Cheltuieli deductibile si cheltuieli deductibile limitat 2016 vs 2015

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest laborator prezinta Cheltuieli deductibile si cheltuieli deductibile limitat 2016 vs 2015.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 4 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Prezentam mai jos diferentele dintre definirea cheltuielilor deductibile in versiunea actuala si cea valabila din 2016 a Codului Fiscal:

Definirea cheltuielilor deductibile conform codului fiscal actual (aprobat prin Legea nr.571/2003):

Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare.

Sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri si:

a) cheltuielile cu achizitionarea ambalajelor;

b) cheltuielile efectuate pentru protectia muncii si cheltuielile efectuate pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale;

c) cheltuielile reprezentand contributiile pentru asigurarea de accidente de munca si boli profesionale si cheltuielile cu primele de asigurare pentru asigurarea de riscuri profesionale;

d) cheltuielile de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei, produselor sau serviciilor;

e) cheltuielile de transport si de cazare in tara si in strainatate;

f) contributia la rezerva mutuala de garantare a casei centrale a cooperativelor de credit;

g) taxele de inscriere, cotizatiile si contributiile obligatorii, precum si contributiile pentru fondul destinat negocierii contractului colectiv de munca;

h) cheltuielile pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului angajat;

i) cheltuielile pentru marketing, studiul pietei;

j) cheltuielile de cercetare, precum si cheltuielile de dezvoltare care nu indeplinesc conditiile de a fi recunoscute ca imobilizari necorporale din punct de vedere contabil;

k) cheltuielile pentru perfectionarea managementului, a sistemelor informatice, introducerea, intretinerea si perfectionarea sistemelor de management al calitatii, obtinerea atestarii conform cu standardele de calitate;

l) cheltuielile pentru protejarea mediului si conservarea resurselor;

m) taxele de inscriere, cotizatiile si contributiile datorate catre camerele de comert si industrie, organizatiile sindicale si organizatiile patronale;

n) pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor neincasate;

o) cheltuielile efectuate de operatorii economici cu evaluarea/reevaluarea activelor fixe corporale care apartin domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale;

p) cheltuielile efectuate de operatorii economici cu inscrierea in cartile funciare sau cartile de publicitate imobiliara;

q) cheltuielile inregistrate ca urmare a restituirii subventiilor primite de la Guvern, agentii guvernamentale si alte institutii nationale si internationale;

r) cheltuielile cu beneficiile acordate salariatilor in instrumente de capitaluri cu decontare in numerar la momentul acordarii efective a beneficiilor.

Conform Noului Cod Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015), definitia cheltuielilor deductibile este:

Pentru determinarea rezultatului fiscal sunt considerate cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate in scopul desfasurarii activitatii economice, inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare, precum si taxele de inscriere, cotizatiile si contributiile datorate catre camerele de comert si industrie, organizatiile patronale si organizatiile sindicale.

Cheltuielile cu salariile si cele asimilate salariilor sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal cu exceptia cheltuielilor cu deductibilitate limitata si a cheltuielilor nedeductibile.

Prin urmare, in Noul Cod Fiscal regasim cheltuielile deductibile contopite intr-o definitie cu accesptiune mai larga.

Fisiere in arhiva (1):

  • Cheltuieli deductibile si cheltuieli deductibile limitat 2016 vs 2015.doc