Laboratoarele din domeniul Ecologie

Tratarea și epurarea apelor uzate industriale

I. POLUAREA APEI 1.1. POLUAREA APELOR - DEFINIȚII Apa înseamnă viață și din această cauză puritatea ei este un indicator esențial al calității și existenței ei pe acest pământ. Managementul și protecția mediului acvatic trebuie să constituie una din preocupările de bază ale umanității, fiind o condiție esențială a... citește mai departe

36 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Factori poluanți ai mediului - Laborator

Norme de tehnica securitatii muncii in laboratoarele de analiza fizico-chimice. Prezentarea laboratorului. Aparatura si ustensile pentru laborator I. ORGANIZAREA SI DOTAREA LABORATORULUI Laboratorul de chimie dispune in general de mai multe incaperi, cu destinatii diferite, formand in ansamblu un sistem complex... citește mai departe

53 pagini Gratis Extras Preview

Bazele Ecologiei

O pila electrica (sau un element voltaic) este o sursa care genereaza current electric, printr-un proces chimic (si in parte fizic_ la care participa un electrolit. Componentele principale ale unei pile sunt cei doi electrozi ai ei. Prin electrod se intelege, cand este vorba de o pila, un conductor electric impreuna... citește mai departe

59 pagini Gratis Extras Preview

Studiul Procesului de Nitrozare după Variația Concentrației de NO2

Lucrare de laborator nr. 1 A.Studiul procesului de nitrozare după variația concentrației de NO2- Generalități: Azotul este unul dintre cele mai importante elemente chimice pentru creșterea și dezvoltarea plantelor. Plantele primesc cantitatea necesară de azot, sub formă de săruri de azot din sol. Deseori pentru... citește mai departe

37 pagini Gratis Extras Preview

Design de Produs pentru Dezvoltare Durabilă

1. Identificati 5 definitii pentru termenul “sustenabil” • sustenábil, -ă adj. 1. (despre probe, argumente, idei etc.) care poate fi susţinut. • sustenabilitate (‹ engl. sustainable) s. f. calitate a unei activități antropice de a se desfășura fără a epuiza resursele disponibile și fără a distruge mediul, deci... citește mai departe

21 pagini Gratis Extras Preview

Gestiunea Resurselor de Apă

Aplicaţia 1: Se cunosc: Qs = 1000 l/s Qs = 1000 l/s= 1070 l/s Qc = 300 l/s Considerăm că nu sunt pierderi. Să se calculeze: Qe = ?; Qn = ? (în sistemele fără recirculare internă) Aplicaţia 2: Se cunosc: Qn = 700 l/s Qn = 700 +70=770l/s Qc = 350 l/s Considerăm că nu sunt pierderi. Să se calculeze:... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Deșeuri Rezultate Dintr-o Unitate de Producție

UNITATEA : Firma vopsitorie textile. ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE : Activitatea de bază a societaţii este cea de spalătorie, vopsitorie şi uscătorie pantaloni jeans. Materia primă o constituie blugii care ajung gata confecţionaţi şi vopsiţi fie numai confecţionaţi În hală , acestia pot suferi urmatoarele... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Procese de Tratare a Apei

1. Determinarea densităţii pentru diferite probe de apă Densitatea unei substanţe este dată de masa unităţii de volum a acelei substanţe. Dacă se consideră masa unui mol de substanţă M, volumul ocupat de aceasta este numit volum molar, VM, iar raportul lor este, evident, tot egal cu densitatea: Densitatea se... citește mai departe

21 pagini Gratis Extras Preview

Ecosisteme

Laborator 1 Studiul proprietatilor fizice si fizico-chimice ale solului Stratul extern al litosferei afanate care vine in contact cu biosfera si cu atmosfera si care are si insusire de fertilitate se numeste sol. In sectiunea de la suprafata pana la roca mama, se observa straturi successive cu proprietati... citește mai departe

30 pagini Gratis Extras Preview

Biodiversitatea forestieră

În ultimele decenii, conditiile naturale si peisajul din Romania au fost influentate în mod deosebit de evolutia activitatilor economice, la care se adauga cresterea economica a ultimilor ani care a condus de multe ori la o exploatare excesiva a resurselor naturale. În aceste conditii, multe specii de plante si... citește mai departe

30 pagini Gratis Extras

Metode de combatere a poluării

CALITATEA MEDIULUI IN SPATIILE DE LOCUIT „Casele sunt construite şi pentru a fi locuite, nu numai pentru a fi privite” Francis Bacon, Eseuri, 1601 Considerăm util să amintim că principalul rol al unei clădiri este de-a asigura ocupanţilor un mediu sănătos, plăcut şi confortabil, cât mai puţin dependent de... citește mai departe

33 pagini Gratis Extras

Surse de poluare ale unei instalații de protejare a pieselor metalice prin acoperire metalică

1.1. Introducere Pregătirea suprafeţelor metalice include totalitatea operaţiilor care au drept scop înlăturarea completă a urmelor de fondanţi şi zgură de la turnare, a oxizilor de diferite provenienţe, a depunerilor metalice anterioare, a grăsimilor, a vopselelor etc. Metodele de pregătire se aplică diferenţiat... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Normarea Apelor

Conceptul contemporan de normare ecologică o determină ca activitate, îndreptată spre stabilirea sistemului de normative a stărilor şi a normelor de impactul maximal admisibil asupra ecosistemelor pentru menţinerea existenţei lor. Se presupune că normativele ale stării trebuie să se bazeze anume pe acele... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Epurarea prin Schimb Ionic a Apelor Uzate cu Conținut de Ioni de Cupru

Scopul lucrării: - epurarea apelor uzate cu conţinut de ioni de cupru. 1. Noţiuni generale 1.1 . Surse de poluare a apelor uzate cu ioni de cupru Cuprul poate ajunge în mediul înconjurător din surse foarte variate: scurgerile de la minele de exploatare a cuprului sau a altor metale, activităţile industriale ce... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Surse de Poluare a Factorilor de Mediu ale unei Instalații de Obținere a Pieselor din Materiale Ceramice

Scopul lucrării: - Identificarea surselor de poluare ale instalaţiei; - Identificarea agenţilor poluanţi pentru fiecare sursă de poluare. 1. Noţiuni generale 1.1. Materialele ceramice sunt de natură anorganică, fiind obţinute prin combinarea unuia sau mai multor metale cu un nemetal, de unde şi denumirea de... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview