” pentru anii 2008-2009 ” observam o crestere a patrimoniului in anul curent fata de anul precedent de la 730900 lei la 1068532 lei , ceea ce se apreciaza pozitiv.

Daca la inceputul anului activele nemateriale inregistrau la intreprinderea in cauza 3834 lei , adica o pondere de 0.5 % , atunci la sfirsitul anului acestea scad la 1176 lei , ponderea constituind deja 0.11%

La cresterea activelor a contribui atit activele materiale pe termen lung cu o deviere a cotei de 3.9 % (detinind ponderea cea mai mare ), stocurile de marfuri si materiale care s-au modificat de la 51363 lei la 52896 lei , cresterea mijloacelor banesti de la 3438 lei la 16366 lei precum si alte active curente care s-au modificat de la 82 lei in anul precedent la 349 lei in anul curent

Fisiere in arhiva (1):

  • Aprecierea Atractivitatii Investitionale prin Intermediul Analizei Ratelor Financiare.doc

Alte informatii

Universitatea de Stat din Moldova Facultatea Ştiinţe Economice Catedra: Contabilitate şi Informatică Economică