Toate laboratoarele din domeniul Economie

 • Structura bugetului public national (BPN) si relatiile interbugetare

  Sarcini de lucru: 1. Studierea Legei Nr. LP181/2014 din 25.07.2014 Finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale 1.1. Regulile bugetar-fiscale 1.2. Structura bugetului public național și relațiilor interbugetare 1.3. Procesul bugetar 2. Studierea Legei Nr. LP172/2019 din 19.12.2019 Bugetului de stat pentru anul 2020 (în forma de tabel, conf. Anexei 1) 2.2. Analiza Indicatorilor generali și surselor de finanțare ale bugetului de stat 2.3. Componența veniturilor bugetului de...

 • Continutul si elementele taxelor locale aplicate in RM

  1 Impozitul pe bunurile imobiliare Elementul Impozitul pe bunurile imobiliare Sursa Obiectul Bunurile imobiliare, inclusiv terenurile (terenuri cu destinație agricolă, terenuri destinate industriei, transporturilor, telecomunicațiilor și terenurile cu alte destinații speciale) din intravilan sau din extravilan, clădirile, construcțiile, casele de locuit individuale, apartamentele și alte încăperi izolate, inclusiv bunurile imobiliare aflate la o etapă de finisare a construcției de 50% și...

 • Sisteme informatice financiar-contabile

  SRL”PROGRES” își desfășoară activitatea reglementată de lege cu privire la societățile cu răspundere limitată. Activitatea de bază a SRL”PROGRES” este comerț angro. Pe parcursul perioadei de gestiune (trimestrul IV) au avut loc următoarele operațiuni economice care sunt reflectate în tabelul 1. Se cere: 1. De înregistrat operațiunile economice în sistemul 1C Contabilitate. 2. De format rapoartele pentru perioada de gestiune conform Anexei 3. Registrul operațiunilor economice ale...

 • Managementul marketingului la nivelul firmei Apicola Bihor SRL

  Etapa I. Scurtă prezentare a afacerii 1. Denumirea firmei S.C. APICOLA BIHOR S.R.L. 2. Obiectul de activitate Obiectul de activitate al firmei face parte din domeniul Agricultură, vânătoare, silvicultură, subclasa: creșterea albinelor și producerea de miere și ceară. 3. Misiunea firmei Firma APICOLA BIHOR S.R.L. are ca principal obiectiv satisfacerea cerințelor clienților prin producerea și comercializarea unei game largi de produse apicole ce se impun printr-o calitate superioară celor...

 • Insolvabilitatea intreprinzatorului - Procedura de restructurare

  Introducere Restructurarea este o procedură de insolvabilitate ce se aplică debitorului în vederea achitării datoriilor lui, care prevede întocmirea, aprobarea, implementarea și respectarea unui plan al procedurii de restructurare, incluzând, împreună sau separat: a) restructurarea operațională și/sau financiară a debitorului; b) restructurarea corporativă prin modificarea structurii de capital social; c) restrângerea activității prin lichidarea unor bunuri din patrimoniul debitorului;...

 • Econometrie - Regresie simpla si multipla

  ANALIZA ECONOMETRICĂ A ACȚIUNILOR UNEI FIRME LA BURSĂ 1.Prezentarea problemei Într-o economie de piață, investitorii financiari sunt permanent interesați de evoluția acțiunilor la bursă. Fiind o perioadă de criză, valoarea cursului de tranzacționare a acțiunilor a avut variații haotice. Consultând datele oferite de Bursa de Valori București se observă o atenuare a variației cursului acțiunilor urmând o traiectorie ascendentă. Un fenomen economic poate fi influențat de un singur factor...

 • Sistem informational

  1.Prezentarea domeniului/firmei/instituţiei/organizaţiei studiate. a.Descrierea organizaţiei; b.Prezentarea sistemului informaţional al organizaţiei la nivel operaţional (prelucarea manuală / automatizată a datelor); c.Prezentarea proceselor de informaţizare / automatizare la nivel informaţional; d.Prezentarea proceselor de informaţizare / automatizare la nivel decizional. 2.Specificarea principalelor (sub)sisteme informaţionale. a. Descrierea componentelor hardware utilizate deja în...

