Toate laboratoarele din domeniul Ecologie

 • Tratarea si epurarea apelor uzate industriale

  I. POLUAREA APEI 1.1. POLUAREA APELOR - DEFINIȚII Apa înseamnă viață și din această cauză puritatea ei este un indicator esențial al calității și existenței ei pe acest pământ. Managementul și protecția mediului acvatic trebuie să constituie una din preocupările de bază ale umanității, fiind o condiție esențială a vieții. Apa este un factor important în echilibrele ecologice, iar poluarea acesteia este o problemă actuală cu consecințe mai mult sau mai puțin grave asupra populației. Atât...

 • Factori poluanti ai mediului - Laborator

  Norme de tehnica securitatii muncii in laboratoarele de analiza fizico-chimice. Prezentarea laboratorului. Aparatura si ustensile pentru laborator I. ORGANIZAREA SI DOTAREA LABORATORULUI Laboratorul de chimie dispune in general de mai multe incaperi, cu destinatii diferite, formand in ansamblu un sistem complex cu functionare unitara. Laboratorul de chimie este dotat cu : - retea electrica, care serveste atat iluminatul general, cat si diferitele aparate; - instalatie de ventilatie...

 • Bazele Ecologiei

  O pila electrica (sau un element voltaic) este o sursa care genereaza current electric, printr-un proces chimic (si in parte fizic_ la care participa un electrolit. Componentele principale ale unei pile sunt cei doi electrozi ai ei. Prin electrod se intelege, cand este vorba de o pila, un conductor electric impreuna cu electrolitul din jurul sau. Electrozii sunt in contact electric, in interiorul pilei, prin electrolitii lor; cand sunt uniti, in exteriorul pilei, pintr-un conductor electric,...

 • Studiul Procesului de Nitrozare dupa Variatia Concentratiei de NO2

  Lucrare de laborator nr. 1 A.Studiul procesului de nitrozare după variația concentrației de NO2- Generalități: Azotul este unul dintre cele mai importante elemente chimice pentru creșterea și dezvoltarea plantelor. Plantele primesc cantitatea necesară de azot, sub formă de săruri de azot din sol. Deseori pentru stimularea creșterii plantelor agricultorii utilizează îngrășăminte minerale compuse pe bază de azot. În plante el este supus unui proces metabolic complicat. Nitrații reprezintă...

 • Design de Produs pentru Dezvoltare Durabila

  1. Identificati 5 definitii pentru termenul “sustenabil” • sustenábil, -ă adj. 1. (despre probe, argumente, idei etc.) care poate fi susţinut. • sustenabilitate (‹ engl. sustainable) s. f. calitate a unei activități antropice de a se desfășura fără a epuiza resursele disponibile și fără a distruge mediul, deci fără a compromite posibilitățile de satisfacere a nevoilor generațiilor următoare. conferința mondială asupra mediului de la rio de janeiro din 1992 a acordat o atenție deosebită...

 • Gestiunea Resurselor de Apa

  Aplicaţia 1: Se cunosc: Qs = 1000 l/s Qs = 1000 l/s= 1070 l/s Qc = 300 l/s Considerăm că nu sunt pierderi. Să se calculeze: Qe = ?; Qn = ? (în sistemele fără recirculare internă) Aplicaţia 2: Se cunosc: Qn = 700 l/s Qn = 700 +70=770l/s Qc = 350 l/s Considerăm că nu sunt pierderi. Să se calculeze: Qr = ?; Qs = ?; Ri = ? Aplicaţia 3: Se cunosc: Ri= 0,5 Qr = 400 l/s

 • Deseuri Rezultate Dintr-o Unitate de Productie

  UNITATEA : Firma vopsitorie textile. ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE : Activitatea de bază a societaţii este cea de spalătorie, vopsitorie şi uscătorie pantaloni jeans. Materia primă o constituie blugii care ajung gata confecţionaţi şi vopsiţi fie numai confecţionaţi În hală , acestia pot suferi urmatoarele tratamente: Spalătorie şi vopsitorie pentru cei care sosesc nevopsiţi Numai spălare pentru cei care sosesc vopsiţi Ambele procese se produc în cuve similar maşinilor de spălat dar de mare...

 • Procese de Tratare a Apei

  1. Determinarea densităţii pentru diferite probe de apă Densitatea unei substanţe este dată de masa unităţii de volum a acelei substanţe. Dacă se consideră masa unui mol de substanţă M, volumul ocupat de aceasta este numit volum molar, VM, iar raportul lor este, evident, tot egal cu densitatea: Densitatea se exprima in g/mL, g/cm3, kg/m3. Densitatea se poate determina experimental cu: densimetre sau mai precis prin metoda picnometrica Mod de lucru Se determină prin cântărire la balanţa...

