Toate laboratoarele din domeniul Drept Civil

  • Mijloace juridice de aparare ale promitentului-cumparator prin intermediul cartii funciare

    Antecontractul (promisiunea) de vânzare-cumpărare este actul juridic prin care o persoană, denumită promitent-vânzător se obligă să vândă în viitor un imobil, în schimbul unui preț, din care la data încheierii antecontractului sau promisiunii, promitentul-cumpărător achită un avans. Unul din mijloacele juridice prin care promitentul-cumpărător se poate apăra prin intermediul cărții funciare pentru eventualitatea în care promitentul-vânzător nu realizează construcția sau încheie ulterior o...

  • Spetele 1,3,5,7,9,11,13,15

    1. VM a depus cererea de chemare în judecată împotriva AM și SU cu privire la anularea contractului de vânzare-cumpărare. În motivare a indicat că la 16 septembrie 2004, între AM și SU, a fost încheiat un contract de vânzare-cumpărare a apartamentului nr. 22 din str. AB, nr. , or. Telenești. Contractul menționat este pasibil de anulare din motivul că VM, ca rezultat al divorțului cu pârâta AM, a devenit proprietar al unei părți din apartamentul menționat. Acest apartament era alcătuit din...

  • Drept Civil Semestrul 1 An 1

    DREPT CIVIL –SEM 1 AN 1 D.A.P. BUCURESTI, AN 1 SEM.1 SPECIALIZAREA DREPT GRILA 2008/2009drept civil, an 1, partea generala 2008/2009 MULTIPLE CHOICE 1. Care sunt deosebirile dintre nulitatea relativa si nulitatea absoluta? a. poate fi invocatã de oricine are interes b. este intotdeauna imprescriptibila extinctiv c. poate fi confirmatã ANS: C 2. Care este regimul juridic al nulitatii relative spre deosebire de nulitatea absoluta? a. desfiinteaza in parte efectele actului juridic...