Spetele 1,3,5,7,9,11,13,15

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest laborator prezinta Spetele 1,3,5,7,9,11,13,15.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 7 pagini .

Profesor: Ion Mecanic

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept Civil

Extras din document

1. VM a depus cererea de chemare în judecată împotriva AM și SU cu privire la anularea contractului de vânzare-cumpărare.

În motivare a indicat că la 16 septembrie 2004, între AM și SU, a fost încheiat un contract de vânzare-cumpărare a apartamentului nr. 22 din str. AB, nr. , or. Telenești. Contractul menționat este pasibil de anulare din motivul că VM, ca rezultat al divorțului cu pârâta AM, a devenit proprietar al unei părți din apartamentul menționat. Acest apartament era alcătuit din patru odăi și s-a format din reamenajarea a două apartamente, nr. 22 și nr. 23 din str. AB nr.2.

Pârâta, fără a anunța pe fostul soț, a vândut partea sa din apartament, încălcând dispozițiile art. 325; 739; 794;795, ale Codului Civil.

Rezolvare:

Reclamantul în această cauză civilă este VM, co-pârâții AM și SU. VM cere în esență ca contractul de vânzare-cumpărare să fie lovit de nulitate, dat fiind faptul că anularea se prezintă ca un efect al nulității (lămurirea putem să o găsim: Astfel, alt efect al nulităţii actului juridic este (sau poate fi) anularea actului juridic subsecvent ca urmare a anulării actului juridic iniţia - HOTĂRÎREA PLENULUI CSJ RM, cu privire la aplicarea de către instanţele de judecată a legislaţiei ce reglementează nulitatea actului juridic civil nr.1 din 07.07.2008).

Problema acestei spețe este dacă AM a avut dreptul sau nu de a înstrăina partea din apartamentul comasat, și dacă a fost legală comasarea, adică dacă apariția unui bun imobil nou prin comasare a fost legală, pentru ca reclamantul VM să poată pretinde dreptul de preemțiune, asupra bunului coproprietate comună pe cote-părți, fosta coproprietate în devălmășie conform speței.

Prin comasarea bunurilor imobile conform Legii Nr. 354 cu privire la formarea bunurilor imobile, înțelegem o modalitate de formare a unui bun imobil prin unirea a două sau mai multor bunuri imobile înregistrate având hotare comune, inclusiv hotare ce trec pe peretele comun, aparţinând unuia şi aceluiaşi proprietar sau aflându-se în proprietatea comună a aceloraşi persoane, la cererea lor (art. 12, alin.1 Legea nr. 354). Același articol aliniatul 2 reglementează că pot fi comasate numai bunurile imobile proprietate comună în devălmăşie sau numai bunurile imobile proprietate comună în diviziune. Temei pentru înregistrarea bunului imobil format prin comasare servesc actele ce confirmă drepturile asupra bunurilor imobile iniţiale, decizia de formare a bunului imobil şi planul cadastral sau geometric al bunului imobil format (art. 2, alin. 3 Legea nr.354). Astfel comasare a putut avea loc în cadrul familie acestor doi subiecți, presupunem că au respectat toate celelalte acte procedurale pentru înregistrarea noului bun imobil.

A doua problemă este dreptul lui VM de a solicita instanței ca contractul de vânzare-cumpărare a unui bun imobil dintre AM si SU.

Consider că conform cu art. 352– Dreptul de preemțiune alin. 3 din CC RM, VM are tot dreptul de acționa în instanța de judecată pe AM pentru a i se atribuie drepturile și obligațiile de cumpărător, dacă nu sa scurs termenul de 3 luni de la data transmiterii bunului în proprietate în urma încheierii contractului de vânzare-cumpărare. Dat fiind că nu este specificat în speța dată dacă sa scurs, sau dacă nu acest termen, rămân la părerea că acțiunea lui VM va fi admisă ca fondată de către instanța de judecată.

Fisiere in arhiva (1):

  • Spetele 1,3,5,7,9,11,13,15.docx

Alte informatii

Spete la drept civil.