Laboratoarele din domeniul Economie - pagina 3 din 5

Sisteme pentru Asistarea Deciziei

Exsys Corvid este destinat pentru a vă ajuta să descrieţi etapele logice într-un proces de luare a unei decizii într-un mod care permite transmiterea cunoştiinţelor către alţii ca şi cum aceştia ar dialoga cu un expert uman. Practic acest lucru este similar modului în care cineva ar explica altei persoane cum să... citește mai departe

35 pagini Gratis Extras Preview

Managementul Public

Obiectivele managerilor publici Eficienta: rezultatul maxim posibil cu resurse limitate/minime; Eficacitatea: cea mai buna modalitate de a realiza rezultatul scontat; Responsabilitatea: activitatea desfasurata astfel incit publicul/cetatenii si autoritatea reprezentativa sunt multumite si convinse de eficienta,... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras

Economia Serviciilor

După studierea acestei teme, ar trebui să puteţi: Să evidenţiaţi criteriile de delimitare a serviciilor de alte ramuri ale economiei naţionale Să puteţi defini serviciile în conformitate cu principalele trăsături caracteristice ale sale Să evidenţiaţi rolul serviciilor în creşterea şi utilizarea timpului liber.... citește mai departe

19 pagini Gratis Cuprins Extras

Eximbank SA

Istoria bancii B.C. "EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca" S.A. a fost înfiinţată prin decretul nr. 4 din 10 ianuarie 1994 al Preşedintelui Republicii Moldova în baza secţiei moldoveneşti a fostei bănci a URSS "Vneşeconombank", transformată ulterior în direcţia pentru operaţiuni valutare a Băncii Naţionale a Moldovei.... citește mai departe

19 pagini Gratis Extras Preview

Crearea Tabelelor Și Restricțiilor

Formatul general al comenzii CREATE TABLE în Visual FoxPro 6,0 este: CREATE TABLE | DBF TableName1 [NAME LongTableName] [FREE] (FieldName1 FieldType [(nFieldWidth [, nPrecision])] [NULL | NOT NULL] [CHECK lExpression1 [ERROR cMessageText1]] [DEFAULT eExpression1] [PRIMARY KEY | UNIQUE] [REFERENCES TableName2 [TAG... citește mai departe

14 pagini Gratis Extras Preview

Decontări prin Virament

Decontări prin virament Decontările prin virament pe teritoriul RM se efectuează în baza următoarelor norme stabilite de BNM : • mijloacele băneşti proprii şi împrumutate de agenţii economici se păstrează la bancă în conturile curente • entitatea economică deserveşte şi dirijează cu mijloace băneşti aflate în... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Gestionarea și Derularea Conturilor Bancare în Republica Moldova

CONTUL CURENT este cont bancar în care sunt depuse mijloace băneşti în scopul consumului sau economisirii fără fixarea termenului de păstrare. Contul curent este un instrument bancar care vă ajuta să gestionaţi mai uşor si mult mai eficient încasările si plăţile zilnice. Conturile curente pot fi deschise atât în... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Raport la Analiza

Lucrare practică nr 1. Tema: Analiza fondului funciar şi a nivelului de utilizare în gospodărie Obiectivul dominant: formarea competenţelor cu privire la analiza fondului funciar şi a nivelului de utilizare în gospodărie. Obiective de referinţă: 1. cunoască: - Să reamintească indicatorii utilizării fondului... citește mai departe

43 pagini Gratis Extras Preview

Modelul Multifactorial cu Variabile Calitative

Pentru rezolvarea cerintelor din laboratorul 4 vom folosi datele initiale(aceleasi variabile) pe care le avem in laboratorul 3. 1. Construiţi regresia dintre câştigurile salariale orare, anii de şcolarizare şi sexul persoanei. Daţi interpretarea economică coeficienţilor de regresie obţinuţi. Efectuaţi testele... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Evaluarea Afacerilor - Caiet de Lucrari Practice

Subsemnatul certific în cunoştinţă de cauză şi cu bună credinţă că: 1. Afirmaţiile declarate de mine şi cuprinse în prezentul raport sunt adevărate şi corecte. Estimările şi concluziile se bazează pe informaţii şi date considerate de către evaluator ca fiind adevărate şi concrete, precum şi concluziile inspecţiei... citește mai departe

52 pagini Gratis Extras Preview

Metode de Fixare a Preturilor Bazate pe Cost

Metode de fixare a preturilor in intreprindere pe baza costurilor Metode generale de fixare a preturilor Acestea sunt: a)fixarea pretului pe baza costului care porneste de la costurile de cumparare,putandu-se aplica un coeficient multiplicator pentru toate produsele ,fie coeficienti distincti. b)fixarea pretului... citește mai departe

21 pagini Gratis Extras Preview

Microeconomie

1. STRUCTURA ACTIVITĂŢII ECONOMICE (ECONOMIE REALĂ) a) Pe procese fundamentale: de producţie, de repartiţie, de schimb, de con¬sum, de cercetare ştiin¬ţifică, de conducere (managerial); b) Pe sectoare de activitate: : sectorul primar, sectorul secundar, sectorul terţiar şi sectorul cuaternar; c) Pe nivele de... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Calculatia Costurilor la SC Zeith SRL Brasov

Prezentarea generala a societatii Numele firmei : S.C. Zeith S.R.L. E-mail : zeithsrl@yahoo.com Web adress : www.zeith.ro Cod fiscal: RO14532405 Registru comertului: J08857802 Zeith SRL este o societate cu raspundere limitata cu capital integrat privat. Societatea a fost infiintata in anul 2002 si are sediul... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Preview

Economie - Caiet de Seminar

TEMA 1 Raritatea resurselor – nevoi nelimitate – alegere 1. O alegere optimă este aceea care: a. asigură satisfacţie deplină; b. exprimă raţionalitate; c. este corectă; d. se bazează pe interesul individual; e. exprimă o regulă de comportament. 2. Utilizaţi exemplul din teoria lui D. Ricardo privind... citește mai departe

40 pagini Gratis Extras

Probleme Rezolvate - Microeconomie

1)Se consideră urmatoarele funcţii de producţie: Se cere să se definească în fiecare caz natura randamentelor. Rezolvare: Deci => randamente descrescătoare. 2)Funcţia de cost pe termen scurt pentru o firmă dată este: C(q)=aq3+bq2+cq+d, unde q este producţia. Să se calculeze indicatorii funcţiei de cost.... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras Preview