Laboratoarele din domeniul Economie - pagina 4 din 5

Echilibrul Economic și Dezechilibrele

TUTORAT 3 9. Echilibrul economic şi dezechilibrele 9.1. Conceptul de echilibru şi formele lui Echilibrul defineşte situaţia în care diferite forţe economice se compensează şi se neutralizează. Aceste forţe care tind spre direcţii opuse sunt perfect balansate şi nu există nici o tendinţă de a se modifica.... citește mai departe

36 pagini Gratis Extras Preview

Notiuni de Economie - Tutorat 2

5. Banii şi piaţa monetară 5.1. Natura şi funcţiile banilor Moneda constituie primul dintre instrumentele majore ale economiei de piaţă. Prezenţa sa în economie a permis desfăşurarea procesului de circulaţie a mărfurilor, schimbul de bunuri şi servicii. Există o strânsă interdependenţă între variabilele monetare... citește mai departe

31 pagini Gratis Extras Preview

Informatica Economica

In tabelul 1 sunt prezentate datele despre nivelul de vânzare in SUA a combustibilului pentru automobilele pe cap de locuitor si despre factorii care influenţează asupra acestui indicator, pe anii 1960-1986. Tabelul 1 unde : Y - nivelul de vânzare a combustibilului in preturi comparabile (dolari) M - venitul... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Preview

Analize Economice în Transporturi - Laborator 5

Reprezintă un instrument automat care extinde posibilităţile de calcul a valorii nete actualizate, realizate cu funcţia NPV, astfel, pentru fluxuri de venituri şi cheltuieli care nu sunt periodice (nu apar la începutul sau la sfârşitul unei perioade de referinţă în care este împărţită, pentru analiză, axa timpului).... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Analize Economice în Transporturi - Laborator 4

Lucrare 4 Funcţia NPER Prin intermediul funcţiei NPER (numărul de perioade de referinţă, Number of Periods) se calculează numărul total de perioade de referinţă în care o valoare prezentă – pv sau o valoare viitoare – fv este echivalentă unei serii de valori constante – pmt, desfăşurată de-a lungul acelui număr de... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Analize Economice în Transporturi - Laborator 3

Lucrare 3 FUNCŢII FINANCIARE ÎN EXCEL Funcţia PV Prin intermediul funcţiei PV (Present Value) se determină valoarea actualizată la o rată de actualizare cunoscută – rate, a unei serii de valori constante – pmt, derulată pe mai multe intervale de referinţă – nper. Sintaxa funcţiei este: PV(rate;nper;pmt;fv;type)... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Probleme la Utilitatea Economica

1. UTILITATEA ECONOMICĂ 1.1 Cunoscând relaţiile care se pot forma între mărimea consumului dintr-un bun economic, utilitatea sa totală şi marginală, competaţi tabelul de mai jos cu mărimile indicatorilor care lipsesc: CANTITATEA CONSUMATĂ (Q) UTILTATEA TOTALĂ (Ut) UTILITATEA MARGINALĂ (Umarg) 1 30 30 2 20 3 65... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Lucrari Bazele Contabilitatii

Lucrarea practică nr. 1 S.C. Electronic S.R.L.are ca obiect de activitate comercializarea marfurilor en gross şi en detail, a fost înfiinţată la data de 12 octombrie 2005, are sediul pe str. Florilor, nr.67, Iaşi. Bilanţ iniţial, întocmit la 1 ianuarie 2006 ACTIV Bilant initial PASIV Nr. crt. Denumirea postului... citește mai departe

52 pagini Gratis Extras Preview

Laborator Financiar Bancar

CAPITOLUL 1 CADRUL ORGANIZATORIC AL SISTEMULUI FINANCIAR ŞI CONTABIL AL ÎNTREPRINDERII 1.1. Prezentarea firmei a) elemente de identificare: denumire, sediul social, forma juridică, nr. de înregistrare în Registrul Comerţului, durata de funcţionare; b) scurt istoric; c) obiectul de activitate: producţie,... citește mai departe

39 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Lucrari Practice la Piete de Capital

LUCRAREA PRACTICA NR. 1 Citirea si interpretarea indicatorilor din raportul de tranzactionare pentru clasa de actiuni “TRANSELECTRICA” Actiunile TRANSELECTRICA au inceput sa fie listate la bursa incepand cu data de 29.08.2006, valoarea nominala a actiunilor fiind de 10 ron. In data de 31.10.2007, din numarul... citește mai departe

14 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Costurile de Producție

CONSIDERAŢII TEORETICE Costul de producţie reprezintă : „Totalitatea cheltuielilor ocazionate de producerea de bunuri sau servicii de către o unitate economică”. „Sumă de bani cheltuită pentru producerea sau cumpărarea unui bun, efectuarea unei lucrări, prestarea unui serviciu, etc”. „O parte din valoarea... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Planificare Fiscala Internationala

Introducere - Agenda 1. Paradisul fiscal – instrument al evaziunii fiscale internaţionale 2. Modalităţi de folosire a paradisurilor fiscale 3. Compania Offshore ca instrument al planificării fiscale internaţionale Paradisul fiscal Paradisurile fiscale sunt "centre financiare care oferă condiţii de impozitare... citește mai departe

40 pagini Gratis Extras

Aplicatii Privind Calculul de Indicatori Specifici Gestiunii Trezoreriei

SN = Active – Datorii totale Aceasta exprimă valoarea contabilă a drepturilor pe care le posedă proprietarii asupra întreprinderii, fiind averea proprietarilor şi trebuind să fie suficientă pentru a asigura funcţionarea şi independenţa financiară a întreprinderii. Pe baza bilanţului financiar Situaţia Netă se... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras Preview

Analiza Economico-financiara - Lucrari Aplicative + test

Lucrarea aplicativă nr. 1 1. Tema: Evaluarea globală a activităţii şi performanţelor firmei 2. Scopul: Sistematizarea şi actualizarea cunoştinţelor privind metodele şi tehnicile de diagnosticare a activităţii şi sistemului de management al unei firme. 3. Probleme de analizat: Diagnosticul global al activităţii şi... citește mai departe

25 pagini Gratis Extras Preview

Calculul Linearului si Amplasarea Mobilierului in Spatial de Vanzare a Magazinului

Raft I de 12,5m : Ls = L + 2 l = 12,5m + 2 * 0,5m = 13,5m Ld =  Ls = 3 et * 13,5m = 40,m Raft II de 1,5m : Ls = L + 2 l = 1,5m = 2 * 0,5m = 2m Ld =  Ls = 3 et * 2m = 6m Raft III de 22m : Ls = L + 2 l = 22m +2 * 0,5m = 23m Ld =  Ls = 3 et * 23m = 69m Linearul la masini de spalat : Ls = 4m Ld = 4m 27 *... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview