Laboratoarele din domeniul Economie - pagina 2 din 5

Econometrie - Modelul Liniar Multifactorial

a) Pornind de la faptul că a vem o situaţe ce vizează un proces economic în care se întrunesc mai mulţi factori de influenţă, vom fi nevoiţi pentru a descrie legătura dintre aceştea, să apelăm la un model econometric multifactorial a cărui forma teoretică este următoarea: unde: Astfel analiza datelor prezentate,... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Multicoliniaritatea în Cadrul unui Model Multifactorial și Eliminarea Acesteia

În tabelul 1 sunt prezentaţi indicii de dinamică cu bază fixă (anul 1997 = 100%) a 5 variabile economice ce caracterizează economia naţională a unei ţări, pentru o perioadă de 14 ani, unde: Y – produsul intern brut, milioane unităţi monetare; X1 – consumul de capital fix, milioane unităţi monetare; X2 – numărul... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Modelul Liniar Multifactorial

Un întreprinzător cumpără un magazin având o suprafaţă de 230 m2 într-un cartier în care locuiesc în jur de 6400 (+N) de familii. O societate de consultanţă de management comercial îl informează că cifra de afaceri a magazinelor cu profilul respectiv depinde liniar de suprafaţa comercială a magazinului şi de numărul... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Preview

Modelul Liniar Unifactorial

Lucrarea de laborator nr. 1:”Modelul liniar unifactorial” În baza unui sondaj au fost înregistrate următoarele date referitoare la valoarea mijloacelor fixe (milioane lei) şi valoarea producţiei (mii lei) pentru 10 întreprinderi. Nr. într., i Valoarea MF (mil. lei), Xi Valoarea producţiei (mii lei), Yi 1 5.5 21.5... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Determinarea Valorii Institutului de Proiectari Tehnologice Ipteh SA in Baza Metodelor DCF si a Venitului Rezidual

I. Determinarea valorii intreprinderii prin metaoda DCF 1. Determinarea Fluxurilor de mijloace banesti viiitoare. In baza rezultatelor inregistrate de intreprinderea S.A. “IPTEH” in anul 2008 si aplicind un ritm de crestere de 2-7 % am prognozat fluxurile de mijloace banesti pentru urmatorii 5 ani (diagrama 1.1.1)... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Taxa pe Valoarea Adaugata

XII.fejezet 152.cikk Kisvállalkozások különleges felmentő rendszere - Romániai székhelyű jogi személyek - Éves forgalom kisebb mint 35000 euró (szállitott áruk és szolgáltatások összértéke, egy naptári évben) - Lejbeni érteke a Romániai Nemzeti Bank árfolyama szerint kiszámított, és a következő 1000-re... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Analiza Sistemului de Indicatori Financiari

Scop : Efectuarea calculelor aferente analizei economico-financiare al societatii pe actiuni „DRUM-3”,pe perioada de gestiune 01.01.2010-31.12.2010 ,aplicind formulele afirmate in articolul lui Balanuta. Analiza sistemului de indicatori financiari dupa Vladimir Balanuta a societatii pe actiuni “DRUM-3” Indicatori... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Mărfuri Nealimentare și Protecția Consumatorului

I.Mărfuri chimice pentru spălat şi curăţat Fişa de analiză merceologică pentru săpun 1.Elemente de marcare şi etichetare - Denumirea produsului:Săpun de toaletă - Denumirea comercială:Nancy - Denumire producător:S.C.Mert S.A. - Dată fabricaţie:11/2007 - Dată expirării:11/2014 - Ingrediente: sodium lauroyl... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Lucrari in C++

Scopul lucrarii: ─De înţeles ordinea de calcul într-o expresie; ─De a putea să citească în variabile careva valori introduse de la tastatură şi de a afişa careva mesaje textuale sau rezultate pe ecran; ─De a căpăta deprinderi de scriere a expresiilor; matematice în C∕C++ şi folosirea funcţiilor standarde; ─De a... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras Preview

Estimarea Valorii Întreprinderii prin Diverse Metode

Toate etapele din viaţa construcţiilor trebuie să se supună unui sistem de reglementări constituit din: normative şi acte normative, care au menirea de a asigura aplicarea principiilor care stau la baza proiectării construcţiilor. Actele normative reglementează sistemul calităţii în construcţii; verificarea şi... citește mai departe

21 pagini Gratis Extras Preview

Aplicatii Microsoft Project 2003

Software-ul Microsoft Project este unul dintre cele mai puternice aplicaţii ce oferă numeroase funcţii pentru planificarea, urmărirea şi analiza proiectelor de management, metodă utilizată din ce în mai mult de managerii firmelor performante. Principala sa funcţionalitate este gestionarea unui proiect managerial de... citește mai departe

34 pagini Gratis Extras Preview

Portofoliu la Corespondența Economică

„MAGDA”SRL MD2005 Str. Studentilor 30 Mun. Chişinău, Republica Moldova Tel.:286987 Fax:281600 Nr. 1 din 25 august 2008 Către „FLUX” S.A. MD-2004,mun.Chişinău Str. Maria Cebotari, 26 Obiect: Cataloage Stimate domnule director, În legătură cu apropierea sezonului canicular, preconizăm să mărim oferta de... citește mai departe

17 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Oferta de Bani - Criteriul Suficientei pentru Republica Moldova

INTRODUCERE Actualiatatea temei constă în importanţa de a analiza oferta de bani şi suficienţa acestuia, întrucît de acesta depinde creşterea economică a ţarii respective. Scopul cercetării constă în cercetarea interacţiunii dintre creşterea economică şi politica monetară, evaluarea impactului acesteia asupra... citește mai departe

9 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Gestiunea Portofoliilor Moderne

Lucrarea nr. 1 - Trendul săptămânal ale actiunilor TEL și SIF2 în perioada 27 sept. 2010 – 22 oct. 2010 Tabelul nr. 1. Pretul de închidere ale actiunilor TEL și SIF2 în perioada 27 sept.2010 - 22 oct.2010 ZILE TEL SIF2 BET 27 sept. 2010 18,8000 1,1400 5.260,24 28 sept. 2010 18,5000 1,1600 5.227,40 29 sept. 2010... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Preview

Indicatori - Activitatea de Productie

Probleme rezolvate Problema nr. 1 Considerăm o întreprindere ce realizează două produse: A şi B. Luna anterioară a înregistrat un cost fix de 1.100 u.m. pentru producerea a 120 unităţi din produsul A şi 180 din B, pe care le-a vândut imediat la un preţ unitar de 100 u.m. şi, respectiv, 80 u.m. La începutul lunii,... citește mai departe

15 pagini Gratis Extras Preview