Toate laboratoarele din domeniul Drept

 • Teste grila licenta drept

  1. Vânzarea este un contract în principiu cu titlu oneros, cumulativ; 2. Vânzarea este un act juridic bilateral; / contarct bilateral (sinalagmatic); 3. Prin vânzare se strămută dreptul de proprietate sau un alt drept real ori de creanță; 4. Transmiterea dreptului de proprietate este de natura vânzării; 5. Nu pot face obiectul vânzării drepturile personale nepatrimoniale; / drepturile patrimoniale cu caracter strict personal; 6. Contractul de vânzare este, în principiu, consensual, dar...

 • Aplicatii Drept Penal

  Aplicatii 1. În ce constă obiectul dreptului penal ? Obiectul dreptului penal este reprezentat de relaţiile de apărare socială ce se nasc între membri societăţii cu scopul de a se respecta drepturile şi libertăţile persoanei şi ordinea publică. 2. Care sunt caracterele dreptului penal ? Dreptul penal prezintă trei caractere: - Caracterul autonom, reprezentat de faptul că dreptul penal are un obiect propriu de reglementare şi anume relaţiile de apărare socială, precum şi anumite...

 • Avortul

  Problematica avortului, cu aspectele implicate de către acesta, ce cuprind dreptul la viaţă, dreptul la alegere, sănătatea individuală, efectele asupra moralităţii societăţii au susccitat mai ales în a doua jumatate a secolului XX discuţii foarte aprinse. Evident că aceste discuţii nu puteau fi finalizate altfel decât sub forma unor legi care să reglementeze acest aspect foarte delicat. Însă aici apare, de fapt, problema cea mai complicată, şi anume, definitivarea unei legi care să respecte o...

 • Spete - Drept Privat Roman

  Speta nr. 1 Negustorul grec Palamas, peregrin obisnuit, soseste in anul 10 iHr. la Roma pentru a comercializa vinuri. In noaptea sosirii sale, cetateanul roman Titus ii fura caruta cu vinuri. Hotul este urmarit de sclavii negustorului care, astfel, afla unde acesta locuieste. Palamas ii solicita lui Titus inapoierea carutei dar acesta refuza sa dea curs cererii. In consecinta, Palamas decide sa-l cheme pe Titus in fata justitiei. Cerinte: a) Unde si in fata cui se va judeca procesul? b)...

 • Recidiva - Spete

  SPETE CONTOPIREA PEDEPSELOR. MODIFICARI DE PEDEPSE. INSTANTA COMPETENTA - DREPT PENAL Instanta competenta sa dispuna contopirea pedepselor aplicate prin hotarari definitive, potrivit art. 449 alin. (2) Codul de procedura penala , este instanta de executare a ultimei hotarari sau, in cazul cand cel condamnat se afla in stare de detinere, instanta corespunzatoare in a carei circumscriptie se afla locul de detinere, indiferent daca aceasta instanta este ierarhic inferioara instantei de...

 • Spete Rezolvate - Legislatia Muncii

  STUDIU DE CAZ NR. 1 I.C. inginer petrolist, angajat al unei rafinării româneşti, a îndeplinit în perioada 01.10.2005-31.12.2005 sarcini de serviciu într-o ţară arabă pe linia specialităţii.Pentru perioada respectivă a cerut angajatorului plata corespunzătoare pentru derularea CIM în străinătate. Angajatorul a refuzat o asemenea cerere şi pentru faptul că diferenţele de salariu erau importante. Este legal refuzul ? Refuzul nu este legal. Potrivit art. 2 lit. b), Codul Muncii se aplică...

 • Drept Civil

  NOTIUNI GENERALE DESPRE DREPT Dreptul si importanta lui în viata economico – sociala. SECTIUNEA I. STIINTA DREPTULUI ÎN SISTEMUL STIINTELOR SOCIALE Stiinta dreptului nu înseamna doar studiul normei juridice, a jurisprudentei, a contractului, etc., ea supune unui amplu proces explicativ contextul social si cultural în care apar si îsi duc viata normele juridice colaborând, în acest sens, cu toate stiintele sociale. Deci, stiinta dreptului se afla într – o strânsa conexitate cu celelalte...

 • Legislatie Referitoare la Functionarea Asociatiilor si Fundatiilor

  Sectiunea a 2-a - Lichidarea Art. 61. (1) In cazurile de dizolvare prevazute de art. 55, 56, 58 si 59, lichidatorii vor fi numiti prin insasi hotararea judecatoreasca. (2) In cazul dizolvarii prevazute de art. 57, lichidatorii vor fi numiti de catre adunarea generala, sub sanctiunea lipsirii de efecte juridice a hotararii de dizolvare. (3) In toate cazurile, mandatul consiliului director inceteaza o data cu numirea lichidatorilor. (4) Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau...

 • Codul Penal al Romaniei

  Scopul legii penale Art. 1. - Legea penala apara, împotriva infractiunilor, Romania, suveranitatea, independenta, unitatea si indivizibilitatea statului, persoana, drepturile si libertatile acesteia, proprietatea, precum si întreaga ordine de drept. Legalitatea incriminarii si a sanctiunilor de drept penal Art. 2. - (1) Legea prevede faptele care constituie infractiuni, pedepsele care se aplica si masurile care se pot lua în cazul savarsirii acestor fapte. (2) Nimeni nu poate fi...

 • Statutul Profesiei de Avocat

  Principiile si regulile fundamentale ale exercitarii profesiei de avocat Art. 1. (1) Profesia de avocat este libera si independenta, cu organizare, functionare si conducere autonome, stabilite in conditiile prevazute de Legea nr.51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, astfel cum a fost modificata si completata pana la data adoptarii prezentului statut, denumita in continuare Lege si ale prezentului statut. (2) Exercitarea profesiei de avocat este...