Lucrări SIE

Laborator
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 6732
Mărime: 7.59MB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Aspecte de mediu – Procedură de sistem

1. Scop şi domeniu de aplicare

Procedura descrie modul în care se identifică şi se determină aspectele de mediu ale activităţilor şi serviciilor, pe care le poate controla organizaţia şi asupra cărora se presupune că poate avea influenţă. Aspectele de mediu cu impact semnificativ se constituie ca date de intrare la stabilirea obiectivelor de mediu.

Procedura se aplică activităţilor sau serviciilor care pot avea impact asupra mediului.

2. Documente de referinţă

MSMICMSSO – Manualul Sistemului de Management Integrat de Calitate, Mediu, Sănătate şi Securitate Ocupaţională;

SR EN ISO 14001:2005 – Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu ghid de utilizare;

SR ISO 14050:1999 – Management de mediu. Vocabular.

3. Termeni, definiţii şi prescurtări

3.1. Termeni şi definiţii

Termenii utilizaţi şi definirea acestora sunt în conformitate cu SR EN ISO 14001:2005 şi SR ISO 14050:1999.

Definiţii:

- impact asupra mediului – orice modificare a mediului, dăunătoare sau benefică, care rezultă total sau parţial din activităţile, produsele sau serviciile unei organizaţii;

- aspect de mediu – element al activităţilor, produselor sau serviciilor unei organizaţii, care poate interacţiona cu mediul;

- obiectiv de mediu – cerinţă rezultată din politica de mediu, pe care o organizaţie îşi propune să-l atingă şi care este cuantificat acolo unde acest lucru este posibil;

- obiectiv specific de mediu – cerinţă detaliată de performanţă. Cuantificată dacă este posibil, aplicabilă ansamblului sau unei părţi a organizaţiei, ce rezultă din obiectivele generale de mediu şi care trebuie stabilită şi îndeplinită pentru atingerea acestor obiective.

3.2. Prescurtări

DG – director general;

RMSSO – responsabil mediu, sănătate şi securitate ocupaţională;

RM – reprezentant management;

DCMS – director calitate, mediu, sănătate;

SPMSSM – protecţia mediului, sănătate şi securitate în muncă;

PP – proprietar proces;

MSMICMSSO – manualul sistemului de management integrat calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională;

R – prevederi legislative şi de reglementare;

Nr – evaluarea nivelului de risc;

S – implicaţiile aspectelor de mediu;

E – implicaţii ecologice asupra mediului;

P – probleme ale comunităţii şi mediul local;

M – mediu.

4. Descrierea activităţii

4.1. Generalităţi

„Obiectivul analizat” îşi propune ca efectele activităţilor sale asupra mediului să fie în limitele legale şi/sau de reglementare în vigoare şi să acţioneze pentru diminuarea continuă a acestora, să identifice toate aspectele de mediu prezente, anterioare, reale şi potenţiale, pozitive sau negative.

Procesul de identificare a aspectelor de mediu se face prin analizarea proceselor tehnologice/ serviciilor, pe faze, operaţii, zone de activitate, luând în considerare condiţiile de funcţionare normale, pornire/ oprire şi situaţii de urgenţă posibile. Este un proces continuu şi societatea actualizează aceste date anual şi la fiecare modificare apărută în activităţile sau serviciile sale.

Pentru identificarea aspectelor de mediu se iau în considerare următorii factori:

- emisii în aer;

- deversări în emisar;

- gestionarea deşeurilor;

- contaminarea solului;

- utilizarea materiilor prime/ materialelor şi a energiei;

- probleme referitoare la comunitate şi al mediul local.

În procesul de identificare se vor stabili şi care sunt aspectele de mediu semnificative pe care societatea le poate ţine sub control şi asupra cărora poate avea influenţă.

Identificarea aspectelor de mediu va fi făcută şi în baza actelor legislative şi de reglementare valabile, conform procedurii de sistem de management integrat calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională „prevederi legale şi alte cerinţe”, cod PS-CMSSO-06.

Aceste informaţii se constituie ca date de intrare pentru elaborarea obiectivelor şi a „Planului de reducere progresivă a poluării în cadrul obiectivului studiat”, întocmit anual conform Ordinului comun MAPAM nr. 712/24.09.2003.

4.2. Identificare aspectelor de mediu

RMSSO supraveghează permanent toţi factorii de mediu la nivelul societăţii, împreună cu şefii compartimentelor şi cu RM (DCMS). Orice persoană din societate care sesizează un aspect de mediu are obligaţia să-l comunice şefului ierarhic.

În cazul unor elaborări/ modificări de ordin tehnologic sau a unor activităţi, servicii şefii compartimentelor implicate anunţă RMSSO şi RM (DCMS) pentru a identifica împreună aspectele de mediu.