 • Ecosisteme

  Laborator 1 Studiul proprietatilor fizice si fizico-chimice ale solului Stratul extern al litosferei afanate care vine in contact cu biosfera si cu atmosfera si care are si insusire de fertilitate se numeste sol. In sectiunea de la suprafata pana la roca mama, se observa straturi successive cu proprietati distincet numite orizonturi genetice. Acestea s-au format in timpul pedogenezei datorita fenomenelor de iluviere si eluviere, capatand insusiri fizice, chimice, biologice diferentiate cu...

 • Biodiversitatea Forestiera

  În ultimele decenii, conditiile naturale si peisajul din Romania au fost influentate în mod deosebit de evolutia activitatilor economice, la care se adauga cresterea economica a ultimilor ani care a condus de multe ori la o exploatare excesiva a resurselor naturale. În aceste conditii, multe specii de plante si animale sunt amenintate cu disparitia, iar modificarea peisajului reprezinta primul indicator al deteriorarii mediului inconjurator. Romania este caracterizata de un nivel ridicat de...

 • Metode de Combatere a Poluarii

  CALITATEA MEDIULUI IN SPATIILE DE LOCUIT „Casele sunt construite şi pentru a fi locuite, nu numai pentru a fi privite” Francis Bacon, Eseuri, 1601 Considerăm util să amintim că principalul rol al unei clădiri este de-a asigura ocupanţilor un mediu sănătos, plăcut şi confortabil, cât mai puţin dependent de condiţiile exterioare, în special meteorologice şi acustice. Calitatea mediului interior Calitatea mediului interior, factor determinant în ceea ce priveşte sănătatea şi starea de bine...

 • Surse de Poluare ale unei Instalatii de Protejare a Pieselor Metalice prin Acoperire Metalica

  1.1. Introducere Pregătirea suprafeţelor metalice include totalitatea operaţiilor care au drept scop înlăturarea completă a urmelor de fondanţi şi zgură de la turnare, a oxizilor de diferite provenienţe, a depunerilor metalice anterioare, a grăsimilor, a vopselelor etc. Metodele de pregătire se aplică diferenţiat în funcţie de natura şi starea suprafeţei metalului de bază, cât şi în funcţie de natura impurităţilor şi toleranţele admise. Pregătirea suprafeţelor materialelor metalice cuprinde...

 • Normarea Apelor

  Conceptul contemporan de normare ecologică o determină ca activitate, îndreptată spre stabilirea sistemului de normative a stărilor şi a normelor de impactul maximal admisibil asupra ecosistemelor pentru menţinerea existenţei lor. Se presupune că normativele ale stării trebuie să se bazeze anume pe acele caracteristici ale ecosistemelor, care reacţionează cel mai efectiv şi mai sensibil la impactul antropogen însemnat pentru acest ecosistem. Se presupune, de asemenea, că determinarea...

 • Epurarea prin Schimb Ionic a Apelor Uzate cu Continut de Ioni de Cupru

  Scopul lucrării: - epurarea apelor uzate cu conţinut de ioni de cupru. 1. Noţiuni generale 1.1 . Surse de poluare a apelor uzate cu ioni de cupru Cuprul poate ajunge în mediul înconjurător din surse foarte variate: scurgerile de la minele de exploatare a cuprului sau a altor metale, activităţile industriale ce produc sau folosesc cupru sau compuşi ai cuprului (băi de decapare, de nichelare sau de cromare, producerea fertilizanţilor, producerea pesticidelor, chimia anorganică, producerea...

 • Surse de Poluare a Factorilor de Mediu ale unei Instalatii de Obtinere a Pieselor din Materiale Ceramice

  Scopul lucrării: - Identificarea surselor de poluare ale instalaţiei; - Identificarea agenţilor poluanţi pentru fiecare sursă de poluare. 1. Noţiuni generale 1.1. Materialele ceramice sunt de natură anorganică, fiind obţinute prin combinarea unuia sau mai multor metale cu un nemetal, de unde şi denumirea de ceramice. Din punct de vedere al apariţiei ele pot fi ceramice tradiţionale sau ceramice tehnice. Materialele ceramice tradiţionale includ: ceramicele arse, sticla, porţelanul,...

Pagina 1 din 3