 • Riscurile comertului international

  Introducere În orice actiune umana exista o concentratie dintr-un anumit compus al conjuncturii proprii actiunii respective. Acest compus este neprevazutul, factorul de incertitudine, care suporta mai multe puncte de abordare. În primul rând este vorba despre surprizele care pot aparea în timpul desfasurarii unei activitati oarecare, surprize care pot fi placute sau neplacute. Cele placute sunt cel mai adesea binevenite, oamenii sperînd de multe ori sa fie subiect al unui astfel de...

 • Baze de Date

  Pentru laboratorul la disciplina baze de date am ales sa fac o aplicatie cu privire la evidenta facturilor unor clienti. Pentru acesta am creat 6 tabele, dupa cum urmeaza: -CLIENTI : cod_client ; nume ; localitate_client ; judet ; regiune ; data_nasterii ; nationalitate. -DETALII FACTURI : nr_facutura ; cod_serviciu ; cantitate ; pret_unitar; -DETALII ORDINE DE PLATA : nr_factura ; nr_ordin_plata; valoare_achtiata ; nr_exemplare; -FACTURI: nr_factura ; data_factura; data_scandeta ;...

 • Ergonomie

  Lucrarea tratează probleme legate de înţelegerea şi construirea de către studenţi a unui sistem Om-Maşină-Mediu. 1. Sistemul ergonomic om-maşină-mediu. Noţiuni generale. Sistemul om-maşină-mediu este un ansamblu format din componente umane şi tehnologice (maşini, echipamente) care interacţionează pe baza unui circuit informaţional, în cadrul unei ambianţe fizice şi sociale, în vederea realizării unui scop comun. Din punctul de vedere al ergonomiei, sistemul om-maşină-mediu este un...

 • Planul de Afacere - Elaborare si Evaluare

  Planul de afacere – elaborarea şi evaluarea Instruire pentru specialişti sistemul bancar Structura instruirii Business Planul (2 ore) Esenţa şi importanţa business planului (15 minute) Conţinutul business planului (45 minute) Metodologia elaborării business planului (30 minute) Evaluarea business planului (30 minute) Studii de caz (3 ore) Studiu de caz Planul de afacere la înfiinţarea plantaţilor multianuale (livadă de mere) (60 minute) Studiu de caz Planul de afacere la în sectorul...

 • Crearea unui Proiect

  1 - CREAREA UNUI PROIECT ANALYSIS SERVICES În cele ce urmează vom vedea cum se poate construi un proiect Analysis Services (servicii de analiză), pe baza unei surse de date predefinite în sistem. Lansaţi în execuţie SQL Server Business Intelligence Development Studio, care este un program folosit în dezvoltarea cuburilor OLAP şi în minerit de date. Pentru aceasta plecaţi din All Programs –> Microsoft SQL Server 2008.  Click File –> New –> Project pentru a crea un nou proiect...

 • Econometrie - Modelul Liniar Multifactorial

  a) Pornind de la faptul că a vem o situaţe ce vizează un proces economic în care se întrunesc mai mulţi factori de influenţă, vom fi nevoiţi pentru a descrie legătura dintre aceştea, să apelăm la un model econometric multifactorial a cărui forma teoretică este următoarea: unde: Astfel analiza datelor prezentate, în raport cu procesul economic descris conduce la următoarea specificare a variabilelor: - cifra de afaceri a magazinului - numarul de familii din cartier - suprafaţa comercială...

 • Multicoliniaritatea in Cadrul unui Model Multifactorial si Eliminarea Acesteia

  În tabelul 1 sunt prezentaţi indicii de dinamică cu bază fixă (anul 1997 = 100%) a 5 variabile economice ce caracterizează economia naţională a unei ţări, pentru o perioadă de 14 ani, unde: Y – produsul intern brut, milioane unităţi monetare; X1 – consumul de capital fix, milioane unităţi monetare; X2 – numărul populaţiei ocupate în economie, mii persoane; X3 – mărimea importului, milioane unităţi monetare; X4 – volumul cheltuielilor pentru ştiinţă, milioane unităţi monetare. Anul (t)...

 • Modelul Liniar Multifactorial

  Un întreprinzător cumpără un magazin având o suprafaţă de 230 m2 într-un cartier în care locuiesc în jur de 6400 (+N) de familii. O societate de consultanţă de management comercial îl informează că cifra de afaceri a magazinelor cu profilul respectiv depinde liniar de suprafaţa comercială a magazinului şi de numărul familiilor din cartierul respectiv care, de regulă, cumpără de la magazinul cel mai apropiat. În acest sens, îi pune la dispoziţie informaţiile referitoare la aceşti indicatori,...

Pagina 1 din 5