Preview document

Lucrări SIE - Pagina 1
Lucrări SIE - Pagina 2
Lucrări SIE - Pagina 3
Lucrări SIE - Pagina 4
Lucrări SIE - Pagina 5
Lucrări SIE - Pagina 6
Lucrări SIE - Pagina 7
Lucrări SIE - Pagina 8
Lucrări SIE - Pagina 9
Lucrări SIE - Pagina 10
Lucrări SIE - Pagina 11
Lucrări SIE - Pagina 12
Lucrări SIE - Pagina 13
Lucrări SIE - Pagina 14
Lucrări SIE - Pagina 15
Lucrări SIE - Pagina 16
Lucrări SIE - Pagina 17
Lucrări SIE - Pagina 18
Lucrări SIE - Pagina 19
Lucrări SIE - Pagina 20
Lucrări SIE - Pagina 21
Lucrări SIE - Pagina 22
Lucrări SIE - Pagina 23
Lucrări SIE - Pagina 24
Lucrări SIE - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Lucrari SIE
    • Lucrarea 2.doc
    • Lucrarea 3.doc
    • Lucrarea 4.doc
    • Lucrarea 5.doc

Alții au mai descărcat și

Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului

INTRODUCERE Sute de mii de ani, omul a privit Pământul doar de la înălţimea staturii sale. Indiferent pe ce meridian, la ce paralelă sau...

Chimia, Poluarea și Conservarea Solului

Emisia reprezintă eliminarea unei substanţe dintr-o sursă punctiformă sau difuză în atmosferă. Poluant - se înţelege orice substanţă solidă,...

Parametrii de Calitate a Apelor Freatice din Județul Sălaj

În tabelele prezentate mai jos vor fi redaţi câţva parametrii de calitate a apelor freatice din judeţul Sălaj, determinaţi la intervale diferite de...

Controlul Poluantilor in Biosfera

Apa constitue leaganul vietii, prin proprietatile sale fizico-chimice participa activ la toate procesele vitale asigurind mentinerea si perpetuarea...

Fenomenul de Poluare

Cele mai des întâlnite forme de poluare sunt: poluarea apei, poluarea solului, poluarea aerului (atmosferică). Aceste elemente de bază vieţii...

Evaluarea Gradului de Poluare a Solurilor cu Metalele Grele

Solul este un mediu complex şi dinamic, caracterizat de o faună şi floră specifice, de un ansamblu de elemente minerale şi organice şi de o...

Proprietățile fizico-chimice ale solurilor - PH-ul, umeditatea, conținutul de calciul schimbabil, conținutul de humus și ionilor de Cl

a) Determinarea umidităţii solului prin metoda gravimetrică Umiditatea sau conţinutul de apă în sol este definită ca fiind cantitatea de apă care...

Determinarea Parametrilor Fizico-Chimici ale Apelor

1. Parametrii generali şi organoleptici de calitate a apelor 1.1. Determinarea transparenţei apelor Transparenţa apelor este determinată de...

Te-ar putea interesa și

Dreptul de Proprietate - Limite si Restrictii

INTRODUCERE Dreptul de proprietate, fiind cel mai important drept patrimonial, se bucură de o protecţie juridică aparte, menită să îi asigure...

Elaborarea Mixului de Marketing la Societatea Comerciala Palace SA Sinaia

In noianul de transformari produse in viata social-economica dupa al II-lea razboi mondial – introducerea automatizarii, folosirea ciberneticii si...

Corn - Recital Instrumental, Muzica de Camera

Introducere – Istoricul cornului Cred că in noi toţi există ceva constant, un sentiment a ceea ce e corect, al echilibrului, o armonie cu noi...

Mixul de Marketing

CUVÂNT ÎNAINTE Dezvoltarea fără precedent a industriei turistice a impus perfecţionarea activităţii manageriale a întreprinderilor de turism în...

Virtuțile Cardinale

I. VIRTUŢILE CREŞTINE ÎN GENERAL Viaţa duhovnicească a creştinului este o permanentă încordare şi luptă de eliberare deplină de păcat şi de...

Generalități despre virtuți

INTRODUCERE Viata duhovniceasca a crestinului este o permanenta încordare si lupta de eliberare deplina de pacat si de efectele sale, ai de...

Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov

Introducere Lucrarea de faţă îşi propune să realizeze un studiu monografic al comunei Lisa din judeţul Braşov, cu scopul înţelegerii cunoştinţelor...

Mixul de marketing al societății Palace Sinaia

Dezvoltarea fara precedent a industriei turistice a impus perfectionarea activitatii manageriale a intreprinderilor de turism in vederea realizarii...

Ai nevoie de altceva?